Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nejvyšší správní soud si myslí, že tříčlenný senát, , že senát sedmičlenný. Bude to zjevně ještě zajímavé…

Aktualisováno.
A už tu máme odpověď: Rozhodnout může senát tříčlenný (přestože zákon jasně říká, že ve volebních věcech rozhoduje senát sedmičlenný, a je-li takový jen jeden, takže nelze dostát dalšímu zákonnému požadavku, že to má být senát jiný, je to chyba rozvrhu práce), a Vojtěch Šimíček – pozor, překvapení! – podjatý není, protože o nějakého Okamuru v tomto řízení vůbec nejde, ačkoli jasně argumentuji, že ministerstvo odmítlo jeho registraci v rozporu se zákonem, takže vyhoví-li (theoreticky) soud mému návrhu, vrátí se mezi kandidáty.

Ach jo, na takováto rozhodnutí by snad před vypravením měli přimalovat kačenku, aby bylo zřejmé, že obsah je právně infantilní a netřeba se zdržovat jeho četbou…

Aktualisováno.
Očekávané rozhodnutí máme zde. Klíčovým argumentem je, že proti neregistraci kandidátní listiny může brojit pouze poškozený kandidát. Nemyslím si to, ale vůli sepsat ústavní stížnost a poté stížnost k ESLP momentálně nemám. Prokázaný podvod s vyřazenými podpisy tak byl definitivně posvěcen, odměna v podobě povýšení se dostaví zakrátko, a jeví se mi čirým donkichotsvím pokoušet se něco proti tomu dělat. Český národ má takové soudce (a takového presidenta), jaké si zaslouží.

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-02-06 21:33
Jejda, vy už jste složil advokátní zkoušky, že vás NSS tituluje advokát?
0 # Anonymní 2013-02-07 11:42
Já myslím, že v materiálním smyslu pan Pecina už dávno advokátem je. A nikoli špatným. :-)
0 # FORTUNA 2013-02-07 08:06
Aspoň vidíme jakou pozornost NSS věci věnuje perem JUDr. Večeře a Jaroslavy Musilové. Třeba zaujali stanovisko, že po plzni je to jedno. Mirek Vorlický
0 # Anonymní 2013-02-07 09:08
Gratuluju, jakou jste měl komisi?
0 # Anonymní 2013-02-07 09:20
Já si myslím, že je to patřičné ocenění a důkaz toho, co se učí v knihách o pozitivním přístupu k životu, že universitního vzdělání lze dosáhnout i samostudiem. Nikdy jsem o tom nepochybovala a o TP se ví, že je za svoje první aktivity právníky a advokáty respektován. Podepsat se však nemohu, takže anonym, pěkný den
0 # Anonymní 2013-02-07 09:21
prÁvní aktivity - oprava
0 # Anonymní 2013-02-11 17:20
Nějaké nové zprávy o Šimíčkovic podjatosti? Jak s tím Zemanovic kandidátem naložili?
0 # Anonymní 2013-02-12 16:07
www.ceskenoviny.cz/.../900848

Výsledek je již znám. Teda byl i před tím, ale teď už to píšou v novinách.


AHL
0 # Anonymní 2013-02-12 19:24
V předmětném, jakož ani v jiných řízeních o návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti
volby prezidenta republiky soud nebude jako předběžnou otázku posuzovat získání potřebného
počtu podpisů pod petici pana Okamury; tato otázka již byla pravomocně vyřešena a soud se k ní
nemůže žádným způsobem vracet a zpochybňovat závěry vyslovené v dřívějších rozhodnutích
Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu.


Z toho je zřejmé, jak soud rozhodne. Těžiště návrhu TP má spojitost s nezaregistrováním Okamury. Takže již nemusíme čekat na rozhodnutí NSS, protože v usnesením o Šimíčkovic nepodjatosti to již předestřeli. jsou to pašáci, kterým brzy opilec Zeman přidělí trafiky u ÚS.
0 # Tomáš Pecina 2013-02-12 21:20
To je neprokazatelné obvinění: někteří soudci NSS na to, stát se ústavními soudci, objektivně mají (Kühn, Baxa, Mazanec, Šimáčková…).
0 # Anonymní 2013-02-13 20:28
Kühn se nedávno vyznamenal i v jiné věci, kdy šel zjevně vstříc zájmu shora a usilovně se díval jinam:

