Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Další malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo: Do datové schránky mi dnes ve 12.56 hod. dorazila první "skutečná" zpráva, odpověď ministerstva vnitra na mou žádost o informace týkající se neregistrovaných občanských sdružení.

Pozoruhodné je, že podpis byl k PDF souboru připojen jako externí soubor ve formátu PKCS#7, což může být poněkud nepohodlné z hlediska verifikace, ale po chvíli laborování s openssl to určitě zvládnu.

Na samotném seznamu překvapí, že ze 226 spolků, jimž ministerstvo od 1. ledna 2003 odepřelo registraci, uspěly u soudu se správní žalobou pouhopouhé dva. Nemyslím, že by to svědčilo o vysoké kvalitě rozhodování ministerstva, spíš o miserné úrovni rozsudků Městského soudu v Praze, který tyto žaloby projednává.

Některé názvy nepovolených spolků jsou ovšem kouzelné, příkladmo Organizace pro zavedení fyzických trestů pro politiky, FANA – fašisticko nacistická společnost Čech a Moravy nebo Eurosmráďata o. s.: posledně jmenovaná smráďata měla patrně stanovy v rozporu s oficiální eurooptimistickou linií vlády.

Aktualisováno.
Verifikace je skutečně poměrně snadná, jde to např. takto:
[tompecina@desktop share]$ openssl smime -verify -inform DER \
-in 67595.pdf.p7s -content 67595.pdf -CAfile ~/trusted.pem \
-out /dev/null
Verification successful

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)