Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Počátkem srpna opustily Ústavní soud dvě výrazné osobnosti, soudci Pavol Holländer a Vojen Güttler, a nahradili je Kateřina Šimáčková a Ludvík David.

Pavol Holländer, předlistopadový komunista a brilantní ústavní právník, zformuloval celou řadu doktrin, které činnost tohoto soudu roky provázejí, kupř. thesi, že když Ústavní soud nechce, nemusí, nepřejícníky nazývanou holländerovským svévolismem, a naopak, jestliže Ústavní soud chce, ale nesmí, přesto – např. s odvoláním na esoterické materiální ohnisko Ústavy – může (třeba rušit ústavní zákony – tak tomu bylo ve slavné kause Melčák, anebo nerespektovat závaznou judikaturu Evropského soudního dvora, což bylo aplikováno ve sporu o slovenské důchody). Osobně jsem s P. Holländrem neudělal dobrou zkušenost, jeho usnesení ve věci transparentu s nápisem Národní odpor nedělá čest ani jemu, ani Ústavnímu soudu (zde je pro porovnání odmítnutá ústavní stížnost).

Vojen Güttler byl v mnoha směrech Holländerovým opakem: nekomunista, předlistopadovým režimem nemilovaný, ale zásadový a za všech okolností slušný. Jeho nález ve věci mého sporu o seznam komunistických soudců patří mezi nejvýznamnější rozhodnutí v historii Ústavního soudu a znamenal průlom minimálně v tom, že i když se komunistických mravních zrůd v justici nezbavíme, můžeme jim aspoň říkat, co si o nich a o jejich charakteru myslíme. Nahlas, po libosti a beztrestně. Chtěl bych soudci Güttlerovi za jeho nález poděkovat, bohužel, doposud se mi nepoštěstilo se s ním osobně setkat, a tak to činím, provisorně, aspoň tímto způsobem. Na rozdíl od P. Holländera mi bude mezi patnáctkou ústavních soudců chybět.

Pokud jde o nové soudce, ty pokládám ze všech nových nominací za nejzdařilejší. Liberální a slušná Šimáčková a konservativní David mají šanci stát se stejně výraznými osobnostmi, jakými byli v dobrém smyslu jejich předchůdci.

A zcela čerstvá zpráva: Senát se vzepřel presidentu Zemanovi a i napodruhé odmítl nominaci předsedy Městského soudu v Praze, soudruha soudce Jana Sváčka. Nezbývá než zatleskat.

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-08-21 18:46
Dneska bych Váš blogspot podepsal, na rozdíl od prvních nominací:
paragraphos.pecina.cz/.../...

Rolf
0 # Tomáš Pecina 2013-08-21 20:35
Jestli vám ti dva bolševici, Fenyk a Filip, vyhovují, je to vaše právo. Můj názor je arci jiný.
0 # Anonymní 2013-08-22 12:00
Souhlasím s Rolfem, bolševik má v tomto kontextu nádech arci nacistický. Mně je předlistopadový komunista mnohem milejší než listopadová rychlokvaška, kterých tu kolem je a nedosahují zdaleka kvalit ani životních zkušeností jako zmínění. Mimo jiné i díky absenci dilematu, zda vstúpit, čili nic. Kde mají dnešní kádry takové existenciály? Nikde, prohnali se na modrém ptáku až k postům nejvyšším. A my tu jen neosobně vzlykáme nad stavem justice.
Paul
0 # Tomáš Pecina 2013-08-22 13:17
Vstup do KSČ, nebo setrvání v ní, kdykoli po r. 1969 bylo morálním selháním. Jestli chcete, aby vás soudili mravně narušení soudci, vaše volba. To, že mnozí "polistopadoví" jsou také špatní, je irelevantní.
0 # Anonymní 2013-08-22 19:01
Tak to pozor, já o Filipovi v minulé diskusi nepravil ani slovo. O Fenykovi pouze tolik, že to jistě odborník, ale mám pochybnosti o jeho mravním profilu. Nelze tedy hovořit o tom, že by mi vyhovovali. Předmětem našeho sporu byl Sládeček, respektive právnické vzdělávání v Olomouci.

