Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

K neobvyklému a v polistopadových dějinách patrně bezprecedentnímu kroku sáhl Městský soud v Praze, když s odvoláním na nadcházející volby odložil vyhlášení rozsudku v cause ČSSD v. Jan Kubice.

Nehledě na to, že takový postup nemá nejmenší oporu v občanském soudním řádu, pokládám rozhodnutí soudu za neakceptovatelné i z hlediska obecného principu nezávislosti soudní moci. Úlitby praktické politice tohoto druhu znevěrohodňují i rozsudek samotný, neboť bere-li soudce ohledy na dopad svého verdiktu na volební vyhlídky jedné ze stran sporu, jen těžko se lze ubránit pocitu, že tím vychází daleko nad rámec toho, co je mu zákonem svěřeno, a jedná ultra vires buď ve prospěch, nebo v neprospěch jednoho z účastníků.

Anebo bychom snad považovali za normální, kdyby soudce s vyhlášením trestního rozsudku počkal např. s odůvodněním, že obžalovaný má těsně před svatbou a on nechce zasahovat do jeho rodinného života?

Služebný šat justici nesluší.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)