Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Další ukázka, proč by měl být zákon o soudnictví ve věcech mládeže urychleně novelisován. Tři dívky brutálně zavraždily starého muže, ale protože dvě z nich v době skutku nedovršily věku osmnácti let, dostaly tyto pachatelky pouze 7,5 roku vězení. Z něhož, jak arci na Babiš Dnes nepíšou, budou pravděpodobně podmíněně propuštěny, a to nejpozději po dvou třetinách vykonaného trestu (připomeňme, že zákon u mladistvých umožňuje podmíněné propuštění i dříve).

Čtenáři tohoto blogu jsou mi svědkem, že nijak nehoruji pro nadměrnou trestní represi, naopak často upozorňuji, že jsou ukládány tresty nepřiměřeně přísné, ale opravdu si nemyslím, že je dobře, vyjdou-li zmíněné brutální vražedkyně z vězení po pěti letech – ne-li ještě dřív.

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-02-11 14:34
Nemohu jinak než souhlasit.

Jan K.
0 # Anonymní 2016-02-11 18:39
Já bych se toho nebál, však ony vyjdou a zase se tam vrátí. Jenom škoda těch cavyků kolem. Mimochodem, bude na ně soud pohlížet jako na netrestané? Jak to ti mladiství mají.
0 # Anonymní 2016-02-11 18:51
Teda nevím, může to vyvolávat pocity uchopit zápalnou láhev a vhodit ji do cikánského brlohu. Okolí se sice ulehčí, ale já dostanu 20 let. Včetně okolostojících nadšenců. Snad takové rozsudky nejsou přímo účelové k třídění skupin. Viktor
0 # Leo Tydlitát 2016-02-11 19:06
Zdá se, že jedna z dívek dostala dvojnásobnou sazbu pro svůj maskulinní, lesbický zjev, nekonvenující jak mužským, tak ženským pracovníkům soudu…
0 # Anonymní 2016-02-11 21:08
Ve skutečnosti byla jako jediná plnoletá, jinak by dostala stejně jako ony.

I.
0 # 64871 2016-02-12 08:35
Opět se projevuje positivní diskriminace žen. Za stejný delikt/tr. čin obdrží nižší trest než muž, nižší pokuty, dříve jsou propuštěny na svobodu.
Volám po plné rovnoprávnosti žen a mužů, a to ve všech aspektech.
0 # Leo Tydlitát 2016-02-12 11:04
Těm vašim rovnoprávným mužům ve věku 16, 17 a 18 let by byl jistě uloženy tresty velmi podobné, ne-li shodné.

Dvakrát delší trest pro o rok starší pachatelku považuji mimochodem za klasický příklad úředního nemyšlení a zlovůle.
0 # Tomáš Pecina 2016-02-12 11:10
Jakého nemyšlení a zlovůle? Takto to stanoví zákon. Kdyby ty dvě vyvraždily okresní město, dostanou deset let – ani o den víc.
0 # Leo Tydlitát 2016-02-12 11:29
Jsem zákonitě přesvědčen, že zrovna tento skutek by ony dvě mladistvé uhrály levou zadní na schisofrenii. Vždyť koho soudného by v období míru napadlo vyvražďovat okresní – nebo, nedejbože, hlavní – město…

Hlas v hlavě – hlas Boží!
0 # gogo 2016-02-12 14:02
Zrovna některé oblasti hlavního města bývají velmi horkými kandidáty.. samozřejmě jen platonicky.
0 # Anonymní 2016-02-12 22:02
Skutečný děsem - na rozdíl od činu těch nešťatnic - mě naplňuje dlouhodobá lhostejnost české právnické obce k rutinnímu používání tzv. medvěda. Jan Valtr
0 # Leo Tydlitát 2016-02-13 00:32
Nechtěl byste arci získati grant na tvorbu zevrubné studië na thema „Jak hrubou bondage policejní snese vražedkyně mladá na fysických i psychických sil svých vrcholu, aniž by tímto jemnocit vyžírkou nimrajících se za peníze státní v právech lidsských utrpěl“?
0 # Tomáš Pecina 2016-02-13 06:17
Za prvé se domnívám, že na vrcholu psychických sil byla tato vražedkyně tak ve druhé třídě základní školy, a za druhé má JV pravdu: používání excesivních prostředků typu "medvěd" (v ČR) nebo klec v soudní síni (v Rusku) je projevem záměrné dehumanisace obviněného a jeho veřejné presentace jako nebezpečného zvířete. Nezapomínejme, že už obviněný je v očích policie/justiční stráže téměř s jistotou vinen (slovy klasika genru Jaroslava Haška: "Přiveďte odsouzeného!").
0 # Leo Tydlitát 2016-02-13 01:07
Mimo právní thema: všiml si někdo nápadně podobné stylisace Andreje Hrubé(ho) a Petra Kramného? Vykrystallisoval nám tu snad jakýsi uniformní soudní styl? K vraždě ladí arci jedině košile v národních barvách a kadeře setvrsené 2 kventlíky gelatiny × počet obětí?
+1 # Anonymní 2016-02-14 12:29
Případ vraždy ženy v Teplicích policisté odloží, podezřelý není pro nízký věk trestně odpovědný.

Chudinka nezletilá! Tytyty, už to nedělej. A neboj, nikomu to nepovíme, že jsi někoho zamordoval, protože nám to zákon zakazuje.

Toto pojetí trestního práva se mi jeví zcela perverzním.
0 # Leo Tydlitát 2016-02-14 13:55
Tomu říkám žít život naplno. Někdo ve čtrnácti skáče přes šachty a kosí ženy a děti, jiný nevytáhne svůj posterior z baráku a zmůže se jenom na závistivé a nenávistné skřeky v diskusích. Doufám, že je to muslimský Rom, aby všichni komunisti pukli zlostí!
0 # Leo Tydlitát 2016-02-14 14:04
{/sarkasm užitkující obvyklé diskusní schema zastávání se extrémních menšin a patologií}
0 # Jiří 2018-10-28 11:15
Ochrana života a zdraví lidí by měla být hlavním principem zákonů, což ale není. Za vraždu až na zcela výjimečné případy je maximální trestní sazba 18 let, 20 let, pokud je předem naplánovaná. Zbytečně umírají nebo jinak trpí nevinní lidé, přestože jejich vrazi by měli v každém právním státě dávno doživotí.
Více o tom píši na svém blogu.
Spravedlnost je sprosté slovo. Například rakouský vrah zavraždil 11 žen jen, protože byl podmínečně propuštěn z doživotí a to ji po 15 letech. Nebo Daniel B. ve čtrnácti letech zavraždil nebohou třináctiletou dívku jen proto, že nemohl být nijak potrestán za předchozí brutální vhození spolužáka do výtahové šachty. Nebo pětkrát soudně trestaný pedofilní násilník Hryščenko unesl dvě děti jen proto, že v minulosti dostal směšný "trest" za pokus o únos osmileté dívky.
Naše trestní právo je zvrácenost nejhrubšího kalibru.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)