Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Když ve středověku vznikl spor mezi – církví spravovanou – universitou a světskou mocí, řešilo se to interdiktem, což znamenalo, že duchovní v universitním městě dočasně přestali věřícím udělovat svátost eucharistie a věřící, zbaveni tohoto dobrodiní, si dříve nebo později na své vrchnosti vynutili uzavření smíru.

To dnes už nejde, jednak o eucharistii průměrný Čech-atheista nestojí, jednak se i university vymanily z moci církve a jejich zákazu by nikdo neuposlechl. Doba pokročila, a bitvu mezi pražskou universitou a přímo volenou státní hlavou tak povedou na straně jedné demonstranti a petenti, začasté notoričtí, jistě s mohutnou mediální podporou osiřelých bojovníků Jediné a Pravé Pravdy a Lásky, na druhé pak voliči řečené nejvyšší hlavy, populace bůčková a novácká, novodobí proléti, lid na sensorické vjemy méně náročný než pražská kavárna, zato však mnohonásobně, neskonale početnější.

Po právní stránce tu nejde o nic jiného než o ústavní krisi, arci nikoli nepředvídanou. Jako mnozí další i já jsem upozorňoval, že přímá volba presidenta musí být nutně provázena drastickým omezením pravomocí presidenta republiky, protože stávající Ústava ponechává příliš prostoru k abusivním výkladům a neučiní-li se těmto nelegitimním pretensím přítrž, můžeme se jednoho krásného dne probudit do presidentského systému.

Optimisté jako Eliška Wagnerová tvrdí, že k fixaci presidentských pravomocí postačí ústavní obyčeje. To je však omyl, jednak proto, že v řadě případů takové obyčeje neexistují (jak se např. zjistilo, presidenti s odkazem na svou roli v zahraniční politice rutinně hovořili do výběru velvyslanců, takže žádný obyčej nebyl, není a nebude), jednak ústava neposkytuje dostatečně účinnou ochranu před presidentem, který ústavní obyčej poruší – jedinou remedurou pro takovou eventualitu je nepraktická a už čtyři sta let neužívaná defenestrace.

Kádrování profesorských habilitantů je bezesporu odporné a je to hrubý zásah do akademických svobod, avšak president republiky tyto praktiky provozující je beztrestný: svévolně vetovat rozhodnutí akademické komunity není hrubým porušením ústavního řádu, zákon o vysokých školách není ústavním zákonem a Putna může svobodně vědecky bádat podle čl. 15 odst. 2 Listiny klidně i jako doživotní docent.

Co tedy dělat? Nevím: třeba bychom mohli Miloše Magnissima o dodržování ústavních principů poníženě poprosit.

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-05-21 07:32
Což o to, ponížené doprošování českému lidu šlo vždycky dobře a Milošovi by to také jistě udělalo dobře. Něco mi ale říká, že ještě lépe by mu udělalo, kdyby na ponížené prosebníky mohl poslat psy. Takže já do toho, pane Pecino, určitě nejdu :-)
0 # FORTUNA 2013-05-21 08:20
Já jsem zase toho názoru, než začneme poníženě prosit, že musíme zjistit, zda Miloš Zeman v této věci vystupuje jako prezident (moc výkonná), nebo jako správní orgán (moc všemocná), popř., jak sám zdůrazňoval, že někdy bude, jako občan Zeman (moc žádná). Kdyby to bylo to poslední, pár facek by situaci možná řešilo nejlépe (tady v česku možná rána palicí zezadu do hlavy). Bojím se ale, že to bude správní orgán, pak bychom se měli nějak starat, aby psi neměli hlad. mirek vorlický
0 # Anonymní 2013-05-21 10:24
Hodte na nej nekdo uz deku...
0 # Dan Dvoracek 2013-05-21 14:39
Nechci bejt zlej, ale začíná mi to připomínat jistýho Navrátila z mageo.cz
0 # Tomáš Pecina 2013-05-21 16:11
Ale ne. Musíme akceptovat, že i pan Vorlický má své dny.
0 # FORTUNA 2013-05-22 15:40
Chápu, že zde právníkům jdu na nervy.
Nicméně mne SKUTEČNĚ zajímá, jak se věc bude řešit, teď, když se prezident vzpěčil a pana Putnu profesorem jmenovat prostě nebude. Domnívám se, že v této věci vystupuje jako Vámi všemi oblíbený správní orgán. Nemá tedy povinnost, své stanovisko zase nějakým správným správním postupem odůvodnit? A neučiní-li tak, nebude čelit žalobě o nečinnosti? A kdo by takovou žalobu měl předložit a komu? Vy jste právníci, budete určitě vědět, jaký postup musí být dodržen. Nemyslím si, že to povede k ústavní krizi (na to bychom museli mít dobrou ústavu a dobré ústavní soudce), ale přesto bych rád věděl, čemu námi zvolený prezident teď bude ze zákona čelit.
Mirek Vorlický
0 # Tomáš Pecina 2013-05-22 15:42
…a týdny.
0 # Anonymní 2013-05-21 08:42
Tak klasická zemanovština... On má vůbec takový zajímavý způsob výkladu právních předpisů. Z daného zákona si veme tři slova nebo jednu větu, která se mu zrovna hodí do krámu. Vybranou část pořád dokola opakuje a zbytek normy, jako kdyby neexistoval.

