Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Toto thema zatím neplní první strany novin, ale zakrátko by mohlo: město Krupka vydalo (zastupiteli za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti iniciovanou) obecní vyhlášku, zakazující, inter alia, umisťovat bez souhlasu vlastníka na veřejné zeleni a vymezených veřejných prostranstvích lavičky, židle, grily a podobné předměty, a dále sedět na stavebních částech a zařízeních, které k takovému účelu nejsou určeny. Ve vyhlášce jde pochopitelně o místní Romy, a ti proti ní protestují; údajně proti ní chystají na začátek září demonstraci.

Ve fasi přípravy návrhu vyhlášky jsem byl, vloni na podzim, rovněž konsultován, a tehdy jsem se přiklonil k názoru, že takto formulovaná vyhláška může v eventuálním přezkumu Ústavním soudem obstát, za předpokladu, že zákaz týkající se veřejných prostranství nebude plošný, ale omezený na určené části území obce [jak odpovídá § 10 písm. a) obecního zřízení].

Myslím si to stále, rozpaky ve mně však budí, jak široce nakonec zastupitelstvo zákaz pojalo. Z přílohy k vyhlášce je zřejmé, že vymezenými územími jsou celé čtvrti, např. celé sídliště Maršov. Odůvodnit, proč je zákaz umisťování uplatňován takto selektivně právě na romská sídliště, může být obtížné až nemožné: rozlišovacím kriteriem zde zjevně není zvláštní charakter těchto míst a z něj vyplývající zájem na vyšším stupni ochrany veřejného pořádku (takto je zákaz odůvodnitelný v případě hlavního krupského náměstí), ale právě jen fakt, že v těchto lokalitách Romové veřejná prostranství v minulosti nejvíc využívali.

Aktualisováno.
Jako první si povšimly Novinky.

Aktualisováno.
Podle serveru Romea podporuje protesty proti vyhlášce i Pirátská strana.

Komentáře   

0 # FORTUNA 2012-08-14 12:12
Mé postřehy jen k textu vyhlášky:

Naprostá a totální ptákovina. Nastává otázka k čemu tedy veřejná prostranství a zeleň jsou a na zídkách často posedávám sám. Na odpadkovém koši jsem myslím ještě neseděl a to ani doma.

jestli si inženýři a magistři myslejí, že takto budou chránit veřejná prostranství a zeleň před cikány, tak si nezasluhují nic jiného než aby si cikáni pro jednoduchost udělali mustr, že žádají aby mohli sedět, tu tam a tady, jednou na zídce, jednou na židli pro rybáře, kterou si přinesou sebou, jednou jen tak na trávníku, a pak to každý takový žadatel podepíše a v kufru to mohou odtáhnout na radnici a položit do podatelny na podlahu, aby vrchnost měla tak rok, jak ji znám, co dělat. A protože musejí myslím rozhodnout do nějaké doby, hlídal bych je, ať dělají ve dne v noci, víkend nevíkend. Ostuda na entou.

Mirek Vorlický
0 # Tomáš Pecina 2012-08-14 12:22
Takže podle vás je normální, jestliže si občané uspořádají grilovačku třeba v Praze pod ocasem? Problémem může být kolise se zvláštním užíváním (to ale vyhláška řeší), ale obecně nevidím na těchto zákazech nic skandálního.
0 # FORTUNA 2012-08-14 12:31
Pane Pecino, fandím Vám, protože jste jeden z mála, který se zcela zřejmě snaží, aby tady bylo lépe. Ovšem sám jste teď použil slovo, jaksi zřejmě v předtuše té hrozné věci, které se starosta a jeho podnáčelník dopustili, skandál.
Mirek Vorlický
0 # Tomáš Pecina 2012-08-14 13:03
Vyhlášku posuzuji výhradně z právního, ne politického hlediska.

Tam jsem názoru, že je lepší schvalovat vyhlášky než pořádat protiromské pochody à la Janov. Problém nicméně vidím v příliš širokém záběru vyhlášky (ve smyslu extensivním, ne nutně intensivním), a to by mohlo být důvodem pro její zrušení.
0 # Anonymní 2012-08-14 13:14
O Krupce jsem slyšel různé naříkání .Tak jsem tam zajel a udělal si z toho součást výletu. Prohlédl jsem pár paneláků za asistence skupinky malých romů . Bylo to zajímavé , nezamčené vchody kde se předemnou vymočil cikánský kluk na schránky. V nezamčeném sklepě seděla skupinka dorostenců a kouřila trávu.Ve výtahu smrad a v šachtě asi 1m odpadků.Na chodbě tma protože tam není žádná žárovka. Sociální pracovník nikde a stopa po výchově k respektu české společnosti žádná .Je smutné ,že tam ve stejných domech musí žít i původní Češi a v tom je ten problém jak dát dohromady dvě rozdílné kultury. Jsem také proti přílišnému omezování ,ale v tomto případě ne z důvodu když romové obsadí okolí a provozují tam vše co chtějí nabudou dojmu ,že jim to patří a mají na to právo. Proto zničily nové dětské hřiště a lavičky krom jiného. E.T
0 # Tomáš Pecina 2012-08-14 13:30
Osobně mám za správné a žádoucí, že se do zastupitelstva severočeských měst dostává DSSS, a znepokojuje mě např. incident, že byl její představitel nedávno tacite vyloučen z městské komise pro vyloučené lokality v Krupce – prý si ho tam nepřála paní ze začleňovací agentury z Prahy.

Ono není úplně jednoduché tyto problémy řešit: jestliže vytvoříte ghetto, bude to zpočátku populární, protože Romové nebudou tolik na očích a "nebudou dělat bordel", ale za pár měsíců zjistíte, že je obtížnější řešit kriminalitu páchanou obyvateli ghetta, protože nejsou schopni pachatele identifikovat: nikdo ve městě je nezná. Je to docela složité hledání kompromisů, a idiotsko-sentimentální názory ve stylu Pravda a Láska jsou v praxi k ničemu, stejně jako opačné radikální názory, které se hodí na protiromské demonstrace, ale na do praxe.
0 # FORTUNA 2012-08-14 14:14
ad Tomáš Pecina, 14.8.12, 13:03

