Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Na rozdíl od poklidného prosince se na nás v lednu právně relevantní zprávy z medií jen valí.

Na samotném konci minulého roku jsme se dozvěděli, že autor alternativní česko-romské vlajky dostal pokutu za zneužití státního symbolu. K tomu nelze než podotknout cosi o blbosti pestře kvetoucí: společenská škodlivost takového jednání je patrná zřejmě jen pod mikroskopem, a jakkoli byla akce v kontextu vyhrocených vztahů mezi Romy a majoritou poněkud kontraproduktivní – méně než tříprocentní menšina si nikde na světě nemůže nárokovat změnu státní vlajky a právě takové konotace výstava nemohla nevzbuzovat – jde o ukázkový příklad, kdy se o přestupek skutečně, ale skutečně nemohlo jednat. Nehledě na to, že ve skutečně demokratických zemích nic jako přestupek neúcty ke státnímu symbolu neexistuje a vlajku je možné beztrestně i spálit, protože tam dobře vědí, že úctu ke státním symbolům nelze vynutit represí.
Ústavní soud rozhodl, že vazba Davida Ratha byla nadměrně dlouhá a nedostatečně odůvodněná; nepomohl ani plamenný disent Ivany Janů, svými kolegy Kateřinou Šimáčkovou a Ludvíkem Davidem byla přehlasována. Rozhodnutí jsou správná, a ve své samozřejmosti až banální. Zajímavější je otázka, zda budou mít pro stěžovatele vůbec jaký dopad, jestliže lze už za současného stavu dokazování předpokládat, že od soudu odejde s pravomocným nepodmíněným trestem ve výměře délku jeho vazby přesahující, takže se celá vazba, včetně nezákonné části, do tohoto trestu započítá. Odpovíme-li, že žádný, připouštíme, že proti svévoli soudů v otázce rozhodování o vazbě není k disposici dostatečně účinná ochrana, protože vazbou se trest jen přesune do fase přípravného řízení. Ještě horší, vpravdě kocourkovskou variantou by bylo vazbu odškodnit a nezapočítat. Osobně se domnívám, že jediným ústavně konformním řešením je vazbu započítat a zároveň odškodnit, protože byla nezákonná; to je však, mám obavu, zcela mimo horizont ústavněprávního uvažování českých soudců.
A za třetí je tu vybuchlý palestinský tresor a policejní prohlídka prostor ambasády požívajících zvláštní diplomatické ochrany. Verse o safu, který byl zajištěn trhavinou a byl prvně otevřen až nyní, po dvaceti letech, je pohádkou, kterou museli rychle modifikovat i sami její původci. Mám jinou hypothesu: palestinský diplomatický personál zneužíval svých výsad k nelegálnímu vyzbrojování militantů – Česká republika a její právní předchůdkyně byly vždy k takovému druhu obchodního zájmu vstřícné a tato země slyne vpravdě spíš semtexem a škorpiony než mlékem a strdím – a jediným řešením souladným jak s mezinárodním právem, tak s českými národními zájmy by bylo tyto diplomaty i s jejich tresory ze země natotata vypoklonkovat. Což se arci téměř určitě nestane.

Aktualisováno.
O tuto fotografii se arci nelze nepodělit:


Jedinou otázkou zůstává, zdá pp. Vandas se Štěpánkem pokutu zaplatí dobrovolně anebo nekonsistentně podají odpor, zbaběle se vymlouvajíce např. na podměrečný klín.

Komentáře   

0 # David Schmidt 2014-01-02 17:31
Disent soudkyně Janů na jednu stranu žádá, aby argumentační břemeno námitky změn za trvání vazby - zeslabování důvodů - nesl v plné míře obviněný, na straně druhé "soudy rozhodující ve věci jsou schopny předmětný aspekt případu posoudit samy, totiž vzít erodování důvodů vazby plynutím času v potaz i bez toho, aby..." Ovšem zřejmě jen když chtějí.

