Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nedosti na tom, že potenciální televisní diváci jsou v den státního svátku nuceni strpět trapné představení, při němž jsou honorováni presidentovi oblíbenci, ale Česká televise jim pravidelně servíruje i další vydatné chody: letošek byl kupř. ozdoben reprisou dokumentu Petra Lokaje Evropská hvězda Edvarda Beneše (2004), svatopisného pojednání o životě a díle člověka, který, jak jsem přesvědčen, bude nejpozději za 50 let všeobecně pokládán za slabého, špatného politika a nadto za válečného zločince, osobně odpovědného za smrt tisíců sudetských Němců.

Beneš je v dokumentu líčen jako muž mnoha talentů a nemnoha chyb, jako oběť své doby a věrolomnosti druhých. S výjimkou Zbyňka Zemana (jehož vystoupení jsou ovšem zřetelně krácena a manipulována) dostávají slovo jen tzv. oficiální čeští historici, kteří dobře vědí, čí píseň zpívat, aby se jim v místní akademické obci vedlo co nejlépe.

Vrcholem chucpe té hodinové odpornosti je vážně předkládané tvrzení, že E. Beneš se výraznou měrou zasloužil o to, že vyhnání a okradení německé menšiny proběhlo humánním způsobem. Netušil jsem, že termín vylikvidovat, který Beneš ve vztahu k Němcům v té době užíval, je ve skutečnosti výzvou k humánnosti…

Komentáře   

0 # cnemo 2010-10-30 17:54
Beneš byl docela směšná figurka, která se vždy ohla ve směru převažujících větrů. Jediné, že co je mu třeba opravdu poděkovat, je odsun sudetských Němců a způsob, jakým to bylo provedeno. Zapomeňme raději na to, že to mu to bylo v podstatě nalinkováno vítězi, kteří pochopili, že stát s takovou neloajální menšinou nemůže fungovat. Kdyby k odsunu nedošlo, pak by dnes ČR s velkou pravděpodobností neexistovala.
Skončila by nějak tak jako Jugoslávie.

Způsob odsunu byl obdivuhodně málo krvavý. V hrůzách WWII, kde se mrtví počítali na miliony, se nedělo v principu nic. Pomsta vítězů bývá obvykle daleko tvrdší a hroznější, česká pomsta za zabíjení a ponížení byla více méně sametová. Nemluvme o Rusech, nad jejichž chování na nepřátelských územích se můžeme ideologicky pohoršovat. Jen si vzpomeňme, jak zacházeli "demokratické" státy s civilisty v německých městech v době, kdy už masové bombardování připomínalo vyhlídkový let a nemělo naprosto žádný vojenský význam.
0 # Anonymní 2010-10-30 21:23
...mu to bylo v podstatě nalinkováno vítězi

Bud o tom ve skutecnosti nic nevite, nebo lzete.
0 # Anonymní 2010-11-01 12:26
Cnemo, je to otřesné co zde píšete!
Zřejmě jste jeden z těch rodin co si po našich německých spoluobčanů nakradli co mohly, a dodnes nakradené užívají tak, jako senátor Štětina a mnoho jiných "vážených" občanů.Jak by Vám bylo, kdyby jste byl vy okraden o vše a vyhnán z domova, dejme tomu tenkráte do sovětského svazu, a musel jste se dívat na to jak si zloději a vrazi užívají váš majetek?
0 # gogo 2010-11-01 16:34
Kdyby se bývalo aplikovalo oko za oko, třetina Němců by šla pod zem, třetina vystěhovat a třetina zotročit.
Fakticky došlo k tomu, že v době mocenského vakua, kdy Němci prchali před postupem osvobozenecké armády, se k moci dostávala různá lokální lůza. Československá armáda i policie byly z pochopitelných důvodů neaktivní a bylo jen málo možností jak mocensky zasáhnout z Londýna nebo Moskvy. Organizovaný odsun pak byl na trochu jiné logistické úrovni. Ono kdyby si Němci nezačali s vyhlazováním, tak by je patrně nikdo nevyháněl. Většinou se předpokládá, že riziko nese útočník - tj. když se mne pokusí soused zabít a nepodaří se mu to, musí očekávat, že půjde sedět nebo dostane kulku do hlavy.
Dnes je prostě móda točit filmy a zastávat sudetoněmecká stanoviska a pojímat věc ahistoricky.
K Benešovi nemám nijak kladný vztah. Z mého hlediska byla chyba amnestovat paušálně násilné činy. Nevím, do jaké míry byla motivace ideologická a do jaké to byl realismus.

