Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Píše nám advokát Marek Nespala, že naše volební stížnost je naprostý nesmysl. To je povzbudivé, vzhledem k tomu, že tento zastupuje úřadujícího presidenta republiky, mohli jsme se dozvědět, že jsme crétin.

Reagujeme replikou.

Komentáře   

0 # Anonymní 2018-02-12 14:55
Každopádně je od odpůrců ohleduplné, že se nedomáhají náhrady nákladů řízení v případě, že bude volební stížnost odmítnuta:

„… navrhují, aby Nejvyšší správní soud vydal usnesení, kterým návrh navrhovatele na vyslovení neplatnosti volby prezidenta republiky z důvodu nedostatku aktivní legitimace odmítne, popř. pro jeho nedůvodnost zamítne a navrhovateli uloží uhradit […] usnesení náhradu nákladů řízení.“
0 # Anonymní 2018-02-12 14:58
Touché (zejm. [14]).
0 # Anonymní 2018-02-12 15:04
Replikant si protiřečí.
V článku 10 (správně) uvádí, že švindlíři byli zaregistrováni neoprávněně (přičemž to je sice pravdou, ale přesto asi nebylo možné jejich registraci zrušit, kvůli špatnému zákonu a blbým nebo navedeným úředníkům MV, potažmo hrubému narušení voleb), přičemž v článku 11 konstruuje, že ti stejní švindlíři by snad měli být poškozeni souhlasným míněním jednoho z nejvyšších soudů. Jakoby si tu situaci nepřičinili především sami, svou frivolní kandidaturou. Natož cumulative.
Jinak článek 9 repliky si ohodnocení nesmysl jistě zaslouží.
0 # Tomáš Pecina 2018-02-12 15:38
Neprotiřečím, Yossi. Kdyby těch pět bylo vyřazeno, měli by silnou posici u soudu, protože se spolehli na správnost právního názoru ministerstva vnitra. Takto je sice k volbám připustili, ale pomluvili, a proti tomu obranu nemají.
0 # Anonymní 2018-02-12 16:08
Nepomluvili. Jen řekli pravdu. A protože registraci nezrušili, mělo to význam jen do budoucnosti. Kdyby registraci zrušili, to by teprve bylo povyku! Mysleli a udělali to dobře, to až ti cretini z ÚS to zase zprasili.
A rozhodně nejsem Bačka.
0 # Tomáš Pecina 2018-02-12 16:43
A rozhodně nejsem Bačka.

Tak to mne skutečně mrzí, jste-li dva.
0 # Tomáš Pecina 2018-02-12 17:02
Kdyby rozhodli, že Topolánka a spol. vylučují, narazili by u Ústavního soudu, protože vadný právní názor zastávalo MV, a jak vysvětluji ve volební stížnosti, je nepřijatelné, aby se kandidát řídil právním názorem a ministerstva a pak se dozvěděl, že je chybný. Proto hovořím o zmatečnosti, ne o běžné nezákonnosti, která by vznikla např. nesprávnou registrací neoprávněného kandidáta, popř. vyloučením kandidáta oprávněného, jako před pěti lety.
0 # Anonymní 2018-02-12 17:35
No právě. Zmateně hovoříte o zmatečnosti, namísto abyste dokládal porušení zákona, které zapříčinilo hrubé narušení výsledků voleb.
0 # Tomáš Pecina 2018-02-12 17:39
V čem zmatečnost spočívá, vysvětluji naprosto nezmateně. Stačí číst; s porozuměním.
0 # Anonymní 2018-02-12 18:12
Ale tomu já rozumím, v tom se jistě shodneme. Jenomže co Vám od začátku chybí, je to hrubé ovlivnění výsledků voleb v důsledku porušení zákona. K tomu hrubému ovlivnění prostě nedošlo a žádné porozumění k tomu nic nepomůže. Pár pitomců si čertvíproč myslelo, že by se mohli ucházet o funkci prezidenta, jiní pitomci jim to (asi protizákonně, ale jsou na to různé názory) umožnili, ale lidi obě skupiny ignorovali, jak se i dalo čekat. NSS se pokusil ten zmatek trochu uklidit, ÚS byl proti. Případ žádný není.
0 # David Schmidt 2018-02-12 20:35
U Ústavního soudu by NSS narazil, ale hlavně proto, že jeho názor je protiústavní. Ústava dává právo kandidovat každému pasivně oprávněnému, aniž by obyčejný zákonodárce byl zmocněn stanovovat výjimky. "Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů."
0 # David Schmidt 2018-02-12 21:06
Označování kandidatury za nezákonnou nejvyšším soudem je samo o sobě způsobilé hrubě ovlivnit výsledky voleb. Nejvyšší správní soud vytvořil právní vakuum a příště mohou být problémy mnohem větší.
0 # Anonymní 2018-02-13 07:07
DS:
Jo? A například že nemůže kandidovat nesvéprávná čtyřicetiletá osoba je taky protiústavní?
Mám za to, že obyčejného zákonodárce zmocnila ke stanovení dalších podmínek výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky, jakož i podrobností navrhování kandidátů, přímo Ústava.
"Právním vakuem" bych to nenazval, ale již usedající bahno ze dna opětovně zvířil ÚS. Ale nemyslím, že by jeho zásah měl fatální následky a že by příště mohly být problémy ještě větší. Právní názor NSS byl jednou vysloven, je naprosto racionální a švindlíři už se nebudou moci vymlouvat, že něco netušili nebo že se spolehli na výklad nějakých pitomců z MV. Samozřejmě, když budou loutkaři chtít, tak nějaký guláš zase navaří. Mají k tomu moc, ovládají jak výkonnou tak soudní moc a formalističtí užiteční idioti - právníci hračkáři - jim v tom rádi pomohou.