Silné body nálezu: 35 a 45
0 # Tomáš Pecina 2014-01-02 17:45
Důležitější je § 48.
0 # Anonymní 2014-01-02 18:19
Jste si jisty, ze palestinska residence je opravdu "ambasada"? Domnivam se, ze by bylo nejdriv nutne abychom palestinske samospravne uzemi uznali jako samostatny stat abychom tu budovu mohli povazovat za svrchovane uzemi ciziho statu (se vsim co z toho plyne). Nerkuli ze nejaky "novinar" v respektu se vyjadril v tom smyslu, ze se jedna o poruseni vsech dimplomatickych umluv...
0 # Tomáš Pecina 2014-01-02 18:29
Podle čl. 30 Vídeňské diplomatické úmluvy "the private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission".

Osobně s přítomností palestinské diplomatické mise v ČR a limine nesouhlasím, to všem neznamená, že bych rozhodnutí o její akceptaci nepokládal za platné. Jen doufám, že nyní budou konečně diplomatické styky s palestinskou autonomní správou přerušeny a když už není možné diplomaty pozavírat, tak budou aspoň sumárně vyhoštěni.
0 # Anonymní 2014-01-02 18:42
No vida, ja jsem si prave vubec nebyl jisty, zda palestince uznavame jako samostatny stat, coz bych pokladal za jakousi prerekvisitu. V pripade, ze pokladame za platne jejich diplomaticke povereni, nevidim duvod proc vubec spekulovat o nedovolenem ozbrojovani, nebot je to preci jenom jejich uzemi a tahle otazka tedy nespada do ceske jurisdikce...
0 # Tomáš Pecina 2014-01-02 18:51
To jsou velmi zjednodušující představy o diplomacii a mezinárodní politice. Nedotknutelnost diplomatického personálu, jeho dopravních prostředků a prostor, které užívá, nevyžaduje plnou mezinárodněprávní subjektivitu vysílajícího státu, jen to, že se přijímající stát zaváže tyto výsady respektovat, což se zjevně v tomto případě stalo (ještě si vyhledám, na jakém smluvním podkladě, ale nečekám, že bych objevil něco převratného). Podobně není pravda, že by ambasády a residence byly územím vysílajícího státu, zásada exteritoriality tyto prostory nevyjímá z právního řádu přijímajícího státu, jen omezuje možnost jeho orgánů tento právní řád vynucovat. Kdyby ta vila byla palestinským územím, mohli by tam jít udělat pořádek israelští vojáci, což si jistě ani já ani vy neumíme představit.
0 # Tomáš Pecina 2014-01-02 19:00
Takže je to jasné: protože Stát Palestinu uznal Husákův režim, je podle čl. 5 ústavního zákona č. 4/1993 Sb. toto uznání závazné i pro Českou republiku. My se máme…
0 # Anonymní 2014-01-02 19:24
Dekuji, jaksi jsem netusil za ktery konec to hledani vzit.
0 # Anonymní 2014-01-02 21:21
Nevím zda jsem to zachytil správně, ale dle jednoho článku se Palestinci vyjádřili, že budovy doposud nesloužily k výkonu mise dle článku i idst. i) Vídeňské úmluvy a probíhalo teprve stěhování. I z fotek je zřejmé, že doposud ani nevlají na stožárech u budov symboly (zdráhám se říci státní) a i jinak není budova označena jako ambasáda - viz článek 12 VÚ. Je tedy minimálně diskutabilní, zda je možné do okamžiku započetí oficiálního užívání budov dle diplomatické mise tyto budovy zahrnou pod Vídeňskou úmluvu.
0 # Anonymní 2014-01-02 21:31
Československo uznalo existenci Palestiny v roce 1988. Předpokládám, že to rozhodnutí nebylo zrušeno. Leclerc
0 # Anonymní 2014-01-02 21:45
Ale já přeci presumuji uznání (byť s ním nesouhlasím). Já jen poukazuji na to, že budovy dopusud nespadají pod "místnosti mise". Ty jsou ještě jinde - viz oficiální stránky mzv (Na Kazance 634/7, 171 00 Praha 7 - Troja). Budova, kde došlo k výbuchu je v Suchdole
