Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jako starozákonní Mene, mene, tekel, ufarsin nad králem Balsazarem, visí nad českou společností tvrzení úpějícího premiera Andreje Babiše, že si v této zemi lze objednat trestní stíhání nebo i uvěznění. Kdo může, se od takové nehoráznosti distancuje, virtuálně se při tom křižuje a zaklínaje nejsvětějšími principy právního státu.

Ale zeptejme se přímo: Má pravdu, ten chlapec? Samozřejmě, že má, a pro příklad není třeba chodit daleko: typickým stíháním na objednávku je kausa exprimátora Bohuslava Svobody, Sněmovnou ve fasi odvolacího řízení nevydaného (což mu, řekněme si na rovinu, problémy spíš způsobilo, než že by jeho situaci jakkoli pomohlo).

Trestní orgány, včetně soudů, jsou v této zemi v takovém stavu, že je možné objednat si nejen vlastní nevinu, ale i vinu nevinného, a velmi se obáváme, že obojí vyjde zhruba stejně lacino. Ne vždy – příkladem budiž zlý osud lobbistů Janouška a Dalíka – ale často, či spíš obvykle, to možné je.

Co s tím? Velice se obávám, že teď už nic, protože je zkrátka pozdě: šance postavit soudnictví i státní zastupitelství od základu znovu tu byla krátce po r. 1989, poté se okno příležitosti nevratně zavřelo. V justici zůstali lidé, kteří neměli morální předpoklady k takové práci, a ti si instituce, ve kterých působili, postupně upravili k obrazu svému. Viníky hledejme, jako u řady dalších nedostatků, u tehdejších proponentů nutnosti zachovat právní kontinuitu s komunistickým právem, jež byla s lehkostí pro onu dobu příznačnou rozšířena do požadavku kontinuity personální, tedy primárně u Pavla Rychetského a Zdeňka Jičínského, jímž tímto vztyčujeme fiktivní sousoší. Díky vám, pánové!

