Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Podle usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2010, sp. zn. II. ÚS 2040/10, se lze v případě, že exekutor nekoná – v daném případě proto, že inkasoval přes sto tisíc za exekuci a své rozhodnutí o stanovení výše jejích nákladů nemíní nechat přezkoumat soudem (viz ústavní stížnost) – domáhat určení lhůty k provedení procesního úkonu, tzn. aplikovat vůči exekutorovi analogicky instrument zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích.

Zajímavý nápad, otázkou ovšem je, zda exekutor toto podání soudu vůbec v zákonné pětidenní lhůtě postoupí. Na druhou stranu bude usnesení o určení lhůty exekučním titulem a tak se může stát, že exekutor nakonec skončí v exekuci – což je řešení, jež shledávám, přiznám se, neotřelým a značně atraktivním.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)