Právo a politika jsou spojené nádoby. To přece nejde oddělit. Kdo tvoří zákony? Kromě toho, POLITICKÉ hledisko z mého hlediska je pro tento případ jedno z méně vhodných hledisek, než to, které mne jako první napadá.
Mirek Vorlický
0 # Tomáš Pecina 2012-08-14 14:17
Právo a politika, prosím pěkně, nejsou spojené nádoby. Tak to měli komunisté.
0 # Anonymní 2012-08-14 14:34
bruno latour nás poučil, že nejen právo a politika jsou spojené nádoby, nýbrž že spojenou nádobou je vše (mínil tím zejména vědu, politiku/právo a teologii).
0 # FORTUNA 2012-08-14 15:04
ad Tomáš Pecina, 14.8.12, 14:17
Víte, to, co tu bylo, jako, že to měli komunisté, nebylo právo ale bezpráví a vlastně to, co máme teď, není sice bezpráví a nemají to komunisté, ale právo si představuji jinak. Nejde o to, kdo to má, ale co to je. Politika je přece souhrn mezilidských vztahů, ne? Tedy Anonymní, 14:34 má pravdu. Potom tu nádobu nemůžete mít nebo nemít, ona vždy nějak je.
mv
0 # Anonymní 2012-08-14 15:09
Estetiku,kulturu a bezpečnost posunout blíže do normálu .Věřím ,že tato vyhláška pomůže tomuto postiženému městu a to je důležité. Nakonec z toho budou mít radost i romové a občané kteří chtějí pěkné město.Konečně někdo něco dělá protože neustálé opravy a instalace košů, laviček a výtahů apod. nejsou řešením. E.T
0 # FORTUNA 2012-08-14 15:44
ad Anonymní, 14.8.12, 15:09
Pomůže tak, jako sebrání řidičáků zabrání autonehodám. Co když se přizpůsobiví z Krupky nebudou chtít tomuto přizpůsobit a budou nadále posedávat na zídkách, nebo na odpadkových koších? To je budou policisté tahat dolů, nebo na ně pošlou psy?
Mirek Vorlický
0 # Anonymní 2012-08-14 17:19
Ano dokončím svůj první komentář .Do Krupky jsem zajel s manželkou na motorce a prohlídku jsem musel udělat rychle protože část Romských dětí nás následovala jak jsem psal ,ale druhá lozila po motorce a do brašen. Říkal jsem slezte z motorky ,ale nakonec jsem je musel sundat.Pokud je věc na jejich území tak si na ni činí automaticky nárok.Policie takovéto věci řešit umí je to jejich práce. Já jsem si také dokázal vzít motorku zpět. V té době jsem nebyl členem žádné strany. Dnes držím Paní Holešínské palce za její snahu . E.T
0 # Tomáš Pecina 2012-08-14 16:48
Podle mě by vyhláška mohla být v "umisťovací" části účinná, kdyby se jejím prostřednictvím vymezily plochy, kde je toto jednání zakázané (v centru, poblíž frekventovaných komunikací apod.). "Sedací" část je sporná celkově a může být oprávněně vnímána jako "buserace", i když si stále nemyslím, že by nebyla ústavně konformní.
0 # FORTUNA 2012-08-14 17:37
ad TP, 14.8.12, 16:48

Já to prostě vidím jinak. Píšete: "...plochy, kde je toto jednání zakázané".

Máte-li pravdu, proč zákon suplovat vyhláškou? (jinak než zákonem zakázat nelze) a proč již policie nekoná?

Nemáte-li pravdu, nelze to zakázat vyhláškou (já vím, že se to tu dělá, ale to nic nemění na tom, že právně jinak než zákonem nelze zakázat.)

Má-li obec pravomoc vytyčit některé veřejné prostory pro zvláštní užívání, nebo jejich užívání omezit, nechť tak učiní, ale, je-li rozhodnutí obce ignorováno, na to, aby se lidé museli tím nařízením obce, řekněme vyhláškou, řídit, musí to rozhodnout soud na žádost obce (obec musí žalobu předložit, ne cikáni). (Zase, já vím, že se to tu nedělá, že se tady argumentuje jakýmsi archaickým vrhnostenským právem, kde SS zásadně rozhoduje, ale divím se, že není již dávno zřejmé, že to takto PROSTĚ NEMŮŽE V MODERNÍ SPOLEČNOSTI FUNGOVAT. Považuji za směšné, ergo za zvrhlé, primitivní, psát vyhlášku, pomocí které obec "zakazuje sedět" na odpadním koši, nebo na zídkách, dokonce na zděných a betonových zídkách. Jaký je rozdíl mezi betonovou zídkou a zděnou? Vám to připadá normální??? Co si mysleli ti radní, co to dávali dohromady?
Chodili po obci a říkali: toto je palisáda, sedět zakázáno, toto je betonová zídka a hle, zde zděná zídka, také sedět zakázáno. Nezakázali ale, na zídce stát, všiml jste si, pane Pecino? Vidiš ten koš? Na tom by se také dalo sedět, hele, hele! támhle seděj dva cikáni na jednom koši -zakážeme!)

Mirek Vorlický
0 # Tomáš Pecina 2012-08-14 17:41
Opět jste zcela mimo. Doporučuji ke studiu § 10 ObecZ.
0 # Anonymní 2012-08-15 00:49
Pane Fortuna lidé jako vy to nevědomky komplikují,uvažujete jako civilizovaný evropský člověk což je v této problematice nevhodné. Existují tři základní způsoby řešení negativních dopadů na společnost od nepřizpůsobivých Romů . První je rychlé levné a účinné avšak společností nepřijatelné. Jedná se o odsun v krátkém časovém intervalu . Druhý způsob je takový který sice problém neřeší ,ale úspěšně posunuje je zapotřebí neomezených investic.Provádí se formou nadstandartní péče a financování. Společností vnímán jako nespravedlivé nadržování. Třetí způsob je správný a romové se mu rádi podvolí protože mu rozumí je pro ně přirozený.Je to zavedení fyzického respektu . Stačí se zeptat zkušeného policisty pracujícího v takovéto oblasti. Člověk který si vyjedná takovouto autoritu je u Romů ceněn a uznáván více než zaměstnanec nadace nebo úřednice vyplácející dávku.Bohužel společnost nepřeje Policií si autoritu legálně zbudovat. Kdyby respekt byl nedošlo by například nikdy k vyhození policisty z chodby do přízemí a lavičky by dodnes byli v pořádku. Né každý policista je ,ale vhodný k práci v takovéto oblasti stejně tak ne každý je vhodný k výcviku a vedení ostrého psa. ZEMAN BRNO
0 # FORTUNA 2012-08-15 09:18
ad Anonymní, 15.8.12, 0:49

To, co píšete dává smysl. Je tu ovšem ještě čtvrtý způsob.

