Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Dnes vydaným rozhodnutím, již čtvrtým v téže věci, odmítlo ministerstvo vnitra registraci Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Přestože rekapitulace hypertrofovala již natolik, že rozhodnutí má patnáct stran, je jeho argumentace zcela identická s tou, kterou ministerstvo neúspěšně uplatnilo v řízení o žalobě proti třetímu odmítavému rozhodnutí.

Budeme samozřejmě reagovat další správní žalobou a protože ministerstvo ignoruje závazný právní názor soudu a opakovaně předkládá identické, minulým rozsudkem odmítnuté argumenty, patrně i trestním oznámením.

Aktualisováno.
Správní žaloba.

Komentáře   
0 # Anonymní 2014-10-03 14:11
Tak rychlé rozhodnutí, ani jsem nestihl navštívit sázkovou kancelář. Je to čím dál víc napínavé. Kamínek
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Tomáš Pecina 2014-10-03 14:22
Nakonec možná uspějí. Právě jsem zjistil, že mě vůbec nebaví psát počtvrté tu samou žalobu. Asi burn-out syndrome – budu si muset najmout advokáta. Neznáte nějakého schopného?
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Anonymní 2014-10-03 14:59
to je vtip?:)
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Tomáš Pecina 2014-10-03 15:12
Že mě nebaví psát pořád dokola to samé, v žádném případě vtip není.
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Anonymní 2014-10-03 16:39
Pane Pecina, i já se přimlouvám, abyste pokračoval. Berte to sportovně: Žalobu máte hned (ctrl+c, ctrl+v) a tím trestním oznámením celou causu zbavíte dosavadní monotónnosti. Olin
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Anonymní 2014-10-03 18:59
vytrvalostí a píli k cíli
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Philip Sudak 2014-10-04 19:44
Trestni oznameni bude jiste pravem, o tom nelze vesti sporu, lec nemyslim si, ze jej prokuratura pravem uzna.
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Anonymní 2014-10-03 14:39
Spíše nechci domýšlet kdybych třeba já (právní laik) v dobré víře zakládal dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem a stal se z toho třídní boj demokracie, nebo jak ten gordický uzel nazvat.
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Báša 2014-10-03 18:35
Tak holt nesmíte zakládat občanská sdružení s p. Pecinou. Nebo musíte vynechat vb žádosti některá klíčová slova. Namátkou: untermensch, blut und boden, ein raich - ein blut, miliony vyhnaných, Heim ins Reich a tak podobně. Pak to sichr klapne.
Ostatně...
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Philip Sudak 2014-10-04 19:49
Proboha, clovece, v tomto state je slovo Nemec, nemecky atp. sprostym slovem. Co pak, asi, slovo Sudety, co?
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Anonymní 2014-10-04 19:54
Vy jste takové výrazy ve stanovách sdružení našel nota bene s předvedenými pravopisnými chybami, nebo jen tak žvatláte? Olin
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Báša 2014-10-04 21:34
Jen si tak žvatlám. Ono to čas od času někoho vrátí na zem.
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # krystlik 2014-10-03 15:20
Bez ohledu, vážený pane Pecino, zda Vás baví nebo nebaví psát prakticky tutéž žalobu – chcete snad dopustit, aby si český stát dělal, opravdu co chce a ignorovat i své vlastní zákony?
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Tomáš Pecina 2014-10-04 03:19
Tak žalobu mám, a teď mi někdo pomozte zformulovat odstavec, po jehož přečtení průměrně inteligentní policista pochopí, že nerespektování závazného právního názoru v kasačním rozsudku je trestný čin. Předem děkuji za spolupráci.
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Anonymní 2014-10-04 11:20
Třeba: Vite Kefalín co znamená nerespektování obsahu kasapčního rozsudku? Nevíte? To je vzpoura, Kefalín! A za tu vás prokurátor zavř a budete deset let lámat šutr holýma rukama! A kdyby byla, jaj bože, Kefalín válka, tak bych rovnou zastřelil! Jaj bože, jak já bych vás rád zastřelil!
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Tomáš Pecina 2014-10-04 11:54
Vy to zlehčujete. Skutečně vážně se ptám, jak zprostředkovat osobě, která s největší pravděpodobností doposud nedospěla k hlubšímu poznání ohledně pravidel pro psaní -i/y v příčestí minulém, bolestně v této problematice, jakož i četných jiných, tápajíc, princip procesní (instanční) vázanosti správního úřadu právním názorem soudu.
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Anonymní 2014-10-04 16:10
Tak to Vám nezbyde než této osobě zorganizovat školení základů práva s vysvětlujícími komentáři ohledně užití i/y, které bude tomu trestnímu oznámení předcházet. Studijní materiály by mohla vydat kupř. společnost Guidemedia etc. Olin
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Philip Sudak 2014-10-04 23:11
Myslím, že spatlat něco takového je nad skromné síly všech, kteří jsou schopni Vám poradit. Nezbude proto, než abyste se upnul alespoň k té naději, že správně rozlišit i/y (alespoň v podstatných věcech) dokáže alespoň dozorový státní zástupce.
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Anonymní 2014-10-04 23:28
Obecně můžu říci, že je možné i nerespektovat právní názor v kasačním rozhodnutí, a to, pokud se změní v následném řízení skutkové zjištění v dané věci, tedy následně pak hodnocení věci a nakonec právní závěry. V tomto případě pak nižší soud (resp. správní orgán) nemusí být vázán právním názorem NSS. Jinými slovy, je judikováno, že vázanost právním názorem NSS neplatí absolutně.

