Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Určitě si ze Švejka pamatujete historku o panu Znamenáčkovi a zešílevším soudci, který Znamenáčka – v civilním řízení – odsoudil k trestu smrti a po poučení, že proti rozhodnutí nejsou žádné opravné prostředky přípustné, nařídil soudnímu sluhovi rozsudek na dvoře soudu vykonat.

Něco podobného se stalo v Ostravě, kde (patrně rovněž příčetnosti chvilkově pozbyvší) trestní soudce uložil v adhesním řízení nahradit škodu právnické osobě, Autoklubu ČR. Ten proti rozsudku podal odvolání, ale Krajský soud v Ostravě ho odmítl s odůvodněním, že výrok o náhradě škody je sice nezákonný, ale protože trestní řád nepočítá s tím, že by mohl být k náhradě škody odsouzen někdo jiný než obžalovaný, není taková osoba oprávněna podat proti tomuto výroku ani odvolání. Autoklub, který nebyl účastníkem řízení, tak měl na stole pravomocný rozsudek a jedinou možností, jak se bránit, bylo podat ústavní stížnost.

Ústavní soud (zpravodaj Vojen Güttler) vyhověl a s komentářem, který si ostravští soudci vskutku za rámečky ve svých pracovnách nevystaví, obě rozhodnutí v příslušných výrocích zrušil. Kritiky nezůstalo ušetřeno ani státní zastupitelství, které bylo k napadení zjevně vadného výroku rovněž oprávněno, avšak zůstalo nečinné, ačkoli je k odvolání vyzýval sám soud, který malér zavinil; jak víme, v české justici (či spíše parodii na ni) platí, že die ich rief, die Geister werd' ich nun nicht los – a to občas i pro soud.

Komentáře   

0 # J. Janát 2011-03-03 08:13
To je opravdu dech vyrážející!
(Jenom nechápu souvislost citátu z Čarodějova učně s popisovanou causou...)
0 # Tomáš Pecina 2011-03-03 11:53
Soudce, který napíše (oficiálně, do spisu!) OSZ podnět k odvolání proti svému vlastnímu rozsudku (a OSZ nevyhoví), to je přece jasná paralela!
0 # Anonymní 2011-03-03 22:02
No neskutečné, jaké zmetky jsou schopni vytvořit a jak kašlou na své povinnosti za tak velké platy! Nešlo by zde zveřejnit ony výtečníky a udělit jim nějakého osla?
0 # Tomáš Pecina 2011-03-03 22:16
Podle rozvrhu práce to byl na I. stupni JUDr. Antonín Šmuk, u odvolačky je v tom senátě víc lidí (samozřejmě, skoro všechno bývalí komunisti, ale to určitě s kvalitou jejich práce nesouvisí!).
0 # Anonymní 2011-03-04 15:14
To souvisí tak, že jiný než jazykový výklad nejsou schopni podat! Vzhledem k pomýlení v důsledku své komunistické minulosti. Promiňte, že jsem si vzala na pomoc výraz z komunistické normalizace.Ale projevuje se to téměř ve všech jejich rozhodnutích.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)