Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Smí se president účastnit shromáždění občanů? Tuto otázku si musel položit každý, kdo zaznamenal trapnou událost letošních oslav výročí 17. listopadu na Albertově, a chtěl-li se jí zabývat důsledně, musel si na ni odpovědět – potenciálně – záporně.

Jak uvedla media, presidentova ochranka ve spolupráci s ostatnímu složkami policie umožnila účast na shromáždění jen osobám názorově presidentovi blízkým, od kterých nehrozilo opakování loňského vaječného incidentu. President, vítaný transparenty, jež, podotkněme, upomínaly spíše severokorejské než demokratické středoevropské reálie, byl viditelně šťasten, neboť neobtěžován, ba oslavován. Inu, jeho volba.

Nás arci zajímají právní konotace takové situace. Jejím půdorysem je střet dvou protichůdných práv: ústavní činitel má právo nebýt ostřelován vejci, rajčaty ani jinými potravinami, potenciální účastníci demonstrace mají zase právo nestat se předmětem selekce na základě kritérií, která jsou neslučitelná s jejich politickými právy, tedy zejména se mohou kteréhokoli shromáždění zúčastnit bez ohledu na své politické názory.

V tom je jádro ústavněprávního pudla: jestliže nelze zajistit bezpečnost presidenta jinak, než vykázáním jeho názorových oponentů mimo prostor demonstrace (a podotýkám, že si vůbec nejsem jist, že taková eventualita skutečně nastala), pak je nutné konstatovat, že ona dvě práva jsou v tak příkrém rozporu, že musejí být podrobena testu proporcionality. A z něj vychází jako silnější právo demonstrantů, už proto, že president je jen jeden, pouhý primus inter pares, kdežto jich jsou stovky, ne-li tisíce.

President republiky tedy neměl právo účastnit se demonstrace, jestliže by svou účastí porušil její demokratickou povahu, a ochranka mu místo servilního zajištění bezpečnosti měla sdělit, že na demonstraci může jít pouze na vlastní risiko a jako soukromá osoba.

Komentáře   

0 # gogo 2015-11-19 09:43
Mě by hlavně zajímalo, jak probíhala ta selekce. Tam stáli řadoví policisté a u každého člověka museli rozhodnout, zda jej vpustit, či nikoliv. Podle čeho se rozhodovali?
0 # Anonymní 2015-11-19 10:57
U pánu policajtů stáli lidi z hradu + Veleba a napovídali jim, kdo je náš a kdo ne.

Yossi
0 # Leo Tydlitát 2015-11-19 11:17
Prezidentovy odpůrce prostě poznáte. Policisté možná ne, ale ti určitě měli rozkaz všímat si transparentův a červených kartiček, eventuálně trenýrek. Zemanovi opovrhovatelé letos ještě nebyli tak rafinovaní, aby relikvie svého odporu uschovali po kapsách a chovali se nenápadně. Jak tomu bude příští rok, kdoví, neboť zde sledujeme evoluci lidského druhu – nebo, chcete-li, schopnost přizpůsobení se – takřka v přímém přenosu.
0 # gogo 2015-11-19 12:16
Myslíte, že oni nosili svoje symboly (rudé tenky a karty, rajčata, vajíčka) viditelně?
Bylo by zajímavé získat svědectví policisty a samozřejmě také organizátorů z obou stran.
0 # gogo 2015-11-19 10:15
A ještě, v roce 2014, kdy po něm červenokaretníci házeli vajíčka, měla ta demonstrace nějaký jiný status než letos?
0 # Anonymní 2015-11-19 11:31
Myslím, že jste už úplně ztratil soudnost. Zajímalo by mne, jak jestli podobný blábol napsal o Obamovi, když byl na návštěvě Prahy a veřejně řečnil, celá Praha byla v obležení a na občany velmi pravděpodobně mířili i odstřelovači ze silových složek cizího státu. A to byl prezident jiné země.

