Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

O periodicky každých pět let opakované taškařici, volbě presidenta republiky, jsme napsali až dost a nechceme své čtenáře touto dosti fadní právní materií nudit; omezíme se proto na konstataci, že nesouhlasíme ani s ratione decisionis, ani s obiter dicto odmítavého usnesení volebního senátu Nejvyššího správního soudu, a jen velmi stručně vysvětlíme důvody.

S prvním nesouhlasíme proto, že si umíme představit situaci, kdy by úvaha NSS narazila na mez absurdity: totiž kdybychom měli dva neúspěšné kandidáty, kteří by oba nesplnili zákonné podmínky, a jeden z nich by byl přesto registrován; podle názoru NSS by se druhý kandidát, chtěl-li by tuto nespravedlnost zvrátit, musel sám domáhat své nezákonné registrace, tudíž jeho argumentace by nutně byla vnitřně rozporná: tvrdím, že jsme porušili zákon oba, a proto požaduji, aby ten druhý byl vyloučen a já byl naopak zaregistrován. Takovou argumetaci by arci mohl ocenit jedině docent Chocholoušek, nikoli kterýkoli myslitelný příčetný soudní senát.

K tomu, že NSS pocítil nutkání vyjádřit se k věci samé, máme podobné výhrady jako disentující Miloslav Výborný. Když už se však soud do těchto úvah pustil, měl dodat, jak by se podle jeho náhledu mělo postupovat v případě defektního návrhu, tedy zda multiplicita návrh kontaminuje, podpis se nepočítá nebo se počítá pouze prvnímu/poslednímu vadně podpořenému kandidátu.

Posuzováno sub specie věcí příštích, nelze než usnesení označit za úspěšný střelecký zásah do vlastní nohy: podle § 66 odst. 2 zákona totiž může návrh na neplatnost volby prezidenta podat každý volič, který má za to, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby presidenta, a lze si jen těžko představit, že by počet hlasů všech pěti vadně registrovaných kandidátů měl na výsledek volby tak malý vliv, že by se o hrubém ovlivnění nedalo hovořit – stát se to jistě může, avšak příliš pravděpodobné to není, zejména v případě Mirka Topolánka.

Nejvyšší správní soud proto bude muset zavrčet a nadskočit ještě jednou, mnohem silněji.

Komentáře   

0 # Anonymní 2017-12-13 20:21
V rámci řízení o neplatnosti voleb se již nemůžete dovolávat vad v registraci kandidáta.
0 # Tomáš Pecina 2017-12-13 20:24
Tento (IMHO pitomý) judikát je potřeba zvrátit, protože zde by jeho aplikace vedla k frapantní nespravedlnosti.
0 # Anonymní 2017-12-13 20:42
Podle mne je protiústavní, že se běžný občan nemůže domáhat vad v registraci. Pokud bych byla právník paní Dr. Holovské, tak bych při podání ústavní stížnosti namítla protiústavnost tohoto stavu a toho, že jí měl v takovém případě NSS poskytnout ochranu jako běžnému občanovi, a nikoliv jako navrhujícímu občanovi. Obecně bych to již namítala při podání stížnosti k NSS. Z té stížnosti, kterou sepsal JUDr. Kalvoda, a která jinak byla výborná, bylo znát, že si právě v části aktivní legitimace nebyl jistý, zda to projde a víceméně soud na řešení navedl. Alespoň to bylo to první, co mne při čtení té stížnosti napadlo, jak bych to jako soudce řešila. Za tohoto stavu ale již může ÚS tuto námitku odmítnout právě s odkazem na subsidiaritu ústavní stížnosti.
0 # Anonymní 2017-12-14 09:22
Nelze-li se u NSS dovolávat vad v registraci, lze se jistě u ÚS dovolávat porušení rovnosti podmínek přístupu k voleným funkcím. Předpokládám tedy, že zavrčet a nadskočit bude muset ještě přinejmenším jedna "instance". Ne že by to na konečném výsledku mohlo cokoli změnit...
0 # Tomáš Pecina 2017-12-14 18:04
To detailně rozeberu ve volební stížnosti – budu-li mít vůli ji podat.
0 # Anonymní 2017-12-14 23:18
Já si nemyslím, že ten judikát, že se v řízení neplatnosti voleb již nemůžete dovolávat vad řízení, je pitomý. Ten je podle mne správný - jedná se o jinou fázi volebního procesu, a ta musí být před volbami uzavřena. Pitomé je, že to nemohou podat občané. Ale to si nemyslím, že by šlo zlomit v řízení o neplatnosti voleb.
0 # Tomáš Pecina 2017-12-14 23:34
Pitomé je, že to nemohou podat občané.