Rolf
0 # Tomáš Pecina 2013-08-22 21:51
Ach tak. Stále se domnívám, že ústavním soudcem by se měla stát všeobecně známá a respektovaná osobnost, a tou Sládeček není. Když udělal Klaus ústavní soudkyni z Formánkové, také jsem to kritisoval, a ukázalo se, že oprávněně: nemá za sebou skutečně jediný kvalitní nález nebo disent, je u ÚS jen do počtu.
0 # Anonymní 2013-08-23 11:16
Tak Sládeček je dost uznávaným odborníkem na správní právo a správař může být na ÚS užitečný, ne? JP
0 # Anonymní 2013-08-22 00:36
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
0 # Tomáš Pecina 2013-08-22 07:45
Prosím, nedávejte na můj blog žádné linky na stránky K213. V Jiřím Fialovi jsem se osobně velice zklamal a nebudu ani jeho osobně, ani jeho sdružení propagovat nebo mu poskytovat jakýkoliv prostor; neprospíval bych tím dobré věci. Děkuji za pochopení.

Pokud vás zajímají detaily, J. Fialu jsem upozornil, že ve svém článku založeném na informacích kurdského podvodníka Uzunoglu uvádí nepravdivé údaje, odpověděl, že je mu to v podstatě jedno a nebude kvůli tomu zveřejněný text měnit. Takto slušný člověk nejedná.

Jiří Fiala měl v minulosti pro mnohé z toho, co činil, moje pochopení a podporu, tímto rozhodnutím ztratil jednou provždy mou důvěru. Každý, kdo publikuje nebo se jinak angažuje ve veřejném prostoru, může udělat chybu, ale není představitelné, aby ji vědomě a záměrně odmítl napravit.
0 # Anonymní 2013-08-22 11:13
Jako by si Fiala kdy dělal problémy s pravdomluvností a choval se někdy slušně...
0 # Tomáš Pecina 2013-08-22 11:37
Toto byl ve skutečnosti už druhý případ. Prvním – a shodou okolností rovněž v souvislosti s Uzunoglu – bylo, že kdosi napsal pod mým jménem, a s poměrně zdařilým napodobením mého stylu, oslavný komentář na stránkách K213. Nemohu si být jist, zda to byl sám Fiala, i když jej podezřívám, v každém případě jsem byl od té doby vůči němu ostražitý. Nyní se moje obavy potvrdily.
0 # Anonymní 2013-08-22 13:33
Takovou blasfemiii Vám ovšem ovečky pana inženýra jen tak nedarují...
0 # Anonymní 2013-08-23 00:06
Po zákazu odkazů na k213 jsi zveřejnil dva odkazy právě na jeho stránky...

Znamená to, že už je zase dovoleno na ně odkazovat?

Nebylo by taky dobré vysvětlit problém, kterým se odkazovaný článek zabývá?

