Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Okresní soud v Semilech dnes rozhodl ve prospěch restitučních nároků Johanny Kammerlander, hraběnky des Fours Walderode. Skandálně se vlekoucí soudní spor opět poukázal na jeden z nejkřiklavějších prvků kontinuity komunistického bezpráví, podmiňování restitučních nároků (současným) českým občanstvím žadatele.

Přeloženo do srozumitelného jazyka to znamená, že co jsme ukradli, vrátíme, ale jen našinci, rozhodně ne nějakému pochybnému cizákovi. Je to nemravné a právně neobhajitelné, bohužel, mentalitě většiny Čechů byla tato myšlenka, na počátku 90. let ještě posílená později Ústavním soudem zrušenou podmínkou trvalého pobytu, velmi libá, protože tak byli potrestáni jak ethničtí Nečeši (notabilně Němci), tak emigranti, kteří si, zatímco my jsme tady pod bolševikem trpěli, kdesi na Západě nahrabali.

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-07-01 14:00
Pokud restituční řízení probíhalo podle z.č. 243/1992Sb (a nikoliv dle z.č. 229/1991Sb - předpokládám, že ano, že majetek byl konfiskován před 25.2.1948), pak restituent musel splnit mimo jiné dvě podmínky. Musel doložit doklad o čsl. státním občanství a nesměl se provinit proti čsl. státu. To jsou dvě naprosto odlišné podmínky. Pokud pan soudce tvrdí, že "pokud bylo občanství vráceno, je tím vyřešena otázka, zda se provinil či neprovinil a soudu nepřísluší to prověřovat", tak věci vůbec nerozumí.
Kolaborovat, tedy provinit se, mohl např. i čsl. státní občan. Tomu občanství nemohlo být sebráno, byl přeci Čech. Ale provinil se a po právu mu byl dle Benešových dekretu majetek sebrán.

Zákon č. 243/1992Sb v § 2 zcela jasně uvádí a rozlišuje, "občanství" a "provinit se". Soud musí zkoumat obě možnosti, nemůže říci, jsi čsl. občan, tak ti automaticky vracíme. To je nesmysl.

Pokud se Lesy ČR či jiné povinné osoby neodvolají do rozsudku OS Semily, tak tu něco smrdí.
T.Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-07-01 14:09
Jestliže je ovšem prevalentní výklad takový, že "provinit se" zahrnuje "být Němec", což bych se nedivil, jsme od právního státu velmi daleko.
0 # kocour 2011-07-01 14:27
" Soud poukázal na to, že Walderode dvakrát získal zpět československé občanství. Nejprve v prosinci 1947, o které opět přišel po komunistickém puči v roce 1948 a následné emigraci, podruhé mu ho po sametové revoluci vrátil v roce 1991 ministr vnitra Jan Ruml.

"Pokud bylo občanství vráceno, je tím vyřešena otázka, zda se provinil, či neprovinil, a soudu nepřísluší to prověřovat," řekl soudce."

Zdroj: Idnes

1) Soudce zřejmě soudí, že kdyby se provinil, tak by mu stát přece nevracel občanství.

2) Soudce už má té kauzy zřejmě plné zuby a chce dopřát nějaké to potěšení i odvolacímu soudu.
0 # Anonymní 2011-07-01 14:33
"Provinit se" samozřejmě automaticky nezahrnuje "být Němec". Samozřejmě ale i "Němec" se mohl "provinit", ale ne proto, že byl "Němec" (ve smyslu německé národnosti), ale že to byl např. práskač, udavač.

Provinit se mohl např. Čech, jehož dědek byl např. Němec. Tento "Čech" po roce 1939 vycítil svou příležitost, chybně se např. domníval, že Protektovát tu bude 300 let, a požádal o říšské občanství. Po válce byl takový to čin jednoznačně kvalifikován jako "provinění" a majetek mu byl konfiskován.
T. Moláček
0 # Anonymní 2011-07-01 14:41
pro "kocoura"
Z dekretu č. 12/1945Sb, podle kterého z největší pravděpodobností proběhla konfiskace, jednoznačně vyplývá, viz ust. § 1/1b)
S okamžitou platností a bez náhrady se konfiskuje pro účely pozemkové reformy zemědělský majetek, jež je ve vlastnictví ZRÁDCŮ A NEPŘÁTEL REPUBLIKY J A K É K O L I V N Á R O D N O S T I a státní příslušnosti, projevivších toto nepřátelství zejména za krise a války v letech 1938 až 1945.

Pan Pecina to jistě nerad slyší, ale dle tohoto dekretu bylo možno konfiskovat majetek i "Neněmcům"
T. Moláček
0 # kocour 2011-07-01 15:23
TM: A co já s tím?
0 # Anonymní 2011-07-01 15:26
pro "kocoura"
Jen doplňuji TM
0 # kocour 2011-07-01 15:31
OK. Doplňujte.
Já zas jen tuším, že soudce se rozhodl vnímat Rumlovo rozhodnutí jako jakési rozhřešení pro Walderodeho, a tak se té kauzy konečně zbavit.
Nehodnotím, protože to celé znám jen z rychlíku.
0 # kocour 2011-07-01 15:34
P.S.: Ale zámek je to hezkej. Zajímavej půdorys. Taky bych si takový nechal líbit.
0 # Anonymní 2011-07-01 16:21
Co chcete od soudu spravovaném komunistou , estébákem a příslušníkem LM v jedné osobě Slavomilem Strnadem?!
Já jsem tímto soudem terorizován téměř 4 roky , proti skandálnímu rozsudku vyneseném symbolicky 25.2. 2010 , aby mě zastrašili a demonstrovali svůj stálý vliv a sílu , což potvrdila soudružka Hotařová z KS v Hradci Králové antidatovaným a zfalšovaným rozsudkem 4.10. 2010 , jsem se dovolal 29.11. 2010.
Plzeňský soudce podvodník a spolužák homosexuála Pospíšila nejen , že spis ještě neodeslal , ale začal mně exekuovat soudní náklady , se souhlasem estébáka Strnada!!!
Josef Langhammer
0 # Anonymní 2011-07-02 10:35
Český národ ztratil historickou paměť!
halonoviny.cz/articles/view/223494
0 # Anonymní 2011-07-02 18:02
Lhář a podvodník ministr Pospíšil dlouhodobě(stejně jako soudružka Kovářová) podvody a krádeže zločinců semilské justice - kamaráda Pavla Jandury a estébáka Slavomila Strnada - podporuje a kryje!
"Plzeň je celá naše , proto ten Pospíšil.Oni mají jen vnitro , ale MY celou justici".Toto jsou stále aktuální a dlouhodobě pravdivá slova slečny Kristýny Kočí!!!
Josef Langhammer
0 # Martin 2011-07-03 22:41
Mě jen zajímá jak to zapadá do kontextu poválečných reparací, měl jsem za to že konfiskát mělo odčinit německo odsunutým. Takže by teď německo mělo čr zaplatit hodnotu vráceného majetku?
0 # Tomáš Pecina 2011-07-04 07:24
Nevím, zda des Fours Walderode něco dostal, a pokud ano, bude to muset německému státu vrátit. To je ale právní vztah mezi ním a tímto státem, ne Českou republikou.
0 # Anonymní 2011-07-04 18:59

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)