Přesně tak. A proto nezbývá, než jim toto právo přiznat aspoň dodatečně, po uskutečněné volbě, s podstatně důsažnějšími dopady, typicky ve formě zneplatnění volby, která by jinak mohla hladce a v souladu se zákonem proběhnout.

Ve své volební stížnosti si budu klást otázka, zda existuje právo občana (resp. voliče) na fairovost volebního procesu, a zda je přípustné, aby toto právo delegoval na svého podporovaného kandidáta.
0 # Anonymní 2017-12-14 13:24
OT:

objevil se nový idiot, epert na extremismus, žid Zouhar.

novinky.cz/.../...
0 # David Schmidt 2017-12-15 09:20
NSS se neměl co vyjadřovat k věci samé.

Zejména pokud občanům samotným svým irelevantně nekompetentním exposé popírá právo se vyjádřit.

Onen strach, že by se v Parlamentu mohly utvářet různé skupiny nominující "nekonečný" počet uchazečů, jen odhaluje jejich pokřivený pohled na respekt ke svobodným volbám a k lidem.
0 # Anonymní 2017-12-15 20:17
No já bych prezidentské volby s 1000.000 ale ani s 1000 kandidátů platit že svých dani nechtel
0 # David Schmidt 2017-12-15 22:06
Že u senátních vám daleko pravděpodobnější zástup nevadí.

Ono navíc těch kombinací není v reálných podmínkách tolik.
0 # Anonymní 2017-12-16 09:44
"No já bych prezidentské volby s 1000.000 ale ani s 1000 kandidátů platit ze svých dani nechtěl."

A co teprve prezidentské volby, v nichž by s občanskou podporou 50 000 hlasů kandidovali všichni občané starší 40 let (cca 5,5 milionu kandidátů). Tomu ten zlý zákon nebrání.
0 # Tomáš Pecina 2017-12-17 11:15
A co teprve prezidentské volby, v nichž by s občanskou podporou 50 000 hlasů kandidovali všichni občané starší 40 let (cca 5,5 milionu kandidátů). Tomu ten zlý zákon nebrání.

Tomu brání toliko ministersvem předepsaná podoba petičního archu. Nenajdete tak snadno 50 tisíc občanů, kteří budou ochotni podepsat se vám 5,5milionkrát (téměř bych soudil, že nenajdete ani jednoho…).
0 # David Schmidt 2017-12-17 13:24
Čili NSS opět politikaří spekulováním, co by nikdy nenastalo, ale protože ví, že by vařil z vody, tak jen v podstatě blábolí na okraj odmítajícího usnesení.
0 # abba Hilarion 2017-12-19 08:39
Agrofert news přišla na to, o čem píšete. :) Na "schozené" prezidentské volby se těším. Zase budeme světoví!

volby.idnes.cz/.../...
0 # David Schmidt 2017-12-19 09:46
Budoucí prezident by sice žádného ústavního soudce jmenovat neměl, ale pravděpodobně bude jmenovat nového předsedu Ústavního soudu, neboť Pavel Rychetský dopředu oznámil, že nevyčerpá celý desetiletý mandát. A hádejte o kom se spekulovalo, že jej nahradí. O Baxovi. Takže pan Baxa v této věci může vědět více než my. ;-)

Když jde o odstranění kariérní hrozby, mohou jít takové věci jako ústavně konformní výklad a nadřazenost Ústavy, legislativní zkratky a miliony lidí stranou...
0 # Anonymní 2017-12-21 16:58

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)