Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Když jsem v listopadu 2008 napsal na svůj, tehdy ještě novotou zářící, blog článek o exekutorech, netušil jsem, že ani po třech letech se situace prakticky nezmění. Momentálně se připravuje další, asi tak pětistá třicátá šestá novela ExŘ, jíž má být exekutorům zakázáno sepisovat exekutorské zápisy s přímou vykonatelností, aniž by existovala vyhlídka na zlepšení.

Na vině jsou samozřejmě i autoři původního ExŘ, kteří, ač varováni slovenským příkladem, zopakovali všechny tamní chyby a k nim ještě přidali některé originální, české. Viníky již nikdo nedostihne, ti své schopnosti dávno uplatňují na jiných, neméně lukrativních působištích.

Ano, dluhy se musejí platit; drobná potíž je v tom, že působení exekutorů vedlo jen k tomu, že místo spokojených věřitelů a plačících dlužníků tu máme plačící věřitele, ožebračené dlužníky a bohaté, spokojené exekutory.

Co tedy s exekutory, jejichž řádění se po deseti letech v akci stalo vážným celospolečenským problémem? Řešení je v koncepčním přístupu, který dosud chybí.

Především by bylo dobré konečně si uvědomit, že exekutor, nyní strašný země pán, je sice podnikatel, ale zároveň je orgánem státu, a jako takový musí mít odpovídající předpoklady a nad sebou odpovídající dohled. Takže: okamžitě zbavit funkce všechny exekutory, kteří nesplňují podmínky lustračního zákona, a stejně přísné podmínky stanovit i pro zaměstnance exekutorů. Dát ministerstvu pravomoc pozastavit výkon exekuční činnosti kárně obviněným, nikoli pouze trestně stíhaným exekutorům, jak je tomu v současné době. Zrušit exekutorskou samosprávu, stejně je k ničemu, a nahradit ji státním dohledem. Pro soudy zakotvit v zákoně pevné lhůty, v nichž musí být o oposičních a impugnačních návrzích rozhodnuto. Doplnit paragrafy upravující přípustné způsoby vedení exekuce v závislosti na výši pohledávky a efektivitě zpeněžení postižené majetkové hodnoty, včetně odpovědnost za škodu; tou striktně zavázat stát, náhradu po exekutorovi vymáhat regresně. Přinutit exekutory zveřejňovat dražby jednak v místě sídla, jednak centrálně, a kontrolovat dodržování zákona např. formou ghost shoppingu. Zrušit současnou nevyhovující úpravu kárného řízení s exekutory a nahradit ho správním řízením vedeným ministerstvem; sankce by měly být přísné, a postihovat by měly i osoby, které pro exekutora pracují – typickou sankcí za porušení zákona ke škodě povinného by mělo být zbavení exekutorského úřadu na pět let.

Buďme realisty. Nic z toho se nestane, ministerstvo připraví jen další, pětistou třicátou sedmou novelu, a exekutoři spolu se splátkovými společnostmi budou dál pracovat na tom, aby se Česká republika podobala ještě víc rozvojové zemi, banánové republice bez banánů.

Komentáře   

0 # Tribun 2011-10-17 12:54
Také si myslím, že se nic nezmění a maximum možného bude novela třicátá osmá, protože současný stav podle mě není důsledkem omylu či neschopnosti, ale úmyslu. Ale i kdyby tomu tak nebylo, u moci jsou pořád ti stejní lidé, kteří tento stav nastolili, nebo jej alespoň pomáhají udržovat, takže lze jen těžko očekávat, že zrovna oni budou chtít něco měnit. Už jenom proto, aby nepřiznali chybu.
0 # Anonymní 2011-10-17 13:02
hezky napsano.

j
0 # Anonymní 2011-10-17 20:19
když on si toho ministr tolik předsevzal ... nový občanský zákoník + stovky novel na to navazujících zákonů, další elektronizace justice, novelu exe.řádu, nový zákon o státním zastupitelství, atd. ... kdyby si vybral jedno téma a tomu se věnoval pořádně, ale bohužel
0 # Anonymní 2011-10-18 11:13
Pro zločince exekutory není problém domluvit a vymyslet i zinscenovat se zločinci v talárech fiktivní soudní jednání a zfalšovat i rozsudky.Je to běžná praxe OS v Semilech , KS v Hradci Králové a zloděje exekutora estébáka Tomáše Vrány i Jiřího Polanského z Liberce.
Josef Langhammer
0 # Jan Vaněk jr. 2011-10-21 09:08
"Ghost"? Snad mystery, ne?
0 # Tomáš Pecina 2011-10-21 09:08
To jsou synonyma.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)