Cikáni,Romové a řekněme obecně, lidé jim podobní, mají jinou životní mentalitu, která je postavená na jiné genetice, než má většina v česku (aspoň mi to tak připadá). Budiž, to přece nemůže být zločin, ani přestupek. Když toto pochopíme, za logický budeme považovat čtvrtý způsob a to je ten, že se nebudeme vměšovat do jejich života jinak, než na obranu svého (jak řekl Crocodile Dundee - mám právo zabít jen to, co potřebuji k tomu, abych neměl hlad). Dávají cikáni své staré do domovů pro důchodce? I ke svým dětem mají jiný přístup. To mi ale nevadí.

Pro čtvrtý způsob řešení je základním předpokladem existence jejich způsobu života - jenže, ten jsme jim sebrali, jako jsme vyhnali některé lidi jen proto, že mluvili pouze německy. I moje maminka jednou řekla: "Přece je nemůžeme nechat, aby jezdili sem a tam po republice." Nejezdí.

První tři způsoby nefungují a čtvrtý, tedy ten původní, který jakou takous coexistenci umožňoval, byl vyvrácen z kořene. Udělali jsme z nich závisláky na naší pomoci a teď, když se tomu přizpůsobili, jim říkáme nepřizpůsobiví a děláme proti nim vyhlášky a zakazujeme jim sedět v parku na své židli(!!!).

Protože problém není pochopen, není ani řešení a bude se umocňovat.

mv
0 # Tomáš Pecina 2012-08-15 09:55
S tím nesouhlasím. Integrace je vždy věc kompromisů, špatně jsou oba krajní přístupy. Máte jistě pravdu, že problém způsobili komunisté zákazem potulného způsobu života, ale to neznamená, že je tím pádem nepřípustná jakákoli regulace a nesmějí se vůči Romům uplatňovat žádná omezující opatření.
0 # Vodník 2012-08-15 10:10
problém způsobili komunisté zákazem potulného způsobu života
Tato mantra se omílá už 20 let a já o ní začínám silně pochybovat. Je pravda, že takový zásah je nutně musel poškodit. Na druhou stranu bolševici - nechtěně - udělali pro cikány zřejmě víc než kdokoli před tím nebo potom, tím, že je zákonem donutili pracovat, že jim tu práci dali a u celé generace vytvořili vůbec to povědomí o vztahu práce a koláčů, které se u řady z nich dnes briskně vytratilo (není málo těch, co si myslí, že si gadžové vyměřují nespravedlivě vyšší dávky a proto se mají líp).
0 # FORTUNA 2012-08-15 11:02
ad TP,Vodník, 15.8.12, 9:55, 10:10

Pane Pecino, proč by se měli integrovat? Nechejte je být. Když nebudou mít žádný trvalý (nehybný) domov, těžko dostanou dávky a budou se musit nějak živit. Když budou svojí činností porušovat zákon, je tu policie, aby dávala pozor, za to si ji platíme. Nemůžete přeci proti Romům uplatňovat žádná omezující opatření. Navíc, kdo bude chodit a říkat ty si Róm a ty Róm nejsi? Vždyť Vy se chováte jako Beneš a spol. po válce vůči německy mluvícím občanům! Není lepší je nechat být, než jim zakazovat sedění na odpadkových koších?

ad Vodník: možná, že cikány donutili mít zaměstnání.
Co se týče dávek: o nich je v česku asi rozhodnuto zákonem, zákon dělají gadžové, nikdo z gadžů není gadži trestán za jeho porušování, dávky jsou tedy vypláceny v souladu s ním, tak proč si na ně tady lidé stěžují? Vždyť jsou to jejich zákony. A máme-li právní kontinuitu, nešlo by zase tedy zákonem cikány donutit k práci? Od bolševiků by se to lišilo tím, že tentokrát by pomoc byla chtěná. Vlastně "dobrý skutek".

mv
0 # FORTUNA 2012-08-14 19:41
ad TP, 14.8.12, 17:41

Mne zajímá právo, ale jako prostředek k dosažení, nebo dosahování, spravedlnosti a k řešení sporů. Právo pro mne nejsou paragrafy, pomocí kterých se má zdůvodnit kdejaká hloupost. Nemusím být zvlášť inteligentní, právník již vůbec ne, abych pochopil, že to, co starosta a jeho zástupce podepsali je naprostá hloupost. Zatímco veřejná prostranství, kde je zeleň, by myslím měla sloužit k rekreaci a k odpočinku, ti dva to zakazují. Pochopitelně, ničí-li někdo něco, tomu musí být bráněno, ale výchovou a ne tím, že budu psát, že sezení na odpakovém koši se zakazuje!
U nás ve městě jsou Vietnamci, kteří jsou mnohem podnikavější než místní. Místní k nim chodí nakupovat, ale nepřejí jim. Město tedy, aby se jich "zbavilo" vydalo vyhlášku. A protože nemohli radní napsat: Vietnamci táhněte pryč, vymysleli něco na způsob, že jen domácí a řemeslné výrobky se smějí prodávat na náměstí, a že tak budou podporovat domácí tvorbu. Takové výrobky tady nikdo neprodává, ani Vietnamci a když, tak za cenu, kterou skoro nikdo nedá, náměstí zeje prázdnotou a střed města je mrtvý. A Vy mi doporučujete studium par. 10?!

Radní v Krupce si rekreaci v prostoru veřejné zeleně představují asi tak, že tam budou ukázněně chodit místní, a že budou stejně ukázněně obsazovat jim vytyčené lavičky, kde si budou navzájem ukázněně stěžovat, jak naše elity ukázněně ve své pracovní době rozkrádají tuto zemi a jak žijeme v právním státě. A až poběží kolem kluk po trávníku, že ho máma, ala Růžičková/Homolková, zfackuje až upadne?

