Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Díky systému, který jsme se zavázali nejmenovat, tu máme usnesení Krajského soudu v Praze, jímž byl zbaven mandátu zastupitele obce Hostivice David Rath. Protože proti volební stížnosti týkající se komunálních voleb není přípustná kasační stížnost (což jsme opakovaně kritisovali), nemá kdo sjednocovat judikaturu krajských soudů a vznikají tak situace, že jedna a ta samá právní otázka je různými soudy, případně senáty, posuzována různě, a tento nežádoucí stav může přetrvávat roky, případně desítky let.

Onou klíčovou otázkou v daném případě je, co se má stát s hlasy pro kandidáty, u kterých se ukáže, že jsou nevolitelní; v praxi je to nejčastěji případ, že nemají v obci, kde kandidují, evidován trvalý pobyt, ale může jít i o jiné případy, např. o náhlé úmrtí kandidáta.

Krajský soud tvrdí, že v takovém případě je třeba postihnout volební stranu a tyto hlasy jí odebrat, jako sankci za to, že se dopustila podvodu na voličích, když jim předložila kandidáta, který byl ve skutečnosti nezpůsobilý nabýt mandátu.

So far so good, jak by řekl Angličan, avšak pokud má být soud spravedlivý a přistupovat ke všem případům stejně, je zapotřebí zabývat se otázkou, jaká je reálná možnost potenciálního volebního stěžovatele o podvodu se dozvědět, spočívá-li onen v tom, že kandidát, ač tak písemně přislíbil, nezměnil místo svého evidovaného trvalého pobytu. Jsou tu prima facie dvě třídy stěžovatelů: jedni, kteří mají přístup k centrálnímu registru obyvatel, kde se o podvodu mohou dozvědět, a druzí, kteří takovou možnost nemají.

Volební stížnost založená na hypothese, že si kandidáti, kteří mají na kandidátce uveden jiný domicil, své evidenční bydliště možná nezměnili, je poněkud spekulativní a není vyloučeno, aby ji soud pro tuto vadu odmítl.

Chápeme, že David Rath leží mnohým v žaludku, to je ostatně patrné i z míry přacího myšlení, obsaženého v tom, jak soud hodnotí Rathovo nepravomocné trestní odsouzení: prý na něj je třeba hledět, jako kdyby nebyl odsouzen; nikoli, holoubkové, on odsouzen skutečně nebyl, protože dokud rozsudek nenabude právní moci, nemá jiné než zákonem stanovené důsledky. Na straně druhé se zde ukazuje vážná vada volební legislativy: je-li podmínkou vzniku mandátu trvalý pobyt v místě, kam osoba kandiduje, přičemž postačí, aby se kandidát k jeho změně písemně zavázal a pobyt si změnil těsně před volbami (což se ale u neúspěšných kandidátů normálně nekontroluje), mělo by být zajištěno, že se ke všem bude přistupovat stejně a např. bude splnění této podmínky ex officio ověřeno volební komisí.

Kdyby byl přístup Krajského soudu v Praze uplatněn na všechny obce, nepochybujeme, že bychom zde měli desítky, ne-li stovky obcí s odlišným než vyhlášeným volebním výsledkem.

Komentáře   

-1 # Petr Jarolímek 2018-11-01 10:21
Tohle poselství lze vnímat různě. Jednak samozřejmě tak, že volební systém má "vadu" umožňující ovlivnění výsledku voleb. Vadu by šlo vyřešit např. úpravou zákona tak, aby odpadlo čestné prohlášení o změně trvalého bydliště a bylo nahrazeno doložením bydliště v příslušném volebním okrsku předložením OP ve lhůtě např. 12 dnů, 5 hodin, 15 minut a 30s. před otevřením volebních místností. Nebo jinak. Takový kandidát je buď ve volebním okrsku zcela neznámý, protože reálně žije a existuje jinde a jeho zvolení představuje popsanou "vadu", nebo naopak "pouze" bydlí jinde a v příslušné obci se angažuje a jedná se formální problém. Zřejmě se nejedná o natolik zásadní systémovou vadu, aby byl nutný jiný zásah, než v případě podání žalob na výsledek voleb. Mimochodem v USA znají obrácený postup - účelové překreslování volebních okrsků, aby strany dosáhli lepšího výsledku. Heslo pro vyhledání je "gerrymandering". Umožňuje to zcela změnit váhu voličských hlasů a přesto to justice za problém nepovažuje - je to prostě neférový, leč "sportovní" boj, kterého se mohou účastnit všechny (tedy obě) strany.
Druhak pak lze poselství vnímat tak, že se dotyčný občan Rath snažil získat volební výhodu nějakou obezličkou. Překonal jsem se a nenapsal "jako obvykle", ačkoliv si myslím, že tento člověk se neumí rovně ani vymočit. Můj názor je podbarven subjektivním názorem na tohoto občana, který již od jeho působení v lékařské komoře není dobrý. Přesto ale je to prostě tak, že bez popsané finty by v jeho "rodných" Hostivicích prostě neuspěl.
-9 # Mirek Vorlický 2018-11-01 10:54
Za prvé, pokud Češi ve většině vnímají stát jako svého nepřítele, bude prakticky nemožné mít vůbec nějaký systém, ať již volební nebo jiný, který aspoň ,rozumně´ funguje (již i proto, že navrhovatelé systému jsou stejní lidé).