U nás se říká, že kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde.


cnemo
0 # Anonymní 2015-11-19 11:51
V případě Obamy se nejednalo o shromáždění ve smyslu práva shromažďovacího, ale o veřejný projev. To je něco jiného. Lidé tam nešli vyjádřit svůj názor či protinázor, ale šli si poslechnout, co říká Obama. V případě Obamy navíc selekca probíhala neutrálně (kdo se zaregistroval) a kontrola byla ryze bezpečnostní (přítomnost zbraní), nikoliv ideová (přítomnost rudých trenýrek).
0 # Anonymní 2015-11-19 14:09
Nevidím jediný rozdíl. V okamžiku, kdy někde vystoupí prezident je to automaticky veřejný projev v rámci svého oficiálního programu:) Shromáždění bylo také svoláno ne z důvodů veřejného hlasování ale z důvodu vyjádření podpory konkrétnímu názoru. Pak by šlo jednoduše zlikvidovat jakékoli shromáždění jen tím, že si tam stoupne protistrana. Možná, že je to tak právně správně, ale dovedete si představit, že se toho někdo opravdu chytne?

cnemo

cnemo
0 # gogo 2015-11-19 14:18
Policie za normálních okolností izoluje dvě znepřátelené skupiny až poté, co se vytvoří a dají se tak jedinci snadno identifikovat. Zatím jsem nezaznamenal situaci, kdy by policie dělala politický filtr pro vstup na akci. To je myslím novinka. I ta Kateřina Jau Jau se musela napřed projevit, aby došlo k pokusu o zákrok (který nakonec skončil napadením a zraněním policisty)
Co si tak vzpomínám, kdy silové složky vystoupily proti někomu z politických důvodů, aby nedělal problém presidentovi, tak to bylo při volbě VH, kdy policie na politickou objednávku zadržela Miroslava Sládka. A to ještě VH nebyl president a Dáša tam tehdy hvízdala jak husopaska.

Musím říct, že ta akce ve mě vzbudila rozpaky. K čemu potřebuje člověk jako je Zeman takové pódium, a předem vybraný (a hlavně jakým klíčem) kompars?
0 # Tomáš Pecina 2015-11-19 15:42
Rozdíl je v tom, poručíku, že Obama vystoupil v rámci státem pořádané akce, nikoli na shromáždění občanů. I tam by arci byla selekce podle politických postojů, skutečných nebo (policisty) presumovaných, protiústavní, ale ze zcela jiného důvodu, nebo, řečeno jazykem mého postu, na jiném ústavněprávním půdorysu.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-19 15:43
Sládek byl v den presidentské volby ve vazbě, takže odpovědnost padá v tomto případě na soud, ne na policii.
0 # Anonymní 2015-11-20 11:10
U toho Obamy je to ještě ttrochu jinak. Celé Hradčanské náměstí mělo tehdy zabrané Ne základnám. Měli tam řádně nahlášené shromáždění. :-)))
0 # Anonymní 2015-11-20 11:41
Záleží na organisátorovi (svolavateli) shromazdeni, jake shromazdeni si udela. Jestli tam chce presidenta, bude tam president. Tecka.

Je to tedy presne naopak, pokud chceme teoreticky pomerovat prava skupin obcanu: prava narusitelu, musi byt prava narusitelu shromazdeni omezena, protoze ona dve prava jsou natolik v rozporu. A z něj vychází jako silnější právo demonstrantů PLUS presidenta.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-20 12:12
Tento závěr vychází z mylné premisy, že organisátor demonstrace smí určovat okruh účastníků. Nesmí, a tento zákaz nemůže obcházet ani tím, že si tam pozve ústavního činitele. Něco jiného by bylo, kdyby si organisátoři zaplatili zábor veřejného prostranství. Pak by se jednalo o uzavřenou akci, u které lze přístup omezit (nebo třeba vybírat vstupné).
0 # gogo 2015-11-20 12:37
Já myslím, že bychom napřed měli zjistit, na jakém základě rozhodovali o vpuštění. Bez toho se nedá moc hodnotit.

Myslím, že vajíčkáře měli plné právo nevpustit. Rudí trenkaři a karetníci už by podle mne vpuštěni být spíš měli- individuálně. Pokud by ale přišli organizovaně, mohli by to policisté vyhodnotit jako oddělení znepřátelených skupin. Nebo pokud by se chovali agresivně. - tj. zohlednilo by se bezpečnostní riziko

Stojí tu proti sobě právo účastnit se veřejného shromáždění s povinností organizátora/policie zajistit pořádek a bezpečnost.

Analogicky - měl tehdy pustit policista Kateřinu Jau Pajerovou-Jacques do davu, vůči kterému očividně vystupovala velmi negativně a dalo se předpokládat, že tam vyvolá konflikt? Já sám na to nemám jednoznačný názor, osobně bych ji asi jen upozornil na riziko, vyzval ji, aby tam nechodila s tím, že pokud tak učiní, nebudu ji chránit do okamžiku, dokud by jí nešlo o holý život.