Radek Mikula
0 # Tomáš Pecina 2013-08-23 07:30
Problém jsem vysvětloval opakovaně na svém blogu. Uzunoglu tvrdí, že ho Korbel vydíral a nutil ho, aby ve sporu se státem využíval služeb jeho AK. Což on, čestný muž, samozřejmě odmítl. To není pravda, dostatečným důkazem budiž, že služby Korbelovy AK využíval nejméně rok před onou schůzkou a cca další rok poté. Když mě někdo vydírá, nechám se jím další rok, v několika kausách, mj. i před Ústavním soudem, zastupovat? A informace o vydírání zveřejním o další rok později? Uzunoglu je lhář a podvodník, Fiala to o něm dobře ví, ale protože se mu tato pomluva na Korbela hodila, využil jí.
0 # Anonymní 2013-08-22 17:28
Počty mluví jasně, senát s převahou levice řekl ještě důrazněji arogantnímu Sváčkovi ne! Vždyť ten pošuk Sváček si ani nezapamatuje, na jaký soud se to cpe. A svoje ignoranství vůči dosavadním rozsudkům ÚS jasně ukázal.
0 # Luboš 2013-08-22 21:40
Já nevím, jak ostatní čtenáři tohoto blogu znají prof. Filipa, ale já na něj nedám dopustit. Na jeho semináře z ústavního práva jsem se vždy těšil. A je pro mě, a jistě i pro mnoho mých spolužáků, irelevantní, že byl před revolucí v KSČ. Důležitější pro nás byl jeho zájem něco nám dát. Na zkoušku u něj budu dlouho vzpomínat...
0 # Tomáš Pecina 2013-08-22 21:49
To je pak fatální nedorozumění. Soudce musí být nezpochybnitelná morální autorita, akademik nebo státní úředník nikoli. Pravomoc soudce vyvěrá z jeho morálních předpokladů, a normalisační karierista Filipova typu by si musel ve skutečně demokratické zemi nechat o soudcovském taláru leda zdát.
0 # Anonymní 2013-08-23 08:50
"A je pro mě, a jistě i pro mnoho mých spolužáků, irelevantní, že byl před revolucí v KSČ" ... což je u vysokoškolsky vzdělaného člověka minimálně smutné
0 # Anonymní 2013-08-23 09:11
TP: A má podle Vás vůbec morální nárok být vysokoškolským pedagogem?
0 # Tomáš Pecina 2013-08-23 10:01
Samozřejmě, proč by to mělo vadit? Rozhoduje snad profesor vysoké školy o vině a trestu nebo o jiných podobně důležitých otázkách? Nejvýš může rozhodovat, jestli vám dá zápočet nebo zkoušku.
0 # Anonymní 2013-08-23 10:26
TP: Formuje ale budoucí právníky a dokonce v tom má menší volnost než ten soudce rozhodující v senátu ÚS.

Já jako neříkám, že ho to z toho místa soudce nediskvalifikuje, jen nechápu, proč by to mělo být rovnítko pouze člen KSČ = nesmí rozhodovat o vině a trestu.

