Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Kverulační psychosa u mne propukla, obávám se, s plnou silou: před chvílí jsem podal stížnost proti volbě Miloše Zemana presidentem republiky. Šance, že uspěji, je arci nulová.

Aktualisováno.
Právní kapacity, anonymní i neanonymní, se vesměs shodly, že jsem pitomec a jen se zbytečně zviditelňuji, protože mám sice pravdu, ale současné rozložení sil mi nedává šanci na úspěch (jen v letošním roce se u Ústavního soudu uprázdní dalších šest talárů a to je taková korupční kapacita, že jí žádný vlastní budoucnosti a štěstí svých dětí dbalý soudce neodolá).

To je, myslím si, hodně smutná visitka stavu české společnosti, ne pouze justice samotné: při volbách jsme sice trochu podváděli (v případě Okamury spíš trochu více než méně), ale to se spraví, protože až je vyhrajeme, můžeme si koupit odpustek.

Byly doby, kdy jsem si Vojtěcha Šimíčka vážil. Dnes už ne, po tom, co předvedl v posledních dvou měsících, k tomu není žádný důvod.

Aktualisováno.
Vůči předsedovi senátu Šimíčkovi jsem vznesl námitku podjatosti, a jsem opravdu zvědav, jak se NSS s jeho nevhodnými výroky na adresu T. Okamury vypořádá.

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-01-29 23:14
máte nejspíš error v § 90 odst. 5 sřs. napočítal jsem jen 4 odstavce
0 # Tomáš Pecina 2013-01-29 23:31
Je to možné, mám znění k 29. 11. 2012.
0 # David Schmidt 2013-01-29 23:29
Výborně napsané. Svěží pravda proti justici, která inklinuje spíše k "pohodlné" lži.
0 # Anonymní 2013-01-29 23:30
Navrhovateli je známo, že soudci sedmičlenného senátu Nejvyššího správního soudu ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. a) SŘS mají osobní karierní ambice a že předseda tohoto senátu a nejméně dva další z jeho členů jsou v justičních kruzích považováni za vážné uchazeče o funkci soudců Ústavního soudu.

nejen soudci NSS mají ambice. Zeman už si pojistil i ÚS, tedy spíše jeho předsedu Rychetského, kterému slíbil prodloužení mandátu. Za takovou trafiku se už vyplatí případnou stížnost, na zamítavé rozhodnutí NSS, odmítnout.

Je škoda, že jste, TP, do návrhu neplatnosti voleb nezahrnul i podrazy zemanovců proti knížeti v druhém kole.
0 # Miroslav Hylš 2013-01-29 23:52
Podrazy zemanovců, blá blá...když pominu podrazy karlovců (OMS!), tak jestli jste si nevšiml, Pavlik to měl posichrované u OBOU!
0 # gogo 2013-01-30 07:59
"kdyby ministerstvo v rozhodnutích jednoduše
uvedlo, že výběr podpisů uskutečnilo náhodně: soud by toto tvrzení mohl přezkoumat zhruba
ve stejné míře, jako mohl přezkoumat „pražskou losovačku“."

Nechtěl jste spíš napsat "Karlovarskou losovačku"?
0 # Tomáš Pecina 2013-01-30 09:41
Obě dvě :-)
0 # gogo 2013-01-30 08:27
Oceňuji, že jste stížnost podal. Je to otázka principu a myslím, že, ač ji soud zamítne, má velký smysl a nastavuje zrcadlo způsobu rozhodování US.
Pokud se jednou někdo bude hrabat v této historii, bude to právě disent a Vaše stížnost, co bude citovat a na čem bude demonstrovat nutnost dodržování pravidel v otázkách tak principiálních, jakou je metodika voleb.
0 # Wenceslas 2013-01-30 11:19
Doufejme, že jednoho krásného dne - až tady bude konečně fungovat vláda práva - panu Pecinovi někdo za tuhle činnost možná poděkuje. Ale zatím, a já to oceňuji, mi Vaše (Pane Pecino) činnost přivádí na mysl čtyřverší zpěváka Tomáše Hameta:

Už nemám strach, už nemám ani starost.
Nechci si z hlavy dělat vězení.
Prostě to řeknu, jak mi zobák narost.
On to pak prokurátor ocení.