Jinak mám za to, že nestačí, že je něco "způsobilé hrubě ovlivnit výsledek voleb", ale musí k tomu fakticky dojít, aby stížnost byla oprávněná.

Jen tak pro zajímavost - jaký zásadní postoj jste zastával při předešlých prezidentských volbách ohledně akce s Okamurou?
0 # David Schmidt 2018-02-13 08:37
Nikoli. Ústava dává právo kandidovat každému jinak pasivně oprávněnému (volitelnost do Senátu, jen dvě funkční období za sebou), který je navržen "nejméně dvaceti poslanci nebo nejméně deseti senátory." Tyto konkrétní podmínky již nemůže obyčejný zákonodárce bez výslovného zmocnění k výjimkám měnit. Otázka obecných překážek ve výkonu volebního práva (nesvéprávnost, výkon trestu, nemoc) a jejich ústavnosti je samostatná otázka, která nedává mandát negovat Ústavu pokaždé, kdy to bude "vhodné".

Právní vakuum vzniklo, neboť ministerstvo vnitra, ani senátoři a poslanci nejsou vázáni nezávaznými názory NSS, zejm. pokud k nim nebyl NSS kompetentní a je pádný důvod se domnívat, ze jsou protiústávní. Vakuum je dáno tím, že tuto nesrovnalost nelze odstranit rozhodnutím soudu, leda by duplicitní kandidát sám u soudu zpochybnil vlastní právo.

Variant může být mnoho. Dnes mohl NSS "fandit" Jiřímu Drahošovi, aby mu někdo nebral hlasy proti Zemanovi, příště se může stát, že podpisy od lidí získá za velkou kampaň nejmenovaný miliardář, jiný senátorský kandidát bude zkomprimitován, ale přesto neodstoupí, a pak se objeví další, který nemá peníze na kampaň, ale je respektovaný mezi senátory. Není jediný důvod, proč by jej skupina senátorů nemohla navrhnout. Návrh není volba.

Jinak zda došlo k hrubému ovlivnění voleb nyní, je zbytečné řešit. Soudci nebyli vyloučeni pro podjatost. Ať dojdou k čemukoli (pravděpodobně, že jejich zásah nebyl hrubým narušením voleb) je to procesně bezvýznamné. Řízení je zmatečné.
0 # Anonymní 2018-02-13 11:26
Zmocnění měli a ostatní je jen Váš názor.

Tak především pakoši z MV by měli ve svých budoucích výkladech a rozhodnutích promítnout precizně zdůvodněný a zcela racionální vyslovený názor NSS, který ani ÚS nebyl obsahově nikterak zpochybněn. Takže by se nemělo stát, že ještě kdy nějakého švindlíře zaregistrují. Když se to těmto nebude líbit, můžou se odvolat a pak by se vidělo. Ale do toho by šli jen evidentně frivolní zájemci.