Na skupinové úrovni se to tlachá moc hezky, při nahlédnutí do konkrétních osudů lidí je to běs z obou stran a opravdu jsem v tomto zdrženlivý (i když to možná z předchozího tak nevypadá).
0 # Anonymní 2010-11-01 18:16
gogo, jděte do kina na "Habermannův mlýn". třeba vás to trochu poučí o bývalých spoluobčanech.
Příběh se stal v Bludově u Šumperka.
0 # gogo 2010-11-01 19:04
Bydlím odtud nedaleko a film jsem viděl, nemějte strach.
0 # Anonymní 2010-11-01 20:57
kdyby se bývalo aplikovalo oko za oko

Pokud je mi známo, tak etnických Čechů bylo za protektorátu zavražděno méně než Němců při odsunu. A to nemluvím o tom, že se Benešovy dekrety netýkali výhradně Němců, ale i Židů a Rakušanů.

Československá armáda i policie byly z pochopitelných důvodů neaktivní

Právě, že aktivní byli a dost často se zapojovali do vraždění a mučení.

bylo jen málo možností jak mocensky zasáhnout z Londýna nebo Moskvy.

Je příznačné, že zatímco Američané nestrpěli žádné excesy a zasahovali do toho, tak Sověti nečinně přihlíželi.
0 # JzP 2010-11-01 21:37
Beneš byl především mezi lety 1945 a 1946 samozvaný "prezident". Docela by mě zajímalo, jakým právem nechal Nosek zatknout Háchu (ten mohl podle ústavy z roku 1920 být maximálně zbaven funkce zákonodárným shromážděním, pokud vím). Zřejmě podle stejné vylhané konstrukce, která tvrdila, že Beneš ve skutečnosti neabdikoval, že to neplatilo, jak do nás hustily soušky učitelky na základní škole. Beneš má na rukou mimo jiné i Háchovu krev, hanba.
0 # gogo 2010-11-01 23:29
a Maďarů a dalších zrádců .. takhle nějak je to tam myslím napsáno.

Sověti si na rozdíl od Američanů prožili s Němci svoje, tedy se moc nelze divit, že nebyli útlocitní. Kdyby Američanům upálili pár vesnic ve stodolách, tak by na to hleděli jinak. Ono i při válce Severu s Jihem docházelo k poměrně velkým brutálnostem, takže ne že by to soudruzi zpoza Atlantiku neuměli.
Američané například mají na svědomí kobercové nálety na civilní obytné čtvrti. Nemoralizuji, jen to udávám jako příklad vojensky nadbytečného týrání nepřátelských civilistů.
Tím pochopitelně neobhajuju násilí na civilistech nebo právě neaktivních bojovnících.
Je to myslím velmi často balancování mezi pomstou a čímsi co bych nazval vnucenou sebereflexí. Ony jedny srovnané Drážďany možná poskytly národu nadlidí více sebereflexe než všechny soudy a dokumenty dohromady. Dát alespoň symbolicky okusit vlastních plodů je velmi výchovné opatření a jako myšlenkový experiment je součástí výchovy dětí (tobě by se líbilo kdyby ti někdo utrhl ruku jako jsi to právě udělal mouše?).
Může to posílit otupělou schopnost vcítění se.

Ohledně počtu etnických Čechů poškozených v důsledku okupace (těmi budeme pracovně myslet neněmecké obyvatele a vyloučíme Židy, kterým se dostalo vlastní kategorie) bych se odvolal na projev pana Heydricha, který ve svém projevu jasně vysvětlil, že je třeba nechávat naději na přežití i podlidem a proč je to strategicky nezbytné.
Řekněme, že v případě Židů a Cikánů Němci v řešení započali, u Čechů se čekalo na vyklizení území na východě, což se opožďovalo a nakonec zcela zhatilo. Poláci a Rusové na tom byli podstatně hůř.
Je také zajímavé, jaké se u nás vedou debaty, zatímco Polsko posunulo i hranice svého státu a nikdo vůči nim nevznáší žádné revizionistické požadavky.
Obyvatele protektorátu Němci drželi v podřizenosti a tu a tam jich pár vybili pro výstrahu. Masakr nebyl takticky výhodný pro zdar třetí říše.