Trochu se bojím, aby vás za to jednou nezavřeli, páč ordnung muss sein, jak se říká...
0 # Anonymní 2013-01-30 11:26
Jako základní problém stížnosti vidím to, že ji patrně nemyslíte vážně. Jinak byste si odpustil neproduktivní "invektivy" a vlastní reklamu a věnoval se čistě jádru problému. Opět tím pouze umožníte protistraně odvést pozornost jinam.
Jsem právní laik, takže nevím jak by se to mělo "správně" napsat. Netuším, zda je ještě v této fázi možné napadnout protiústavnost dvou odstavců inkriminovaného zákona, což by bylo imho nejlepší a nejsnazší, protože to je jádrem problému (a měla to udělat Samková), nebo jen "porušení ustanovení zákona" (o volbě prezidenta). V případě druhém moc šancí nevidím. Zbývá už jen argumentovat chybně ministerstvem aplikovanou statistickou metodou (archy místo jednotlivé záznamy) a/nebo nestejnou snahou o ověření maximálního počtu "podpisů" u obou vzorků, což je možné prokázat velkým rozptylem chybovosti mezi prvním a druhým vzorkem. A což mohlo mít a nejspíš mělo za následek vyřazení vážného kandidáta. Argumenty o nepřezkoumatelnosti jsou imho nedostatečné, protože nemáte žádný důkaz, že k porušení zákona došlo.
0 # Tomáš Pecina 2013-01-30 11:38
Zda jste právní laik, nevím, ale že problematice rozumíte asi "jako koza náklaďáku", je zřejmé na první pohled.

Představte si situaci, že předseda volební komise si urnu vezme přes noc domů, a druhý den ji vrátí na místo rozpečetěnou. Také nemáte důkaz, že s jejím obsahem něco nezákonného udělal, přesto se snad i vy se mnou shodnete, že taková volba by byla neplatná. Ve volebním soudnictví postačí prokázat porušení procedury, není nutné prokazovat nic víc.
0 # Anonymní 2013-01-30 12:00
TP:

myslíte si, že se menšina 3 soudců volebního senátu NSS změní na většinu? Nehrozí jim, v případě, pokud vašemu návrhu tento senát NSS vyhoví a Zemanův trojský kůň Dienstbier v plénu ÚS prosadí zrušení případného vyhovujícího rozhodnutí NSS, pomsta ze strany Zemana? Přece jen jako prezident má určité pravomoci, kterých by mohl zneužít.
0 # Anonymní 2013-01-30 12:04
Proto o tom píšu, abyste mi můj laický právní názor případně omlátil o hlavu. Za situace, kdy nestačilo ke zrušení voleb ani evidentně protiústavní znění volebního zákona, jímž bezprostředně byl (možná, jistě to nevíme) Okamura zkrácen o svá ústavní práva, je takto argumentovat bez důkazu o porušení zákona nedostatečné. Ve Vašem příkladu by tomu odpovídalo spíš kdyby předseda komise vrátil urnu zapečetěnou - nemáte žádnou jistotu, že nic neprovedl, ale nemůžete dokázat, že dělal něco, co neměl.
0 # Tomáš Pecina 2013-01-30 12:15
Já jsem prokázal, že ministerstvo popsalo v rozhodnutích postup A, ale provedlo postup B, a nedokáže prokázat, že tento postup byl postupu A ekvivalentní (tj. výběr byl i v takovém případě nahodilý). To postačuje, vašemu příkladu by odpovídalo, kdyby např. ministerstvo omylem pracovalo s chybnými parametry LCG, takže výběr by zůstal náhodný (přesto by se dalo argumentovat, že "chyba" mohla být záměrná).
0 # Tomáš Pecina 2013-01-30 12:20
myslíte si, že se menšina 3 soudců volebního senátu NSS změní na většinu?

