Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Blokové řízení, v němž se přestupce výměnou za explicitní nebo implicitní příslib nepokračování v policejní, případně úřední šikaně vzdává svých procesních práv, se nově jmenuje řízení o příkazu na místě. Podstata věci zůstává stejná a jak referuje D-Fens, možnosti aplikace se ještě rozšířily, protože úředník tento nástroj popření práva na spravedlivý proces aplikující může využít triku s podstrčením příkazu podezřelému k podpisu mezi jinými listinami, což v případě bloků dosavadních, které se provedením i formátem od běžných správních dokumentů lišily, nebylo tak snadno možné.

Zlaté pravidlo správního práva říká, že může-li být něčeho v neprospěch občana zneužito, dříve nebo později to zneužito bude. My, dlouhodobou mediální masáží poučení, sice víme, že právo zneužívají – kupříkladu formou triku s osobu blízkou, vzdálenou, mrtvou nebo, jak to trefně nazval jeden z diskuterů na našem blogu, triku s obhájcem – pouze přestupci, rozuměj piráti silniční, vodní, horští, polní, luční i jiní, přesto opakujeme základní zásadu při styku s veřejnou mocí: podepisujte jen to, čemu rozumíte a s čím bez výhrad souhlasíte, a využívejte svého práva k podpisu připojit své námitky a poznámky, např. že vám bylo odepřeno právo poradit se telefonicky s advokátem nebo že na vás orgán činil nátlak formou takové-a-takové výhružky nebo takového-a-takového slibu. A samozřejmě, nezapomeňte si od každé listiny, kterou máte podepsat, vyžádat kopii!

Komentáře   

0 # Anonymní 2017-12-18 12:54
Jak ale orgán donutit aby kopii listiny poskytl? Praxe bývá dosti trnitá ...! Soudy mají také povinnost jednání nahrávat a beztrestně to nedělají.
0 # Anonymní 2017-12-18 18:39
Nejprve vyžádat kopii, pak podepsat. Ale chce to pevné nervy.
0 # Tomáš Pecina 2017-12-18 22:16
Nejprve vyžádat kopii, pak podepsat.

Jestliže semanticky rozeberete můj text, přesně toto pořadí z něj vyplývá.
0 # Anonymní 2017-12-18 15:53
Zdá se, že by bylo účelné vytvořit jakési komunitní HowTo. Výbornými počiny v tomto ohledu jsou jak Paragraphos, tak i D-FENS a jejich autorům patří díky!
0 # Olin 2017-12-18 18:58
Komunitní HowTo v dopravním právu provozuje D-Fens zde: road-fens.cz/
0 # Anonymní 2017-12-18 19:02
A konkrétní případy lze komunitně probrat na 30kmh.cz

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)