0 # jonáš 2014-01-02 22:21
"Jen doufám, že nyní budou konečně diplomatické styky s palestinskou autonomní správou přerušeny a když už není možné diplomaty pozavírat, tak budou aspoň sumárně vyhoštěni." Takových bude zřejmě víc, jen je škoda, že kvůli tomu bylo nutný někoho zabít, i když to byl "jen Palestinec".
0 # Tomáš Pecina 2014-01-02 22:24
Kdyby se ochrana nevztahovala na prostory, které jsou pro svůj účel teprve připravovány, neměla by valného smyslu. Vzpomínám si na ohromný skandál, když si Američané v Moskvě postavili novou velkou budovu ambasády a Rusové jim tam namontovali tolik štěnic, že je nebylo vůbec možné efektivně zlikvidovat. Ani nevím, co se s tou budovou stalo potom; možná ji koupila KGB, že ji nabídne některé méně upejpavé zemi.
0 # Tomáš Pecina 2014-01-02 22:31
jonáš: Hned bych za vším nehledal Mossad. V úvahu přichází i prostá nedbalost, nezkušenost nebo haurovství; člověk, který určitý nebezpečný postup opakuje mnohokrát, ztrácí zábrany a nakonec si ani neuvědomuje, že dělá něco nebezpečného.
0 # Anonymní 2014-01-02 22:40
Ano, přesně tak. Ta Moskva se mi taky vybavila. Problém je, že jen výjimečně si staví ambasádu sama země, která buduje zastupitelskou misi. Zpravidla to dělají místní firmy, a následně si ambasáda tyto prostory přebírá. Až po prověření a souhlasu hostitelské země se tyto prostory stávají "misijními". Toto explicitně upravuje VÚ. Cit. "Vysílající stát nemůže bez předchozího výslovného souhlasu přijímajícího státu zřídit úřadovny, jež jsou součástí mise, v jiných místech než těch, v nichž je sídlo mise." Čili nejdříve výstavba, poté kontrola, žádost o souhlas a až po udělení souhlasu účinky aprobované VÚ.
0 # Tomáš Pecina 2014-01-02 23:25
A jak víte, že to nebylo naopak? Přece si nebudu stavět vilu s risikem, že mi ji hostitelská země neschválí? Kromě toho se hovořilo o tom, že v současné době to byla residence toho zabitého, který byl bezpochyby diplomatic agent ve smyslu čl. 30 úmluvy.
0 # Anonymní 2014-01-02 23:58
V praxi se uplatňuje článek 21. Upřednostní se zpravidla "přidělení" vhodných budov a prostor (přidělení jsem dal do uvozovek, neboť nepovažuji přidělení budov velvyslanectví např. v Berlíně za přidělení). V případě úmyslu výstavby pak zastupitelská mise předběžně projedná rozsah a umístění s hostitelským státem. Opačně to být nemůže, neboť bychom mohli mít např ruské velvyslanectví přes půlku Karlových Varů. Měl jsem na mysli to, že misí se prostory de iure stávají až vyslovením souhlasu. A samozřejmě nelze vyslovit bianco souhlas před dokončením stavby. Obávám se, že nemáme všechny informace, ale má zato, že prohledávané prostory nebyly místnostmi mise ani soukromým obydlím velvyslance. Něco jiného by bylo, kdyby jim to bouchlo ještě v Troji....
0 # Anonymní 2014-01-03 13:09
Takže v této otázce zásadní informace: "Obě budovy dosud nejsou zkolaudovány a nacházejí se na pozemku, kde původně stál dům č.or. 12, mezi domy č.or. 10 (č.p. 743) a č.or. 14 (č.p. 927)." Pominu, že kolaudace snad ani není dle nového stavebního zákona nutná (i když začali stavět na základě stavebního povolení nejspíš za účinnosti starého SZ), ale obecně z uvedeného plyne, že obě budovy zcela jistě nejsou budovami mise a nejsou ani bytem velvyslanece, neboť nemohou být do kolaudace užívány k deklarovanému účelu.
0 # Anonymní 2014-01-02 18:42
Vše nejlepší do nového roku Tomáši.