Nemyslím. A do roka a do dne budou Kühn a Šimíček ústavními soudci.
0 # Anonymní 2013-01-30 12:45
To první jste dokázal a za to Vám patří maximální uznání. Dle mého ale druhou část - ekvivalenci postupu - může MV prokázat třeba svědectvími zúčastněných, nebo ne? Nepřu se, zda jsou důvěryhodní atd.
Ale já bych chtěl vědět spíš to, zda lze ještě i nyní stěžovat si na protiústavnost volebního zákona a případně co si myslíte o mé argumentaci ohledně použití nesprávné statistické metody (archy místo jednotlivé záznamy) a/nebo nestejné snahy o ověření maximálního počtu "podpisů" u obou vzorků. Důkazy - vyšší chybovosti prakticky u všech druhých vzorků, velký rozptyl chybovosti. Že bych případně také nějakou stížnost zaslal :-)
0 # David Schmidt 2013-01-30 14:45
Také přemýšlím, že by poslal nějaká své argumenty. Uvidím.
0 # Tomáš Pecina 2013-01-30 19:15
Dle mého ale druhou část - ekvivalenci postupu - může MV prokázat třeba svědectvími zúčastněných, nebo ne? Nepřu se, zda jsou důvěryhodní atd.

Výslech nelze provést mimo ústní jednání, a v něm bych měl navrch.

Důkazy - vyšší chybovosti prakticky u všech druhých vzorků, velký rozptyl chybovosti. Že bych případně také nějakou stížnost zaslal :-)

To jsou nesmysly, se kterými přišel Škop. Žádná systematicky vyšší chybovost druhého vzorku neexistuje, jen si ta čísla pořádně projděte.
0 # Anonymní 2013-01-31 13:12
To mi, prosím, vysvětlete.
Pokud i zanedbáme další kandidáty, pan Meier uvádí, že chybovost druhého Okamurova vzorku byla vyšší prakticky u všech chyb:
ceskapozice.cz/.../...
Nevidím jiné pravděpodobné vysvětlení, než nestejnou kvalitu ověřování. Jedinou kategorií, kde je zvýšení chybovosti logické, je duplicita. Ovšem zjištěné duplicity byly 25 a 55, jejich rozdíl je tedy cca 0,3 procenta z velikosti vzorku. Což nevysvětluje rozdíl v chybovosti cca 4 procenta.
Odpůrci pana Škopa, pokud vím, argumentují jiným statistickým rozložením pravděpodobnosti v případě celých archů oproti jednotlivým záznamům. Vy jste to koneckonců v minulosti potvrdil - metoda dospěje ke stejné hodnotě průměru, ale s větším rozptylem hodnot u jednotlivých vzorků. No a z toho já vycházím, když říkám, že tím je dokázáno (za předpokladu stejně kvalitního ověřování), že použitá statistická metoda byla špatná, protože má z principu vysoký rozptyl zjištěných hodnot a muselo by být testováno více, například 10 vzorků a teprve z těch by se dal spočítat průměr. Takto totiž nemůžeme s jistotou tvrdit, že zjištěná chybovost druhého vzorku nemohl být neprůkazný úlet a že klidně také mohl mít druhý vzorek chybovost třeba rovných 19 procent, což by Okamurovi ke splnění kritéria 50k podpisů stačilo.
Současně tím namítám a prokazuji i "porušení ustanovení zákona", neboť v zákoně je jednoznačně napsáno - MV "ověří správnost údajů na peticích namátkově na náhodně vybraném vzorku údajů u 8500 občanů podepsaných na každé petici". Není tam nic o celých arších, ale o vzorcích. Čili použitím nesprávné metody, která není schopna poskytnout dostatečnou jistotu výsledku, MV porušilo zákon. Kdyby použilo metodu jednoznačně vyplývající z dikce zákona, dostalo by v souladu s účelem zákona daleko spolehlivější výsledky. Účelem těch paragrafů snad není vyloučit kandidáta, který by případně MOHL nesplnit dané kritérium, ale který je s jistotou NESPLNIL, jinak to nedává smysl.
0 # Tomáš Pecina 2013-01-31 20:34
Nemůžete odhlédnout od dalších kandidátů, statistika nedovoluje část statistické populace pominout jen proto, že vychází jinak, než si představujeme.

