Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Když jsem dnes zjistil, že ministerstvo vnitra konečně zprovoznilo svou datovou schránku, nedalo mi to a zaslal jsem mu první datovou zprávu.

Odeslání proběhlo (pod virtualisovanými Windows XP) bez problémů, překvapivé bylo jen to, že ačkoli systém okamžitě ohlásil úspěšné doručení příjemci, v seznamu odeslaných zpráv údaj o doručení stále chybí. Rovněž není jasné, jak budu schopen prokázat v případě soudního sporu odeslání zprávy: nic jako doručenku systém datových schránek (zatím) nevytvořil.

Vyčkejme tedy v klidu věcí příštích…

Aktualisováno.
Dalším zkoumáním jsem zjistil, že systém rozlišuje dodání a doručení (což má logiku, k doručení dojde, až někdo z ministerstva zprávu otevře), a elektronickou dodejku lze vygenerovat a/nebo vytisknout po kliknutí na link ve sloupci týkajícím se dodání; kliknutím na link v dalších sloupcích se namísto toho zobrazí zpráva. Uživatelsky nepřívětivé a těžko předvídatelné, ale použitelné řešení.

Aktualisováno.
K doručení zprávy došlo v 7.34 hod., takže celý proces mohu ukončit tím, že na původní dokument vyznačím potřebná data. Oproti poštovní přepravě je to daleko jednodušší, a na rozdíl od posílání e-mailem elektronické podatelně se nemusím s nikým dohadovat, že potřebuji mít potvrzení o doručení (u soudů to až na výjimky není problém, ale úřady – naposledy Kancelář presidenta republiky – mnohdy nereagují ani na urgence, přestože povinnost potvrzovat zprávy vyplývá přímo z vyhlášky o elektronických podatelnách).

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)