VŠ zákon moc neznám, ale na první přečtení: § 73 sice říká, že profesora jmenuje prezident na návrh, ale v § 74 odst. 1 se přece výslovně říká, že v řízení se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče. Takže Milouš sice může návrhy sám posuzovat (když se na to cítí), ale může to dělat jenom v mezích kritérií zákonem stanovených. Nemůže si přece vymýšlet nějaká kritéria svoje.

Obdobné je to s těmi velvyslanci. Pořád mám pocit, že u všech těch kontrasignovaných pravomocí se přehlíží jedno ustanovení Ústavy, které mě osobně připadá klíčové. Čl. 67 odst. 1 "Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci". Je-li pak prezident také součástí výkonné moci (ostatně stejně jako velvyslanci), pak by měl respektovat, že u kontrasignovaných pravomocí je to vláda, kdo má iniciativu a má určovat směr. Prezident ji může jenom blokovat - má-li k tomu nějaký dobrý důvod.

PV
0 # Anonymní 2013-05-21 22:30
Celé je to jen nesmyslné žvanění. Zeman nebyl první, kdo udělal z našeho právního řádu beztvarou neprůhlednou břečku, tvorovanou dle potřeby. V zemi, kde bezplatné zdravotnictví je placené, důchodové zabezpečení nezabezpečuje, o majetek Vás mohou legálně obrat exekutoři nebo silné firmy slovíčkaření nad ústavou jen intelektuální zábava. Rozhodne moc. Jestli si někdo myslí, že na to Zeman nemá právo, ať to zkusí u Ústavního soudu. Zeman nedávno jmenoval pár soudců, jestli není úplně hloupý, měl by být vysledek předem jasný:) A komu se to zdá nízké a ubohé, ať si vzpomene na prezidentské volby v USA

cnemo
0 # Anonymní 2013-05-21 09:06
Tak to vždy dopadne, když se revolucionáři vrhnou na změnu Ústavy. Bylo přece jasné, že přímo volený President se bude chovat jinak, než ti předchozí. On má totiž mandát přímo od voličů a to velmi silný. Pravda a láska zase dříve konala, než myslela a teď se diví.... že se v Ústavě píše "President jmenuje.. profesory... velvyslance.. atd... a ten současný jen využívá svého mandátu. To, že to VH a VK tak nedělali, je zcela irelevantní...
0 # Anonymní 2013-05-21 10:47
Ústavní princip a obyčej? Není to náhodou tak, že se Zeman chová stejně jako Havel? Není to náhodou tak, že se Zeman řídí ústavní zvyklostí započatou Havlem? Ten přece taktéž odmítl jmenovat a akademická obec jeho rozhodnutí respektovala. Nevidím v tom žádný rozdíl. Leclerc
0 # Anonymní 2013-05-21 10:49
Mně je spíš odporný celý ten systém prezidentských jmenování. Ve civilizovaném světě se rpofesoři bez prezidentských dekretů v pohodě obejdou. Tahle potřeba "nejvyššího jmenování" je pozůstatek rakouského mocnářství, v němž ale měl smysl, který už dávno postrádá.