Přihlaste se na můj MySQL server (návod máte tady), otevřete si tabulku total a uvidíte, že žádný významný nárůst (s výjimkou duplicit, kterých by mělo být ve druhém vzorku třikrát víc) v datech nenajdete. Např. Roithová a Franz mají druhé vzorky lepší než první.
0 # Anonymní 2013-02-01 10:13
Děkuji za odpověď. Rád bych však slyšel Váš názor i na to ostatní.
Odhlédnutí od ostatních kandidátů je nepodstatné. Nezakládám argumentaci na nestejné kvalitě ověřování. Naopak ji v dalším předpokládám! Nicméně by se dalo operovat i s možností selektivně nestejné kvality ověřování u některých (nepohodlných) kandidátů, což by bylo ještě "údernější".
Váš odkaz na starší článek a diskusi k němu mě ovšem přivedl ještě ke druhému článku pana Škopa (blog.aktualne.centrum.cz/.../...), který jsem předtím neznal, a ten, spolu s velmi zajímavými příspěvky pana Asfalta dle mého názoru vede ke stejným závěrům, co já výše - že použitá metoda výběru podpisů po arších je nesprávná, dává nepoužitelné výsledky, které jsou sto poškodit kandidáta.
Plus je v tom velice zvláštní aspekt abnormálně vysokého výskytu archů se všemi podpisy neplatnými. Viz též poslední článek k této tématice od pana Meiera na České pozici - možnost diverzní činnosti Okamurových odpůrců?

Pak by mě stále zajímalo, zda je možné v tuto chvíli ještě namítat neústavnost odstavců volebního zákona ve smyslu Baxova disentu.
Ideální by asi bylo, kdyby se proti výsledku voleb ohradil byť jediný Okamurův podpůrce-petent, jehož "podpis" byl ministerstvem označen za neplatný. To se však asi stát nemůže, pokud MV nevydá Okamurovi jejich seznam (neplatných popisů). Odvolávat se na osobní údaje proklamovaně neexistujících osob mi přijde opravdu kuriózní. Kuriosní, chcete-li :-)
0 # Tomáš Pecina 2013-02-01 12:12
Pokud nebudou předkládány petice s extremně rozdílnou velikostí archů, jsou rozdíly mezi výběrem po podpisech nebo po arších zanedbatelné a nemohou přivodit jiný výsledek.

To přesto neznamená, že by nešlo tuto slabinu systému zneužít. V extremním případě, předložíte-li petici na jediném archu, postačí, že bude platných prvních 8 500 podpisů.
0 # Anonymní 2013-02-01 12:55
Četl jste diskusi k výše odkazovanému článku? Asfalt tam simuloval výsledky ověřování po celých arších a došel k závěru, že rozdíl v chybovosti mezi dvěma vzorky při tomto způsobu může být (v extrémním případě) až 5 procent. A vzhledem k tomu, že vzorky byly jen dva, nedá se o střední hodnotě chybovosti celého souboru říct téměř nic. Mohla být uprostřed, mohla být nad i pod zjištěnými krajními hodnotami vzorků.
0 # Tomáš Pecina 2013-02-01 13:01
To je ten vyšší rozptyl, o kterém jsem psal. Ale podstatný vliv na výsledek, tak jako přerovnání archů, mít nemůže. To neříkám ze žárlivosti a z pýchy nad vlastním "objevem", ale prostě to tak je.
0 # Anonymní 2013-02-01 13:06
Ono taky teoreticky stačí mít nějakých 15 tisíc perfektních podpisů, pokud je dokážete namíchat tak aby ty ostatní archy s naprostym balastem (pak na počtu nezáleží, a můžete si dovolit i ve vzorku vyšší chybovost) nepřišly mezi ty kontrolovaný. Ale to už je úloha pro Copperfielda, když vnitro neumí dodržet ani vlastní anoncovaný postupy.
0 # Anonymní 2013-02-01 13:49
No jaktože to nemůže mít podstatný vliv na výsledek? Co když druhý vzorek byl "úlet"? Co když skutečná chybovost, kterou by zjistilo překontrolování všech "podpisů" byla 19,0 procent? To přece vůbec nemůžete vyloučit, je to dost dobře možné, dokonce i relativně dost pravděpodobné. A to ani neoperuji s možností, že u druhého vzorku mohli být "brigádníci" třeba jen unavenější, když už tedy pominu možnost, že jim bylo naznačeno, že to "nemusí se snahou přehánět" (čemuž by nasvědčovalo zvýšení všech Okamurových chyb - viz tabulka pana Meiera).
Přerovnávání Vám nikdo nebere, ale dle mého se toto dá vyvrátit svědeckými výpověďmi. Netuším, jak byste v tomto chtěl mít při "výslechu" navrch.
0 # Anonymní 2013-02-01 14:06
Ještě připomínám, že podle zjištěné chybovosti prvního vzorku chybělo Okamurovi k úspěchu celých závratných DVACET SEDM hlasů. To se přece někomu mohlo "orosit čelo"...
0 # Tomáš Pecina 2013-02-01 14:45
To je možné, ale je to pouhá hypothesa. Volební soudnictví nemůže být založeno na "co když". Tvrdým faktem je porušení procedury výběru popsané v rozhodnutích a nepřezkoumatelné tvrzení, že výběr byl i tak náhodný. Z toho se dá vycházet.
0 # gogo 2013-02-01 15:51
U voleb by měly být použity co nejčistší statistické a procesní metody a všechny kroky musí být přezkoumatelné. Jinak se dostaneme do stavu, kdy si sice nahážeme do škatulí co chceme, ale výsledky určí pár úředníků, co si navzájem dosvědčí, že jejich manipulace nemohla nic změnit.

