Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ani po řadě měsíců není jasné, jaké důvody stály za odvoláním Jiřího Pospíšila z úřadu ministra spravedlnosti. Po zvážení všech alternativ se přikláním k názoru, že vůbec nejdůležitějším z řady důvodů bylo, že se Pospíšil pokusil o reformu systému přidělování agendy soudcům.

Ač se taková věc může na první pohled jevit jako banalita, ve skutečnosti je možnost nechat počítačem vybrat vhodného soudce nebo senát právě tím, co pro mnohé soudce, a zejména předsedy soudu, představuje vítaný vedlejší příjem. Kdyby bylo přidělení věci skutečně náhodné a nezmanipulovatelné, korupci v justici by to sice nevymýtilo, ale nikoli nepodstatně by ji to omezilo, neboť zdaleka ne všichni soudci berou a zdaleka ne každého je možné ovlivnit decentně intimovaným přáním shora, jak má ten-který proces dopadnout.

Přidělování agendy vybranému soudnímu oddělení je krví justiční korupce a ve svém důsledku tím, co umožňuje mít justici pod kontrolou v tom smyslu, jak o tom v pamětihodné nahrávce hovoří poslankyně Kristýna Kočí.

Bezprostředně po nástupu nového ministra Pavla Blažka následovalo to, co se očekávalo, tedy stažení příslušného návrhu, a odložení iniciativy k ledu – a konservace současného stavu, kdy o tom, kdo který spis dostane, rozhoduje nikoli počítač, nýbrž předseda příslušného soudu, a to na všech úrovních justice, od okresního soudu po soud Ústavní. Nebo se skutečně domníváte, že kupř. politicky citlivou kausu vítkovských žhářů dostal osobní přítel zmocněnce poškozených Pavla Uhla a jeho šéf z AK Pavel Rychetský jen proto, že to tak v podatelně nalosoval počítač?

Jen pro úplnost dodávám, že se rozhodně neřadím k těm, kteří Jiřího Pospíšila adorují, a opakovaně jsem zdůrazňoval, že fakticky jde jen o boj různých mocenských skupin, podobně jako na Slovensku, kde je tento boj ještě o stupeň bezskrupulosnější a otevřenější. Přesto bychom neměli být k tomu, co se v justici děje, hluší a slepí, a ty informace, které se k nám přes mediální filtry přece jen dostanou, bychom se měli snažit správně dešifrovat a analysovat.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-11-22 21:18
Sám řeším fixlování u jednoho Obvodního soudu v Praze při přidělování věcí v opatrovnickém řízení Běžná věc, že se vylustrované věci hromadí a zapisují se do příslušných senátu s různě dlouhým zpožděním. Některé nápady jsou přiděleny konkrétnímu soudnímu oddělení již druhý den (zázračně rychle prolustrované, aby mohly být přiděleny zkorumpovanému soudci)a jiné vyhnívají na hromádce i více než týden, než jsou přiděleny. Ač jsem dokázal ovlivňování,předseda soudu mi napsal, že mám sice pravdu, že pracuje na změně systému, ale nicméně mé věci se to nedotklo. Nyní věc řeší senát II. ÚS. A jsem si celkem jistý, že nějaký přiblblý asistent bude tvrdit, že fixlování nebylo.
0 # Anonymní 2012-11-22 23:26
To si nemyslím, na Nečase příliš sofistikované.

Kloním se k verzi "poslední kapky", tj. že Nečas měl Pospíšila plné zuby už dávno, a sejmul ho v okamžiku, kdy JP usnul na vavřínech a Nečas se toho kroku přestal bát (ano, to, že si JP drze řekl o další peníze, hodně pomohlo Nečase rozlítit doběla). A pokud jde o VK, ten měl zřejmě strach, aby si to Nečas, až mu dojde, co dělá, ještě nerozmyslel, a proto konal tak fofrem.
0 # David Schmidt 2012-11-23 09:21
Odkud čerpáte, že u Ústavního soudu soudce losuje počítač?

Rozvrh práce tvrdí něco jiného.


§ 3

Rozdělení senátní agendy

Senátní věci se přidělují v každém přidělovacím kole po jedné věci, podle data nápadu a pořadí určeného podle § 5 odst. 1 všem soudcům Ústavního soudu včetně funkcionářů Ústavního soudu abecedně seřazeným podle jejich příjmení a jména...

§ 5

Společná ustanovení pro rozdělení senátní a plenární agendy

(1) Jsou-li v jeden den doručeny dvě nebo více věcí (návrhů), seřadí se abecedně podle příjmení a jména navrhovatele fyzické osoby nebo názvu navrhovatele právnické osoby a zvláštních procesně legitimovaných subjektů, resp. prvního z nich, je-li navrhovatelů více. Je-li v jeden den doručeno více věcí téhož navrhovatele, jejich pořadí je určeno zápisem v knize poštovních zásilek.

0 # Tomáš Pecina 2012-11-23 09:32
To máte pravdu, přidělováním agendy "počítačem" jsem měl spíš na mysli systém, který nelze ovlivnit.

Vím, že se o prokázání těchto podvodů u ÚS pokoušel cestou InfZ pan Moláček, ale neuspěl, na tyto informace nemá právo. Jako odvolací instance mu to, pokud vím, potvrdil i Rychetský.

Je to jako všechno v postkomunismu, jen kulisy demokracie a právního státu, pod kterými se skrývá Afrika.

Rychetského jsem si dřív poměrně vážil, ale tím, jak si nechal přidělit Vítkov, v mých očích klesl na morální dno. Jak má vypadat stát, ve kterém je předsedou nejvyššího soudu v zemi takovýhle podvodník?
0 # Anonymní 2012-11-23 19:15
Nejprve jednu faktickou, když už se tu objevil Vítkov. Co říkate na včerejší ÚS ve věci fridexové travičky, že TČ nebyl dokonán... Je to samozřejmě jen zástupný důvod, tím skutečným je, že nejenže nebyl uznán polehčující důvod, že matka dceru trávila, aby ji nemusela předat otci, ale soud to dokonce v rozporu se zdravou logikou gendru viděl jako důvod přitěžující.
Jeden by řek, že by mělo být celkem jedno, jestli soudí či vyšetřuje ten nebo onen... Z toho že není je mi docela zle. Stejně jako z pokrytectví poslanců, kteří 20 let tvrdí, že máme právní stát a zdravou justici a přitom se 20 let jak čert kříže bojí s ní setkávat jako každý jiný.
0 # Tomáš Pecina 2012-11-23 19:20
V případu nejdecké travičky čekám, až bude zveřejněno písemné vyhotovení, až pak ho případně budu komentovat.
0 # Guy Peters 2012-11-24 14:13
Další ostuda ÚS: Není schopen zveřejnit rozhodnutí, o kterém informuje veřejnost. ÚS takto selhává již chronicky.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)