Mirek Vorlický
0 # Anonymní 2012-08-14 21:20
To je škoda, že vám na náměstí zrušili malebné indočínské tržiště.
Ghetta a segregace měly odjakživa své důvody ...
Aby byl klid, mezi bílými a tmavými panuje ve vesnici Spišské Bystré tradiční, nepsaný řád. Přes den se ve vsi volně pohybují hlavně Romové, kteří nepracují. Kolem čtvrté odpoledne se však stahují do svých lokalit a vesnice patří bílým, kteří v tu dobu přicházejí z práce. Ani v hospodě nemají podle místních Romové z osady večer co dělat. Do kostela v centru obce přicházejí jen na křtiny a na pohřeb.
0 # FORTUNA 2012-08-15 07:26
ad anonymní, 14.8.12, 21:20

Ano pane/paní, je to škoda, že ho zrušili. A teď tu nemůže být ani české. Znáte to, když já nemohu mít kozu, ať aspoň chcípne i sousedovi. S Vietnamci je podobný problém, ale v opačném gardu: Vietnamci pracují od nevidím do nevidím, a jejich děti se naučí lépe česky, než hodně bílých Čechů.
Když se budete pane/paní takto ve svých představách vyvíjet, zamyslete se, jak Vám asi bude, až Vaše děti nebo vnuci budou muset být vděční, že je mladý Vietnamec zaměstná ve svém obchodu. Válka v Evropě myslím nějakou dobu nebude, abychom je mohli vyhnat, až ji za nás někdo vyhraje. mv
0 # Anonymní 2012-08-17 00:24
Možná tak při produkci marjánky zaměstnají sem tam nějakého domorodce, bossové mají u dětí občas české chůvy. Jinak si vozí levnější krajany, kteří jim pak splácejí dluh prací. To, že posílají děti do školy (dotované naším státem, kterému se daní nepředají)
, kde se (nijak zvlášť extra) učí, je ke kolonizaci naší země neopravňuje a vyniká to leda ve srovnání s Romáky (na Slovensku za 15 zameškaných hodin odnímají sociální dávky). Mimochodem Romáků kočovala již delší dobu jen malá menšina, možná dojem kočovníků vyvolávali do dnešní ČR se přesunuvští slovenští Romáci z osad, převážně balkánského původu, kteří po válce mj.vybydlili historické centrum Chebu.
Dávek dostávají více, protože úřednice si vůči ječící skupině nepřizpůsobivých dovolí podstatně méně, než vůči svým zdeptaným krajanům, které hravě odpálkuje, někdy ve snaze o vylepšení státního rozpočtu i za pomoci lží a zastrašování.
0 # FORTUNA 2012-08-17 07:27
ad anonymní, 17.8.12,0:24

No, dobře a co tím chcete říci, pane/paní:

Že nepřizpůsoboví se dokázali přizpsobit systému a jsou schopni si zajistit přísun peněz?

Že státní úřednice nerozhodují dle zákona, ale dle toho, jak na ně někdo houkne nebo zaječí?

Že domorodci, jinak zdeptaní krajané či blbečci, nejsou schopni se domoci svých práv?

mv
0 # Anonymní 2012-08-17 23:31
Spíše bych řekl, že systém je nastaven tak, aby se přísun peněz pro vytrvalé a bezstarostné romácké množení nezarazil.
Čtenáře zdejšího blogu by pak existence úředníků nerozhodujících dle zákona a jejich málo právně gramotných obětí už vůbec neměla překvapit ...
0 # Anonymní 2012-08-14 23:38
Myslím si, že to je i otázka peněz. Jak jsem vyrozuměl z článku nějakého internetového media, tak obyvatelé těchto sídlišť kromě zrušení vyhlášky chtějí i "nové lavičky" někde. Z toho vyvozuji, že ty staré kamsi zmizely, potažmo jsou neuživatelné. Pokud tedy městu v souvislosti s podobnými dýchánky vznikají zvýšené náklady nepřiměřeným užíváním ať už laviček něbo něčeho jiného, pak nevidím problém v tom, pokud je vyhláška zeměřená na tyto lokality. Myslím si, že na tohle se pojem ochrana veřejného pořádku vztahuje taky.

J-R
0 # FORTUNA 2012-08-15 07:50
ad J-R, 14.8.12, 23:38

Jsem pro pořádek, podívejte se na Čechy v parlamentu, když není, nebo na Lessyho a Kubicem. I když, i když - Kubice vypadá trochu jako Rom. V tom bude asi zakopaný pes. A Lessy
ho třeba proto nemá rád?!

Povězte mi ale, proč si město musí dělat vyhlášku, aby mohlo chránit veřejný prostor a pořádek? Proč to nešlo předtím?

Napadá mi ještě jedna věc. Proč se tu tak krade a proč je tady tolik korupce a proč se naše elity navzájem obviňují z krádeží, z podvodů a obecně z lumpáren nejhoršího druhu? No protože jim nikdo nevyhlásil vyhláškou, že se to zakazuje! (néé ty lumpárny - to obviňování!) Tím to bude. Ještě najít toho, kdo tu vyhlášku dá dohromady - Tomáš Pecina (nic ve zlém) by ji mohl připravit. Pak jde ale o to, aby ji poslanci nenapadli u Ústavního soudu. Nejdříve, aby to mělo smysl by si museli zrušit tu imunitu, na Slovensku to už udělali - asi tam mají z policie menší strach než JUDr Křeček a spol. Anebo, anebo, bůh chraň, tam v parlamentu sedí více těch, kteří se nemusí oslovovat jako zloději a lumpové?

mv
0 # Anonymní 2012-08-15 07:53
Dotaz trochu jiným směrem na pana Pecinu: Jak se díváte na sezení versus sedění?

AHL
0 # Tomáš Pecina 2012-08-15 08:40
Nemám jasný názor.
0 # FORTUNA 2012-08-15 09:47
zkusím to tedy já:

slovo sezení chápu: Máme sezení = máme schůzi. Ve slovníku V-T je sezení, sedění = spočívatí na hýždích, ve slovníku ACADEMIA PRAHA 2001 slovo sezení již vůbec není. Někdo by tedy mohl argumentovat, že vyhláška nedává smysl ani gramaticky a slohově, protože jsou v ní slova, která čeština nezná (jedině snad, že právníci mají zase svá specifická slova) a představa, že by jí někdo měl rozumět může být trochu zcestná -zejména pro lidi, kteří nemuseli dokončit základní vzdělání.
mv
0 # Pefi 2012-08-15 14:52
Uvedená vyhláška je jen zoufalým projevem naprosté bezmoci řešit problém nějak systémově. Předem se dá říct, že vyhláška nebude k ničemu. Je to jako snaha potlačit zápach rozléváním voňavky. řešení, které občas z krátkodobého hlediska funguje, ale z dlouhodobého hlediska napáchá jen další škody.

Regulace svobodného využití veřejného prostranství mi připomíná plíživý fašismus. Jedná se o likvidaci elementárních svobod za účelem dosažení pořádku, přičemž pořádek stejně dosažen nebude, ale svobody potlačeny budou.

Dobré úmysly tohoto typu mají obvykle nežádoucí vedlejší účinky v tom smyslu, že dláždí cestu do nějakého pekla.

Doporučuji v této souvislosti knihu John Ross: Unintended consequences, která je plná příkladů toho, jak podobná dobře míněná opatření v historii USA měla z dlouhodobého hlediska celkem katastrofální následky.

