Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Tento seriál, na rozdíl od Okkupert, není ani pro právníky, ani pro kohokoli jiného: autorům se zkrátka nepovedl. Trpaslík produkovaný Českou televisí a momentálně premierovaný pro nás přesto není zcela prost zajímavosti, neboť plasticky zrcadlí, jaké renomé si vydobyl za téměř 30 let fungování nezávislé advokacie český advokátský stav a co si veřejnost myslí o tzv. advokátské ethice (to slovo by možná mělo být v uvozovkách, neboť v představě většiny lidí jde o čisté oxymoron). Dostane se nejen na advokáty, ale i na advokátní koncipienty, již jsou – víceméně věrně – vylíčeni jako bezprávné, téměř neplacené pracovní síly, pokládané advokáty i jejich okolím za poskoky.

Ono to asi nemohlo dopadnout jinak: stejně jako justice skončila na tom, že v době, kdy to ještě šlo, z ní nebyli odstraněni bezcharakterní předlistopadoví soudci, takže s 90% jistotou můžeme dnes o kterémkoli českém soudci říci, že je to líný a nevzdělaný hlupák, advokacie budovaná na principu samosprávné organisace, která největší úsilí vynakládá na boj s interní oposicí vůči vlastnímu vedení a na nic dalšího nemá čas, musí produkovat takové jedince, jako je v seriálu stereotypisovaný nymburský advokát.

Díky, Česká advokátní komoro, za vše, co jsi pro tuto zemi vykonala, tento seriál si můžeš pouštět jako názornou ukázku svých výsledků!

Přidat komentář