Jedná se o místní volby a tudíž by se mělo jednat o místní voliče. Institut českého trvalého bydliště je blbost a pokusy ho nějak vylepšit nikam nemohou vést. Lidé by měli platit daně, tam kde bydlí (jako platí státní daně), a pak budou mít právo tam volit. A řekněme, aby směli volit v místě, musejí být vedeni v místě jako plátci aspoň půl roku. Tečka.
+1 # Petr Jarolímek 2018-11-01 11:47
Cituji Mirek Vorlický:

Lidé by měli platit daně, tam kde bydlí (jako platí státní daně), a pak budou mít právo tam volit. A řekněme, aby směli volit v místě, musejí být vedeni v místě jako plátci aspoň půl roku. Tečka.


Pokuste se přečíst zákon 243/2000 o rozpočtovém určení výnosu některých daní, abyste se dozvěděl jaké nesmysly navrhujete, pokud ten zákon pochopíte. A ten navrhovaný půlrok nutné daňové rezidence - vy byste asi rád lidem nařizoval a velel viďte? Co takhle to natáhnout - třeba 5 let... Nebydlíš -li tady 5 let, nebudeš prostě volit a volit bude pouze pan Vorlický....
-6 # Miloslav Ponkrác 2018-11-01 12:02
Dávat dohromady dvě tvrzení: "Češi vnímají většinově stát jako nepřítele" a "je (ne)možné najít systém, který rozumně funguje" jsem příliš nepochopil. Jak ta dvě tvrzení spolu příčinně souvisí? Jedině tak, že není fungující systém, a proto někteří lidé příliš nevěří ve funkce státu.
-1 # Mirek Vorlický 2018-11-01 14:10
Pokud vnímají . . . ono jde jedno s druhým . . .

I kdyby se tu někdo našel, kdo je schopen připravit a protlačit dobrý systém, tak systém nebude fungovat, když většina Čechů ho bude sabotovat . . .
Tedy důležitější než nějaké další zákony je třeba prosadit, že zákony musejí být od toho, aby se dodržovaly, a následně musejí být dodržovatelné . . .
-6 # Miloslav Ponkrác 2018-11-01 11:58
V České republice máme gerrymandering jako vyšitý. Například současné rozdělení krajů je naprosto typický příklad gerrymanderingu kvůli kterému (a jiným cílům) hranice krajů dokonce nerespektují ani hranici mezi Čechy a Moravou.

Dalším příkladem gerrymanderingu je Praha, viz: prazsky.denik.cz/.../...

Další příklady českého gerrymanderingu najdete třeba zde: ihned.cz/c1-58030230-male-volebni-machinace
-2 # Petr Jarolímek 2018-11-01 15:20
Posunujete to někam dál. Ano - volební systém obsahuje řadu mezních situací, počínaje způsobem zaokrouhlování hlasů a pokračuje zmíněnou změnou volebních okrsků. Ale přesto - napříště občan Rath, nebude-li zrovna ve výkonu trestu, dodrží formální náležitosti a do svojí nemovitosti přihlásí uvedené kandidáty a tedy již nebude napadnutelná volba kvůli stejnému problému. Pro sichr si tam přihlásí i nějaké ty voliče. Budete mít "řádné volby", ale neřekl bych, že situace bude lepší. Opět zbyde na soudu, aby prokázal, že došlo k manipulaci či dokonce trestnému činu maření voleb. Resp. chci sdělit, že to nelze zřejmě jinak, než reagovat na konkrétní podnět provedením přezkumu a je zbytečný povzdech p. Peciny, "co by se dělo, kdyby se to přezkoumalo všechno...".
V duchu těchto marginálních problémů úplně zaniklo sdělení jednoho soudce po parlamentních volbách, že některé indicie ukazovaly k machinacím s tzv. náhradními hlasovacími lístky ve spojení s nezapečetěnými urnami apod., což byla hodně vážná tvrzení a ......nic.
-6 # Miloslav Ponkrác 2018-11-01 17:01
Já, pěkně prosím, jen reagoval na to, že v USA znají gerrymandering.

***

Žádné volby nebyly čisté. Nebyly jediné volby, kde by nedošlo k maření voleb. Soudy s tím nemají problém. Například účelové očerňování, falešná trestní oznámení, či jiné akce na lídry stran ohrožujících zavedené politické strany už jsou spíše klišé.

Jak pěkně prosím soudy budou odkrývat manipulaci, když zavedené politické strany si dokonce odhlasovaly novely zákonů, které mají znevýhodnit nové politické strany? Např. zde: frantisekmatejka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=551053

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)