Protože v extrému buď dosáhneme nutnosti předběžné politické lustrace účastníků, nebo bude muset policie řešit davové násilí.
0 # Anonymní 2015-11-20 14:23
>Tento závěr vychází z mylné premisy, že organisátor demonstrace smí určovat okruh účastníků.

Určovat okruh účastníků je naopak jeho povinnost! Na určité místo je ohlášena akce podporující nějakou myšlenku a to je ten filtr. Není možné na tomto místě pořádat akci jinou, na podporu myšlenky jiné. Nejde zde o práva jednotlivce, jestli naplánujete rozbití nějakého shromáždění, je to veřejná akce skupiny osob, která musí být nahlášena a tím pádem zakázána z důvodu konání jiné akce. Svolavatel tedy automaticky určuje, jaké skupiny se demonstrace mohou zúčastnit. Všimněte se si, že když se v davu objeví osamocený provokatér protistrany je, okamžitě neutralizován z naprosto praktických důvodů.

Nakonec na soc. sítích se nechali P&L slyšet, že připravují nějakou provokaci a protože těch akcí 17.11. Zeman moc neměl, musela to policie nějak udělat.

Jiná je otázka dokazovaní, že dotyční skutečně chtěli na prezidenta házet vajíčka. Ale vzhledem k tomu, že P&L aktivisté jsou často rozpoznatelní a často i známí, nemělo by to být tak nemožné. Podle logiky věci policie by měla mít právo zajistit zabraný prostor, aby podporovatelé dané myšlenky mohli svobodně a bez incidentů s protistranou vyjádřit svůj názor.

cnemo
0 # Tomáš Pecina 2015-11-20 14:28
Nikoli, organisátor určuje např. to, kdo vystoupí s projevy, ale nemůže nikomu zakazovat účast, vybírat vstupné, požadovat od příchozích předložení průkazu totožnosti apod.
0 # Anonymní 2015-11-20 14:51
Dole Jeníček ocitoval zákon, sám vidíte, že nemáte pravdu. Vybírat muže, tím že nepozve nositele jiného názoru. Jestli může on (či policie) kontrolovat občanky nevím, ale každopádně, přicházíte-li na to shromáždění s jiným úmyslem, než je jeho cíl, porušujete zákon (nebyl jste zván) a organizátor má právo zasáhnout a po projevení tohoto faktu je policie dokonce povinna.

Podle mne to bylo OK, v souladu se zdravým rozumem, nepovažuju to za žádné omezení "práv" a když to bude naopak abudou demonstrovat sluníčkáři, jsem pro aby se policie chovala stejně. Nemám rád krev.

cnemo

cnemo
0 # Tomáš Pecina 2015-11-20 15:35
Jeníček ocitoval zákon (který já nejspíš neznám), a tím pro vás veškerá diskuse končí :-)

Poručíku, kdybyste byl o něco méně nevzdělán, věděl byste, že každý zákon musí být vykládán v souladu s ústavou, a ústava prostě neumožňuje vylučovat kohokoli svévolně z účasti na shromáždění občanů. Nepleťte si, prosím, demonstraci s propagační akcí nebo koncertem, možnost pořádat demonstraci je jedním z nejdůležitějších politických práv, ale korelují s ním i povinnost strpět, aby jiní vykonali své právo demonstrace se účastnit.

Nejste arci ve svém omylu sám, takto mnohdy postupuje i policie.
0 # Anonymní 2015-11-20 23:26
Máte neskutečnou schopnost držet se svých představ a vše, co to popírá "připasovat".Typické právnické mlžení, už jste se to naučil, je to asi infekční:)

Jestli se domníváte, že "je oprávněn v souladu s oznámeným účelem shromáždění osobně či písemně nebo jinak ZVÁT k účasti na něm." znamená, že na tomto místě může dát dostaveníčko protistrana, tak prosím.

Ale jak si vykládáte to požádání o ochranu?

(3) Je-li důvodná obava, že shromáždění bude rušeno, může svolavatel požádat
úřad nebo příslušný útvar Policie České republiky, aby shromáždění byla
poskytnuta ochrana.

Domnívám se, že důvodná obava byla o narušení shromáždění byla a tak policie ochránila. A i kdyby při něm, jako ne, porušila nějaký detail shromažďovacího práva (což je evidentně nesmysl) tak to udělal proto, že chránila zájem daleko důležitější a tím je zdraví a životy občanů. Je naprostý nesmysl při masovém shromáždění nechat promíchat dvě znepřátelené strany.

