Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Úřad ombudsmana vydal stanovisko k postupu chomutovských exekutorů, kteří si na povinné "počíhají" v budově městského úřadu a přímo tam jim odeberou v hotovosti vyplacené sociální dávky.

Tisková zpráva správně poukazuje na to, že finanční limit u hotových peněz (1 000 Kč) se od r. 1964 nezměnil, ačkoli – dodáváme – průměrná mzda vzrostla od té doby zhruba šestnáctinásobně, takže dnes by bylo přiměřené ponechat povinnému v hotovosti cca 16 tisíc korun.

Další problém platné úpravy spočívá v tom, že srážky z pravidelných příjmů jsou sice z hlediska své výše omezeny, přičemž např. sociální dávky nelze exekuovat vůbec, avšak zákon nezakazuje částku postihnout v okamžiku, kdy se změní v peníze v hotovosti nebo na běžném účtu, podle ustanovení OSŘ o prodeji movitých věcí, resp. o přikázání pohledávky z běžného účtu.

To je vážný deficit, který podle mého názoru dostupuje ústavní dimense: finanční prostředky z příjmu nelze využít jinak, než že s nimi povinný bude nakládat buď v materialisované podobě hotovosti, nebo jako s imateriální pohledávkou vůči peněžnímu ústavu na účtu, a ochrana poskytnutá příjmu in abstracto jedním ustanovením nesmí být in concreto jiným ustanovením odepřena – je to podobné, jako kdybychom po povinném požadovali, aby prošel deštěm, a zároveň mu zakázali zmoknout.

Domnívám se, že v daném případě jsou naplněny podmínky § 75 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu a kdokoli z postižených by se mohl s úspěchem obrátit na Ústavní soud s návrhem na zrušení příslušných kolidujících ustanovení OSŘ.

Komentáře   

0 # jonáš 2009-02-20 16:14
A dá se takovému jednání, de facto asi zneužívání postavení úřední osoby ze strany exekutora, nějak účinně bránit? Mně to ombudsmanský stanocisko "soudu podat návrh, aby exekuci na jejich majetek vedenou prodejem movitých věcí v rozsahu postižení hotových peněz pocházejících z výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi v částce, která jim byla zabavena, částečně zastavil" přijde sice dle zákona snad logické, ale v reálu tak trochu hraběcí rada, pokud ti lidi maj opravdu v rukou jen tu tisícovku na měsíc a rodinu na krku.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)