neviditelnypes.lidovky.cz/.../...
Domnívám se ovšem, že autor se v jednom bodě mýlí; pokud se správně pamatuji, nejdříve byly zveřejněny odposlechy a až potom Janoušek boural.
0 # Tomáš Pecina 2013-02-14 04:25
To si nemyslím. Ač jsem dalek přesvědčení, že odvoláním Rampuly byla z české justice odstraněna (jediná) žába na prameni, to rozhodnutí je velmi dobře odůvodněno a ztotožňuji se s ním.
0 # Anonymní 2013-02-14 07:27
Já se klidně nechám přesvědčit, což o to.
Ale že v kauze IPB chybovala Darja Dunajová, a nikoli Rampula, pokládám za jasné. A jestli NSS vnucuje Nejvyššímu státnímu zastupitelství platnost pokynu, na kterém samo NSZ tehdy netrvalo, jen aby mohli Rampulovi dodatečně přišít pochybení, to je směšné.
A tím pádem se seznam mnoha systematických chyb pana Rampuly smrskne na jednu jedinou konkretizovanou.
0 # Anonymní 2013-02-12 23:38
Jak mi řekl, jeden novinář pracující v Rusku: "Usnesením vzniká odpor, nebo otvor a proti takovému usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné."
0 # Anonymní 2013-02-13 13:31
Otázka podjatosti je věcí volební?
0 # Tomáš Pecina 2013-02-13 13:50
Ano, je to procesní rozhodnutí ve volební věci. Viz moje argumentace a chatrná obrana soudu.
0 # David Schmidt 2013-02-14 09:54
Na Ústavní soud by se však stálo za to obrátit, ne snad snad z frankensteinovských pohnutek změnit, co je již marné, ale z principálních důvodů. NSS vlastně říká, že pokud ve zrychleném řízení nestily být uplatněny určité skutečnosti, které později vyšly najevo, nelze na základě nich tvrdit nezákonnost. Takže Henychovo
"Máte tam chyby, ale neřekneme kde, beztak není čas to po nás přezkoumávat."
NSS tvrdí, že pokud k určité právní situaci existuje pluralita procesních protředků nápravy, musí být zvolen pouze jeden dle lex specialis. Rozumnější by bylo uplatnění principu věci pravomocně rozhodnuté, tj. tam, kde by byly pouze opakovány již rozhodnuté úvahy, tam pouze tam by byl dán důvod návrh odmítnout. Ne takto "zamítnout".
0 # Tomáš Pecina 2013-02-14 10:35
Máte samozřejmě pravdu, ale takto je mi to příjemnější, než kdyby vymýšleli důvod, pro nemám pravdu, když samozřejmě všech sedm naprosto přesně ví, že ji mám, jen se to nesmí říct nahlas.

Jste už druhý, kdo mě k podání ústavní stížnosti vyzývá, ale nějak nemám moc chuti se dočíst, jak nedostatečný je můj individuální právní zájem na korektním průběhu volby a je správné, že stěžovat si mohou jen kandidáti.
0 # Anonymní 2013-02-14 12:48
No kdybyste se nevyjadřoval způsobem
"Nemám rád populisty, a v případě Tomio Okamury by se dalo říct, že jej přímo nesnáším. Nevolil bych ho, a pokud bych si musel vybrat mezi ním a Milošem Zemanem, moje volba by byla jednoznačná"
asi by Vám takto nikdy odpovědět nemohli. Pokud by to byla stížnost podle paragrafu 72, odst. 1a) a argumentoval byste, že bylo porušeno Vaše právo volit kandidáta na prezidenta podle vlastního výběru, jehož kandidatuře bylo porušením zákona zabráněno.
0 # Tomáš Pecina 2013-02-14 12:55
Já přece žádnou ústavní stížnost nepodávám, ovšem na druhou stranu jsem měl právo volit i kandidáta, kterého bych nevolil, nebo ne? :-)
0 # Anonymní 2013-02-14 13:20
Možná by to na věc chtělo jít úplně jinak a u ÚS si stěžovat na porušení práva na zákonného soudce. :-)

JM
0 # Anonymní 2013-02-14 14:05
Nepodáváte, ale mohl byste :-)
Jenomže takto se kvalifikujete pouze jako kverulant, stěžovatel ze sportu, ne někdo, kdo se může cítit být poškozen.
A co vlastně máte proti Okamurovi?
0 # Tomáš Pecina 2013-02-14 14:14
To není tak jednoduché. Představte si, že jsou jen dva kandidáti (jako to fakticky bývá např. v USA), a jeden z nich je volebními machinacemi vyřazen. Domníváte se, že byli poškozeni jen jeho voliči, nebo i voliči protikandidáta? Podle mne ti i oni.

