Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Presidentem republiky podepsaná novela zákona o rozhodčím řízení, která posiluje regulaci rozhodčích dohod a rozhodčího řízení zejména v oblasti spotřebitelských smluv, měla přinést spotřebitelům větší právní jistotu ve sporech s jejich dodavateli. Je však otázkou, zda namísto toho nezmařila slibně odstartovaný judikatorní proces směřující k úplné eliminaci rozhodčích ujednání ve spotřebitelských smlouvách.

Novelou se totiž stává obsoletní ta stávající judikatura, která arbitrabilitu sporů ze spotřebitelských smluv zpochybňovala, a místo toho se jí spotřebitelům poskytují nové instrumenty ochrany jejich práv. Tím je zejména možnost napadnout rozhodčí nález u soudu buď pro nesplnění – novelou významně rozšířené – informační povinnosti ze strany dodavatele nebo pro rozpor s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo s dobrými mravy.

V tom je ovšem jádro pudla: kdyby bylo možno rozhodčí nález napadnout pro libovolnou vadu hmotněprávního posouzení sporné otázky, rozhodčí řízení by se stávalo pouhým předstupněm projednání věci u soudu. To si zákonodárce zjevně nepřál, a proto volil onu poněkud pythickou formulaci. Ta v praxi povede jednak k tomu, že (některé) soudy budou za právní předpis stanovený na ochranu spotřebitele považovat pouze zákon o ochraně spotřebitele a nikoli i ustanovení páté hlavy ObčZ, jednak k lehce paradoxní situaci, že nález, který odmítl uznat neplatnost kupní smlouvy z důvodu minuciosní vady její formulace, soud zruší, kdežto ten, ve kterém rozhodce odmítne přihlédnout ke spotřebitelem tvrzené a dokládané podstatné vadě výrobku, nikoli. Skutečně nevím, zda je toto cesta spíše do civilisovaného světa nebo kamsi do krajů divokého Absurdistánu…

Nově budou státem regulováni i spotřebitelští rozhodci, ale opět spíš polovičatě: nyní budou muset být bezúhonní a mít vysokoškolské právnické vzdělání, a bude rovněž zakázáno, aby jako stále rozhodčí soudy klamavě vystupovaly ty subjekty, které jimi nejsou. Sankce za porušení tohoto posledně jmenovaného zákazu ovšem – jak jinak v této zemi – v zákoně schází.

Komentáře   

0 # Tribun 2012-01-02 12:55
To jeden vážně neví, zda je zákonodárce blbý, nebo navedený.
0 # Tomáš Pecina 2012-01-02 18:31
Tady je spíše na místě se ptát cui bono. Vývoj judikatury zřetelně směřoval k vyloučení rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách, což by znamenalo, že by se nakonec všechny tyto spory dostaly na stůl soudům. Tomu chtělo MSpr zabránit, takže "zachránilo" doložky touto novelou.
0 # Guy Peters 2012-01-02 20:39
Je však otázkou, zda namísto toho nezmařila slibně odstartovaný judikatorní proces směřující k úplné eliminaci rozhodčích ujednání ve spotřebitelských smlouvách.
O tom byla obrovská diskusse a MS se po zvážení všech pro a proti pod tlakem RS při HKČR AKČR přiklonilo k liberálnímu řešení.
0 # Tomáš Marný 2012-01-03 08:14
Což nebylo poprvé, kdy MSp ustupuje zájmu soukromníků na kšeftech (exekutoři, rozhodci, ...) proti ochraně práv občanů. :-(
0 # Tribun 2012-01-03 14:35
Otázka je, proč tomu chtělo MS zabránit, zda proto, aby soudům nenarůstala agenda, nebo proto, aby se někomu nekazili kšefty?
0 # Guy Peters 2012-01-03 21:47
proti ochraně práv občanů. :-(
Jest otázkou, zda je státní paternalism to pravé ořechové. Zde je to na vážkách a souhlasím s MS, že rigidní regulace je lepší než prostý zákaz.
0 # Tomáš Pecina 2012-01-03 23:13
V tom naprosto nesouhlasím. Řešením by byly specialní tribunály se zjednodušenou procedurou a nízkými náklady, s možností rekursu ke standardnímu soudu, nikoli podvodné quasiarbitráže. Regulace předpokládaná novelou je vše, jen ne dostatečně rigidní.
0 # Guy Peters 2012-01-03 23:29
Ano, smírčí soudce rovněž považuji za velice perspektivní cestu. Problém je v tom, že ministr spravedlnosti má velice malou odvahu vykročit koncepčním směrem.
0 # Tomáš Pecina 2012-01-03 23:45
Jinak jazyková poznámka: spíš než rigidní (strnulá) by se v tomto kontextu hodilo rigorosní (přísná).
0 # Guy Peters 2012-01-04 08:22
A, díky!

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)