Ale co to zas plácáte? S Drahošem to nijak zvlášť nesouviselo, kromě Vás to asi nikdo neinterpretuje jako něco, co Drahošovi pomohlo. Jestli něčemu NSS "fandil", tak tomu, aby prezidentské volby proběhly pokud možno bez většího narušení.

K tomu Okamurovi nic? Jen by mě zajímalo, zda jste aspoň elementárně konzistentní.
0 # David Schmidt 2018-02-13 11:39
Zmocnění k výjimkám z Ústavy jste nedoložil a ministerstvo nemůže podat ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Čili NSS ve "fantazii" nařizoval něco, co by mu v procesní realitě Ústavní soud zrušil.

Okamuru neřeším. Tehdy byl problém s počty, nyní s logikou ("alespoň" denotuje skupinu, nikoli jednotlivce).
0 # Anonymní 2018-02-13 14:08
Doložil jsem, že je napsáno v Ústavě. Pokud neumíte číst, je mi líto. Pokud tomu jednoduchému psanému textu nerozumíte, doporučuji článek 95 usnesení NSS. Při vší úctě to psali mnohem lepší právníci, než jste Vy. Soudě podle zde předváděného.

Co to zase blábolíte o jaké ústavní stížnosti pakošů z MV? Na co by si měli, u všech všudy, stěžovat? Snížená inteligence a zlé úmysly nejsou ústavou chráněny, pokud se nemýlím.

Jop. Takže nekonzistentní, myslel jsem si to.
0 # David Schmidt 2018-02-13 16:03
Zmocnění k dalším podmínkám výkonu volebního práva v čl l. 58 Ústavy, zmíněný NSS, nelze vykládat jako zmocnění k výjimce z Ústavy. To ani NSS netvrdil, ten se rozporem s čl. 56 odst. 5 Ústavy nezabýval.
0 # David Schmidt 2018-02-13 16:29
TP: Myslím, že to je Backa. To schéma myšlení je mi povědomé.
0 # Tomáš Pecina 2018-02-13 19:48
Poněkud to zjednodušujete, pánové. Předně z Ústavy nevyplývá dostatečně jasně, že by zákonodárci mohli generovat libovolný počet kandidátů a ne pouze 10+8, jak předpokládá VolPR; argumentaci NSS v o.d. bych nebral na lehkou váhu.

Za druhé, nezákonný je již stav nejasnosti, který vznikl tím, že MV postulovalo zcela jiný právní názor, než jaký zastávalo do té doby. To nazývám zmatečností a mám to za dostatečný důvod k opakování volby počínaje registrační fasí.

Za třetí není třeba prokázat, že by volba dopadla jinak, takový důkaz je nemožný. Stačí pochybnost, jejíž intensita je taková, že je představitelné, že by bez daných vad volba dopadla jinak. A to představitelné je, dokonce i u obou mnou naříkaných vad jednotlivě, natožpak působí-li vedle sebe, částečně v synergii.
0 # Tomáš Pecina 2018-02-13 19:52
Myslím, že to je Backa. To schéma myšlení je mi povědomé.

Agresivní styl rovněž. Ale je na nás, abychom ho demokratickou a kritickou diskusí zkultivovali. Zatím se to vždy podařilo.
0 # David Schmidt 2018-02-13 20:29
Existuje precedens, že v minulosti ministerstvo nezaregistrovalo kandidáta, který byl spolunavržen poslancem / senátorem, který se podílel i na návrhu jiného kandidáta? Pokud ne, tak nelze mluvit o změně praxe, maximálně o změně předběžného právního názoru.
0 # Tomáš Pecina 2018-02-13 20:31
To je jistě pravda, ale i to stačí ke zpochybnění volby.
0 # David Schmidt 2018-02-13 22:03
Pokud by ministerstvo změnilo dokonce i minulou praxi až po argumentaci navrhovatele, bylo by to v pořádku. Zmatek vnesl až NSS. Zda byl dostatečně intenzivní, je otázka. Já v té nenadálé aktivitě osobně cítil útok na Topolánka a snahu pomoci Drahošovi, aby se nerozmělnily antizemanovské snahy. Toto je nepřípustné politizování.
0 # David Schmidt 2018-02-14 01:19
"Ostatně již samotná informace o tom, že kandidatura některých z kandidátů je soudně napadena, je způsobilá do průběhu politické soutěže zasáhnout (...) Dobrou službu může soud vykonat i „jen“ tím, že upozorní na zjištěnou nezákonnost a vyloží, co se má dít, aby se podobné pochybení neopakovalo v budoucnu."

