Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Kdy je vydáno rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení? Osmý senát Nejvyššího správního soudu (Passer-Hipšr-Mazanec) dospěl k závěru, že se tak stane až podpisem pokutového bloku pachatelem, do té doby je pokutující orgán oprávněn od řešení přestupku blokem ustoupit.

S tím příkře nesouhlasím. I ve veřejném právu se uplatňují základní principy občanského práva hmotného a je-li orgánem jednou bloková oferta vyřčena, je jí tento orgán vázán, a to i v případě, že by se mělo ukázat, že blokové řízení v dané situaci zákon nepřipouští, tak jako v judikované věci.

Proč? V ústavní rovině to vyvěrá z principu legality, tj. z povinnosti zákonného výkonu veřejné moci, a v rovině práva jednoduchého tento závěr vyplývá z vázanosti státních orgánů vlastními rozhodnutími, přičemž jako rozhodnutí v širším smyslu je třeba chápat i úkon, jehož perfekce záleží na akceptaci ze strany soukromoprávního adresáta.

Opak by znamenal, že by si mohl soud rozmyslet třeba jednou vydaný trestní příkaz.

Věřím, že toto rozhodnutí bude dalším z judikátů NSS, které u Ústavního soudu neobstojí. A úplně nejlepší, i když nerealistické, by bylo, kdyby soudce NSS konečně někdo naučil ústavní právo; podobných kopanců je v judikatuře tohoto soudu víc a víc, často, tak jako v tomto případě, dokonce i u sbírkových judikátů.

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-12-19 08:26
Viz též rozsudek NSS ze dne 17.2.2011, č.j. 9 As 75/2010 – 49.
NSS tím řeší pochybnou praxi zejména Policie ČR, která i s nepodepsaným blokem v ruce tvrdí, že pachatel s BP (aspoň chvíli) souhlasil. Jde o právní názor chránící obviněné.
0 # Tomáš Pecina 2011-12-19 08:48
To je právně úplně jiná situace, a tento judikát je v pořádku: jestliže přestupce pokutu nezaplatil a blok nepodepsal, blokové rozhodnutí neexistuje.

V mnou komentovaném případě se řeší situace, že přestupce prokázal blokovou "ofertu" a oprávněně se domáhal práva na její akceptaci.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)