Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nad lehkostí, s níž se státní úředník právně proměňuje v soukromou osobu a naopak, jsme se na tomto blogu pozastavovali v srpnu 2009, a jak ukazuje včerejší rozsudek v kause Kaslová v. Česká republika, nic podstatného se od té doby nezměnilo: soudy, pokud chtějí, posoudí výrok pronesený státním úředníkem bez přímé souvislosti s výkonem jeho pravomoci jako přičitatelný této osobě, a nechtějí-li, přičtou ho státu, a podobná dvojakost platí i u představitelů politických stran (viz dávný spor Šinágl v. Grebeníček, který bývalý předseda KSČM prohrál jako fysická osoba a neubránil se námitkou nedostatku pasivní věcné legitimace). Nad kterýmžto neblahým stavem se právem nepřímo pozastavuje v Lidových novinách Jan Kysela.

Za hraniční kriterion bývá obvykle označováno to, zda daná osoba jednala sua sponte anebo na základě určitého pověření, např. usnesení stranického orgánu. To je ovšem u presidenta problém, neboť jako monokrat by se musel úkolem jet do Polska a zalhat o Peroutkovi pověřit sám, a záznam o tom by se ve sklepeních jeho kanceláře stěží dochoval (tam se ostatně nedochovaly ani dokumenty o přípravě Klausovy amnestie).

Automatické přičítání veškerých presidentových excesů státu je, jak Kysela správně upozorňuje, cestou do pekel, protože daňový poplatník by neměl odpovídat za to, že jím zvolený ústavní činitel jedná o své vůli protiprávně. Na straně druhé, jestliže president promluví ze svého úřadu a v přímé souvislosti se svou pravomocí zastupovat stát navenek, jde spíše o jednání státního orgánu než o jeho soukromý výlet.

Řešení by mohlo být v poněkud širším výkladu čl. 63 odst. 4 Ústavy, podle něhož za rozhodnutí presidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda. A zastupování státu navenek kontrasignaci vyžaduje (čl. 63 odst. 3 Ústavy).

Jestliže bychom dovodili, že tato odpovědnost zasahuje i do sfery odpovědnosti občanskoprávní, konkrétně do práva na postmortální ochranu, bylo by možné odpovědnost státu vyvozovat, jen s tím rozdílem, že místo presidentské kanceláře by měl za stát jednat spíše Úřad vlády.

K čemuž patří douška, že takový výklad je nedostatečný pro případy, že president vysloví difamaci jiným způsobem, např. v interview pro rozhlas nebo televisi. Tam, podle precedentu Uhl. v Vesecká, by měl vždy odpovídat osobně.

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-03-03 10:20
Já myslím, že pokud má za excesy nejvyššího ožraly odpovídat stát, je zcela lhostejné, o který jeho úd se jedná, KPR nebo vláda - obé zaplatí daňový poplatník. Zastává-li pak někdo názor, že odpovědnost by na státu ležet neměla, pak nabízím řešení, které plně respektuje jak tento názor, tak indemnitu Jeho Nejvyššího Majestátu a čestného laureáta Řádu rudých trenýrek - za excesy bude kompotentním pasivně legitimovaným údem Ovčáček. Ostatně mu prezident jasně nařídil, že článek se prostě musí najít, přičemž mluvčí v tomto úkolu zcela selhal a navíc se zjevně místo jeho plnění flákal při čtení pokleslé protektorátní literatury.
0 # Anonymní 2016-03-03 12:50
Tento problém je sice formální, ale má praktické důsledky - já osobně bych dnes raději vžy z opatrnosti žaloval oba - osobu Miloše Zemana i stát, než aby se mi to mezitím promlčelo proti ex post soudem určenému aktivně legitimovanému. Ale přijdu tím o náklady.

Snad tato kauza přispěje alespoň k ujasnění, koho tedy žalovat. Nepochybně to skončí u Rychetského, tak by se snad mohli pochlapit k nějakému obecně závaznému a jasnému nálezu.
0 # Anonymní 2016-12-01 14:14
Prezident není odpovědný za to, co říká, tvrdí Hrad v kauze Peroutka
zpravy.idnes.cz/.../...Přeloženo do češtiny : Máme tady jednoho nesvéprávného magora, shodou okolností je to prezident České republiky...
Ať si plácá, my jsme na to zvyklí ... říká Chocholoušek...
0 # Anonymní 2016-12-01 14:14
Hospoda U STARÝ SVINĚ
ustarysvine.cz

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)