:)
0 # Anonymní 2018-02-14 16:23
Jsem rád, že Vám nedám spát, ale fakt se pod své posty podepisuji, a ztrácet čas těmihle Vašimi inženýrskými žalobami (sic!) fakt nemám zapotřebí.

Yossi
0 # Anonymní 2018-02-14 20:06
Na okraj diskuse - téma "ÚS vs. NSS" - novinky.cz/.../...
0 # Anonymní 2018-02-15 14:52
TP: "Za třetí není třeba prokázat, že by volba dopadla jinak, takový důkaz je nemožný. Stačí pochybnost, jejíž intensita je taková, že je představitelné, že by bez daných vad volba dopadla jinak. A to představitelné je, dokonce i u obou mnou naříkaných vad jednotlivě, natožpak působí-li vedle sebe, částečně v synergii."

"Langášek zdůraznil, že soud může vyhovět stížnosti či stížnostem jen ve výjimečných případech, „kdy jsou volební zákony porušeny ve velkém rozsahu, vysoké intenzitě a s prokázaným účinkem na volební výsledek“. Jinak je nutné respektovat výsledek volby."

Anonym 12. února 2018 18:12
"...co Vám od začátku chybí, je to hrubé ovlivnění výsledků voleb v důsledku porušení zákona. K tomu hrubému ovlivnění prostě nedošlo a žádné porozumění k tomu nic nepomůže."

Langášek má pravdu a anonym-TP 1:0
0 # Tomáš Pecina 2018-02-15 15:32
Neříká nic jiného, než já. Porušení zákona musí být natolik intensivní, aby bylo představitelné, že ovlivnilo výsledek volby. Testovat jinak než "myšlenkovým pokusem" míru ovlivnění nelze.

Souhlasím, že slogan o imigrantech a Drahošovi takové intensity nedosáhl, u obvinění knížete ze sympathií k nacismu, včetně difamačních skutkových tvrzení, bych váhal. Na druhé straně, zmatky v registraci v loňském roce výsledek ovlivnit mohly docela představitelně.
0 # Anonymní 2018-02-15 17:15
Sakra říká. Důkazem bude Vaše neúspěšná stížnost. Nejde o nějakou mlhavou představivost, ale je nutno prokázat, že došlo k hrubému ovlivnění, nad rozumnou pochybnost. Například o tom Vašem hypothetickém příkladu ze stížnosti by se dalo uvažovat, i když kdoví, jak by to dopadlo, tady není o čem. Proč prostě nemůžete uznat, že nemáte pravdu?
0 # Tomáš Pecina 2018-02-15 17:41
Kdybych si to myslel, tak volební stížnost nepodám. Přece nebudu soud zatěžovat nedůvodným podáním!
0 # Anonymní 2018-02-16 07:30
Ledaže by skutečným cílem nebyl cíl deklarovaný, alébrž nějaký úplně jiný. Například vyřizování si osobních účtů (cestou námitek podjatosti), sypání písku do soukolí, osobní ješitnost projevující se snahou na sebe upozornit (koukněte, jak jsem dobrý!), nuda, rekreační trénink nebo klidně i pozitivní snaha o výklad zákona a stabilizaci judikatury.
0 # m. 2018-02-12 22:02
U meho navrhu uniklo zastupci presidenta, ze se podani postupuje soudy protistrane zpravidla bez priloh, pricezm tvrzeni ze moje podani zadne dukazy neobsahuje, je-li primo v podani odkaz na prilohu, je prinejmensim, znacne neprilehavy. Z urovne jsem ponekud zdesen.
0 # Anonymní 2018-02-13 10:59
Vážený pane Pecino, máte to marný, marný, marný, justiční mafii neporazíte.
Koukněte se do katastru, kdo je vlastníkem nemovitosti č.p. 336/5, ul. Riegrova, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Je to firma A.J.M.D. 2000, s.r.o. A nyní se podívejte, kdo je společníkem s většinovým podílem. Je to Mgr. VLADIMÍRA PEJCHALOVÁ - GRÜNWALDOVÁ, dat. nar. 17. května 1975
Brandýs nad Labem, Riegrova 7.
Nemovitost na adrese Riegrova 7/352 (jedná se o sousední nemovitost) patří JUDr. Aleši Pejchalovi, tedy soudci za ČR u ESLP.
Už to chápete?
0 # m. 2018-02-14 11:36
nssoud.cz/.../20533