Máme zde členy KSČ v exekutivě, v zákonodárné moci, na magistrátech, na školách, atd.
0 # Anonymní 2013-08-23 11:04
anon z 10:26: Me pripada ze to chapete, ale spis (nebo prave proto) se snazite o relativizaci problemu (komunistu v justici)
0 # Dan Dvoracek 2013-08-23 11:38
Mohu se asi připojit k tomu, že prof. Filip patřil na fakultě k mým nejoblíbenějším pedagogům. Líbila se mi jeho nesporná erudice, zápal pro věc a to, že na rozdíl od většiny ostatních úplně nerezignoval na to, zda studenti něco umí.
Přesto se domnívám z důvodů víceméně popsaných TP, že by s ohledem na minulé členství v KSČ neměl býti soudcem ÚS. (Ostatně se domnívám, že by nikdo z bývalých členů KSČ neměl býti jakýmkoli soudcem.)
0 # Anonymní 2013-08-23 13:49
A taky, proč tam dáváte tu hranici 1969? Aby mohl být Rychetský předsedou ÚS?
0 # Tomáš Pecina 2013-08-23 14:38
Protože hodně lidí tam vstupovalo ještě v r. 1968 z idealismu a naivity, aby podpořili Dubčeka. Nebyl to z jejich strany nedostatek charakteru, nejvýš soudnosti.
0 # Anonymní 2013-08-23 15:21
TP: Jenže, když byl někdo následně vychováván v komunistické rodině, tak mu mohlo přijít normální vstoupit tam třeba v 86., když mu bylo 19, mně ten předěl přijde zbytečně umělý.
0 # Tomáš Pecina 2013-08-23 20:25
V osmnácti letech by měl mít člověk určitou orientaci. Nemá-li ji, je už tím pro úřad soudce diskvalifikován.
0 # Luboš 2013-08-23 21:07
Myslim, ze se pomerne lehce teoretizuje na tema soudci a clenstvi v KSC. Ja bych je ale nehazel vsechny do jednoho pytle. Ostatne i Filip zacatkem 90. let neprosel jako kandidat na ustavniho soudce. Domnivam se ale, ze za tech dalsich temer 20 let prokazal, ze na toto misto jak profesne, tak i moralne (tech poslednich 20 let) ma. Jedno, co me fakulta naucila, nebyt az prilis kategoricky. Vazim si nazory TP na tomto blogu, ale s timto az tak moc nesouhlasim. Kdo vi, jak bychom se chovali my v polovine 70. let pote, co jsme prave absolvovali fakultu... Chci tim jenom rici, ze kazdy si zaslouzi druhou sanci.
0 # Luboš 2013-08-23 21:23
... a take si dovoluji oponovat nazoru o tom, ze clovek v 18 ma mit urcitou orientaci, ktera ho ale v budoucnu muze diskvalifikovat jako soudce. Clovek jako takovy se formuje cely zivot a mnoho mladych lidi nema ani v 25 jasno, co by chteli delat. To ma narok delat soudce jenom ten, kdo jiz v 18 delal vse pro to, aby se jednou stal soudcem? Chapu, ze soudce by mel mit urcite moralni kredit ( o profesnim nemluve). Ale to se buduje desitky let, ma na to vliv rodina, skola, prvni zamestnani, ... Takze se domnivam, ze malo 18 letych ma jasnou orientaci. To mi pripomina jednu politicku, ktera jiz v 15 letech vedela, ze chce byt prezidentkou, a ja doufam, ze v nejblizsich volbach po ni nestekne ani pes.
0 # Anonymní 2013-08-23 22:44
TP: V 18 letech jste to, co z Vás udělala rodina, přátele a škola.
0 # Tomáš Pecina 2013-08-24 09:37
Nesouhlasím. I já jsem samozřejmě měl možnost vstoupit do KSČ a úplně přesně jsem si uvědomoval, jak bych tím prospěl své kariéře a k čemu bych se zároveň přihlásil. Mohli byste mi legitimně oponovat, kdybych před takovým dilematem (ono to pro mě příliš "dilema" nebylo, spíš mefistofelská nabídka) sám nebyl stál.

Názor, že za dvacet let může člověk ukázat, co v něm je, a tato vina by se tím měla smýt, jsem slyšel vícekrát. Ano, i odsouzení za nejtěžší zločiny, včetně vraždy, se zahlazuje, proč tedy "nezahladit" členství v KSČ? Na to odpovídám: protože trestnou činnost mohl vrah opakovat, a jestliže po určitou dobu vedl řádný život, lze usuzovat, že se napravil. Bývalý člen KSČ buď žádnou takovou další volbu neměl, takže nevíme, zda by dnes jednal jinak; a u některých jedinců, jako Jan Fischer, jsem si naopak celkem spolehlivě jist, že by jinak nejednali.
0 # Anonymní 2013-08-24 15:03
Anonymni z 23.8. - 22:44

Vase tvrzeni v soucasne dobe neni v ramci minstreamu obhajobou pro clena NSDAP, ci dokonce SS. (A kupodivu casto ani pro Wehrmacht, kam se pritom nastupu neslo vyhnout bez fatalnich nasledku).
A jelikoz jsou v soucasne dobe vas argument neplatny pro NSDAP, SS atd.. tak samozrejme neni obhajobou pro stejne zlocinnou KSC, LM atd...


