Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

V rozsudku ze dne 30. 11. 2009, č. j. 8 Ans 4/2009-119, řešil Nejvyšší správní soud situaci, kdy žadatel o osvobození od soudního poplatku v žádosti neuvedl, že je (spolu)vlastníkem nemovitého majetku. Soud prvního stupně, nám dobře známý senát 8 Ca Městského soudu v Praze, proto žádost o osvobození jako neúplnou zamítl, a kasační soud tento postup aproboval a uvedl: "dobrodiní zákona umožnit přístup k soudům i osobám nemajetným, které nemají možnost získat prostředky na soudní poplatek, nelze zneužívat, a to především, jak učinil stěžovatel, neuvedením úplných a pravdivých informací ohledně svého majetku".

Tento závěr však není ústavně konformní. Zásada nulla poena sine lege praevia platí i pro sankce procesní, a tak, nestanoví-li příslušný procesní předpis (v tomto případě OSŘ), že neúplnost prohlášení o majetku přikládaného k žádosti o osvobození může být důvodem nepřiznat žadateli osvobození i v případě, že by jinak přiznáno být mělo, je závěr NSS zřetelnou svévolí, dále akcentovanou faktem, že příslušný formulář neobsahuje v tomto smyslu žádné poučení.

Dotčeného stěžovatele osobně neznám, avšak věřím, že ve svém úsilí neumdlí a obrátí se na Ústavní soud, který by s trochou štěstí mohl ústavněprávní dimensi věci rozpoznat.

Jestliže by se tento druh rozhodování stal standardem, mohlo by to mít celkem dramatické následky i pro žádosti zcela legitimní: vzpomínám si, že legendární soudkyně Městského soudu v Praze Dagmar Stamidisová, o níž by se dalo právem tvrdit, že kdyby hloupost nadnášela, museli by jí v jednací síni vypolstrovat strop, před časem mému klientovi zamítla žádost o osvobození od soudního poplatku s odůvodněním, že žadatel v přehledu svého majetku neuvedl, že je jednatelem s. r. o., takže jeho prohlášení je neúplné a nepravdivé.

Komentáře   

0 # Guy Peters 2010-01-20 17:35
S tím ostře nesouhlasím. Pokud se někdo prohlašuje za chudého, ačkoliv chudým není, tak je to podvod, a nic na tom nemůže změnit ani snaha příliš extensivně vykládat poučovací povinnost soudu.

NSS rozhodl správně; neformalisticky.
0 # Tomáš Pecina 2010-01-20 20:34
To je absolutně nepřípustný voluntarismus. Podle vás by mohl soud rozhodnout, že žaloba se zamítá, protože žalobce urazil samosoudce.
0 # Anonymní 2010-01-22 12:38
Houfným převáděním družstevních a státních (nájemních) bytů do osobního vlastnictví vznikla početná vrstva chudých milionářů. Jsou sice vlastníky nemovitosti s vysokou hodnotou, ale ta je nerealizovatelná - lze sice byt prodat, ale tím dotyčný přijde o bydlení. Úvaha o poučení je zábavná - většina trestních věcí by touto chybou přišla o věcný důkazní základ, protože poučením o právech v průběhu počátečních úkonů se PČR nezabývá, to přijde na řadu až při protokolaci.
0 # Drahomischlensky 2010-01-29 10:30
Argumentace zásadou nulla poena je zcela zcestná a nemá v interpretaci OSŘ co dělat. Nepřiznání osvobození od SOP není trestem. Nicméně lze s obdobným výsledkem argumentovat vázáností státních orgánů právem (čl. 2/2 Listiny).
Rovněž mám zato, že je správné trestat lháře (trochu juspozitivismu do toho :-). Seznám-li ve vyjádření o majetku nepravdu, mám zato, že CELÉ vyjádření je lživé, nic neprokazující - a nemaje žádné osvědčení o majetku, žádost zamítnu. Souhlasím s NSS.
0 # Tomáš Pecina 2010-01-30 04:59
Možná jste již slyšel o procesních sankcích, např. o kontumačním rozsudku. Nepřiznat osvobození od poplatku za situace, kdy pro to jsou všechny hmotněprávní předpoklady, je příkladem procesní sankce jako z učebnice.

Nepravdivost údajů v žádosti o osvobození není podle zákona důvodem k nepřiznání, v tom je jádro pudla. Jakmile bude, lze rozhodovat demonstrovaným způsobem, do té doby je to svévole.
0 # Guy Peters 2010-01-31 15:03
Nepřiznat osvobození od poplatku za situace, kdy pro to jsou všechny hmotněprávní předpoklady, je příkladem procesní sankce jako z učebnice.

Skáčete z formálního pojetí pravdy na materiální a zase naopak. Hmotněprávní předpoklady sice mohou být splněny, ale žadatel lhal; jeho věrohodnost je omezena (ne-li zcela vyloučena) a nelze po soudu žádat, aby zkoumal materiální pravdu.
0 # Tomáš Pecina 2010-01-31 15:10
Skáčete z formálního pojetí pravdy na materiální a zase naopak.

V OSŘ v této souvislosti nic o formální pravdě není; přečtěte si § 138 OSŘ. Dokonce tam ani není povinnost účastníka něco prokazovat, pouze to navrhnout.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)