Populismus. Přijde mi jako prázdná nádoba.
0 # gogo 2013-02-14 15:39
To ano (prázdná nádoba), ale na druhé straně může disponovat poměrně zdravým selským rozumem. To je mnohdy překvapivě funkční výbava. Osobně jej neznám, tak nemůžu posoudit.
0 # Anonymní 2013-02-16 10:41
Není "prázdná nádoba" trochu málo na to, abyste ho "přímo nesnášel"?
Vždyť si přece musíte být vědom toho, že za tím hrubě podvodným protiústavním riskantním způsobem jeho odstranění musel být poměrně silný motiv, čili byl velkou hrozbou pro establishment. Jeho šance na vítězství byla značná. Já bych ho volil.
0 # FORTUNA 2013-02-15 10:10
ad TP, 14.2.2013, 14:14
S dovolením, tak to ale není. V USA není kandidát na prezidenta z vůle státní správy, ale z vůle aparátu své strany, svých stranických kolegů.
Ti potom "machinují" tedy volí, až vyberou svého nejlepšího kandidáta.
Mirek Vorlický
0 # Anonymní 2013-02-22 13:07
NSS rozhodl v obou věcech zjevně správně a v souladu se zákonem. Naopak, v obou podáních nebyly uvedeny žádné právně relevantní argumenty, ale jen paranoidní, přehnaná a zcela nepodložená tvrzení, vycházející z pokřiveného vnímání reality. K doplňujícím komentářům stran údajné infantilnosti, kvality soudů apod. lze slovy klasika poznamenat: ...hubris of the defeated
0 # Anonymní 2013-02-22 13:47
Brát v českému prostředí rozsudky soudů (vyjma případů zlodějíčků v supermarketu a jim podobných) jako nějaké právně správné rozhodnutí věci a přikládat vítězství či prohře u nich nějaký vyšší rozměr je opravdu k smíchu. Ano, silnější pes mrdá, ale to je obvykle asi tak vše. AHL
0 # Tomáš Pecina 2013-02-22 15:53
Tento text snad musel psát Vojtěch Šimíček nebo jeho asistent, nevěřím, že kdokoli nezávislý.
0 # Anonymní 2013-02-22 16:16
Souhlasim s Vami ve dvou vecech, ze NSS rozhodl spravne a ze TP si mohl nektere casti odpustit.

Nesouhlasim s Vami, ze TP mel nepodlozena tvrzeni a nesouhlasim s Vami, ze NSS rozhodl v souladu se zakonem. Podle me mel NSS posoudit ten navrh, mozna jako navrh na obnovu rizeni pro nove dukazy, misto jasneho neoduvodneneho zamitnuti.

Jinak to spise vypada, ze Vam TP nekdy slapl na kuri oko, a protoze mel pravdu a prevezl Vas, tak mu to musite aspon ted.
0 # Tomáš Pecina 2013-02-22 19:37
Proč se domníváte, že můj návrh byl věcně nedůvodný? Copak ke zrušení voleb nestačí, co se prokázalo, tj. že výběr petičních archů ke kontrole neodpovídal postupu popsanému v rozhodnutí a nebylo prokázáno, že byl skutečně nahodilý, jak vyžaduje zákon?
0 # Anonymní 2013-02-24 01:06
Ja nerikam, ze navrh byl vecne neduvodny. Ja rikam, ze to byly prvni volby, vsichni to udelali spatne (jak MV, tak NSS a US) a neukazal se zly umysl a potom, co jiz probehly volby, tak nechat CR znovu volit mi prijde jako drasticke reseni. To nerika, ze to NSS i US poradne nepokazili, ale kdyz uz pokazili, tak ted uz se s tim neda moc delat bez velmi velke jine ujmy. Tedy ted si myslim, ze je lepsi nechat to byt a NSS rozhodl spravne. A protoze oni jsou prece neomylni, tak ani do rozsudku nenapisou, co jsem ted napsal.

Mel byste take ocenit, ze je nenapadlo napsat nejakou zvracenost jako ze jste spatne oduvodnil nebo ze neznate zakon. I u toho senatu majiciho tri nebo sedm clenu to napsali docela slusne neboli bez osobnich utoku.
0 # Tomáš Pecina 2013-02-24 09:54
Pak je otázka, kdy jindy má soud zasáhnout, než když se zjistí manipulace. Váš postoj je sice vzorně "státotvorný", ale ve skutečné demokracii je čistota volební procedury docela hlídanou věcí.
0 # Anonymní 2013-02-25 01:05
Souhlasim, ale prvni verejne volby nejsou jeste skutecna demokracie. Hlavne kdyz to reziruje Henych (co ten jeste musi udelat, aby sel?).

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)