Proti prezidentskému systému nic nemám; nemůže být horší než to, co je tu teď.
0 # Anonymní 2013-05-21 10:56
Ještě jeden rozdíl existuje. Na západě není profesor akademický titul, ale označení profese. I u nás to tak bylo. Za Rakouska až do bolševické reformy.Leclerc
0 # Anonymní 2013-05-21 13:45
To je omyl. S článkem ani se Zmanovou zvůlí to sice nijak nesouvisí, ale takhle šmahem zredukovat význam tak komplikovaného titulu může snad jenom Čech se svým provinčním vnímáním světa. Slovem "profesor" je označována profese pouze ve státech, kde mají těsnou jazykovou vazbu na Latinu (Itálie, Francie, Rumunsko, Španělsko, Portugalsko, Latinská Amerika). V anglosaském prostředí stejně jako ve Střední Evropě jde o akademickou hodnost. Ta sice vždy souvisí s výukou na univerzitách a jsou s ní spojené různé výhody, ale tento titul nemá právo užívat každý pedagog.
0 # Anonymní 2013-05-21 14:14
No on se ten úřad již od svého vzniku pojímá jako takové lidově demokratické císařství se všemi privilegii monarchy a jeho dvora (navazující na slavnou tradici českých císařů). Právě jsem doposlouchal rozhlasovou hru, která končila následujícími slovy:
Osoby a obsazení: Alessandro de Medici (Zasloužilý umělec Bohuš Záhorský), kardinál Valori (Oldřich Lukeš - Laureát státní ceny), 2. měšťan (Antonín Zíb - Nositel řádu práce), 1. mnich (Zasloužilý umělec František Kovářík), atd. atd.
Karel
0 # Anonymní 2013-05-21 17:02
V anglosaském světě je to jednoznačně vnímáno jako profese. Není to žádný akademický titul. Je to vázáno na konkrétní místo. Leclerc
0 # FORTUNA 2013-05-21 17:36
ad Leclerc, 21.5.2013, 17:02
The Penguin, English Dictionary, 1992, page 731:
"professor = a staff member of the highest academic rank at a university, especially the head of a university department"
(plus other related meanings)
mv
0 # André Pulgar 2013-05-21 18:47
Leclercu, promiňte, ale kecáte. S akademickým anglosaským světem USA mám celkem bohaté zkušenosti, a mohu Vás ubezpečit, že jde o akademický titul. Samozřejmě se jím označuje i profese, ale podobný dualismus máte i u nás - středoškolští učitelé se dnes také nechávají oslovovat "pane profesore".
0 # Anonymní 2013-05-21 18:49
ad FORTUNA
To je ale potvrzení toho co píšu. Je to profese navázaná na danou univerzitu. U nás bohužel nic takového není a když byla snaha zavést funkční místa - vrátit se do civilizovaného světa, tak to byla práva slavná UK, která řvala nejvíc jenom aby to nebylo. A není se co divit, jelikož i v případě pana Putny to bylo ve stylu "Brouk Pytlík docentem" - Putna nemá odpřednášeno pět let, ale pouze čtyři a rozhodně nemá habilitaci v příbuzném oboru. Čili jeho profesura byla ve stylu, který popisuje Ivo Možný v LN. viz zde leclerc iforum.cuni.cz/IFORUM-12078.html
0 # Anonymní 2013-05-21 18:51
André Pulgar

