Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Napsalo mi ministerstvo vnitra, a téměř doslova uvedlo, co jsem predikoval: skupinové přetřídění archů po stovkách (vulgo Henych sort) nebylo nijak zdokumentováno a možnost zasáhnout do úspěšnosti jednotlivých kandidátů tak měl každý, kdo se k archům dostal. Úsměvné je arci závěrečné Henychovo tvrzení: Obecně k žádnému řízenému přetřídění nedošlo, pouze bylo vytvořeno interní pořadové číslo pomocí výše popsaných procesů. S ohledem na použitý následující algoritmus výběru archů, nemohlo dojít k cílenému přetřídění archů, tak aby došlo k poškození nebo naopak zvýhodnění kandidáta. My přirozeně dobře víme, že právě tímto způsobem výsledek ovlivnit možné bylo, a to ne o stovky, nýbrž i o několik tisíc podpisů v obou směrech.

Dovolím si k tomu ocitovat pertinentní pasáž z článku Jana Petrova na Jiném právu, která, domnívám se, geniální zkratkou vystihuje, co se na ministerstvu ve skutečnosti stalo:
V Sazce, před zraky televizního národa, vylosovali míčky č. 5, 7, 13, 31, 45 a 49. Sazka však tomu, kdo tato čísla vsadil, odmítla výhru vyplatit. Vysvětlila mu: Milý pane, je pravda, že jste natipoval čísla 5, 7, 13, 31, 45 a 49. Je také pravda, že byly vylosovány míčky s přesně těmito čísly. Ale generální dneska na poradě řekl, že vylosovanému číslu 5 ve skutečnosti odpovídá dvanáctka, číslu 7 šestka, číslu 13 čtrnáctka, číslu 31 čtyřicítka, číslu 45 třicítka a číslu 49 trojka. Správná výherní posloupnost tedy zní 12, 6, 14, 40, 30, 3 a tu jste, jak uznáte, netipoval. Tak se nezlobte a nashledanou.

Komentáře   

0 # T.M. 2013-01-05 20:06
Bože, to je guláš ...
Prosím, osvětlete mne někdo, alt. ukončete mé ubohé bytí. S takovýmhle ministerstvem je to stejně jen utrpení!
Chápu to správně tak, že Bobo neměla ani jeden arch se všemi podpisy neplatnými, takže u ní k žádném přečíslování nedošlo?
Jak vlastně MV definuje "platnost" podpisu; to znamená "jméno, adresa i podpis vyplněné" nebo něco jiného? Odpovídá ministerské vyhazování archů § 25 zákona?
Kumuluje se onen posun (tj. každý další kandidát bude mít posun nejméně stejný jako předchozí) nebo bylo přečíslování jednotlivých kandidátů nezávislé a každá začínal s posunem 0?
Předpokládám, že z rozdílu vybíraných archů oproti řady podle publikovaného algoritmu lze určit, kdo z kandidátů měl větší a kdo menší počet vynechaných archů. Jak si stáli, zní to věrohodně?
0 # Tomáš Pecina 2013-01-05 20:11
Na vaše otázky bych vám mohl snadno odpovědět, ale snad postačí vysvětlit, že vyřazování archů bez platných podpisů (vyřazených v prvním kole, resp. předkole) není nic proti tomu, že MV všem kandidátům s výjimkou JB archy svévolně přetřídilo, většinou po stovkách. O dodržení alogorithmu popsaného v rozhodnutích nemůže pak být vůbec řeči.
0 # Wenceslas 2013-01-05 20:20
Myslím, že odpověď se nedozvíte, protože viz výše, ministerstvo nijak nemonitorovalo toto přetřídění.
0 # T.M. 2013-01-05 22:29
Právě ten rozdíl je nejzajímavější. Bohužel mám problém odlišit situaci, kdy:

1) MV tají další háček
2) MV jen mluví úřednicky nesrozumitelně
3) něco mi ušlo, jelikož jsem na rozdíl od Tomáše Peciny ta čísla nepřepočítával a nemám proto celou věc tak dobře uloženou v hlavě

Bod 2 jsem si pro sebe přeložil (veden scénářem č. 2) tak, že Bobo žádný zcela neplatný arch neměla, takže u ní k posunu nedošlo. Ostatní kandidáti měli takové archy, takže u nich k posunu došlo (alternativně by mohl některý pozdější kandidát mít i všechny archy platné, pokud se posunu kumulovaly a pokud kandidáti před ním už měli alespoň jeden posun).

Pochopil jsem to vyjádření MV správně nebo vy v něm čtete něco jiného?
0 # T.M. 2013-01-05 22:33
Jak MV definuje ten "validní záznam"? Zákon hovoří o ověření podpisů občanů a podpis je jméno napsané rukou, ať už čitelně nebo nečitelně. Tedy podle zákona se mají (já to tak aspoň pochopil) vynechávat ty řádky archu, kde není podpis. Například je-li jméno a podpis a není adresa, pak to postačuje k zařazení do náhodného výběru.
0 # Tomáš Pecina 2013-01-05 23:25
BoBo měla jeden arch bez platných hlasů. Doporučuji prostudovat všechny mé nedávné články s tagem volby, jinak se v tom fakt ztratíte.
0 # T.M. 2013-01-05 23:48
Jak tedy mam chapat bod 2 toho posledniho papiru z MV?
0 # Tomáš Pecina 2013-01-06 01:40
To záleží na vás. Kupř. já ho chápu jako větu okrasnou.
0 # Báša 2013-01-05 20:34
T.P. Ani se mi to nechce napsat, ale musím: Já Vám to říkal...
0 # Báša 2013-01-07 16:59
Edit: k volbám už nemusíte. Zeman. Tak vidíte, že to dobře dopadlo.
0 # Anonymní 2013-01-12 18:49
Upravoval jste nějak vyrozumeni39.pdf? PDF obsahuje digitální podpis, ale ten je uplně špatně. Digitální podpis v něm by měl obsahovat hash z ByteRange[0 83989 104665 458], to napovídá, že podepisovaný soubor by měl mít asi 105123 bajtů, ale ten, co jsem stáhnul má skoro o 5 kilo víc.
0 # Tomáš Pecina 2013-01-12 21:07
Ovšem. Je tam datum doručení.
0 # Anonymní 2013-03-07 16:57
Je etický kodex pro státního úředníka Henycha jen kusem papíru?
ceskapozice.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)