Proto máme komise složené z více stran a proto to generování pseudonáhodné posloupnosti pro vzorky.
US měl dbát na čistotu procedur.
0 # Anonymní 2013-01-30 15:25
Sice s Vámi v mnoha věcech nesouhlasím, ale za Vaši aktivitu v této věci děkuji.
0 # Anonymní 2013-01-30 22:28
Pod tohle se podepisuji, je smutné, když tohle podání musí sepsat "neprávník".
0 # Anonymní 2013-01-31 01:51
Myslím, že to soudcům trošku zjednodušujete. Dle mého skromného názoru by to chtělo více argumentů, méně narážek. Můj tip je, že návrh odmítnou, protože neustojíte § 66 odst. 2) VolZ: "...že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby prezidenta.".

Nějak ve stížnosti formálně nevidím tvrzení k tomuto. Ano, jsou tam dílčí tvrzení k Okamurovi, nicméně těžko se spojují k prokázání důvodnosti. A jsou tam opravdu relevantní důkazy ?

I přes tuto kritiku si myslím, že jde o dobrý počin a držím palce.

Just my 2 cents..

MH
0 # Tomáš Pecina 2013-01-31 02:07
Mám naopak za to, že jsem § 66 odst. 2 VolZ ustál with flying colors: vám nestačí, že nebyla dodržena zákonná podmínka nahodilosti výběru podpisů ke kontrole?

A další argumenty přijdou, v replice k vyjádřen odpůrkyně. Zatím vlastně nevím, čím se chtějí hájit.
0 # Anonymní 2013-01-31 10:40
A opravdu to je "způsob, který mohl ovlivnit výsledek volby prezidenta", má to tu intenzitu? Máte k tomu tvrzení a důkazy? Představoval bych si např. nějaký výpočet, jehož výsledkem bude to, že volbu skutečně ovlivnit mohlo.

Můj názor je zde myslím irelevantní-ale položil-li jste otázku, stačilo by to jako důvod pro jiné rozhodnutí ve věci registrace TO.

Vzhledem k tomu, že snad nikdo neočekává vyhovující rozhodnutí a pokud je mi správně známo soud je vázán zákonem stanovenou lhůtou, přijde mi zvolený postup jako ne ten nejvhodnější.

MH
0 # Anonymní 2013-01-31 09:30
Výborná práce, byť se jedná o hrst hrachu hozenou na stěnu.

-es-
0 # Vodník 2013-01-31 10:02
Opakuji praktickou připomínku: máš po ruce kartáček na zuby? Nevíme dne ani hodiny a pro Tebe to platí dvojnásob!
0 # Anonymní 2013-01-31 12:52
Bravo! Jen bych si odpustil ten odstavec o tom, jestli petenti opravdu vyjádřili svou vůli, protože jak už napsal ÚS ve svém odůvodnění, tím by se počet platných hlasů mohl jedině snížit. Ovšem tipuju, že až se budou tyto neplatné volby opakovat, opět zvítězí Zeman, nad Okamurou :-)
0 # Pefi 2013-02-05 19:17
Pane Pecino,
děkuji za práci, kterou odvádíte.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)