Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Kdy je policista nejšťastnější? Přirozeně tehdy, když může sám trestat. Moderní právní stát, v němž je ve většině případů tato role svěřena jinému orgánu než policii, ať přestupkovému nebo soudnímu, vnímá každý policista nanejvýš úkorně, dobře věda, že kdyby mohl pachatele potrestat sám, nikdy by žádný gauner díky trikům obhajoby – dle mínění onoho zbytečné až škodlivé – neunikl.

A legislativa tomuto přání vychází vstříc. Trest musí předcházet projednání deliktu, tato zásada se v českém právním řádu uplatňuje stále častěji: vydavatelé Hitlerových projevů tak byli příkladmo potrestáni odnětím osmi milionů korun z účtu, a když se po půldruhém roce ukázalo, že se ničeho protiprávního nedopustili, peníze se jim prostě vrátí a stát se bude tvářit, jako že se jim nic špatného nestalo; tedy minimálně nic tak špatného, že by snad sprostí osvobození měli nárok na náhradu této újmy. No, nebudu předbíhat, ale na ty přednesy u soudu se opravdu těším!

Ovšem nejde jen o excesivní zajišťování majetku, analogicky funguje i vazba: v optice policejního, resp. prokurátorského myšlení není důležité pachatele usvědčit a odsoudit, ale dostat drbana (nebo drbanku) na vazbu. Princip je ten samý: nejdřív trest, pak proces. Dostatečně dlouhá vazba v zásadě stačí, spravedlnosti je tím učiněno zadost, i kdyby snad soud ve své neschopnosti obviněného neodsoudil (a nebudeme si nalhávat, že by vazba nebyla jedním z faktorů, které ovlivňují, zda soud vynese odsuzující nebo zprošťující verdikt, bez ohledu na přesvědčení o vině).

Na pěkný příklad, jak tento princip prorůstá do přestupkového práva, upozornil D-FENS. Moravskoslezští krajští zastupitelé chtějí, aby policie mohla trestat řidiče odebráním řidičského průkazu i v případech, kdy je podezírá z překročení nejvyšší povolené rychlosti o 40, resp. 50 km.h–1 (nebo, v případě recidivistů, ještě o méně).

Důvodová zpráva je báječně upřímná:

Praxe však ukazuje, že bylo chybou, když zákonodárce mezi důvody zadržení řidičského průkazu nezařadil i podezření ze spáchání přestupků kvalifikovaného překročení nejvyšší dovolené rychlosti se sankcí zákazu řízení motorových vozidel (skutkové podstaty podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 2 zákona o silničním provozu a podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 3 zákona o silničním provozu při opakovaném naplnění v průběhu dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Jednak zjištění přestupku nezávisí na subjektivním posouzení policistou, ale vyplývá z objektivního empirického změření rychlosti vozidla, a jednak při projednání těchto přestupků dochází pravidelně k neúměrným průtahům řízení ze strany obviněných, zpravidla zastupovaných k tomu specializovanými firmami, které zakládají obranu obviněných téměř výhradně na promyšleném systému procesních obstrukcí. Situace se v tomto směru již stala neúnosnou a vyžaduje účinnější zákonné řešení.

Rozšíření téhož principu by jistě pomohlo i trestnímu právu, kde se také obhajoba rozrůstá do neúnosných mezí a trestní proces vyžaduje účinnější zákonné řešení. Příkladmo, aby podezřelý nemohl řízení obstruovat, byl by obligatorně umístěn do vazby, a aby prostřednictvím obhájce nemařil své odsouzení nejrůznějšími kličkami, hájil by ho k tomu určený specialisovaný soudní úředník. A pokud by snad byl stíhán na svobodě, rozhodně by se mu měl zajistit všechen majetek – tak jako společnosti guidemedia – aby pokud možno na obhájce ani neměl.

Komentáře   

0 # Anonymní 2015-01-25 23:53
Když se už zabýváme dopravou, rád bych se otázal zde přítomných, jakým způsobem lze dosáhnout změny dopravního značení (jde mi především o rychlost) v místě, kde je naprosto zjevné, že je rychlost na značce absolutně zbytečně malá a slouží jen k opodstatnění pokut pro nešťastníky, kteří místem projedou o trochu rychleji (rozuměj úplně normálně vzhledem ke stavu vozovky, dopravní situaci apod.) v době, kdy zde zrovna měří policejní hlídka. Pro příklad uvedu obci, ve které je na silnici první třídy omezena rychlost na 40 km/h, ačkoli stav vozovky je dobrý, provoz nijak vysoký a celá silnice má kolem sebe dalších 5 metrů místa z obou stran. Čili je jasné, že rychlost 50 km/h by byla úplně v pohodě a možná i 60 nebo 70 by se dala aplikovat. Samozřejmě existuje možnost vzít sprej a značky znečitelnit, ale to se zas nesmí. Takže kde a jak se domáhat změny, aby byla účinná, legální a rychlá?
0 # Anonymní 2015-01-26 08:27
Účinně, legálně a rychlě zrušit nějakou omezující dopravní značku? To máte smůlu, pokud nemáte známé, nebo nedokážete nějakým jiným způsobem úředníky motivovat. Kdybyste ale chtěl nějaké omezení přidat, třeba snížit max. rychlost ze 40ky na 30ku, tak to by nebyl problém.

Pokud jste ochoten za změnu dopravního značení několik let bojovat s nejistými vyhlídkami na úspěch, studujte zde portal.gov.cz/.../3999.html
0 # Anonymní 2015-01-26 12:42
Slibte bezdomovci flašku rumu a řekněte mu, ať značku, nejlépe včetně sloupku, odveze do sběrny. Opakujte do doby, než náklady na opětovné umisťování značky převýší výnosy z pokut a obec to přestane bavit.
0 # Báša 2015-01-26 13:06
Bateriovej rozbrus a opakovat do omrzení. To vidim jako nejrychlejší řešení. Sloupky do plotu jako bonus.
0 # Anonymní 2015-01-26 18:07
Sám ze zkušeností vím, že když někdo chce změnit dopravní značení, musí obcházet celou ulici s peticí, hádat se s úředníky atd. Takže jestli je to opravdu tak, je vážně lepší investovat stovku do spreje, než měsíce a leta života do nesmyslu.
0 # Anonymní 2015-01-26 18:31
Jinak, pokud někdo trvá na boji s větrnými mlýny "legální" cestou, pak v judikatuře NSS je bezva judikát na téma dopravní značka jakožto opatření obecné povahy aneb jak dementní úředník zakázal vjezd nákladních vozidel k soukromé pile.
0 # gogo 2015-01-26 12:15
Je zajímavé, že krajské zastupitelstvo má zákonodárnou iniciativu v kontextu ČR. Nejen, že jsem to netušil, ale nikdy by mne to ani nenapadlo jako možnost.
0 # Anonymní 2015-01-28 22:22
A to opravdu myslíte vážně s tím sprejovanim a usekáváním značek ( nebo s tím bezdomovcem ), to Vás brzo chytí ( kamera, svědci, výpovědi bezdomovce ) a budete za vandala....

Petr V
0 # Anonymní 2015-10-09 14:55
Jak na pokuty: Při jasných důkazech sebereme řidiči šanci se odvolat, navrhují úředníci
archiv.ihned.cz/.../
0 # Anonymní 2015-10-09 14:55
Právní stát? Pryč s tím přežitkem.
www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2015100601

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)