Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Po počinech, jejichž užitečnost je v nejlepším případě sporná (infoSoud, infoJednání, EPR) či vůbec nehmatná (ePodatelna), spustilo ministerstvo spravedlnosti aplikaci Judikatura, na níž by měla být k disposici postupně celá významná judikatura nižších soudů – nižšími jsou přitom míněny všechny po úroveň vrchních. Judikatura zatím zahrnuje produkty civilního a trestního soudnictví, obdobnou databasi pro oblast správního soudnictví testuje již několik měsíců Nejvyšší správní soud.

Aplikace je to velmi rozumná a mimořádně užitečná pro všechny uživatele i provozovatele české justice. Jejím problémem je zatím vedle malého rozsahu archivovaných rozhodnutí nezpracovaný pomocný aparát, prakticky zcela chybí kategorisace i vazba na vykládané právní normy, tedy právě to, co se fulltextem hledá nejsložitěji.

První zkušenosti s databasí, k otázkám vybraným spíše namátkově, mne přesvědčily o obrovských rozdílech a nejednotnosti v rozhodování jednotlivých odvolacích senátů; to mne vede k přesvědčení, že není příliš rozumné omezovat přístup k dovolacímu soudu mechanickými limity částky předmětu řízení: i pod hranicí 50, resp. 100 tisíc korun se u soudů děje mnoho právně zajímavého.

Zároveň s tím ministerstvo odstranilo z hlavní strany portálu link na seznamy komunistických soudců a státních zástupců. Samotné seznamy ovšem zůstaly dostupné, jen není snadné se k nim dostat, protože uživatel se musí proklikat seznamem tiskových zpráv až k lednu 2011. Tento krok je celkem pochopitelný, každý o sobě raději vystavuje positivní než negativní informace; jen je třeba doufat, že v dalším kroku nezmizí Pospíšilovy seznamy v propadlišti dějin zcela.

Pozn.: Při hledání seznamů jsem náhodou narazil na tiskovou zprávu o tom, že v konkursu na ředitele Justiční akademie zvítězil Jan Petrov. Opožděně blahopřejeme!

Aktualisováno.
Link na seznam komunistických soudců a státních zástupců se na portál ministerstva spravedlnosti vrátil.

Komentáře   

0 # J. Janát 2012-12-17 09:11
V databázi Judikatura se mi doposud nepodařilo nic nalézt. Byl někdo úspěšnější?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)