Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Další ukázka, proč by měl být zákon o soudnictví ve věcech mládeže urychleně novelisován. Tři dívky brutálně zavraždily starého muže, ale protože dvě z nich v době skutku nedovršily věku osmnácti let, dostaly tyto pachatelky pouze 7,5 roku vězení. Z něhož, jak arci na Babiš Dnes nepíšou, budou pravděpodobně podmíněně propuštěny, a to nejpozději po dvou třetinách vykonaného trestu (připomeňme, že zákon u mladistvých umožňuje podmíněné propuštění i dříve).

Čtenáři tohoto blogu jsou mi svědkem, že nijak nehoruji pro nadměrnou trestní represi, naopak často upozorňuji, že jsou ukládány tresty nepřiměřeně přísné, ale opravdu si nemyslím, že je dobře, vyjdou-li zmíněné brutální vražedkyně z vězení po pěti letech – ne-li ještě dřív.

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-02-11 14:34
Nemohu jinak než souhlasit.

Jan K.
0 # Anonymní 2016-02-11 18:39
Já bych se toho nebál, však ony vyjdou a zase se tam vrátí. Jenom škoda těch cavyků kolem. Mimochodem, bude na ně soud pohlížet jako na netrestané? Jak to ti mladiství mají.
0 # Anonymní 2016-02-11 18:51
Teda nevím, může to vyvolávat pocity uchopit zápalnou láhev a vhodit ji do cikánského brlohu. Okolí se sice ulehčí, ale já dostanu 20 let. Včetně okolostojících nadšenců. Snad takové rozsudky nejsou přímo účelové k třídění skupin. Viktor
0 # Leo Tydlitát 2016-02-11 19:06
Zdá se, že jedna z dívek dostala dvojnásobnou sazbu pro svůj maskulinní, lesbický zjev, nekonvenující jak mužským, tak ženským pracovníkům soudu…
0 # Anonymní 2016-02-11 21:08
Ve skutečnosti byla jako jediná plnoletá, jinak by dostala stejně jako ony.

I.
0 # 64871 2016-02-12 08:35
Opět se projevuje positivní diskriminace žen. Za stejný delikt/tr. čin obdrží nižší trest než muž, nižší pokuty, dříve jsou propuštěny na svobodu.
Volám po plné rovnoprávnosti žen a mužů, a to ve všech aspektech.
0 # Leo Tydlitát 2016-02-12 11:04
Těm vašim rovnoprávným mužům ve věku 16, 17 a 18 let by byl jistě uloženy tresty velmi podobné, ne-li shodné.

Dvakrát delší trest pro o rok starší pachatelku považuji mimochodem za klasický příklad úředního nemyšlení a zlovůle.
0 # Tomáš Pecina 2016-02-12 11:10
Jakého nemyšlení a zlovůle? Takto to stanoví zákon. Kdyby ty dvě vyvraždily okresní město, dostanou deset let – ani o den víc.
0 # Leo Tydlitát 2016-02-12 11:29
Jsem zákonitě přesvědčen, že zrovna tento skutek by ony dvě mladistvé uhrály levou zadní na schisofrenii. Vždyť koho soudného by v období míru napadlo vyvražďovat okresní – nebo, nedejbože, hlavní – město…

Hlas v hlavě – hlas Boží!
0 # gogo 2016-02-12 14:02
Zrovna některé oblasti hlavního města bývají velmi horkými kandidáty.. samozřejmě jen platonicky.
0 # Anonymní 2016-02-12 22:02
Skutečný děsem - na rozdíl od činu těch nešťatnic - mě naplňuje dlouhodobá lhostejnost české právnické obce k rutinnímu používání tzv. medvěda. Jan Valtr
0 # Leo Tydlitát 2016-02-13 00:32
Nechtěl byste arci získati grant na tvorbu zevrubné studië na thema „Jak hrubou bondage policejní snese vražedkyně mladá na fysických i psychických sil svých vrcholu, aniž by tímto jemnocit vyžírkou nimrajících se za peníze státní v právech lidsských utrpěl“?
0 # Tomáš Pecina 2016-02-13 06:17
Za prvé se domnívám, že na vrcholu psychických sil byla tato vražedkyně tak ve druhé třídě základní školy, a za druhé má JV pravdu: používání excesivních prostředků typu "medvěd" (v ČR) nebo klec v soudní síni (v Rusku) je projevem záměrné dehumanisace obviněného a jeho veřejné presentace jako nebezpečného zvířete. Nezapomínejme, že už obviněný je v očích policie/justiční stráže téměř s jistotou vinen (slovy klasika genru Jaroslava Haška: "Přiveďte odsouzeného!").
0 # Leo Tydlitát 2016-02-13 01:07
Mimo právní thema: všiml si někdo nápadně podobné stylisace Andreje Hrubé(ho) a Petra Kramného? Vykrystallisoval nám tu snad jakýsi uniformní soudní styl? K vraždě ladí arci jedině košile v národních barvách a kadeře setvrsené 2 kventlíky gelatiny × počet obětí?
0 # Anonymní 2016-02-14 12:29
Případ vraždy ženy v Teplicích policisté odloží, podezřelý není pro nízký věk trestně odpovědný.

Chudinka nezletilá! Tytyty, už to nedělej. A neboj, nikomu to nepovíme, že jsi někoho zamordoval, protože nám to zákon zakazuje.

Toto pojetí trestního práva se mi jeví zcela perverzním.
0 # Leo Tydlitát 2016-02-14 13:55
Tomu říkám žít život naplno. Někdo ve čtrnácti skáče přes šachty a kosí ženy a děti, jiný nevytáhne svůj posterior z baráku a zmůže se jenom na závistivé a nenávistné skřeky v diskusích. Doufám, že je to muslimský Rom, aby všichni komunisti pukli zlostí!
0 # Leo Tydlitát 2016-02-14 14:04
{/sarkasm užitkující obvyklé diskusní schema zastávání se extrémních menšin a patologií}

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se