V záplavě zpráv je výživné i tohle parlamentnilisty.cz/.../...
Jsem opravdu zvědav, jak se bude k takové věci chovat justice, když je to v té v "kolébce":)

Už si to moc nepamatuju, ale neměl jste tehdy v tom 2001 k té akci nějaké "protistátní" prohlášení?

cnemo
0 # Anonymní 2014-01-02 19:10
"Je paradoxní, že v konečném důsledku byl vinným shledán umělec vybízející k národnostní snášenlivosti a nikoli lidé, kteří využívají státní symboly k šíření rasové nenávisti." - Tohle mám nejraději.

AHL
0 # Anonymní 2014-01-02 23:10
I když Janků nemusím, zde s ní souhlasím, jak ÚS rád judikuje, není 3. (resp. 4.) instancí a zakročovat má jen, když je zjevné porušení ústavních práv. Tak uvidíme, zda bude Šimáčková takhle aktivistická i v jiných případech a bude ke všem stejná, na druhou stranu určitě nehraje na mediální strunu, tak se můžou s Janů hezky vyvažovat.

Yossi
0 # Daniela 2014-01-03 04:31
Z ceskeho tisku:
"""""Pozemky i budova, kde se to stalo, patří Palestincům. Mají tam nově vybudovanou ambasádu a velvyslanec tam má svůj nový byt. Výbuch byl přímo v prostoru velvyslancova bytu v místnosti s trezorem," řekl TN.cz Michal Černý, který bydlí v sousedství."""""""""""
Kazdopadne se vybuch udal na pozemku, ktery uz vlastnila Palestinska sprava.
Nevim, proc celou budovu casto oznacuji za "byt", pritom se jedna o milionarskou vilu , residenci , domicil bohace.. ..Proc se soudruzi nedomahaji informace, kdo toto luxusni sidlo financoval?

Pane Jonasi a Cnemo, predstavte si, kolik porodnic, detskych skol a filtrace litru pitne vody se mohlo poridit v palestinskych uteceneckych taborech, misto tohoto burzoasniho luxusu !!
Ze by tito chudaci z palestinskeho lidu pracne a usilovne nasetrili penizky na palestinsky Bily dum v Suchdole za X milionu ? A to jsem jeste videla na videu, jak se tam prohani nekolik Palestincu (s palestinskym satkem) v cernych automobilech znacky Mercedes ..
0 # Anonymní 2014-01-03 14:10
Danielo, muzete mi uprimne odpovedet, proc Vas trapi nejake cizi penize? Neni to uplne jedno co si stavi (z naseho pohledu) soukromy subjekt za sve penize ? No a jestli to jsou nejake "erarni" nejakeho statu, tak snad primarne to je starost tech lidi, kterym tyto penize byly sebrany ("zdaneny"). Mozna by jim to otevrelo oci.

Pominme to, ze dle meho subjektivniho nazoru je ten barak hnusny... mam souseda, ktery si postavil vkusnejsi (a dokonce i vetsi) sidlo. Mimochodem, trapi Vas napriklad moje penize a muj dum ? Mel bych neco odevzdat?