Takže doufám, že při podobně vypjatých akcích budu policie i nadále postupovat stejně a to bez ohledu na právní stav a hájené/zavrhované myšlenky. Nejvyšším zákonem není ústava, jak mnozí právníci mylně domnívají, ale zdravý rozum:)

cnemo
0 # Tomáš Pecina 2015-11-21 07:41
Jde o výklad termínu "rušit". Pouhá účast názorových oponentů není ještě rušením.
0 # Anonymní 2015-11-22 09:40
Tomáši, jste velmi vytrvalý:). Prostě politice byla požádána o "ochranu", ta měla celkem logicky spolu se svolavatelem "důvodnou obavu" a podnikla logická a pochopitelná opatření. Omezila (podle mne neexistující) právo odpůrců na účast na jedné konkrétní demonstraci ve jménu ochrany zdraví a životů obou stran. Považuji to za správné a také zákonné, policisté chránili důležitější věc.

Zkusme myšlenkový experiment: Jste velitelem zásahu, ze soc. sítí víte, že odpůrci demonstrace chystají provokaci, a že jejich vztahy jsou vyhrocené. Dovolíte jejich promíchání v několika tisícovém davu, i když potenciální narušitelé, vcelku snadno identifikovatelní, v daný moment ještě nic nedělají? Když se ten dav dostane do paniky je zcela neovladatelný vy můžete jen (v lepším případě) sbírat raněné. Navíc tam máte hlavu státu. Jak rozhodnete?

cnemo
0 # Tomáš Pecina 2015-11-22 10:07
Odpovím jiným myšlenkovým experimentem, poručíku. Od hodnověrného informátora se dozvíte, že kasař Tonda Paklíč se chystá vyloupit banku. Nevíte kdy a nevíte kterou. Co uděláte? Seberete ho nebo pokrčíte rameny a počkáte, až se to stane?
0 # Anonymní 2015-11-22 22:57
Ne Tomáši, do toho mne nezatáhnete, to je zcela OT:) Na Albertově žádný lupič nebyl:) Náš problém jsou dvě znepřátelené strany, v zákoně uvedená ochrana mnohatisícové demonstrace a přiměřenost selekce účastníku ve srovnání s nebezpečím střetu obou stran. Co byste jako velící policista udělal? Modlil se k Bohu, aby to dopadlo dobře, přesto, že zkušenosti z podobných střetů jsou špatné?

Myslím, že nemáte pravdu ani z hlediska právního (zákonodárce ochranu nemohl myslet jinak, než jako ochranu zdraví a životů demonstrantů obou stran) a ani etického. Policisté to tentokrát podle mne udělali správně. A neříkám to proto, že tam byl ten či onen.

cnemo

cnemo
0 # gogo 2015-11-23 00:13
zde svědectví:
www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2015112206

Podle něj policie prakticky neselektovala. Začíná to vypadat tak, že policie byla propustná pro normálně se chovající (nebo odpovídající charakteru demonstrace) jednotlivce, ale nepouštěla skupinky očividně protizemanovské.
0 # Anonymní 2015-11-19 11:37
BTW, provedení projevu bylo katastrofální, trapná "výzdoba" opravdu připomínala časy (před)minulé, pomalu ještě s kultem osobnosti, o zpěvu hymny raději nemluvit. Projev měl jediné pozitivum, že říkal pravdu:)

O horší je fakt, že se prakticky jediný politik, který se alespoň rámcově blíží postoji občanů, chová a jedná právě takto - amatérismus.

cnemo
0 # Anonymní 2015-11-19 13:54
"zúčastnit bez ohledu na své politické názory" To ano, ale pokud se někdo zorganizuje a dá echo vykutáleným mediím kteří čekají na vajíčko na kabátu.... má prezident vůbec právo na zachování důstojnosti? A pokud nevyjde vajíčko které mělo obletět svět, všude to rozmázneme a uděláme z něj diktátora. Přece není normální, aby vládla manipulace, bahno není idea.
Viktor
0 # Anonymní 2015-11-19 17:19
Shrňme to: Prezident vyjádřil velmi jasně názor valné většiny občanů. To je dnes, bohužel, odvážné a ojedinělé. Zbytek jsou malichernosti.