A je po srande, takze ted uz jen vyckat, nez to shodi me, i vp. Pecinovi.
0 # Tomáš Pecina 2018-02-14 11:48
Ovšem. V hlavě již od včerejška koncipuji ústavní stížnost. I ta bude samozřejmě neúspěšná.
0 # Anonymní 2018-02-14 12:00
A pan m. si stěžoval na co, pokud se mohu zeptat?
0 # David Schmidt 2018-02-14 12:56
Zajímá mě, jak na ÚS odůvodní otázku podjatosti, pokud nebude pominuta či pozměněna jako u NSS.
0 # m. 2018-02-14 15:37
Cast byla obdobna jako vp. Peciny, cast smerovala k nepruhlednemu a neoveritelnemu financovani volebni kampane, kdy je ale dukazni bremeno v podstate neunesitelne - fakt nejsem schopen prokazat, kolik lidi slo volit jinak diky pripadne "prefinancovane" kampani.
0 # Anonymní 2018-02-14 16:24
Tak na to financování směřuje moje stížnost taky.
0 # Anonymní 2018-02-14 16:29
A vyjádření JUDr. Nespaly a jeho klientů k tomu financování mne opravdu pobavilo. Jestli si tohle nechá volební senát líbit, tak ať se jdou klouzat. Arogantní, hloupé s naprosto nulovou sebereflexí a navíc právně mimo. V tom vyjádření byly čtyři body a všechny byly právně špatně.
0 # Anonymní 2018-02-14 16:40
To se nám tu sešlo aktivistických kverulantů, kteří si myslí, jak nejsou chytří, ale když mají dokazovat, tak fňukají, jak to nejde. Tady to nestačí, kydat hnůj jak v čété.
0 # Anonymní 2018-02-14 17:01
Tak to se dost mýlíte. Já si rozhodně na důkazní nouzi nestěžuji. S napětím očekávám rozhodnutí. Taky je evidentně postup volebního senátu jiný než před pěti lety. Tenkrát, pokud vím, vše zamáznul téměř najednou.
0 # Anonymní 2018-02-14 18:07
A na co si stěžujete? Jak ten hňup z úřadu na dohled na finance nechtěl započítat Horáčkem nabídnuté billboardy do nákladů Drahoušovi? Nebo že ani přes sto milionů na kampaň toho stáda bílých koní na Zemana nestačilo?
0 # Anonymní 2018-02-14 19:05
Nechte se překvapit. Třeba nakonec některý ze stěžovatelů odstraní Zemana naprosto zdarma. Za ten pokus a srandu to rozhodně stojí.
0 # Anonymní 2018-02-14 19:09
To patří samozřejmě jako reakce k výše uvedenému komentáři.
0 # Anonymní 2018-02-15 09:51
Proč ve Vyjádření bydlejí Zemanovi v paneláku ve Stodůlkách a v Replice mají sídlo na Hradě?
0 # Tomáš Pecina 2018-02-15 10:07
Protože adresu trvalého pobytu, podle datové schránky, mají na adrese Brdičkova 1917/9, 155 00 Praha 5, ale faktické bydliště, které by se mělo uvádět, na Hradě.
0 # David Schmidt 2018-02-16 00:03
nssoud.cz/.../...

A soudcem zpravodajem je, jistě shodou okolností, podjatý Baxa. Opravdu dotáhl NSS do té největší šaškárny, kdy ten, kdo zasáhl do voleb, soudí sám sebe.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)