Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nejvyšší soud zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze, jímž bylo vyhověno žalobě na ochranu osobnosti, kterou se pozůstalí obětí nehody autobusu z r. 2003 u Nažidel a jejich pozůstalí domáhají po řidiči autobusu relutární satisfakce ve výši 300 000 Kč pro každého. Protože vrchní soud nerespektoval právní názor vyslovený v předchozím kasačním rozhodnutí, Nejvyšší soud věc zároveň odňal senátu 1 Co a nařídil, aby ji projednal jiný senát.

To je zcela správné rozhodnutí, a NS jím potvrdil právní názor vyslovený Krajským soudem v Plzni (samosoudce Martin Šebek). Ustanovení § 420 odst. 2 ObčZ/1964 o tzv. excesu z plnění pracovních povinností je na místě vykládat in favorem poškozeného i zaměstnance, a vyvinit zaměstnavatele lze jen tehdy, pokud souvislost mezi vznikem škody a plněním pracovních úkolů není vůbec dána: např. jestliže řidič kamionu během jízdy vykrade chatu.

Právně složitější je situace u heparinového vraha. Tam pozůstalí žalují nemocnici, avšak soudy se zatím tváří k jejich nároku nevlídně, a to včetně toho nejvyššího. I tam by ale podle mého názoru měla být dovozena odpovědnost zaměstnavatele, protože vraždit sice nebylo součástí pracovních úkolů Petra Zelenky, ale místní, časová a věcná souvislost s nimi je tu zřetelná.

Co ovšem v obou případech šokuje, je neskutečná doba, po kterou soudy tyto nároky projednávají.

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-05-29 19:19
Nemělo by se soudnictví také privatisovat... Někteří pamatujeme nekonečné doby čekání na byt, škodovku, zájezd do zahraničí atd. Na nekvalitní a zdlouhavé služby centralizovaného, byrokratického aparátu...

Centralistický monopol, kde jsou spotřebitelé zcela v rukou monopolisty a není neexistuje žádný tlak na kvalitu poskytované služby ze strany konkurence dnes představuje etatistické soudnictví...

Petr V
0 # Anonymní 2013-05-29 21:11
Rozhodčí řízení Vám nestačí?
0 # Anonymní 2013-05-29 21:16
Též privatizace exekutorů se velmi "zdařila". :-)))

JM
0 # Anonymní 2013-05-30 14:57
Ještě bych vpustil neviditelnou ruku trhu do represivního aparátu a nestačíme se pak divit.
Myslím, že soudce Havlín a další už prokázali existenci postupující privatizace soudů a soudců.
0 # Anonymní 2013-06-01 07:52
Zcela souhlasím s panem Pecinou, protože to byla nemocnice, kdo si vybral svého zaměstnance, a stejně tak to byla cestovka, kdo si vybral smluvního řidiče. Naopak pacienti nemocnice ani výletníci cestovky neměli na výběr osoby vůbec žádný vliv. Proto by měla stačit i jen slabší souvislost mezi protiprávním činem zaměstnance a výkonem zaměstnání.

Miroslav Skala
0 # Anonymní 2013-06-05 06:55
Současný způsob mi tedy nepřijde, jako tržní -- privátní řešení. Spíše, jako jistý druh korporativismu, kdy různé rent-seeking skupiny pod záštitou, v kooperaci a s podporou represivního aparátu státu bezohledně vstupují do soukromých obydlí či konfiskují majetek jen proto, že nějakému občanu v domácnosti vznikla pohledávka vůči jinému občanu.

Petr V

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)