MH
0 # Daniela 2014-01-03 21:42
Vazene MH,
zcela jiste mne osobne netrapi kapitalisticka, materialisticka ci burzoasni sidla, tyhle nazvy se docitam hlavne v ceskem tisku. V Emeryce, kde ziji, je luxusnich domu plno, i kdyz my mame domek skromny ..
Ale staram se, kdyz politici z ciziny zebraji a emocialne vydiraji bohatsi staty a pak rozhazuji penize, urcene pro jejich obcany a utraceji je za svuj osobni luxus. ---nelibi se mi to uz z principu ethickeho, pac je to jasna zpronevera...
Vam neprijde ostudne, ze na jedne strane pomahaji debi-humaniste ze zapadniho sveta zivit palestinske uprchliky , at uz mistni vlady ci jednotlivi aktiviste, oddane se obetuji, naloduji se na zasobujici lode do Gazy a potom otrli zastupci palestinskeho lidu si ziji za vybrane - darovane penize v klidne cizine jako prasatka v zite ?
MH,
Z vasich penez uz odevzdavate jiste trosicku na zastupitelske sidlo Palestiny, tato slusnost se ocekava od hostitelskych zemi...
P.S.: Z mych dani jde pomoc do Palestiny i Israele, takze asi i na ty zbrane, - moc doufam, ze se Israelci v Praze neukazou byt tak bridilsti a neodpali se.....
0 # Anonymní 2014-01-04 00:52
takhle bychom se dostali k tomu, jestli MZP opravdu potrebuje kormorana a bobra ( zpravy.idnes.cz/.../... ). Ja si myslim, ze ne. Jednoduse urednici rozkradaji rozpocet (sic v malem, ale absurdni to je vic nez nejaka nemovitost, kterych MZP dozajiste take nema malo).

U diplomacie to je trosku slozitejsi, nicmene nevyznam se v ni vubec: ono asi je dulezite, aby ambasada nebyla v nejake pastousce nebo panelaku (ja bych tam diplomaty tedy strcil). Nemyslim si, ze ta jejich novostavba je neco extra, lecktery dum na Borislavce / Hanspaulce / Brevnove by stal mnohem vice. Odhaduji, ze v CR na MZV se deji jeste horsi veci, akorat se o nich nedozvime.

Muzete to take brat tak, ze misto toho domu se mohlo poridit treba 100 raket pro Izrael, ktere takto nejsou (zato je 10 automatu v CR :-) ).

MH
0 # Anonymní 2014-01-03 09:19
Kriste Ježíši, dejte si obklad, Danielo.
0 # Anonymní 2014-01-03 21:59
..."Kriste Ježíši, dejte si obklad, Danielo."
Dovolím si upozornit, že jste zde špatně, pán Ježíš Kristus úřaduje vedle, u požehnaného pana V., na blogu 'Bylo nebude'....
0 # Anonymní 2014-01-03 09:39
Inspirace pro autora Česko-romské vlajky
Místo věnce s hakenkrojcem by zde mohl dát cikánské kolo:
www.nazi-lauck-nsdapao.com/czechnsblogo.jpg
0 # Anonymní 2014-01-03 11:03
Vlajka české menšiny v bývalé Jugoslávii je také hanobení státních symbolů ČR?
flagspot.net/flags/yu_fy-nm.html#cze
0 # Anonymní 2014-01-03 11:04
Výbušniny na ambasádě? Ilegální, říká bezpečnostní expert Šándor
lidovky.cz/.../...

Výbušný systém v trezorech používali v minulosti i čeští diplomaté
novinky.cz/.../...
0 # Anonymní 2014-01-03 11:24
0 # Anonymní 2014-01-03 11:30
Ilegální zbraně na palestinské ambasádě
respekt.ihned.cz/.../...
0 # Anonymní 2014-01-03 12:24
Jedine co me prekvapuje je, kolik vazenych zdejsich ctenaru to prekvapuje.

Uprimne receno, s velkym podivem by clovek mohl spis kvitovat, kdyz by na diplomatickych uradovnach statu a mocnosti, ktere jsou bezpecne dlouhodobe zname jako podporovatele, ci spise primo uzivatele, terorismu, nic takoveho nebylo.
Vzdyt tohle patri cela dlouha desetileti k bezne praxi mnoha zemi a rezimu a zrovna palestinsky "urad" je opravdu ten posledni, o kterem bych si myslel ze nic takoveho podnikat nebude.