---

Co se týče názoru, že policie má prostředky "to řešit" - to je naprostá fikce. Policie může rozdávat pokutové bloky a složenky, protože většina snadno postižitelných skutků jsou jen přestupky. Postihem za nesčetněkrát opakovaný přestupek je vždy jen pokuta. Problematičtí spoluobčané dobře ví, že pokuty jsou od nich nevymahatelné a tak si z pokut nic nedělají.

Policie nemůže legálně prakticky nic a policisté vám to mezi čtyřma očima potvrdí.

Policie jim teoreticky může dát někde potají nakládačku (což je opatření, které prý funguje), ale skutečně chceme, aby naše policie nabrala tento směr, tedy aby i policie rezignovala na dodržování zákonů ?

Dokud se opakované narušování veřejného pořádku a občanského soužití při současném neplacení pokut nestane trestným činem, tak se nezmění vůbec nic. Ve vězení by pro dlužníky měla být povinnost pracovat a hradit si stravu a vytápění. Tou prací mohlo být třeba ruční hloubení vodního kanálu Labe-Dunaj, nebo příprava dálnice "České Budějovice - Brno". Na takovou práci není problém nahnat 10 000 osob s lopatami a zaměstnat je ve třísměnném provozu. Daňového poplatníka to nevyjde dráž, než financovat současné sociální dávky a současně neustále hradit škody na svém majetku.
0 # Tomáš Pecina 2012-08-15 16:18
Řešení se snaží být systémovým, ale restrikce je nepřiměřená.

Jestli jsou nyní sankce za přestupky u sociálně vyloučeného obyvatelstva nevymahatelné, je nutno připomenout návrh novely přestupkového zákona, která by umožňovala za opakované sezení uložit zákaz pobytu (minimálně těm, kteří neprokáží v obci pobyt).

S tím, že by přestupky měly projednávat soudy a ne různé podivné přestupkové komise nebo úředníci, souhlasím. Změna je bohužel nereálná, soudní systém na to není připraven.
0 # FORTUNA 2012-08-15 17:25
ad TP, 15.8.12, 16:18

oprava k FORTUNA, 15.8.12, 15:58:
... s totálním PŘEpřestupkováním...

potom:
Možná, že se řešení snaží být systémové, ale není. Systém je tento: Smí být někdo trestán? Ano, porušil-li zákon.
Kdo vydává zákony? Parlament.
Kdo žaluje u soudu? Vláda
Kdo rozhoduje co zákon znamená a zda byl porušen? Soud.
Kdo rozhoduje o trestu? Soud. Žádná vláda nebo SS.

(opakované sezení? To jako to bude někdo počítat? Co když ten, co opakovaně seděl v Krupce, tam kde opakovaně sedět nesměl, si půjde sednout někam jinam v Krupce, kde opakovaně sedět smí? Co potom? To starosta vydá novou vyhlášku a pak tam opakovaně nebudou moci sedět ani ti, co tam opakovaně předtím klidně seděli???, nebo se bude zjišťovat, zda ten, kdo opakovaně sedí je Róm, nebo neRóm?? A co když, na první pohled Róm, řekne: já nejsem Róm, ale Maďar, jako to říkali na vojně? pane Pecina!)


Co popisujte je klasika: spor o tom, kolik slonů létá a jakou mají barvu. Na co novelu přestupkového zákona, když není vyřešeno co je přestupek?

Soudní systém není připraven? Není a sám se nepřipraví. Co se dělalo posledních 23 let? Udržovala se právní kontinuita se zločinným režimem. Nemůže tedy nikoho přece překvapit, že soudní systém není připraven rozhodovat v zájmu spravedlnosti. Než zakazovat Rómům sedění na odpadkových koších (jak absurdní), nebo chystat novely přstk zákona, je třeba připravit soudní systém. Spravedlnost je i to, že když někdo něco rozbije, ať jsou to cikáni, kafouskové, kotourkové, atd., že musíme takové trestat DLE ZÁKONA, atd. atd.

Možná, že problém, který nám předhodili cikáni a Romové nám pomůže problém vyřešit. Nebylo by to hezké?

mv
0 # FORTUNA 2012-08-15 15:58
ad Pefi, 15.8.12, 14:52
ano, plný souhlas.
Konečně rozumný pohled na věc. Snad bych jen dodal, že všechny přestupky by měly být trestnými činy, jako do konce války. Tím by vyplaval na povrch problém s totálním přestupkováním společnosti, musela by se řešit existence tzv. vrchnostenského práva a maximy "že o právech a povinnostech občanů zásadně rozhoduje SS" a republika by se konečně hnula směrem k právnímu státu.
mv
0 # FORTUNA 2012-08-15 20:52
oprava, 15:58
...s totálním PŘEpřestupkováním .....
mv
0 # Daniela 2012-08-16 02:25
Hm,
kritiky na obecni vyhlasku v Krupce je tu jako maku, zatim ale zadny neprisel s lepsim resenim.
Problemy v Krupce jsou mi zname teprve od nepokoju v roce 2009 a od te doby se jiste zaclenilo mnoho aktivistu a socialnich pracovniku s napady, jak situaci zmirnit..Meli prilezitost take Romum srozumitelne vysvetlit, jak se chovat na verejnych prostranstvich. Jen podle meho odhadu na to meli tri dlouhe roky a nic se nepohnulo.
Jelikoz reseni skalnich nacku je neakceptovatelne, neni na skodu zkusit neco jineho, mimo vecnych debat, analyz a konsultaci..Rozcilovani se nad restriktivnim opatrenim je kontraproduktivni, jelikoz zde jde primarne o konecny vysledek, lepsi zivot vsech obcanu mesta..A meststi radni, uz jedno ke ktere politicke skupine patri, by meli dostat dostatecnou moc a autoritu tato mestska narizeni-vyhlasky dodrzovat pripadnym trestanim.
Snad kazde americke mesto ma lokalni zakon "No loitering".. Tam, kde se zakon neuplatnuje nebo je liberaly napadan jako nekonstitucni, tam se z mest stavaji necivilisovana gheta.. Opet dukaz pro mne, ze bezbreha svoboda nefunguje. U nas v malem meste to ovsem funguje, jelikoz vyhlasky No loitering, No soliticing se prisne dodrzuji mestskou policii, ktera ma patricny respekt.
0 # Tomáš Pecina 2012-08-16 12:03
Souhlasím. Určitá omezení, jak se chovat ve veřejném prostoru, jsou zcela v pořádku, a jestliže se více dotknou ethnické menšiny víc než majority, není to nutně diskriminace, ani nepřímá.
0 # Pefi 2012-08-16 15:57
Danielo, u nás tresty stanovuje zákon, ne městská vyhláška. Ve výsledku: Vy si v Krupce sednete na trávník, dostanete pokutu, zaplatíte pokutu, městská kasa vydělá, vy už si příště sednete na lavičku.