Q.
0 # Martin 2015-11-19 22:15
Vyjádřit názor valné většiny je odvážné a ojedinělé? :D
0 # KarelV 2015-11-19 23:57
A protiústavně a protizákonně, když projevil vůli diskriminovat imigranty podle náboženství. To je zakázáno jak ústavními předpisy, tak lidskoprávním paktem o uprchlících, který jako ratifikovaná smlouva má váhu nad zákon a navíc jako lidskoprávní smlouva bývá považována jako výkladový prostředek Listiny.
0 # KarelV 2015-11-20 00:00
V tomto si myslím lid, prezident i zákonodárce musí poslouchat ústavodárce...
0 # Anonymní 2015-11-20 01:20
Ad Martin: Bohužel, ano. Sledujete nějaká média a reálnou politickou praxi? Z Vaší otázky mám pocit, že nikoli.

Ad KareIV: Nejsem, chvála Bohu, právník, dokonce si ani nepamatuji ASCII kód paragrafu (0167).
Tedy k věci – §356 TZ? No to je úplně stejný zákon, jako před 30ti lety §98 TZ, na základě kterého chodili sedět Havel a spol. Respektive stejný, co se aplikace týče, výborně jsme se za tu dobu posunuli!
Řekl bych, že tehdy byl úplně stejný nesoulad mezi obecným morálním povědomím lidí a právním systémem, jako je teď. Možná jsme na tom teď dokonce hůř.

Q.
0 # Anonymní 2015-11-20 11:43
Zatimco nahrazovat volice dovezenymi cizaky, aby zvolili, koho dovozci chtejí, je ustavní :D :D :D :D :D
0 # Advokát 2015-11-19 17:37
Pokud právní systém neuplatňuje své právo potrestáním těch, kdo házejí vajíčka na prezidenta, ani potrestáním amerických ambassadorů, co svévolně konají demonstrace proti demokraticky zvolenému prezidentovi, pak holt se prezident musí spolehnout na svou ochranku. Je to těžké, když právo výběrově straní všem odpůrcům prezidenta, jakkoli mám na něho libovolný názor, tak – zkrátka na hrubý pytel hrubá záplata. Buď právo funguje jako ta slepá s vahami, a nebo prostě nefunguje a je třeba mít náhradní řešení.
0 # Anonymní 2015-11-20 09:19
Paní kolegyně Samková, jste to Vy? :D

Yossi
0 # Anonymní 2015-11-19 20:14
Tahle debata je úplně zbytečná. Na akci jsem (naštěstí) nebyl, ale osobně pochybuji, že tam probíhala selekce účastníků tak, jak je zde naznačováno (opět se vychází z mediálního hnoje). Domnívám se, že pro vstup do vyhrazeného prostoru bylo nutno podstoupit bezpečnostní prohlídku, a to bez rozdílu. Je zcela přirozené, že pokud bylo u někoho zajištěno plato vajec, stala se z něj persona non grata. Takhle to u rizikových akci prostě funguje. M56
0 # Martin 2015-11-19 22:17
A co kdybyste se podíval na záznam z kamery, vy chytrej?
0 # Anonymní 2015-11-19 23:15
Dovolil bych si vás tedy požádat o nějaký relevantní odkaz, vy chytřejší. Rád se na tu selekci podívám. Jinak jsem ale ještě nezažil, že by policie např. pustila do davu anarchistů bandu nácků a opačně. Předpokládám tedy, že v tomto případě to mohlo být obdobné. Takto to prostě funguje léta, to zas někdo asi spadnul z višně. Paradoxně banda nácků by možná uprostřed akce oponentů způsobila menší vyrvál, protože ví, co jí hrozí, narozdil od takového vejcovrhače, který se ve svém konání cítí být nepostižitelný. M56
0 # Daniela 2015-11-20 03:58
Ohledne M.Zemana:

