Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

To, co víme už několik týdnů, pomalu probublává do mainstreamu, je proto na čase poškádlit ministerstvo další žádostí o informace. Očekávám, že se dozvím, že: 1. přetřídění archů probíhalo zcela nahodile; 2. žádná pravidla pro tuto nahodilost neexistovala; 3. neexistuje ani písemný pokyn k přetřídění, ani protokol o něm; a 4. výsledné pořadí mohl ovlivnit každý, kdo měl k petičním archům přístup. Prostě, jak napsali Šimíček, Kühn a ti dva další bratři v triku, transparentní a podrobně zdokumentovaný postup par exellence.

Nerad bych předbíhal, ale pokud mi z vnitra napíší to, co predikuji, má cena Osel roku 2012 jasného laureáta; oceněno bude dokonce čtyřoslí.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-12-20 21:34
Myslíte, že řádně a včas odpoví, nebo odpověď nechají až na čas po proběhnuté volbě?

Mimo téma: tyto dny před dny volna na úřadech jsou jako stvořené pro žádosti dle 106/1999 s 15denní lhůtu k vyřízení :)
0 # Tomáš Pecina 2012-12-20 22:44
Proč by neměli odpovědět? Moje otázky jsou naprosto jasné a jednoduché.
0 # Anonymní 2012-12-21 05:49
Protože byste pokračoval dalšími otázkami a takový Okamura by od Vás mohl čerpat, pronášet své energetické projevy a zpochybňovat neproběhnuté volby. Po proběhnutých volbách už toto téma nebude mít v médiích tolik prostoru a samo vymizí z headlinů.
0 # David Schmidt 2012-12-21 14:12
Z citace na Ćeské pozici:

„Před vyhotovením Protokolu zkontrolovali pověření zaměstnanci Ministerstva vnitra náležitosti záhlaví petice a za přítomnosti navrhující občanky spočítali všechny předané podpisové archy petice, zkontrolovali jejich očíslování tak, aby mohly být seřazeny v nepřerušené číselné řadě, a případně vyzvali navrhující občanku, aby číslování na místě doplnila nebo opravila.

(…) Přijaté podpisové archy byly následně polepeny štítkem s čárovým kódem kandidátky na funkci prezidenta republiky a sekvenčně rostoucím pořadovým číslem štítku a protokolárně předány skenovacímu pracovišti na Ministerstvu vnitra k pořízení digitálních obrazů petičních archů.“Nemohlo to vypadat tak, že prostě přišli zástupci kandidátů s krabicemi podpisových archů, vyskládaly se na stůl na hromádku, zkontrolovala se nepřerušenost číselné řady, no a pak archy oštíkovaly, ale je přeci šumák, že se nezačlo od první hromádky (čárový kód je zpracování, pořadové číslo kandiáta pro kandidáta). To by vysvětlilo, že archy byly "přetříděny" po celých stovkách.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-21 14:20
Proč ne u Bobošíkové?
0 # David Schmidt 2012-12-21 14:23
Náhoda.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-21 14:39
A kromě toho, dosud nikdo nikdy netvrdil, že by snad čísla na štítcích s čárovým kodem neodpovídala číslování kandidátů. Toto bude slepá kolej.
0 # David Schmidt 2012-12-22 09:10
Tak si je "napickovali" při skenování do systému ne zrovna od první hromádky atd. Výsledek pak nesetřídili, protože nelosují číslo, ale arch.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-22 14:52
Ne, to není v souladu s jejich vlastním popisem. Čárové kody odpovídají původnímu číslování, provedenému a ověřenému kandidáty.
0 # David Schmidt 2012-12-22 19:21
Ne, než předali archy skenovacímu pracovišti, tak si oskenovali čárové kódy. Výstupem byl seznam, na který uplatnili algorytmus a který poslali v odpovědi na první Vaši žádost. Ano, mohli postupovat i tak, že si kódy naskenují nejprve např. do excelu a seřadí.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)