Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o advokacii, která mj. umožňuje České advokátní komoře nařídit advokátům povinné nošení stavovského oděvu neboli talárů. Nepochybuji, že vidina tučné provise od oděvních firem zaslepí představitelům ČAK čirost úsudku natolik, že Komora této možnosti využije v nejbližším možném termínu, a že advokátské taláry budou povinně lemovány kašmírským hedvábím a jejich součástí bude několik spon z patnáctikarátového zlata. To už jaksi patří ke koloritu dnešní doby a nezbývá než se s tím smířit.

Co je závažnější, je plíživá snaha o extensi pravomocí advokátů do sféry veřejného práva. Začalo to možností advokátů ověřovat podpisy na listinách vkládaných do katastru nemovitosti, pokračováním byla pravomoc ověřit podpis na jakékoli listině sepsané advokátem a nyní málem prošel socialistický návrh, aby advokáti směli sepisovat smlouvy obsahující svolení k přímé vykonatelnosti, tzn. ekvivalent notářského nebo exekutorského zápisu, byť s limitem plnění do 10 milionů korun.

Ne každý advokát je nutně podvodník, který by tohoto oprávnění zneužil, avšak každý advokát je z definice osobou stranickou, agentem svého klienta, v jehož prospěch je oprávněn – a povinen – jednat.

Je poněkud schizofrenní požadovat po jedné a té samé osobě, aby zároveň hájila zájmy svého klienta a zároveň vystupovala jako neutrální a nestranný orgán veřejné moci, nadaný pravomocí ověřovat podpisy nebo sepisovat přímo vykonatelné smlouvy.

Tato konfuse konceptů a rolí nemůže přinést nic dobrého.

Komentáře   

0 # Guy Peters 2009-05-14 16:11
Exekutorský zápis je zrůdnost samo o sobě; obcházení zákazu propadné zástavy.
0 # Guy Peters 2009-05-14 16:13
Ještě k té konfusi konceptů a rolí. To je znak (post)moderní doby. Nejnovějším hitem je, že ministerstvo spravedlnosti dělá ze soudů dozorový úřad.
0 # Márty 2009-05-15 12:26
Domnívám se totéž. Jedná se o plíživou privatizaci veřejné moci. Ostatně i exekutor v prvé řžadě hájí zájmy své, poté zájmy a práva oprávněného a na práva povinného se jaksi nedostává. Inu nezávislost zprivatizované veřejné moci v praxi.
0 # Christabel 2009-05-15 23:56
Tak já bych taláry s rozšiřováním pravomocí nespojovala. V advokacii probíhala velmi široká diskuse o talárech, zejména na stránkách BA, zaznívaly přesvědčivé hlasy pro i proti, jako hlavní argumenty pro byly vznášeny zejména posílení důstojnosti advokáta (pochybné, uznávám) a zdůraznění rovnosti stran - tedy rovnosti advokáta a státního zástupce.
Diskuse byla sice živá, činila však (nejen na mne) dojem určité samoúčelnosti, dojem, že je předem rozhodnuto... ale skutečně bych za tím viděla spíš tu oděvní lobby než snahu advokacie uzurpovat si veřejnou moc:)
0 # Tomáš Pecina 2009-05-16 00:44
Systémovým řešení by ovšem bylo vzít ty taláry SZ (v USA je taky nemají).
0 # Márty 2009-05-16 01:17
Já jsem nereagoval na taláry, ale na poznámku o přímo vykonatelných zápisech advokátů. To jen na vysvětlenou. Co se týká samotných talárů, tak bych byl taky spíše pro odebrání talárů SZ.
0 # Guy Peters 2009-05-16 19:56
Když státní zástupci se cítí být a chovají se jako malí soudci, místo toho, aby byli jen jednou ze stran.
0 # Chris 2009-05-16 21:12
Tak tedy pokud si vzpomínám - sledovala jsem tu advokátní diskusi docela pozorně, ale nezapojila jsem se - tak návrh na odebrání talárů SZ tam nepadl. Ale hodně advokátů namítalo, že talár rovnost stran ani důstojnost osoby nijak neolivní.

Je fakt, že jedním z argumentů bylo i to, že advokát má v procesu specifickou roli plynoucí z veřejného práva, ale o pravomoci tam nešlo a do širšího kontextu (ověřování podpisů, listin apod.) to opravdu zasazeno nebylo. Pokud si tedy na tu debatu dobře vzpomínám.
0 # Anonymní 2009-05-30 01:02
ad "malí soudci" - však jimi taky jsou - vždyť to jsou oni (a policie), kdo primárně rozhoduje o nevině (a zametá tak případy v případě objednávky)

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)