"As you know, you go to war with the Army you have. They're not the Army you might want or wish to have at a later time."
0 # Anonymní 2015-11-20 07:22
Problém je spíš ve sporu "práva na účasti na demonstraci" a ochraně života a zdraví vysokého śtavního činitele. /Prezidenta) A zde si myslím, že na základě aktuální situace má pořadatel ve spolupráci s policií právo na určité restrikce v prostoru, kde by k uvedenému napadení mohlo dojít. Obvzláště v kontektu, kdy jisté skupiny vyhrožovaly Prezidentovi napadením a fyzickou újmou. Kdy na de vší pochybnosti mohli pořadatelé očekávat, že k tomu dojde. Viz lonské zkušenosti... kdy "občanské společnost" Prezidenta napadla. Navíc je nade vší pochybnosti, že uvedený pokus "studentů", byla provokace, porádaná několika levicovými extremisty a Českou televizí... Snad ještě k poznámce o "stylu sevrení korea"... máte do určité míry pravdu, ale na druhou stranu to ukazuje, kam až dnešní establishment zašel a k čemu ty lidi donutil.. to nebyla adorace a projev zoufalství... a výsledek... režim jim začal slibovat kriminalizaci.. viz ten potomek bolševického udavače Pelikán z ANO
0 # 64871 2015-11-20 09:19
Byv pouhým prostým občanem v politice se neangažujícím, práva neznalým a běžným rozumem oplývajícím seznávám, že pan prezident vybral sobě jakous-takous skupinku hrající publikum z prostého důvodu strachu z jiného názoru, nesouhlasu a toho, že by někdo mohl poznamenat, že nemá pravdu. Pevně věřím, že ke stému výročí založení republiky zde tento pán již nebude zaclánět a pokud bohové dovolí, nebude mu věnována další pozornost.
0 # Anonymní 2015-11-20 14:40
>Pevně věřím, že ke stému výročí založení republiky zde tento pán již nebude zaclánět

No zatím to vypadá tak, že pokud to nevzdá sám, dá to zdravotně či P&L nevymyslí nějakou geniální flignu, jak se ho zbavit, bude Vám tu zavazet asi tak do 8.března 2023 :)

Každopádně, bude-li přímá volba (a sluníčkáři se tomu již snaží zabránit), rozhodně to nebude někdo Dienstbier či Kníže. Bude to velmi pravděpodobně někdo, koho byste asi nazval populistou:)

cnemo
0 # jenicek 2015-11-20 13:33
Nesmysly.

§ 6 Oprávnění a povinnosti svolavatele
(1) Svolavatel je oprávněn činit všechna opatření ke svolání shromáždění.
Zejména je oprávněn v souladu s oznámeným účelem shromáždění osobně či písemně
nebo jinak ZVÁT k účasti na něm.
...
(3) Je-li důvodná obava, že shromáždění bude rušeno, může svolavatel požádat
úřad nebo příslušný útvar Policie České republiky, aby shromáždění byla
poskytnuta ochrana.
(4) Svolavatel vydává přímo nebo s pomocí pořadatelů účastníkům pokyny k
zajištění řádného průběhu shromáždění.

Svolavatel má právo si pozvat koho chce a toho koho nepozval na shromáždění nepustit resp. požádat úřad/Policii o ochranu shromáždění.
0 # jenicek 2015-11-20 13:35
Rozhodně neplatí, že každý kolemjdoucí obejda má právo se účastnit jakéhokoli shromáždění.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-20 13:43
Má právo zvát, ale ne vylučovat z účasti, ledaže by daná osoba shromáždění skutečně rušila, přičemž rušení musí být vykročením ze svobody projevu (např. pískáním, nikoli ale nesouhlasným transparentem).

Zapomínáte, že svoboda shromažďování je jednou z forem svobody projevu, a k té patří svoboda informace nejen šířit, ale i vyhledávat.
0 # Anonymní 2015-11-20 14:34
>Má právo zvát, ale ne vylučovat z účasti, ledaže by daná osoba shromáždění skutečně rušila, přičemž rušení musí být vykročením ze svobody projevu (např. pískáním, nikoli ale nesouhlasným transparentem).

Váš výklad je velmi kreativní. Vyhlásil-li svolavatel téma, pozval všechny lidi, myšlenku sdílející, ostatní ne. Trvat na písemné pozvání je asi nesmysl.

>Zapomínáte, že svoboda shromažďování je jednou z forem svobody projevu, a k té patří svoboda informace nejen šířit, ale i vyhledávat.

Asi jste nepochopil smysl svobody shromažďování. Ta svoboda není v tom, že se mohu zúčastnit každého shromáždění či dokonce na něm mluvit, ale v tom, že mohu zorganizovat shromáždění, které bude podporovat mé myšlenky a tam se mohu vykecat či ti, kterým to povolím.

