Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jan Hus před koncilem v KostniciJako Jan Hus před kostnickým koncilem si musí připadat wikipedista Ignác Pospíšil, vulgo Cinik, jenž je právě souzen "opičím tribunálem" na české mutaci wikipedie.

Myslím, že arbitrážní procesy na wikipedii by měly využívat právnické fakulty pro výuku trestního práva procesního: jsou na nich demonstrovány snad všechny představitelné procesní vady znevýhodňující obžalovaného: od zákazu vyjádřit se k věci nebo navrhovat důkazy přes represe obhájců po drakonické tresty ukládané za jednání, jehož se obžalovaný dopustil mimo stránky projektu a tedy mimo jurisdikci wikipedie. Na samé mezi morbidity kuriosní je už fakt, že arbitráž, tedy prostředek k urovnání sporu, tam slouží jako nástroj k potlačování kritických názorů.

Čím se Cinik provinil, není zřejmé, zřejmé je pouze tolik, že na české wikipedii vznikla kasta tzv. správců, kteří se mezi sebou radí o osudu encyklopedie, sami si hlasují a sami rozhodují: funkce správce byla přitom zřízena k tomu, aby bylo možno technickými prostředky zabezpečit chod projektu a vykonávat vůli komunity. Správce není ostatním nadřízen, je pouze vykonavatelem jejich vůle; na české wikipedii je to ovšem jakýsi novodobý politruk kombinovaný s bachařem. Správci rozhodují o obsahu hesel, o tom, kdo a jak je smí editovat, a neposlušnost ihned trestají zablokováním uživatele. Sami přitom prakticky needitují – a ani by to odborně nesvedli, mnozí z nich neznají ani základy českého pravopisu – pouze "dozorují" ostatní. Také proto je dnešní česká wikipedie svým obsahem nesrovatelná s jinými porovnatelnými mutacemi.

Jaký bude výsledek Cinikovy "arbitráže"? Inu, tvrdý trest pro – jak oni říkají – arbitrážně obviněného, pochvala a zadostiučinění pro ty, kteří ho persekuovali.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)