Problémový občan převrátí popelnici, sedne si na ni, dostane "pokutu", pokutu nezaplatí, strážníkovi se vysměje. Co dál může strážník dělat ? Může mu dát další pokutu.

Ve výsledku vám, mi i panu Pecinovi vyhláška zabránila sedět třeba na schodech (jako by snad sezení na schodech něčemu vadilo), problémoví spoluobčané dál budou dělat binec. Svoboda byla zmenšena, nevyřešilo se nic. A tohle "řešení" máme chválit ?

Řešení by bylo, kdyby zastupitelé města Krupka skrz média otevřeně přiznali, že se s tím za stávající legislativy nedá dělat vůbec nic a dali poslancům podnět ke změně legislativy. V zastupitelstvu jsou lidé z ODS, ČSSD i KSČM, tedy zastupitelé za parlamentní strany. Co jim brání buď apelovat na své poslance aby se změnily zákony, nebo, pokud to nikam nevede, opustit politickou korektnost, přiznat impotenci parlamentních stran a následně třeba změnit politický kabát k někomu, kdo je ochotný problém skutečně řešit ?
0 # FORTUNA 2012-08-16 17:18
ad Pefi, 16.8.12, 15:57

V 1.odstavci mi návaznost vět uniká. Pokuta není trest?

Mohl by někdo vysvětlit, proč Daniela by měla být tak hloupá, aby za sedění na schodech platila pokutu, když PROBLÉMOVÝ OBČAN obrací popelnici, sedí na ní a policistovi se vysmívá a neplatí?

Konečně,skutečně se Pefi domnívá, že poslanci si tohoto problému nejsou vědomi?

mv
0 # Daniela 2012-08-17 01:41
Pane Vorlicky
Daniela a problemovy obcan v tomto rovni jsou.

Spolehala bych se, ze kdyz sedim s romskou holcickou na schodech domu a malujeme si, tak pan straznik prijde a napred nam vysvetli, ze sezeni na schodech je v rozporu s obecni vyhlaskou a mame se posunout jinam. Teprve, kdyz bych byla na policajta drza a odmitla, mel by naproste pravo mi dat pokutu.(Nezaplatim li, mohu pocitat s persekuci.).
I v Cesku se dava policii snad jakasi pravomoc, aby sami uznali, rozumne usoudili, co je patricne a co uz ne. Straznik ma byt prece osoba, ktera strezi, (proto to jmeno), v prvni rade obecny poradek. Straznikem muze byt i Rom, ne ?
To hriste v Marsove by detem pani radmi a Romea mohli postavit.

Jestlize je zakaz grillovani na namesti, ani bych tam grill s uhelnymi pytly netahala, na zidce se nepovalovala. Slusnych a ukaznenych lidi se tato omezeni netykaji a jsou touto vyhlaskou dokonce opravneni, neprizpusobive napomenout, aniz by byli narceni z diskriminace...

Jestli se toto opatreni neosvedci, jiste prijde jine, a do te doby ma pan Vorlicky dostatek casu na presvedcovani obcanu ohledne jeho nazoru...
0 # FORTUNA 2012-08-17 09:07
ad Daniela, 17.8.12, 1:41

Vážená Danielo,

děkuji za reakci. Vyjdu z předpokladu, že jste skutečná, že žijete někde v Americe, že máte zájem o chod věcí veřejných tam i zde a že, jak jste myslím zde někde psala, Vaše znalost angl. jazyka není tak dobrá, jak jsem usoudil, byste si sama přála. Možná, že se v některých předpokladech mýlím.

Tedy:
Děláte stejnou chybu, jako jsem dělal já, když jsem do republiky poprvé zavítal po cca 20 letech v Anglii, nebo jakou dělají třeba Němci v Anglii, když tam jedou něco dělat, spíše než jako turisté. Myslejí si, že věci a slova mají stejný význam jako doma. Nemají.

DANIELA A PRBL OBČANÉ JSOU SI ROVNI.
Omyl. Nejsou. V Americe věřím, že ano, v česku ale ne. Doufal jsem, že Pefi vysvětlí, proč Daniela, nebo já, pokutu zaplatíme a proč prbl.občan se vysmívá namísto placení. Pokuta pro mne znamená trest. V česku ale ona není trest, ale výchovný prostředek. V Anglii a jistě i v Americe to trest je a navíc, abyste tam směla být trestaná, musíte spáchat CRIME, který se do češtiny, obecně řečeno (pozor na GP) překládá jako TRESTNÝ ČIN. V česku však smíte být vychovávaná, já říkám trestaná, aniž byste CRIME spáchala.

Stačí,když spácháte tzv.přestupek. Ještě když česko bylo právní stát, přestupek byl nejnižší forma trestného činu, tedy CRIME. Člověk, který byl obviněn z jeho spáchání měl právo se hájit před soudem a soud měl povinnost jeho práva chránit.

Aby mohl předešlý zločinný režim existovat, musel, po té,co se mu podařilo fyzicky zlikvidovat ty, kteří mu kladli odpor, vyvolat ve společnosti strach. Zbavil tedy občany soudní ochrany tím, že řekl: Přestupek už nebude trestný čin, ale bude to čin, o kterém my tak rozhodneme sami a občané nebudou již trestáni soudem, ale budou tzv. vychováváni národními výbory, které dle svého uvážení jim budou dávat pokutu, nebo jim něco seberou (třeba koně s kterými měl orat 2 hektary pole,ale oral jen 1,75 hektaru). Toto ale nebude trest, to bude výchova. Co, dle pozdějšího tzv. přestupkového zákona, nebo bůhví co, nesměli, bylo takové lidi poslat do vězení (to by spousta lidí byli kriminálníci - což komunistický režim nechtěl). Tento systém se používá i dnes a záměrně se v tom pokračuje (viz. nový přestupkový zákon).

Jediné řešení: přestupek musí zase být trestný čin, nebo spíše opačně, páchat škody, páchat zlo musí být trestné, tedy trestný čin,angl. CRIME a doufat, že se trestem rozumný čloběk nechá i vychovat. Nerozumnému se může stát, že stráví polovinu života ve vězení a bude kopat ručně kanál Labe-Dunaj.