Váš přístup je neselhávající metoda, jak propláchnout ulice krví:)
0 # jenicek 2015-11-20 14:38
Jasně, jmenuji se Nezvaná Vtěrka a budu tu s váma demonstrovat, ať se vám to líbí nebo ne. :-)
Svobodu projevu nepochybně má každá Nezvaná Vtěrka na svém shromáždění, které si může uspořádat. Ale na cizím s nesouhlasem svolavatele?
0 # Tomáš Pecina 2015-11-20 15:37
Nemám právo bez svolení pořadatelů vystoupit, ale mohu se účastnit a mohu dokonce i projevit nesouhlas, bude-li mít můj nesouhlas podobu, která shromáždění nenaruší.
0 # jenicek 2015-11-20 16:57
Chápu. Zákonodárce použil slovo "zvát", ale vlastně ho neměl na mysli. :-)
0 # Tomáš Pecina 2015-11-20 17:21
Má právo zvát, ale ne zakazovat účast. To jsou dvě zcela odlišné věci. Pozvání se děje např. vylepením plakátu (papírového nebo internetového, např. na sociální siti), nic vám nebrání zvát i osobně, ale pokud byste mě chtěl ze shromáždění vykázat proto, že nejsem pozván, narážíte na mantinely smyslu a účelu shromažďovací svobody.
0 # gogo 2015-11-20 17:25
Já to tedy chápu asi podobně jako pan Pecina. Když půjdu kolem veřejné akce typu demonstrace, očekávám, že se mohu připojit aniž bych byl předem tázán na své názory a souhlas s deklarovaným cílem shromáždění. Jestliže zřetelně nehrozí riziko konfliktu, neměla by mě policie ani pořadatelé nijak zásadně omezovat. Samozřejmě nesmím narušovat způsobem, jakým to činil třeba pan Šinágl - to končívá pár fackami. Ale tiše si pověsit spodní prádlo je podle mě docela přijatelné gesto. Líbilo se mi např. jak právě Zeman červenokaretníkům dával první slovo na svých výjezdech. Positivně diskriminoval!0 # Anonymní 2015-11-20 21:14
jak probíhal výběr účastníků můžete shlédnout zde -
vimeo.com/146083914
a co se dělo opodál -
facebook.com/.../...
myslím dobrý materiál pro pana Pecinu
0 # gogo 2015-11-21 22:16
Tak jestliže paní nazve účastníky rovnou fašisty, nepůsobí zrovna jako nekonfliktní typ.
Opravdu tam nikdo zdejší nebyl, aby prozradil, na jakém základě se procházelo přes hlídku?
0 # Anonymní 2015-11-22 10:26
Kecají se tady blbosti. Byl jsem na Albertově, stál jsem asi 50 metrů od tribuny. Přišel jsem zezadu od tramvaje, nikdo mne nelustroval. Zřejmě lustrovali ty, co stáli nejblíže k tribuně, a mohli mít po kapsách vejce.
0 # Báša 2015-11-21 20:00
Tak nevím. Byla by na projev A. Hitlera 12.9.38 připuštěna skupina Čechů na místa k tribuně? Nebo... byla by na kterýkoli projev téhož lumpa připuštěna skupina dělnické mládeže? A směl se vůbec říšský kancléř zůčastnit shromáždění občanů? Samé otázky...
0 # Daniela 2015-11-21 22:23
Basiku,
to si musite ohlidat sami, pac 80% Cechu s jednanim pana presidenta souhlasi.
Nevim, proc se neustale poukazuje na Konvicku, ktery mimochodem neni pro plosny zakaz immigrace, a uplne se ignoruje fakt, ze to mel pan Zeman zmaknute i ze strany Ruska. Ta mlada slecna hned vedle pana presidenta je znama aktivistka pro Putina, hlasna trouba ruske propagandy.
Bych rekla, ze udalost na Albertove je ukazkou ne hitlerovske fasisace, ale fasisace a la Rusko.
Muj pohled z druheho brehu oceanu je takovy, ze radsi fasisace pidistatu ktery bojuje se svetovym dzihadem, nez podpora islamistu v rukou neomarxistu.. Neco jako nepritel meho nepritele je O.K..
Ceske odmitave stanovisko vuci immigrantum z muslimskych zemi neprimo podporuje i hnuti ve Statech proti nekontrolovanemu prilivu muslimu.
0 # Báša 2015-11-22 13:30
Už zase ty zdrobnělinky jako ta padesátidolarová... však Vy víte.
0 # Daniela 2015-11-22 19:17
Bašíku,
holt jste se nedopracoval k uctivemu osloveni.
Nadto ja se vyadruji k thematu, zaobiram se spolecenskym dopadem projevu pana presidenta, uvazuji o skryte ruske agende, nabizim muj nazor ze vzdalenych brehu Atlantiku, zatim co vy, nu , vy se zmuzete jen na pipnuti ad hominem..
0 # Báša 2015-11-22 21:59
Deminutivum v této podobě je druh agresivity a slovního napadání. Vaší agresivity a přezíravého nahlížení na osoby s nimiž komunikujete. Lidé, se kterými zde komunikujete si vybrali své nicky a pro kohokoliv jiného, než je padesátidolarová štětka, to znamená, že tak chtějí být oslovováni. To značí, že Vy zde ad hominem napadáte každého, koho oslovíte. Mimo pana Peciny, samozřejmě, bo tušíte, že by Vás vykopnul obloukem.