Skutecnost, ze zastupitelske urady a jejich personal slouzi zejmena "lotrovskym statum" jako podpurne pracoviste pro vselijake nelagalni (ci primo nepratelske) aktivity a transkace (a bylo tomu takrka odjakziva) vi kazdy kdo se o preblematiku jen letmo zajima.

Mimo jine prave blizkovychodni rezimi v techto kolejich jedou skoro padesat let, konec koncu nejstarsi a starsi generaci jejich bojovniku (ve stari politiku, diplomatu a ctihodnych obchodniku) jsme k tomu sami vycvicili a vyzbrojili a naucili je pouzivat nase uzemi jako zakladnu.

Nechapu jediny duvod, proc by soudny clovek mel ocekavat, ze by v tom prestali... a tedy se divit i tomu ze nstane podobna nehoda, ci "nehoda".
DS
0 # Anonymní 2014-01-03 12:29
Výbušný systém v trezorech používali v minulosti i čeští diplomaté
novinky.cz/.../...
0 # Báša 2014-01-03 12:27
Mno... mne by zajímalo, kolik (tun) zbraní by se našlo například na izraelském zastupitelském úřadě.
0 # Anonymní 2014-01-03 13:41
Autor návrhů česko-romských vlajek protestuje proti absurdní pokutě
romea.cz/.../...
0 # Anonymní 2014-01-03 14:17
Já nejsem právník, ale jako držitel ZP jsem se učil, že:
§1 odst.2 zákona o zbraních praví, že se zákon o zbraních "nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji ... ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky ... nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, a jsou určeny k plnění jejich úkolů."
0 # Tomáš Pecina 2014-01-03 14:54
Byl velvyslanec příslušníkem ozbrojeného sboru nebo používal plastickou trhavinu při plnění svých diplomatických úkolů? Obávám se, že to druhé je pravda, ale určitě to není v souladu s právním důvodem jeho pobytu na českém území.
0 # Anonymní 2014-01-03 17:40
Me to s tou cikánskou vlajkou přijde spis jako zlomyslnost odpovědných úřadu vůči temhle protivnym pravdolaskarum..... Oni stále požadují po úřadech, aby násilné vystupovaly proti tzv neonacistu a vlastně nám vse, kterým se nelíbí politická korektnost a multikulturalismus... A někdy toho příště úřady mají dost a rádi je prasti pohlavně tím jejich pravdolaskar klackem a to je potom řevu... Tj. Me to pripada jako bumerang efekt
0 # Anonymní 2014-01-03 18:22
Může se zveřejňovat jméno oznamovatele trestného činu/přestupku?
romea.cz/.../...
0 # Tomáš Pecina 2014-01-03 21:20
S ohledem na to, že DSSS k této "kause" vydala už několik tiskových zpráv, pak jistě ano. Ti dementi kolem Vandase mají vskutku schopnost vystihnout to, co lidi nejvíc tíží…
0 # Anonymní 2014-01-04 16:17
Amen, presne tak.
0 # Anonymní 2014-01-04 12:48
Zde je výčet některých nedemokratických zemí, včetně třeba Rakouska, Kanady či Dánska: en.wikipedia.org/wiki/Flag_desecration

I.
0 # Anonymní 2014-01-04 17:05
Jaký je rozdíl? mezi vlajkou Protektorátu Čechy a Morava
flagspot.net/flags/cz-bm39.html

a vlajkou Vršovic
flagspot.net/flags/cz-ab-vr.html

resp. vlajkou Městské části Praha 10
cs.wikipedia.org/wiki/Praha_10
0 # Anonymní 2014-01-05 17:15
Jedinou otázkou zůstává, zdá pp. Vandas se Štěpánkem pokutu zaplatí dobrovolně...

