Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Před krátkou dobou jsme na tomto blogu žertovali, že znalecké posudky na pravicové extremisty by měli psát aktivisté z Antifa, protože nikdo jiný to soudu tak objektivně nepodá, a vida, stalo se: ústavní znalecký posudek na projev Lucie Šlégrové dostala ke zpracování známá brněnská aktivistka Petra Papiežová-Vejvodová.

Posudek, ve kterém byla L. Šlégrová usvědčena z nebezpečného pravicového extremismu, rasismu a ethnické nenávisti, je zde, rozhovor s nezávislou znalkyní, který vyšel v časopise Romano Hangos a v Britských listech, na ukázku zde (podotýkám, že v něm souhlasím téměř se vším: nikoli ovšem s tím, že by osoba s tak pestrou aktivistickou minulostí jako Vejvodová měla a mohla vytvářet znalecké posudky).

Ve svém posudku se Vejvodová plně postavila za Mazlovu koncepci kontextuálního extremismu a a margo zmínek Šlégrové o národním socialismu uvedla:
Tento etnický kontext a činnost obžalované jasně ukazuje, že se v žádném případě nejedná o národní socialismus navazující na Beneše, Klofáče atd. Naopak jde o podporu nacionálního socialismu, který prosazuje rasovou a etnickou nesnášenlivost.
Tím je osud obžalované fakticky zpečetěn, za svůj litvínovský projev bude odsouzena, možná i k nepodmíněnému trestu: i když v něm nepadla o nacismu ani zmínka, z osoby řečnice je patrné, co ve skutečnosti myslela. Co u jednoho legitimní politický projev, u druhého trestný čin.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-10-07 23:25
ff.ujep.cz/files/KPF/Aktuality/program-121012.pdf tady je zájímavá konference ;) ale bylo mi odepsáno že to není veřejné,... konference je určena pouze pro akademickou obec a zvané hosty ... no ale já se jim tam stejně dostanu :)
0 # Anonymní 2012-10-07 23:48
Tak pořiďte záznam ať se můžeme poučit.

Adam
0 # Filip Šudák 2012-10-08 05:49
Za znaleckým posudkem se jeho autorka podepisuje jako "Mgr. et Mgr.", ovšem z jeho obsahu se nepodává, že by oplývala jakýmkoli akademickým vzděláním, a pokud ano, pak hurá, Plzeň!, anebo je to důkaz "kvality" českého akademického vzdělání? To nechť raději vysoké školy zavřou, je krise, ušetří se. Tento výtvor, prostě a jednoduše, neodpovídá tomu, co občan právem očekává od "znalce" (stejně jako většina rozhodnutí neodpovídá tomu, co občan právem očekává od "soudce").

Odporuje imanentní logice, má-li znalec zodpovědět, zda-li nějaký projev projevil sympatie k hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo zda takový projev hlásá ethnickou, národnostní, náboženskou, třídní, nebo jakoukoli jinou obdobnou zášť.

Pokud osoba s akademickým vzděláním (zástupce státní) a další osoba s akademickým vzděláním (soudce v postavení předsedy senátu) nepochopí z onoho projevu a prima vista, že jím jsou ony sympatie projevovány a konkrétně k jakému, všeobecně známému, hnutí, popřípadě, zda-li takový projev hlásá výše citovanou zášť, pak přece nelze racionálně presumovat, že to pochopí objekt tohoto projevu, tedy prostý lid, a pak není dobře možné, aby bylo takové konání obviněné jiné, než nevhodné, a proto nedostačujicí pro jakoukoli trestni represi, třeba i pořadem správního trestání. Je to obdobné, jako nošení trička s insignií (runou / runami) nějaké malé a všeobecně neznámé divise SS, když obecně jsou známy tak nejvýše ony sig runy SS.

"Znalce" snad paní obviněná svým projevem negativně neovlivní a případně stejně smýšlející, kteří by té její zvláštní symbolice mluvy, tajemné kombinaci slov, vět, písmen, číslic, či čeho jiného, rozuměli, rovněž ne, ti už nakaženi jsou. Takže, kde je společenská škodlivost? Nikde.

Ale jsem přesvědčen, že by jí za jakýkoliv projev (to totiž vyplývá z posudku), zásada nullum crimen sine lege dostává úplně nafrak, skutek není posuzován podle příčiny (causa), místa (loco), času (tempore), charakteru (qualitate) a rozsahu (quantitate), ale pouze podle osoby pachatele (persona).

Jinými slovy, L.Šlégrová je vina, protože je Lucie Šlégrová, a protože vinou je, a protože soudruh prokurátor řekl, že je vinou. Horší, než ve středověku. Velebnosti, jdu blejt.
0 # gogo 2012-10-08 10:09
Vy si pane Pecino dávejte pozor na to, co napíšete. Nejde ani tak o kapitána Šmída jako o to, že jste pro ně zdrojem inspirace. Příště napíšete, že obhajoba je součástí obžaloby a bude vymalováno!
0 # Anonymní 2012-10-08 16:16
Ovsem jest treba uznat, ze alespon terminy "vyvoleni" a "vyvolenci" rozpoznala tato nova znalkyne jako smerovane k vlade. Aspon neco...
0 # Tomáš Pecina 2012-10-08 16:35
Ale o ty přece nejde, z toho nebyla LŠ ani obviněna. Tím chtěl Mazel pouze přesvědčit soud o naprosté zvrácenosti názorů obžalované a tím mu usnadnit vynesení odsuzujícího rozsudku za "národní socialismus".
0 # Anonymní 2012-10-08 18:53
Ale byla to prece jedna z otazek na koz... eh, znalkyni, ne? Ktere mely byti zodpovezeny.
0 # Anonymní 2012-10-08 16:33
A jakou aktivistickou minulost vlastně má? Že hraje volejbal?
0 # Tomáš Pecina 2012-10-08 16:37
Že dává – stejně jako "alfasamec Ivo" – všude najevo, jak těmi nácky pohrdá a jak je potřeba všechny je pozavírat. Ve zbytku vyčkejte času jako socialistický rolník klasu.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)