To, že se Vám udělal názor, tedy... spíše "názor", ještě neznamená, že nositele jiných názorů je nutné přezírat. Ostatně, u těch kurev to má alespoň obchodní efekt. Že se tak ptám: kde jste k tomu přišla Vy?
0 # Daniela 2015-11-22 23:35
Vida, Basiku,
jak hezky potvrzujete muj pristup k basikovskym tululumum , nevinne, byt ironicke oznaceni se hned bere jako smrtelna osobni urazka.. Mindrak obrovsky, dle meho soudu zpusobeny neurotickou vztahovacnosti v socialnim zaclenovani. Vedecke vysvetleni pana doktora S.Freuda je jeste presnejsi, ovsem, vy nevite, kdo tento sexualni psycholog vubec byl, takze se vysvetleni a psychoanalysy zdrzim.
Myslim, ze uz jsem p.Pecinu take v minulosti oslovila "Tomasku", zdrobneliny mimo jine take pouzivam, kdyz je nekdo nerealne ideologicky zatizeny, coz ovsem neni vas pripad. Gogo uz byl taky "Gogikem" a vy si muzete leda tak prat byt oslovovan "Basa". Blizi se doba vanocni a Jezisek bude nadelovat. . Napiste mu sve prani, aby zaridil, aby vas na Paragrafu oslovovali zasadne "Bášo"..

Ostatne, nick Basa (ne ta basa, co tvrdi musiku) uz byl take nekolikrate smazan, nemylim li se ?
:-))
0 # Báša 2015-11-23 05:11
Ano, máte pravdu, od osob jejichž intelekt je... řekněme to kulantně, determinován propagandou, je to vskutku urážlivé. To je možná také důvod, proč Vámi zde většina diskutérů více méně otevřeně pohrdá.
0 # gogo 2015-11-23 13:43
Po gogíčkování jsem přijal jistá nezbytná hygienická opatření a těch se snažím držet - doporučuji vám totéž.
0 # Daniela 2015-11-23 14:48
To by mne zajimalo, jaka hygienicka opatreni Gogo prijal.
To jako kdyz pise nazor, tak jako prevenci ma natazene bile rukavicky anebo, ve vyhrocenych pripadech, pro jistotu plynovou masku ?
Neni nad opatrnost, kontaminace je vazna hrozba.
0 # Leon Kreutzfeld 2015-11-23 19:27
Tak ja se k pani Daniele chovam slusne a nemohu si stezovat, i ona je ke me uctiva. Coz je dulezite, protoze sdilet blog se zenou je pro cloveka meho typu a presvedceni multikulturalni vyzvou.

Mozna byste si Baso mel odpustit kosilate vtipky o padesatidolarove a jako gentleman jit prikladem a treba se Vam podari dosahnout stejneho.
0 # Báša 2015-11-24 00:01
Herr Kreutzfeld Vy se mýlíte. Já nevtipkoval. Kvůli paní Daniele přece není třeba zapínat fuzzy logiku. To by bylo plýtvání systémovými zdroji.
Ještě k paní Daniele a tomu mazání.
Samozřejmě, že mi některé příspěvky mažou. Rád do pana Peciny šťouchám. Ani to nedá moc přemýšlení. Jsou i weby, kde jsem hrdý na to, že mne mažou. Já si samozřejmě archivuji veškeré posty, takže mám přehled o tom, co mi kdo maže. To byste nevěřila, co všechno lze vyvodit z toho, co kdo nechce mít v diskusi.
0 # Anonymní 2015-11-23 15:05
Zase tady resite problem , ktery neexistuje . Co jsem slysel ja , byl celou dobu pristup bez lustrace pro naprostou vetsinu navstevniku , jen cca 30 min pred projevem zemaka prisla velka skupina jeho odpurcu ( cca 200 lidi ) a ochranka a policiie je odmitla hromadne pustit .... O zadne lustrace neslo . Kdyby se kdokoliv z nich oddelil od davu a sel 20m oklikou tak projde bez problemu . Zdroj MP , co tam cca 4 hodiny podle jeho vyjadreni zevloval jako pako .. :D

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)