Komentáře   

0 # Anonymní 2018-02-02 22:27
S tímto Vaším názorem musím jen souhlasit. Ovšem můžeme si za to sami. Vždyť i rehabilitační rozsudky vydávali stejní soudci nebo, a to v lepším případě, jejich rodinní příslušníci. Kolik lidí se vzdalo takových rehabilitací? Můj otec to udělal. Nikdo tehdy nechtěl ovšem nic zveřejnit a slyšet proč to udělal. Pravda a láska prý zvítězila, další zase slyšel trávu růst a třetí do mariáše zase upřednostnil rychlé zničení firem před právem ...
0 # Jan Šinágl 2018-02-03 09:58
Jiné, realizovatelné cesty po listopadu 89 nebylo. Nebyli skuteční lídři, skutečná elita. Problém naší země zůstává stále stejný - charakter, morálka, dobré mravy, jak už psali a varovali Hus, Komenský i TGM. Práce na generace s nejistým koncem. Nečekejme rychlá řešení "ode zdi ke zdi", tedy neřešení. Podpořme naději svoji každodenní prací. Komentuje a kritizuje kdekdo. Kdo koná, riskuje, obětuje, tedy mění? Život je o naději, ne jistotách předem a hledání dokonalého a dokonalých. Začněme u sebe.
0 # Anonymní 2018-02-03 13:00
Pochopitelně, že i jiná cesta byla. Doživotní jmenování soudců nebylo nezbytné. Kdo si dneska vzpomene, že byli za komunistů voleni na 10 let?
Stejně tak nebylo nutné, aby se výchova a výběr nových soudců stala nikoliv podle zákona, ale via facti doménou předsedů krajských soudů.
Při prvních náznacích toho, že mezi soudci a "významnými advokáty" probíhá spolupráce na judikatuře, která omezuje odpovědnost za činy, které jsou obecně vnímány jako zpronevěra a podvod jsme mohli okamžitě přejít na porotní systém. Jistě, ten systém není dokonalý, ale soudí podle většinové morálky a nikoliv podle "představ" vyvolených jedinců o morálce.
0 # Anonymní 2018-02-03 19:58
Ještě rádi budete volit SPD, aby Vám zavedla omezený mandát soudce na 4 roky, přímé volby a odvolatelnost soudců, soudní poroty a jiné vymoženosti soudnictví anglosaských zemí. Jinak se nic nezmění a chátra na soudech se bude dál lidem pošklebovat.
0 # Anonymní 2018-02-03 20:38
Až pochopíte jak funguje SPD pochopíte, že hezké řeči jsou vzdáleny na hony praktikám Radima Fialy a Okamury. Hnutí je zcela nedemokratické, stanovy jsou jen cár papíru. Není rozdíl mezi morálkou většiny soudců a morálkou v SPD. Pravda chce čas. SPD nevolit!
0 # Anonymní 2018-02-03 21:31
Skutečnost je taková, že ohledně některých svých programových bodů SPD již dala své návrhy zákonů do Sněmovny, do vlády k projednání a ke schválení. Samozřejmě, že nakonec rozhodují výsledky, tedy co vyjde ve Sbírce zákonů. Ale ostatní strany (vyjma částečně Piráti) nemají žádné relevantní návrhy k nápravě justice ve srovnání s SPD. A o mě nemějte strach, u voleb jsem byl naposledy v roce 1992, a ta zkušenost s kandidujícím póvlem stačila natolik, že s režimem nekolaboruji narozdíl od těch, kteří svojí voličskou účastí mu zvyšují legitimitu.
0 # Anonymní 2018-02-03 23:02
SPD je jen byznys projekt bez jakékoliv odpovědnosti. Stále mě překvapuje, že tomu furt někdo věří (a to když Okamura už podruhé vyluxoval účty).
Ty návrhy, co jako by dávají, ani nemyslí vážně. Jen předstírání činnosti. V minulém období dokonce Okamura hlasoval proti návrhům (jakkoliv scestným), které byly v souladu s jeho programem.
0 # Anonymní 2018-02-04 10:22
Také jsem získal dojem, že "přímá demokracie" ve smyslu SPD znamená "předseda rozhodne přímo".
0 # Anonymní 2018-02-05 09:39
Příma volba soudců? soudci s omezeným mandátem? No a teď mi povězte - takový soudce, kterém končí mandát a uchází se o znovuzvolení, ten bude prosím rozhodovat podle práva, nebo podle toho, aby se zalíbil voličům, případně tomu, kdo ho bude znovujmenovat?
0 # Anonymní 2018-02-05 10:10
Vaše otázka je nesmyslná, soudce už z podstaty a logiky věci se nemůže zalíbit voličům, protože voliči (např. na daném okrese když by byly volby do okresního soudu, v daném kraji kdyby byly volby do krajského soudu, atd až po celostátní úroveň)jsou rovněž účastníky soudního řízení na opačných stranách jako žalobce, žalovaný. Tedy mu nezbyde než rozhodovat dle práva. Tyto přímé volby soudců lze spojit s volbami zastupitelů na dané správní úrovni a časovém cyklu, což ušetří peníze. Pokud Vám to není jasné, informujte se v USA a jiných anglosaských státech, kde to roky funguje. Mj. když lidi nejsou spokojeni s tím, jakou legislativu - tj. právo -schválili v Parlamentu, tak mají možnost to přímými volbami změnit, a nikomu to nepřijde divné. To samé musí platit u justice, jinak nikdy nebude nezávislá, nestranná, objektivní, mající legitimitu.
0 # Anonymní 2018-02-03 15:46
Neměly by být zapomenuty 'zásluhy' Dagmar Burešové, které neználek Havel bezmezně věřil, ač ona rozuměla jen velmi úzké problematice, a tak jen dál zaplevelovala systém.
0 # Anonymní 2018-02-03 20:43
Kdo si to objednal a kdy? Proč a u koho? Máte důkazy?
0 # Anonymní 2018-02-05 09:41
"Trestní orgány, včetně soudů, jsou v této zemi v takovém stavu, že je možné objednat si nejen vlastní nevinu, ale i vinu nevinného, a velmi se obáváme, že obojí vyjde zhruba stejně lacino."

To je velmi, VELMI závažné tvrzení. Jistě ho můžete nějak doložit!
0 # Tomáš Pecina 2018-02-05 10:25
Jen zkušenostmi z praxe.
0 # Anonymní 2018-02-05 10:49
Tak pokud jde o politické procesy, tam snad žádná pochybnost o objednávce stíhání není. Ta objednávka je dokonce běžně mediálně ventilovaná.
Viz kupříkladu Pehe, Rychetský:
www.cak.cz/scripts/detail.php?id=7884
irozhlas.cz/.../...
Svým způsobem nepříliš skrývaně objednaná a zorchestrovaná byla i celá akce Rath.
0 # Unknown 2018-02-05 15:34
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # Unknown 2018-02-05 15:35
Andrej tomu samozřejmě rozumí lépe než já - ostatně patří už 20 let patří do party těch, co takové stíhání umí zařídit - ale nemyslím, že to je tak snadné, jak popisuje.

Předně je potřeba rozlišovat mezi objednávkou stíhání a objednávkou odsouzení. Stíhání je trivialita a umí to kde kdo. Koneckonců stačí zmáknout jednoho policajta nebo prokurátora. Nejsem si ale jist, nakolik je reálné objednat si i pravomocné odsouzení. To už vyžaduje zapojení poměrně velkého počtu lidí z různých OČTŘ a jejich instancí. Nevylučuji, že to je možné, ale po praktické stránce si to neumím představit.

Trochu jiná věc je objednávka zastavení/zprošťáku/podmínečného propuštění - to asi jde zařídit napříč instancemi až nahoru. Co jsem pochopil, tak OČTŘ mají přecijen nějaké stopové množství morálky - pustit za nějaký bakšiš grázla je pro ně přijatelnější, než vyloženě zavřít někoho fakt nevinného.