Je obtížné si představit skupinu, která by se nepokusila vyhnat ty bývalé spoluobčany, kteří se je pokusili vyhladit. Můžeme si říkat, jak to bylo nepěkné, ale funguje to tak prakticky vždy když nastane chaos po prohrané vyhlazovací válce. Příslušníci agresora to jako skupina schytají od těch určených k likvidaci právě proto, že se skupinově vymezili.
Individuálně to pochopitelně schytávají lidé na obou stranách bez toho, že by mohli něco příliš ovlivnit.
0 # Anonymní 2010-11-02 10:00
Je obtížné si představit skupinu, která by se nepokusila vyhnat ty bývalé spoluobčany, kteří se je pokusili vyhladit.

Ja bych se zase odvolal na Beneše, pane gogo. Dle jeho slov byla 2. světová válka záminkou, nikoliv příčinou odsunu.
0 # cnemo 2010-11-02 10:09
>Zřejmě jste jeden z těch rodin co si po našich německých spoluobčanů nakradli co mohly, a dodnes nakradené užívají tak, jako senátor Štětina a mnoho jiných "vážených" občanů

To ne, jen znám z vyprávění příchod českých vyhnanců z pohraničí do dědiny, kde bydleli moji předkové. V posledních dnech války mi jen náhodou nezastřelili dědu a strýce, jiný strýc se štěstím přežil koncentrák. Hodně lidí takové štěstí nemělo.

Tzv. němečtí spoluobčané se změnili na nepřátele z vlastní vůle a protože válku se svým Führerem naštěstí nevyhráli, byly následky docela logické. Nakonec jim vlastně Češi splnili národní sen - pomohli jim zpět do Reichu:)
0 # Anonymní 2010-11-02 10:17
Tzv. němečtí spoluobčané se změnili na nepřátele z vlastní vůle a protože válku se

Ve skutečnosti to byl dlouhý proces, na kterém nesou velký podíl i Češi. At uz jsou to události v roce 1919 nebo výroky čelních představitelů státu. Napřiklad Masaryk Němce označil za imigranty a podřadnou národnost, těžko se jim potom divit, že nikdy nepřijali ČSR za svojí zem.
0 # gogo 2010-11-02 12:08
Já měl v Drážďanech prastrýce, z celého bloku domů přežil nálet jen on a nějaké batole.
Zajímavé jsou i drobné historky jako např. když jeden spoluobčan v sobě objevil takhle najednou nadčlověka a hlásil se k Němcům. Příslušný úředník byl velmi rozumný a nový přírůstek panské rasy brzo mašíroval ke Stalingradu, odkud se už nevrátil. Myslím, že i tento Genosse bude figurovat v Posseltových seznamech obětí české genocidy.
0 # gogo 2010-11-02 12:39
...Ja bych se zase odvolal na Beneše, pane gogo. Dle jeho slov byla 2. světová válka záminkou, nikoliv příčinou odsunu...

Nezapomeňte, že odsun byl domluven velmocemi - teď to neberte alibisticky. I když nepochybuji o tom, že se Benešovi tohle řešení velmi hodilo, nepřeceňoval bych jeho vliv na průběh a výsledek rokování velmocí. Nebo myslíte, že vedl široké protiněmecké spiknutí? Pod záminkou vyhnání pár set tisíc starousedlíků žijících mimo Německo konspirátoři přiměli Němce zahájit vyhlazovací válku, aby je pak pod touto záminkou mohli konečně vyhnat?

Kromě toho myslím, že odsun jako řešení byl přijat i z toho důvodu, že část Němců utekla před postupem spojenců do Německa sama (dokonce i sám vůdce vydával v tomto směru pokyny) a také na některých osvobozených územích vzali lidé "spravedlnost" do vlastních rukou jak jen to davy umějí.
Řekl bych prostě, že odsun byl částečně započat automaticky a byl přímým důsledkem vedení vyhlazovací války ze strany Němců.
Opět prosím zdůrazňuji, že si tady povídáme v kontextu skupin. Jednotlivé lidské osudy jsou jiná liga a to bychom mohli začít historkami o tom, jak můj praděda bojoval na italské frontě a když bylo v neděli příměří, hráli s Italy karty, měnili si konzervy a chlubili se kolik komu před válkou dojila kravka.
A v pondělí bajonet auf a marš...
0 # Stan 2010-11-02 13:15
Na Edvarda Beneše nemám zrovna dobrý názor, tvrdím o něm, že se dvakrát "podělal" v okamžiku, kdy měl učinit klíčové rozhodnutí, ale mávání dle místních pamětníků od začátku do konce vylhaným Habermannovým mlýnem, oddělování příčiny od následku a poté vyžadování jakési "sebereflexe" po lidech, kteří s válečným ani poválečným násilím neměli nic společného, to je už skutečné chucpe, proti kterému je třeba se ozvat.