0 # Anonymní 2013-08-24 15:12
Mohlo byste doložit to tvrzení o Wehrmachtu?
0 # Anonymní 2013-08-24 17:44
Do Wehrmachtu se vstupovalo jako u nás do základní služby, takže nebylo vyhnutí. Když jsem rukoval do ČSLA, věděl jsem, že můj známý , který odmítl nastoupit základní službu, si odseděl 2 roky s tím, že ji stejně odslouží...Takže byl jasný výběr, radši absolvovat zelenou buzeraci a nepřetržitou komunistickou agitaci včetně přísahy věrnosti SSSR a rudou hvězdu nad lvíčkem na čepici nebo kriminál..
Co se týče členství v Ksč, rozlišovat mezi před a po roce 1969 je trochu úsměvné. Právě ti obrozenci v roce 1968 byli ti, kteří budovali socialismus s jeho atributy, koncentráky po celé republice, tleskali a mávali fáborky, když se plnily kriminály našimi zahraničními vojáky, plenili a kradli jménem KSČ. To byli ti praví zločinci, proto se dodnes musím smát, když křičí, jak strašně se k nim zachovali během normalizace..Samozřejmě komunisté po roce 1969 byla jen zbabělá lůza, to je nesporné.. Ti nemají v taláru co dělat, mohou se jen stydět, což oni ale neumí...
0 # Anonymní 2013-08-24 19:12
Já vím, jak se šlo do Wehrmachtu, mě zajímá, koho za to kdo v demokratickém zřízení sankcionuje.
0 # Anonymní 2013-08-24 21:05
Nechci vám do toho pánové(?) kecat, ale utíkáte od tématu. Někdo nadhodil, že rozhodnutí v 18 vstoupit pod vlivem rodiny, výchovy či okolí do KSČ je omluvitelné tlakem okolí. Oponent řekl, že totéž rozhodnutí (za obdobných okolností) se ale v případě nacistických struktur za omluvu nepovažuje.
A když už jste tu debatu otevřeli, tak mě mě by zajímalo, co vy na to. Souhlasíte s tím, že by na komunistické a nacistické aktivisty měl být stejný metr (neb aktivisté stejně zločinných systémů) nebo s tím nesouhlasíte?
0 # Anonymní 2013-08-24 22:04
I když to mnoho lidí nechce srovnávat, je to stejné. Mají na kontě obdobná zvěrstva. Kdo se o to zajímá, zjistí, že to, co se třeba dělo u nás, mnoho lidí ani netuší. Ale bylo to už po válce a za oponou. Slova vězňe v 50. letech, že v Buchenwaldu to bylo lepší než doma v rukou STB, mluví za vše.
0 # Anonymní 2013-08-25 08:31
Nepopírám, že to bylo stejné, jen říkám, že i pro toho 18letého SSáka v 1945 bych měl pochopení, puberta v hitlerjugend, dětství v 30. letech v Německu...
0 # Tomáš Pecina 2013-08-25 10:39
To nelze srovnávat, německý nacismus neměl žádné takové období, jako byla komunistická normalisace. Nebylo žádnou osobní výhodou vstoupit v r. 1945 do jednotek SS, právě naopak. Kromě toho je nepřesné hodnotit na jedné straně vstup do KSČ, což byla politická strana, a do SS, vojenské organisace. Přesnější by bylo použít paralelu se vstupem do NSDAP.
0 # Anonymní 2013-08-25 13:18
Ano, ta paraela je KSC/NSDAP a popripade pokud jde o ozbrojene sbory tak LM / SS (a drive SA) - s tou vyjimkou ze:
- clen waffen SS nemusel byt clen NSDAP
- a hlavne ze v prubehu valky mohl byt (a bylo jich dost) mlady muz k waffen SS proste povolan povolavacim rozkazem

To je rozdil od LM, nebot do LM nemohl byt nikdo povolan proti sve vuli. Od zacatku 5O let mohli do LM vstupovat pouze provereni clenove strany..