Další faktor, který Bureš pomíjí, je osoba toho, kdo má být stíhán. Tady platí, že s rostoucím bohatstvím a mocí "oběti" roste pro policajta riziko, že z toho bude průšvih. A tím i klesá jeho ochota plnit takovouto objednávku.

Čili není problém zařídit např. stíhání nějakého dělníka, aby si matka takovýmto stíháním vypomohla v probíhajícím opatrovnickém řízení. Jenom obtížně si ale umím představit, jak by si nějaký řadový vyšetřovatel z KŘP troufnul stíhat předsedu vlády, a to ještě takového grázla, jako je Bureš se vší jeho mocí. Kterou se samozřejmě pan obviněný nebude rozpakovat použít, aby dotyčného vyšetřovatele zničil a s ním i jeho pokolení do třetího kolene.

Poslední věc, kterou je potřeba rozlišovat, je zda se objednává stíhání vinného nebo nevinného člověka. Opět objednávka stíhání skutečného pachatele reálného trestného činu je výrazně jednodušší (viz Rath nebo Čapí hnízdo). Naopak objednat si účelově naprosto nedůvodné stíhání (Doc. Svoboda) je asi trošku těžší.

PV
0 # Tomáš Pecina 2018-02-05 15:54
Ale jak vidíme, občas se daří vše z toho, o čem píšu. Povšimněte si, že jak Svoboda, tak Vitásková byli v I. stupni odsouzeni.
0 # Unknown 2018-02-05 16:37
TP:
obě věci (tedy Vitáskovou a Svobodu) znám jenom z novin a to ještě dost povrchně. Ale nemyslím si, že jsou oba tak jasně nevinní, aby se dalo spekulovat o politické objednávce.

U Vitáskové bylo obžalováno 8 lidí a k dnešnímu dni je jich pravomocně odsouzeno 7. Jestli jsem novinové zprávy pochopil správně, tak Vitáskovou odvolací soud zprostil zřejmě proto, že jedna ze spoluobžalovaných v odvolacím řízení změnila výpověď a takříkajíc to vzala na sebe.

Pokud to tak skutečně bylo, tak dle mého bylo to trestní stíhání obecně vzato důvodné a nějakou politickou objednávku bych v tom nehledal.

Pokud jde o Svobodu, tak jsem do dnešního dne úplně nepochopil kdo a proč by si měl objednávat zrovna stíhání tehdejší rady. Bémově partě šlo přeci primárně proto, aby nebyli sami stíháni - v tom jim stíhání Svobody nijak nepomáhá.

Z toho, co jsem o tom letmo četl, je sice obecně pravda, že se jenom snažili napravit obrovských průšvih s Opencartou. Na stranu druhou způsob, jakým to provedli vykazoval znaky toho, že si z toho chtěl taky trochu něco vzít.

PV
0 # Tomáš Pecina 2018-02-05 17:30
PV: Případy Vitáskové a Svobody neznám dost podrobně, ale je tady silný společný prvek, stejný jako ten, který jsme viděli např. i u kausy Nečas-Nagyová: motiv pomsty. Svoboda kritisoval Opencard a ukázali mu, jak dopadne ten, kdo vystoupí proti korupci (která v tomto případě mohla klidně dosáhnout stovek milionů na úplatcích, resp. "provisích"/"desátcích"). Nečas kritisoval kmotry, a ti mu rovněž ukázali. No a Vitásková, jak známo, vystupovala proti solárním baronům, a i oni jí ukázali, zač je toho loket. Domnívám se tedy, že efekt byl především "výchovný". Že by Bém a spol. potřebovali chránit sami sebe, to se mi zdá nereálné, těm ani zdaleka stíhání nehrozilo: vždyť se podívejte na provisi z papírových jízdenek a jak to skončilo (příp. skončí).
0 # Anonymní 2018-02-06 11:58
causa Svoboda měla mhohem rozsáhlejší motivy, ovšem logicky Vám chybí vhled do pozaďového dění. Řekněme tedy stručně, že šlo o mocenský boj uvnitř pražské ODS. Že se to TO chystá se vědělo dopředu (věděl to doslova kdekdo), považuji za vyloučené aby to nevěděl sám Svoboda. Předpokládám, že to ignoroval s tím, že se mu přece nemůže nic stát...
0 # Anonymní 2018-02-06 13:18
Ad Anonym 11:58
Vyvrací to snad něco z výše řečeného?

Tuším, akce s jízdenkami pražské MHD i další Rittigovic akce jsou pěkné příklady, jak si Rittigova parta dovede zařídit trestní stíhání nepohodlných.
0 # Anonymní 2018-02-06 16:33
Ad anonym 13.18

Spíše doplňuje; motivem v cause Svoboda nebyla jen pomsta, jak uvádí výše vp Pecina, ale věc měla mnohem širší pozadí.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)