A pokud se proti tomu jasně nevymezíme, jako to udělali Poláci, Rusové a další, budeme toho trpce litovat. V Německu je významná skupina lidí, jakkoli menšinová, která i ve třetí či čtvrté poválečné generaci stále ještě živí myšlenku na revanš. A protože hospodářsky už jsme dnes na Německu více závislí, než za Protektorátu (tam to někdy spíš vypadalo, jakoby Německo bylo válečně a hospodářsky závislé na českých zbrojovkách, cukrovarech, lihovarech atd.), není divu, že tito lidé jsou stále více slyšet. K podivení je naopak to, že se najde vždy dost flagelantů z našich vlastních řad, jak je vidět z článku i diskuse pod ním.

Při vší úctě k autorovi, ve věci hodnocení odsunu Němců s ním nikdy nemohu souhlasit. Volání po jednostranném vyrovnání a sebereflexi od lidí, pro něž česko-německé dějiny začínají až květnem 1945, nemohu hodnotit jinak než jsko faleš.
0 # Habermann Wolfgang 2010-11-02 21:56
Na adresu stan: Musím na tomto místě kontatovat, že vaše názory jsou zcela primitivní!
0 # Stan 2010-11-03 17:19
Zato ten Váš výkřik je opravdu velmi sofistikovaný, Herr Habermann :)
0 # cnemo 2010-11-03 19:22
Obávám se, že Herr Habermann z vlčího gangu;) patrně nezná význam slova primitivní. Mohl váš názor označit za zcestný, hloupý nebo třeba nepřijatelný. Ale primitivní?
0 # Anonymní 2010-11-03 21:43
No podle všeho musel Beneš ty "velmoci" hodně dlouho přemlouvat, než na to kejvly. V Moskvě to pravděpodobně i směnil za Podkarpatskou Rus. Aspoň to vychází z toho, co tvrděj pamětníci, včetně jednoho váženýho tlustýho pána s čvaňhákem. A pak to střelil bolševikům všechno nastojato, takže je to vlastně jedno. Jak zrovna napsal jistej Joch, nezasloužil se jen o stát, ale dokonce o dva státy.

A Polsko svoje hranice nikam svévolně neposouvalo, to bylo totiž posunutý na západ celý. Báťuška Stálin tak skazál.
0 # Anonymní 2010-11-04 01:58
Právo je porušováno, vláda a poslanecká sněmovna provádí divoké akce, při kterých je zneužíván institut legislativní nouze, a sám velký právník se zabývá bojem proti Benešovi - nene, od práva si nic slibovat nemůžeme.
0 # gogo 2010-11-04 08:22
Tohle téma má u pana Peciny stálé místo. Podobně jako pan Cato si vždy vzpomněl ve svých proslovech na Kartágo.
0 # cnemo 2010-11-04 17:39
>No podle všeho musel Beneš ty "velmoci" hodně dlouho přemlouvat, než na to kejvly.

No, nejsem si jist jestli tomu tak bylo. Ale pokud ano, byl to asi jediný skutečně státnický čin za celý život:))

Mimochodem, nehdejte v tom proboha nikdo spravedlnost, byla válka. Tam je jediným měřítkem síla.
0 # Anonymní 2010-11-04 19:18
cnemo, tak podle Vás je ještě zřejmě válka. Bravo!!!
0 # Stan 2010-11-04 22:45
Anonyme, fšude fšichni válčí proti zlým teroristům, co nám závidí naši demokracii, lidská práva a rozvoj, a Vy chrápete!
0 # cnemo 2010-11-06 11:22
>cnemo, tak podle Vás je ještě zřejmě válka. Bravo!!!

To nikoli, ale platí stav, který tou válkou vznikl. Jinak by tady byl protektorát a Paříž patřila Německu:)

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)