Jinymi slovy, zatimco ucast v jednotkach SS nemusela byt (a u mladsich odvedencu rozhodne nebyla, cehoz jsou svedky desitky pripadu odvedencu z uzemi byvaleho CSR - z Hlucinska napr) projevem politickeho nazoru, tak vstup a clenstvi v LM bylo jasnym a neoddiskutovatelnym potvrzenim jasne ideologicke a hodnotove orientace.
0 # Anonymní 2013-08-26 17:39
ad Anonymní25. srpna 2013 13:18
Není pravdou, že by do LM nemohl nikdo být povolán proti své vůli, naopak. Obvykle to souviselo s určitým postavením v zaměstnání, kdy tito lidé byli zapsáni bez jejich vědomí a až následně z LM vystupovali pod smyšlenými záminkami jako nevyhovující zdravotní stav etc. Osobně znám bývalého prokurátora ze svého rodiště (diskutující omluví nebudu blíže specifikovat), který při postupu na krajskou prokuratoru se takto stal členem ML, protože v nich prostě byli skoro všichni chlapi na prokuratuře, tak ho tam zapsali a díky tomu neprošel lustracemi, byť tam byl celý jeden měsíc. Kap
0 # Tomáš Pecina 2013-08-26 18:55
Touto logikou lze obhájit členství v KSČ. Např. ředitelem podniku jste se bez členství ve straně také nemohl stát.
0 # Anonymní 2013-08-26 21:40
Touto logikou je mozne obhajit clenstvi v NSDAP a dokonce i v tech SS.
A mate pocit, ze to relativni "donuceni" je v soucasnem svete pro cleny NSDAP ci ozbrojene slozky SS nejaka polehcujici okolnost?
Stejne je to s vasim kamaradem prokuratorem...
0 # Anonymní 2013-08-26 22:05
Prosím přispěvatele přečtěte si můj příspěvek pořádně, jen jsem vyvracel tvrzení, že do LM jste se nedostali bez vašeho výslovného souhlasu, mohli, byť zcela výjimečně, tečka. Pan exprokurátor můj kamarád není, když už nic jiného, je mezi námi asi třicet let věkový rozdíl, jen jsem se o jeho případu dozvěděl a zmínil jsem jej, toť vše. A rozhodně nehodlám obhajovat existenci této, či jí podobných organisací.
Pouze bych opravil paraelu mezi SS a LM, neb tyto neodpovídají, jedná se o dvě zaměřením poněkud odlišné organisace, spíš bych viděl paraelu mezi SA a LM.
Mohu se pana Peciny zeptat, včem nevidí podobnost společenského vývoje nacismu a komunismu u nás, pokud je srovnáváno období nástupu Adolfa tj. 30tá léta a naší normalisace. Dle mého názoru toto období lze srovnávat docela dobře, neboť v obou případech se jednalo o dobu utahování opratí po období relativní volnosti. Kap
0 # Anonymní 2013-08-27 13:28
Prispevatel precetl, vzal na vedomi s drobnymi vyhradami a pokracuje v zapocate cinnosti vsedniho dne.
0 # Anonymní 2013-08-25 13:49
Samozřejmě, výchova má velký vliv a proto osobně se neodvažuji odsuzovat někoho, kdo byl v pionýru/hitlerjugent/ a poté v tehdejším nadšení a šílení rodičů a celé společnosti vstoupil do SS, protože pro většinu nastoupila odplata za věci, které spáchali /nespáchali/a většina skončila smrtí..Že byla mladá generace obdobně zneužita i u nás, je pravda, ale i oni dospěli a když se nepoučili, musí nést zodpovědnost. Důležité je podle mne to, v jakém stavu je dnes obdobná generace u našich starých komoušů a třeba v Německu starých nácků. A hlavně jejich dětí, copak u nás existuje nějaká nepsaná morálka, lidská slušnost? Jsme na tom hůř než potomci dozorců v koncentrácích / u nás je jich taky dost/v Německu, a to proto, že náš stát byl založen na vraždách, krádeži majetku a válce jedné části obyvatelstva proti druhé..V Německu po roce 1945 začli znova/v tom západním/,u nás již V MÍRU válka teprve začala a dodnes svinstva a hrůzy jsou považovány za "normální". Proto tak fungovala normalizace, protože tahle společnost má málo charakterních a moudrých lidí..
0 # Anonymní 2013-08-25 14:00
Naprosty souhlas. K tomu co pisete neni co dodat.
0 # Anonymní 2013-08-28 18:33
Tak oni jsou Fenyk a Tomková už místopředsedy, zajímavé...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)