Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

President Miloš Zeman dnes jmenoval dalším ústavním soudcem Radovana Suchánka. Moje očekávání, že akt president vykoná, pro dosažení maximální možné důstojnosti, s francouzskými holemi v barvě státní trikolory, byla sice zmařena, avšak jmenování samotné dává prostor k úvahám a pochybnostem.

Především byl – za posledních deset let prvně – jmenován kandidát, který byl v minulosti úzce spojen s konkrétní politickou stranou, se sociální demokracií. Dosud jmenoval Zeman kandidáty politicky neutrální, Suchánek je první výjimkou. A za druhé, jmenován byl další ústavní soudce, který u nikoho nevyvolá rozčilené reakce (Cože? Ten a ústavním soudcem!? Skandál!), nýbrž u mnohých pátrání v paměti, kdy a kde to jméno již slyšeli.

Domnívám se, že nesvědčí prestiži Ústavního soudu, aby jeho soudci byly jmenovány osoby, jejichž C.V. si je nutné googlovat. Na druhé straně nemám problém s tím, stane-li soudcem osoba prima facie politicky profilovaná, a to případně i hlouběji.

Existuje úzký vztah mezi ústavním právem a politikou, a lze mít oprávněné pochybnosti, zda vůbec je něco jako čisté, apolitické ústavní právo. Jistě existuje korelace mezi tím, jak vyhodnotil soudce zpravodaj Pavel Rychetský návrh na zrušení přísudkové vyhlášky, a jak vyhodnotil mou ústavní stížnost ve věci seznamu komunistických soudců Vojen Güttler. Být přidělení opačné, oba návrhy by s velkou pravděpodobností skončily pod stolem. Ale tak je to všude, i v Americe, u Nejvyššího soudu, kde rovněž velmi záleží na tom, jaké politické názory zastává ten-který soudce a kdo má v dané době v plenu většinu.

Osobně pokládám za mnohem větší problém to, že soudce zpravodaj je určován už ve fasi prvotních úkonů prováděných Ústavním soudem, fakticky na podatelně. Daleko rozumnější by bylo přidělit věc pouze senátu, a resumé nechat zpracovat aparátu společnému pro celý Ústavní soud. Pokud by se všichni tři soudci v senátě shodli na odmítnutí, pak by se ústavní stížnost odmítla, pokud ne, byla by meritorně projednána. Soudce zpravodaj, jehož asistenti ústavní stížnost posuzují a navrhují rozhodnutí, je příliš silným subjektivisujícím prvkem, který činí z rozhodování tohoto soudu skutečnou loterii, a to nemluvím o velmi snadné zneužitelnosti systému rozdělování nápadu k podvodům. Ale to je jen poznámka na okraj a de lege ferenda.

Popřejme Radovanu Suchánkovi, aby se z neznámého právníka stal co nejdřív známým ústavním soudcem.

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-11-26 23:16
Já se těším na tu situaci, kdy jako ústavní soudce dojde k advokátní zkoušce a třeba ho na tom ústavním právu nějaký luční advokát vyhodí.:) "Věčný" koncipient ústavním soudcem, to je fakt nonsens. Kdo bude další, Marek Benda?O_o

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2013-11-27 00:29
Aniž bych se chtěl vyjadřovat konkrétně k Suchánkovi (kterého neznám), nepřipadá mi, že by existovala seznatelná positivní korelace mezi schopností složit advokátní zkoušky a být dobrým ústavním soudcem. Dokonce si myslím, že je tam korelace negativní: u advokátních zkoušek se testují ty předpoklady, které jdou proti požadavku chápat právo jako hledání spravedlnosti.
0 # Anonymní 2013-11-27 08:05
"u advokátních zkoušek se testují ty předpoklady, které jdou proti požadavku chápat právo jako hledání spravedlnosti." Kolikrát jste byl na náslechu u advokátních zkoušek? :)

Netvrdím, že nějaká "vyšší právní zkouška" je dostatečným předpokladem pro činnost ústavního soudce, ale nějak jsem tak doufal, že bude nutným předpokladem.