Podle mě jedinou otázkou zůstává, jestli jsou Vandas se Štěpánkem tvůrci toho dortu. Jelikož člověk obvykle nedává dort sám sobě, tak patrně ne. V tom případě je ovšem pachatelem někdo jiný :-)

-es-
0 # Tomáš Pecina 2014-01-05 20:11
Pokud ho jedli, hanobili.
0 # David Schmidt 2014-01-05 20:36
To je jako byste si upekl dort a napsal si na něj "Tomáš Pecina". :) Každopádně pokud dort snědli, tak to není přeci hanobení, ale že mají ČR rádi.
0 # Tomáš Pecina 2014-01-05 20:42
Ale oni snědli tu nápisem zhanobenou vlajku, čímž se s přestupkem identifikovali. Přestupkem by ale podle mého názoru bylo i sníst vlajku takříkajíc panenskou, se správně zaříznutým klínem, poměrem stran i odstíny barev.

Na Slovensku jsou za tak hrozný zločin tři roky, mohou být rádi, že v demokratičtější České republice jim hrozí pouhá pokuta do 10 tisíc.
0 # David Schmidt 2014-01-05 21:15
Podle § 9 písm. j) ZUSS se sice na státní vlajku nesmí mj. i nic psát, dort ani obrázek však není státní vlajkou, ale její napodobeninou, a i tak přestupkem není pouhé porušení ZUSS (tj. text ne na napodobenině, ale na státní vlajce), ale jen "zneužití, úmyslné poškození nebo hrubé znevážení", § 13 odst. 1 ZUSS.
0 # Tomáš Pecina 2014-01-05 21:31
Zneužití jako z učebnice. Kdybyste si na dort namalovat krucifix, také byste se dopustil rouhání, a neobhájil byste se tvrzením, že jste to udělal z lásky k Ježíši Kristu.
0 # David Schmidt 2014-01-05 21:52
Já myslel, že na tom dortu je marcipán, ne státní vlajka.
0 # Anonymní 2014-01-06 00:03
Já jsem se zase domníval, že jsou to ty nové plavky s jedlým klínem, co přál T. Pecina Y. Bartošové k novému roku...
0 # Anonymní 2014-01-12 14:11
Nová česká vlajka
nova-vlajka.vlast.cz
0 # Anonymní 2014-01-26 15:21
Islamic Republic of Czechia
imgur.com/a/oQOs3
0 # Anonymní 2014-02-25 14:31
Hanobení vlajek, kdy se to smí?
Když umělec Tomáš Rafa na českou vlajku napasoval vlajku romskou, vyfasoval pokutu. Ta se za hanobení státních symbolů může vyšplhat až na tři tisíce.

Jenže zrovna tak se přestupků dopouštějí ti fanoušci, kteří na zápasy chodí s vlajkami popsanými názvy měst nebo jmény hráčů.
Proč proti nim úřady nezasahují? "Obecně se domníváme, že uvedené chování fanoušků není pro společnost nebezpečné a nemělo by být postihováno," řekl deníku Metro Vladimír Řepka z ministerstva vnitra.
Podle něj by situace byla jiná, pokud by se na vlajce objevily vulgární nápisy nebo symboly nebo třeba byla veřejně spálena.


Chcete fandit Čechům z hospody? S volnými místy už moc nepočítejte
metro.cz/.../...
0 # Anonymní 2014-03-03 11:13
Policisté zabavili tři česko-romské vlajky ze sedmi
magazin.aktualne.centrum.cz/.../...

Praha 7 potvrdila pokutu protirasistickému umělci, díla mu zabavili
praha.5plus2.cz/.../...
0 # Anonymní 2014-03-20 15:47
Náckové jsou rození komici, neví ani, jak správně držet vlajku
hrebenar.eu/.../...
0 # Anonymní 2014-03-23 19:44
Na mítinku DSSS pálili vlajku EU
novinky.cz/.../...
0 # Anonymní 2014-03-23 19:54
Nakupujte akce firem vyrabejici eurovlajky. Pote co Putin zavelel svym vernym po svete atack proti "Evrope" bude jejich verejne paleni oblibenym hobby
0 # Anonymní 2014-04-29 17:40
Česká vlajka jako rohožka. Utřete si boty, radí průvodci výstavy
echo24.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)