Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 32/08 zrušil Ústavní soud s odloženou účinností ke 30. 6. 2011 ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, jímž byla disciplinární rozhodnutí vydávaná Vězeňskou službou vyňata z možnosti soudního přezkumu.

Jak ve svém disentu celkem trefně poznamenává Jiří Nykodým, neexistuje záruka, že připuštěním soudního přezkumu se něco na postavení vězňů změní. Na druhou stranu, jestliže budou vězeňské orgány čelit risiku, že jejich rozhodnutí se dostane k soudu, jistých excesů se přece jen budou mít tendenci vyvarovat.

Pro ilustraci, jakých přestupků se také může vězeň v české věznici dopustit, cituji ze šest let starého rozhodnutí ve věci Ing. Lumíra Šimečka (který se tehdy do vězení dostal za to, že veřejně kritisoval justici za postup v kause Vladimíra Hučína):

Odsouzený Lumír Šimeček, […], se dne 2. 6. 2004 v 10,15 hodin na senátní místnosti budovy G v průběhu přijímací komise Věznice Pardubice choval drze a nerespektoval pokyny vedoucí OVT Mgr. Prachařové. Odsouzený byl vyzván, aby slušně odpovídal na to, k čemu je dotazován. Neustále ji však přerušoval a odmítal odpovědět na kladené otázky. Po umožnění sednout si na židli si na tuto lehl a nerespektoval žádné další pokyny vedoucí OVT. Při odchodu z místnosti se podíval na obraz prezidenta republiky a vykřikl: Toho zločince si sundejte! Při projednávání výše uvedeného kázeňského přestupku se jmenovaný odsouzený odmítl jakýmkoli způsobem k uvedeným skutečnostem vyjádřit.

Poznamenávám, že poslední věta je skutečně míněna jako součást popisu deliktu, nikoli jako informace o procesu jeho projednání.

Komentáře   

0 # Anonymní 2010-11-02 10:26
Měl raději říci: Toho zločince si pověste pořádně.
0 # Tomáš Pecina 2010-11-02 12:51
Taky je pozoruhodné, že vězeň ztrácí právo na svůj titul – na rozdíl od bachaře (Lumír Šimeček v. Mgr. Prachařová).

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)