Teď, ten člověk, který si sedne na schody, a který dostane pokutu, Daniela nebo Tomáš Marný, nebo já, a máme peníze, pokutu musíme zaplatit, nebo nám úřad peníze sebere - a tím nás "vychovává". Ten člověk, který povalí popelnici, sedí na ní, také sice "dostane" pokutu a protože žádné peníze nemá (aspoň ne prokazatelně) a "do basy jít nesmí" (spáchal "jen" přestupek), "vysmívá se" policistovi, který mu zase může dát jen další pokutu, atd., atd., atd.

Takže takto to tady funguje/nefunguje. Jsou zde tendence se domnívat, že je lepší, aby policie takové lidi prostě někde bokem zmlátila, že prý to je jediný prostředek, který
na ně platí. To není ale cesta, kromě jiného se pak policie "splete" a zmlátí nás všechny.

Ono těch problémů je více, ale na to tady není místo. Třeba slovesa TO LOITER, TO SOLICIT (Vaše 16.8.12, 2:25) mají souvislost s tímto případem jen velmi zdánlivou.

mv
0 # Pefi 2012-08-17 11:32
Přesně tak jsem to myslel - pokuta je trestem jen pokud ji hříšník zaplatí a problémoví občané pokuty neplatí. Represivní orgány jsou na ně krátké. Slušnému občanovi má stát co sebrat, problémovému občanovi se pouze zvyšuje dluh vůči státu, ale sociální dávky jsou mu bez ohledu na množství udělených pokut vypláceny dál.

Jen upřesním vaši informaci o pokutách - pokud s pokutou nesouhlasíte, tak ani v ČR pokutu platit nemusíte - váš přestupek bude řešit správní orgán (obecní úřad), pokud s verdiktem úřadu nesouhlasíte, můžete to dotáhnout i k soudu. Pro běžného občana je jednodušší pokutu zaplatit, bez právníka nebo právního vzdělání je jen malá šance, že u správního orgánu uspějete. Právní vzdělání a povědomí u správních úředníků není valné (bez ohledu na to že formální vzdělání v oblasti práva nejspíš mají) a úředníci se nerozpakují právo překrucovat a zneužívat toho, že běžný občan nezná detailně zákony, jejich výklady, relevantní judikáty a nestudoval právní literaturu, takže ikdyž je pravda a právo na jeho straně, tak je argumentačně slabší.
0 # FORTUNA 2012-08-17 14:38
ad Pefi, 17.8.12, 11:32

POKUTY / TRESTY.
Ano. Je to tak. Dovolím si jen doplnit vaše zdůvodnění, proč je pro běžného občana jednodušší v česku pokutu raději zaplatit:

Jsem-li obviněn ze spáchání malého trestného činu v Anglii, tedy z toho, čemu se v česku říká přestupek, a nechci platit pokutu, kterou mi policie navrhla, věc řeší soud, u kterého policie musí na SVÉ náklady OBVINIT MNE a je to ona, která musí znát zákon.

Já ani tak právo znám nemusím, a jsem-li obviněn třeba z nebepečné jízdy autem, musí to policie u soudu dokázat. Když to nedokáže, žádnou pokutu neplatím a neplatím žádné poplatky,které si policie musí zaplatit předem ze svého rozpočtu sama. Pakliže nbzp jízdu policie dokáže, platím pokutu plus její výdaje, tedy tuplem. Tak jsou obě strany motivovány k tomu, aby věc dělaly správně.

V česku je to jak píšete a navíc policie a správní orgán vystupují jako jedna strana (což je logické, protože "o právech a povinnostech subjektů zásadně rozhodují orgány státní správy"). Zažil jsem případ, že policista, když mu došly argumenty, prohlásil, že "to nebudu poslouchat", sebral se a odešel. Správní orgán reagoval "...tady je policie neprůstřelná" a tím to skončilo.
Dotáhnout to k soudu vůbec nemá cenu, protože maximálně bych dosáhl toho, že soud vynese rozsudek ve smyslu: "správní orgán to sice popletl, ale na jeho závěr to nemá vliv, protože by byl stejný, i kdyby to nepopletl", (to mám písemně).

Toto vše vyplývá z toho, že občané ztratili soudní ochranu tím, že komunistický režim vyňal přestupek z trestných činů, zdánlivě proto, aby nebylo tolik soudně trestaných.

mv
0 # Pefi 2012-08-17 15:18
Občané ztratili soudní ochranu především tím, že nad mnohými rozsudky zůstává rozum stát a často se zdá, že první instancí, která se argumenty občana vůbec zabývá, je instance nejvyšší. Takže soudní systém je ve skutečnosti jednoinstanční.

Od advokáta č. 1: "Mými argumenty se jako první začal zabývat až nejvyšší (vrchní?) soud, nižší soudy se předloženými argumenty vůbec nezabývaly".

Advokát č.2 : "Počítejte s tím, že v případě úspěšné nutné obrany vás první instance automaticky odsoudí".

Systém nemlže fungovat, protože úředník za opakovaná prokazatelně špatná nebo přímo protiprávní rozhodnutí nenese vůbec žádnou odpovědnost. Úředník se nebojí, ví, že mu za mizernou práci nic nehrozí.
0 # FORTUNA 2012-08-19 13:21
ad Pefi, 17.8.12, 15:18

OBČANÉ ZTRATILI SOUDNÍ OCHRANU....
Ano, to proto, že moc soudní, která je má chránit, je nechrání, nebo je chrání špatně.

SYSTÉM NEMŮŽE FUNGOVAT...
Systém nemůže fungovat ne proto, že úředník za svá rozhodnutí nenese odpovědnost, ale proto, že úředníkovi vůbec nepřísluší taková rozhodnutí činit (potom vcelku logicky, nenese odpovědnost. Je to jako chtít na zloději, aby s věcí, kterou ukradl, správně nakládal - jediné: je třeba aby zloděj věc vrátil).

mirek vorlický
0 # Karel Vážný 2012-08-16 23:10
Je ovšem třeba Romům vysvětlit, že pokud budou sedět kdekoli mimo, tak tam sedí proto, aby agitovali pro petici, kterou o 100 Km jinde lze podepsat. Případně se shromáždili v sedě spontáně k projednání věci obecného zájmu. Nebo pořádají sezení řádu velké mačety a diskutují o tom, jak udržet jejich zemi zaslíbenou - Sudety.
0 # K.Vážný 2012-08-16 23:19
Mimo jiné, to co se se má stíhat není sezení, ale nepořádek vzniklý převrácením popelnice, nebo neoprávněné užívání cizího majetku... Případně rozdělávání ohně, kde je to zakázáno.