Já řeším něco podobného a zvažují také trestní oznámení ve své věci na správní orgán. Domáhám se nahlížení do spisu, dvakrát jsem byl u soudu úspěšný, dvakrát bylo rozhodnutí správního orgánu zrušeno pro nepřezkoumatelnost.
Nyní správní orgán vydal třetí negativní rozhodnutí a nadřízený orgán ho potvrdil, přičemž mé VŠECHNY argumenty v odvolání absolutně pominul. Jinými slovy, nadřízený orgán v odůvodnění pouze uvedl, že jsem neprokázal právní nárok a nemám tedy nárok nahlédnout do spisu (pozn. nahlížím dle § 38/2 s.ř.)

Budu podávat správní žalobu, kde očekávám jednoznačně výrok "zrušuje se z důvodu absence odůvodnění ze strany správního úřadu".

Takže správní orgán zcela účelově, zcela šikanózně vydává nepřezkoumatelná rozhodnutí a tím nemůžu uspět meritorně před soudem. Je to na trestní oznámení za zneužití pravomoci či není?
Já si myslím, že ano. Na rozdíl od případu pana Peciny ve správním řádu je jednoznačně uvedeno (§ 89/2), že "správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání", z čehož vyplývá, jak já to chápu, že se správní orgán MUSÍ vypořádat v rámci odvolacího řízení předloženými námitkami.
T. Moláček
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Tomáš Pecina 2014-10-05 01:15
Závaznost právního posouzení věci je jistě omezena podmínkou rebus sic stantibus, obecně formulované právní názory jsou arci závazné absolutně.
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Philip Sudak 2014-10-05 13:00
V tom je stěžejní problém dosavadní právní úpravy - soud ve správním soudnictví má toliko kassační pravomoc, rozhodnutím dotčený správní orgán je jím sice vázán a je povinen respektovat právní názor soudu, avšak, není moci v tomto světě, která by jej k tomu, účinně a rychle, donutila.

Zbývá, totiž, reálně toliko pořad práva trestního, problém však je, že obžaloba neleží v rukou "poškozeného", nýbrž orgánu státu, který, lhostejno proč, buďto vůbec takovéto skutky obžalovat (stíhat) nechce, či stíhá-li již jednou, tak tak "kvalitně", že je to možná ještě horší, než když nestíhá.

Mírný posun oprávnění soudů ve správním soudnictví k appellačnímu principu a obnovení institutu žalobníka soukromého v tr.soudnictví by problémům, alespoň z velké části, jistě zabránily.
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Anonymní 2014-10-07 14:34
Zbouráte náš systém, píše Junák Sobotkovi. Kvůli novele zákoníku
tyden.cz/.../...
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
Přidat komentář