Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

"Messer, Gabel, Schere, Licht, sind für kleine Kinder nicht," říkají Němci a mají jistě pravdu. Co rozhodně nepatří do rukou českým právníkům, jsou počítačové technologie všeho druhu. Posuďte sami z e-mailu, který jsem dnes obdržel z pražského katastrálního úřadu:


Potvrzení o doručení datové zprávy

Data byla doručena elektronické podatelně Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha – východ
Dne: 5. 2. 2009 13:43:09
Byla zaregistrována pod č.j.: PD-2444/2009-209
Pracovníkem: Pavlína Bělohradská

UPOZORNĚNÍ

Vámi doručený dokument v elektronické podobě je dodán v požadovaném formátu, bohužel však jeho příloha není elektronicky podepsána. Podepsaný jsou pouze celý e-mail.

Dokument je třeba v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, do 5-ti dnů doložit v listinné podobě nebo zaslat v elektronické podobě v požadovaném formátu a platně elektronicky podepsaný, a to v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.

Bližší informace o elektronických podáních naleznete na elektronické úřední desce Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha – východ na stránkách: www.cuzk.cz

Pavlína Bělohradská
Katastrální pracoviště Praha - východ

Požadavek, aby byla podepsána nejen samotná e-mailová zpráva, ale i zvlášť její příloha, přitom nemá oporu v žádném právním předpisu. Konkrétně ustanovení § 2 odst. 6 vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách výslovně hovoří o podpisu datové zprávy: rozumí se samo sebou, že je-li elektronicky podepsána celá zpráva, jsou tím automaticky podepsány i všechny její přílohy (zvláštní podpis příloh nachází použití pouze výjimečně, u podpisu pod plnou mocí, kdy se liší signatář plné moci od signatáře e-mailu).

Žádost katastru je nedůvodná, byrokratická a šikanosní; přesto jsem jí vyhověl a zaslal mu zprávu ještě jednou, s podepsanou přílohou. Zda to povede k úspěchu anebo bude zjištěn další "nedostatek", není jasné, elektronická podatelna mlčí.

Komentáře   

0 # Guy Peters 2009-02-06 16:26
Máte pravdu, že někdy člověk jen žasne, čeho jsou kollegové schopni.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)