Na druhé straně naprosto vítám každou příležitost, kde lze legálně rozdělávat oheň, nebo grilovat. V multikulti Nizozemí jsou veřejné grily na řadě míst.

U nás teď na pár místech v lesoparku zavedli ohniště, ale tlak je takový, že kolem vznikla řada ohnišť "satelitních" a shořelo všechno, co bylo ze dřeva, včetně polámaných fotbalových branek.

A většinou to nedělá rómská minorita, ale Rusové, Ukrajinci a také Češi...
0 # Anonymní 2012-08-17 01:43
Nechci zde probírat eko dvůr který je zdarma ,ale uvedu příklad na cedulce "zákaz skládky" v lese . Příkladem vychovaný člověk (např.Pan Fortuna) ví ,že se v lese odpadky nevyhazují. Maximálně zahodí ohryzek nebo šlupku od banánu protože ví ,že hniloba nebo lesní zvěř se o takový odpad rychle postará. Jenže je tu druhá skupina lidí kteří jsou schopni z nevědomosti v přírodě udělat skládku pro takové se tam umístí cedulka "zákaz skládky" a pohrozí se velikou pokutou což k pochopení a odrazení dostačuje. Bohužel tu máme ještě třetí skupinu lidí kteří k cedulce potřebují policistu s pendrekem jinak je cedulka neúčinná. Ideální stav je první případ kdy cedulky a zákazy nejsou potřeba a přesto vše funguje !!! Jenže kvůli třetí skupině lidí tu musíme mít komplikované zákazy všude a nejvíce na to doplatí první skupina.Protože když Pan Fortuna vyhodí zase svoji slupku od banánu dostane od policisty stojící u cedulky vyhubováno . Zkráceně pokud romové začnou dodržovat zákon tak se zakazující cedulky mohou oddělat a celkově společnosti ubude práce a investic. E.T
0 # Anonymní 2012-08-17 10:02
Z právního pohledu to podle mne brilantně shrnul do kostky pan Pecina v postu 14. srpna 2012 16:48. Zbytek diskuse se týká law in action a sociologie, a tam je různost názorů více dána různými hodnotovými východisky, takže těžká věc.

Jenom hledisko, které zde asi nebylo zmíněno. V Americe nejste jako svobodní občané vychováváni, ale trestáni za crime. Vedlejším efektem je snad největší světové procento populace v krimu. To tu nemíním nijak demagogicky rozžvýkat, pouze si to promítněte na českou prblm. populaci. Namísto komunistického masového začlenění do práce bude jiné začlenění. Opravdu začlenění, protože formálně půjde o sociální řešení problému, určité chování bude mít předvídatelné následky a ty budou aplikovány a problémová skupina bude i takto organicky zapojena do fungování společnosti. Z mého osobního pohledu fašisoidně úchylné, ale představitelné.

btw jistě Británie vypadá jinak, ale já měl vždycky pocit, že ten Bobby je tam na rozdíl od Států autorita přirozená a zároveň při vší korektnosti tak nějak starosvětsky vrchnostenská. Pokud si i vzdáleně přestavím, co by mohlo za pár let fungovat u nás, tak je to spíš ta Amerika.

Alternativy jsou "nechat je být" a "doopravdy začleňovat", nebo nějaká kombinace. Obě narážejí nejenom na to, že by "prblm" museli mít zájem a schopnost buďto měnit svůj status, nebo provozovat do značné míry autonomní způsob žívota (dejme tomu, jako němečtí Sintové). A to by museli mít jako skupiny. Individuální úspěchy jsou možné, dějí se, dávají příklad, dokazují, že "to jde" (což lze interpretovat přinejmenším dvojím, velmi protichůdným způsobem), ale celkovou situaci nemění. Tato podmínka chybí. To druhé je vůle většinouvé společnosti. Zdá se mi, že ve skutečnosti chybí k obojímu.

Výše je zajímavá diklsue o "spojených nádobých", osobně se tu domnívám že přes toto vlak práva prostě nepojede, nebo bud ekodrcat jak kodrcá dosud.

Už spěchám a dělém překlepy, přepínám, s omluvou končím.
0 # Pefi 2012-08-17 15:29
Hmm, s kriminalitou v USA to také není jednoduché.

1] Když se zaměříte na kriminalitu bílé populace, dostanete se na prakticky stejná čísla, jako má Evropa.

2] Když vyextrahujete lokality postižené demokratickými (socialistickými dotačními) experimenty, tak je v USA ze statistického hlediska velmi bezpečno.

Značné množství kriminality v jižních státech USA souvisí s blízkostí mexické hranice a pašování zbraní (USA -> Mexiko) a pašováním drog a lidí (Mexiko -> USA).
Kdyby ČR měla hranici s Mexikem, tak by tady byl také pěkný "balkán".

Celkem zajímavé, leč politicky značně nekorektní čtení:

The Color of Crime - Race, Crime, and Justice in America
Second, Expanded Edition, 2005

PDF verze ke stažení je zde:
www.colorofcrime.com/colorofcrime2005.html

Major Findings:

Police and the justice system are not biased against minorities.

Crime Rates
Blacks are seven times more likely than people of other races to commit murder, and eight times more likely to commit robbery.
When blacks commit crimes of violence, they are nearly three times more likely than non-blacks to use a gun, and more than twice as likely to use a knife.

Hispanics commit violent crimes at roughly three times the white rate, and Asians commit violent crimes at about one quarter the white rate.

The single best indicator of violent crime levels in an area is the percentage of the population that is black and Hispanic.

Interracial Crime
Of the nearly 770,000 violent interracial crimes committed every year involving blacks and whites, blacks commit 85 percent and whites commit 15 percent.

Blacks commit more violent crime against whites than against blacks.

Forty-five percent of their victims are white, 43 percent are black, and 10 percent are Hispanic.

When whites commit violent crime, only three percent of their victims are black.

Blacks are an estimated 39 times more likely to commit a violent crime against a white than vice versa, and 136 times more likely to commit robbery.

Blacks are 2.25 times more likely to commit officially-designated hate crimes against whites than vice versa.

Gangs
Only 10 percent of youth gang members are white.
Hispanics are 19 times more likely than whites to be members of youth gangs. Blacks are 15 times more likely, and Asians are nine times more likely.

Incarceration

Between 1980 and 2003 the US incarceration rate more than tripled, from 139 to 482 per 100,000, and the number of prisoners increased from 320,000 to 1.39 million.

Blacks are seven times more likely to be in prison than whites. Hispanics are three times more likely.

Otázka je, jaké to má příčiny co se s tím dá dělat.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)