V zásadě ale s Vámi souhlasím, prostě bylo možné vybírat z jiných mnohem lepších a kvalifikovanějších kandidátů. Možná s funkcí poroste, ale měl jsem dojem, že na profesní růst zde máme asistenturu u soudců a nikoli samotnou funkci soudce.

Yossi
0 # Anonymní 2013-11-27 08:07
P.S.

Přijde mi, že třeba Šimáčková s advokátní zkouškou tu spravedlnost hledá lépe než někteří soudci bez ní.
0 # Anonymní 2013-11-27 02:11
Také Suchánka Radovana neznám, ale považuji za dobré znát jeho orientaci. Každý z nás jistě má k určitému politickému směru blíže, tomu kdo předstírá panenskou neutralitu bych revizionismem prokázal lež. Politické cítění, považuji za součást osobnosti. Důležité je být neutrální tam kde nevystupujeme za sebe. Snad také k zažitým historickým lžím náš zákon zaujme v budoucnu neutrální přistup. Priebkemov.
0 # Anonymní 2013-11-27 09:34
Radovan Suchánek? Ta šedá myš z fakulty? To já mám mnohem radši jiného Radovana -Krejčíře, ten se vyprofiloval i za hranicemi. A smysl pro spravedlnost má taky.
0 # Anonymní 2013-11-27 15:05
Radovan je podle Obrátilova slovníku penis.
DdN
0 # Guy Peters 2013-11-27 15:26
Předně; to rozhodnutí by mělo být positivní: akceptování ústavní stížnosti. Nemělo by se jakkoliv odůvodňovat; dnešní odůvodnění odmítnutí jsou jednoduše směšná.

Bylo by dobré vyjít z pravidla 4. Vzhledem k tomu, že ČR má nesmyslně 15 ústavních soudců, muselo by se modifikovat na pravidlo 7.
0 # Tomáš Pecina 2013-11-27 15:33
to rozhodnutí by mělo být positivní

V tu chvíli by vyvstala otázka, zda mít vůbec oddělený Nejvyšší a Ústavní soud. Osobně mám čtyřstupňové soudnictví (plus vrchní soudy) za neúčelnou raritu, ale reforma by vyžadovala selekci soudců, a to se nikdo neodváží: bolševické kádry u NS jsou nedotknutelné.
0 # Guy Peters 2013-11-27 15:46
V tu chvíli by vyvstala otázka, zda mít vůbec oddělený Nejvyšší a Ústavní soud.
Koncentrované ústavní soudnictví je ten vůbec největší nesmysl, který kdy z Rakouska vyšel.

Další nesmysl, o němž zatím nevím, kde má původ, jsou tříčlenné senáty vrcholných soudů.
0 # David Schmidt 2013-11-27 17:25
Selekce je odůvodnitelná v USA s 50 státy, ne v ČR. Když něco nefunguje, řešením není to zlikvidovat. Sám bych viděl řešení nízké a netransparentní kvality odmítající praxe v následujících bodech: povinný formát ústavní stížnosti, u frekventovaných základních práv včetně speciální části prokazující ukotvenost v judikatuře, veřejný elektronický spis včetně zpravodajských a asistenských podkladů, speciální analytický odbor ÚS, který sleduje konzistenci judikatury a kategorizuje projednávané věci podle stupně precedence, odmítnutí lze pouze se stručným odůvodněním, které nezakládá interpretaci Listiny, možnost revizní žádosti k plénu (hrubá a zjevná chyba při odmítnutí, porušení závazného právního názoru, nebo od kvalifikovaného navrhovatele - ombudsman, skupina poslanců nebo senátorů, NSZ, předseda NS, NSS) .
0 # Guy Peters 2013-11-28 23:01
Selekce je odůvodnitelná v USA s 50 státy, ne v ČR
Selekce je odůvodnitelná víceinstančností. U koncentrovaného ústavního soudnictví zavání odepřením spravedlnosti.