Nemáte pravdu. U nás to funguje naprosto jinak a když byla snaha zavést funkční místa - obdobu toho co mají v USA, tak byl pěkný řev. Není se co divit. Leclerc
0 # Anonymní 2013-05-21 19:12
Leclercu: nemate pravdu, v USA se (full) professor jednoznacne oznacuje jako akademicky titul. Jen se musi rict odkud a lidi si sami udelaji nazor, zda to je neco chvalihodneho a nebo ne. Stejne jako se rika 'docs', tak se rika 'profs'.
0 # Anonymní 2013-05-21 19:15
Proboha přestaňte už s tím! Víte moc dobře, že titul v češtině znamená academic degree a že full professor tak nikdo v USA nebere. U nás a v USA to prostě funguje úplně jinak. Leclerc
0 # Anonymní 2013-05-21 17:08
Jak to bylo za 1. republiky až do bolševické reformy: „docent, profesor, děkan a rektor nejsou rovněž tituly akademickými…, vyznačujíce úřad, povolání resp. funkci skutečně zastávanou.“ Slovník československého práva veřejného z roku 1938 v hesle Tituly (sv. IV, str. 921)

Tedy tvrzení "V anglosaském prostředí stejně jako ve Střední Evropě" je více než nepřesné. Leclerc
0 # Anonymní 2013-05-23 14:27
0 # Anonymní 2013-05-28 09:22
S rozhodnutím presidenta Zemana nejmenovat Martina C. Putnu profesorem nutno souhlasit. S člověkem, který svými vulgarismy veřejně provokuje, uráží a staví na odiv své sexuální choutky, tedy to, co patří výhradně do soukromé sféry, není něco v pořádku. Lidově se takový člověk označuje jako blbec. A mít blbce za profesory není jen ostudou universit, nýbrž i ostudou státu, který takové profesory jmenuje, tedy i daňových poplatníků, kteří takové university financují. Proto nechť si university jmenují profesorem kohokoliv v jakémkoliv množství samy, ale za své. Bude pak věcí každého, kdo se rozhodne na takových universitách studovat, popřípadě přednášky takových profesorů navštěvovat.
Jinak se divím, že Martin C. Putna nebyl za své chování a sprosté veřejné vystupování dávno vyloučen z pedagogických sborů všech škol.
0 # Tomáš Pecina 2013-05-28 11:37
Pokud by vůbec tyto faktory měly být brány v úvahu (de lege lata tomu tak není), měly by být zohledněny v habilitačním rozhodnutí, nesmí být ponechány politické moci. Že profesor byla politická funkce, bylo pravidlem naposledy za normalisace.
0 # Anonymní 2013-05-28 11:59
Trosku odbocim (uplne mimo spor Zeman vs Putna, myslim to spis obecne) svoji uvahou, co asi tak Putna ocekaval od toho, kdyz vylezl s takto vulgarnim transparentem na demonstraci?

Fakt tedy je, ze me z hlavy napadne asi tak dalsich deset ci dvacet lidi, kteri kdyby vlezli na verejnost s takto vulgarnim transparentem, tak na nich media nenechaji nit suchou (tim spis pokud to maji byt pedagogove). Putna mi sympaticky neni, Zeman a jeho arpognatni svevole uz vubec ne, ale kdyz nekdo svymi excesy sam proti sobe vyrabi takove kompromitujici situace, tak me udivuje, jak se zahy a obratem stavi do role obeti... no, na profesora spolecenskych ved je to fakt slaby vykon
0 # jonáš 2013-05-28 13:25
Ale ona to stále je politická funkce. Na "dobrých vztazích" a potřebách fakult záleží víc než na odbornym hodnocení, respektive to odborný hodnocení se podle toho begraundu napíše, řikaj insajdři v případě Putny, a nemam důvod to považovat za jedinnou singularitu. A když to podpisuje mocnář, tak to jen političnost té funkce podtrhuje. Nebo dejme tomu je to funkce "společenskýho uznání" asi jako "národní umělec", ale v žádnym případě ne čistě odborná či pedagogická, jak se to podává. Akorát se to tou "vědeckostí" jako obvykle zaštiťuje.
0 # ex.nemo 2013-06-22 21:39
Komunizmus nepotřeboval přesnost ani logiku zákonů.Pokud byla nějaká právní neurčitost nebo zmatenost, rozhodl nějaký stranický výbor, v případě potřeby to potvrdil i soud. .
Komunizmus u nás v podstatě trvá. Tvůrci zákonů, většinou vyrostlí v komunismu a sdílející jeho ducha, nebo takovými lidmi vyškolení převzali i jeho právní pojetí.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)