"Když něco nefunguje, řešením není to zlikvidovat." Už jsem vypátral, že tříčlenné senáty jsou dědictvím sovětských trojek. Byly zavedeny v roce 1952 po osvědčeném sovětském vzoru.
0 # David Schmidt 2013-11-29 09:38
Selekce je odůvodnitelná pouze praktickou nezvládnutelností.

K tříčlenným senátům jsem se nevyjadřoval. :-)
0 # Anonymní 2013-11-27 19:36
Vzory, které také daly přednost rychlé kariéře před odborným růstem už máme: Pospíšil, Peaková, Benda... Podle mého názoru to vypovídá hodně o charakteru. A na rozdíl od autora blogu si nemyslím, že většina práce ÚS by měla politický náboj. Většinou se jedná o stížnosti proti postupu soudů. Pochybuji, že člověk, který o tom, jak to reálně funguje má proti rutinérům, kteří hájí neposkvrněnost justice šanci. Ale o to asi jde. Do práce jim kecat nebude a když bude potřeba v plénu, tak tu ruku zvedne. Koncipientská léta (stejně jako ta zabíračka u lékařů před atestací) nejsou samoúčelná. mají i jiný, než jen odborný rozměr. Pokud jde o dr. Suchánka, stejně jej jednou dožene, že vlastně "nedovoleně podnikal," když rozdával právní rady na jakýsi obskurní ŽL.
0 # Tomáš Pecina 2013-11-27 22:42
Koncipientská léta (stejně jako ta zabíračka u lékařů před atestací) nejsou samoúčelná. mají i jiný, než jen odborný rozměr.

Nikdy jsem nenapsal, že advokátní zkouška je zbytečná, jen že její absolutorium nekoreluje s předpoklady dobrého výkonu funkce ústavního soudce.

Což na druhé straně neznamená, že bych ke zkoušení koncipientů neměl výhrady.
0 # Anonymní 2013-11-28 12:13
Nikdy jsem nenapsal, že advokátní zkouška je zbytečná, jen že její absolutorium nekoreluje s předpoklady dobrého výkonu funkce ústavního soudce.

Nikdy jsem nenapsal, že adv. zk. je pro ústavního soudce nezbytná.
Což na druhé straně neznamená, že bych ke kvalifikaci a způsobu uplatňování na trhu s právními znalostmi dr. Suchánkem neměl výhrady.
0 # Filip Šudák 2013-11-28 12:32
Ústavní právo přece nemůže být zcela apolitické, protože jeho základy stojí na politice.

Můžeme právem chtít, aby nacisté / komunisté etc. směli mít své přesvědčení, a aby je mohli svobodně "rozkřičet" do světa, protože zakazovat jim to není opatření nezbytné v demokratické společnosti.

Ale to, že chceme, aby tak mohli činit, je rys ryze liberálně demokratický - oni by to samé právo liberálním republikánům nikdy nepřiznali. Právo je se základní politickou doktrinou spojeno bytostně, ať si to připouštíme, nebo nepřipouštíme. Na tom se nedá nic změnit.
0 # Anonymní 2013-12-02 22:14
To to je třeba podtrhnout a do kamene tesat:

>>Ústavní právo přece nemůže být zcela apolitické, protože jeho základy stojí na politice.<<

ÚS je prostě politikum... Nic jiného... Tj. O co zde jde, je moc a vliv...

Petr V
0 # Anonymní 2013-11-28 19:50
Pavel Rychetský jako ministr přísudkovou vyhlášku podepsal a přivedl k životu. To, že jí posléze shledal jako neústavní, je pozoruhodné.
0 # Anonymní 2013-11-29 12:17
Za horší považuji snahu prosadit tam znovu Musila
0 # Anonymní 2013-12-04 22:27
A neni to tim, ze poslednich 10 let byl prezident VK, tak jaksi-taksi snazil vyvazovat obsazeni US?

Petr V

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)