Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Přiznejte se, milí čtenáři, že jste aspoň na chvíli podlehli ilusi, že soudkyně Dana Šindelářová vyloučí znalce Ivo Svobodu ze samolepkového procesu, protože i pro ni bude příliš, že tentýž znalec se nejprve osobně podílel na rozhodování, zda vyhovět přání ministra Kocába a demonstraci Svobodného odporu v Jihlavě rozpustit, a poté o celé akci sepsal přesvědčivý a nestranný znalecký posudek, ve kterém toto rozhodnutí vyhodnotil jako zcela správné a s využitím poznatků o akci, které na místě samém nasbíral, shledal zamýšlený pochod závadovým diskursem.

Myslel jsem si to i já, neboť se mi jevilo prima facie nemožným, že by soudkyně Šindelářová skutečně mohla přehlédnout, že takto vypracovaný znalecký posudek je nepřezkoumatelný (jiný znalec nebude mít stejné poznatky a logicky tak nemůže správnost Svobodovy autoptické zkušenosti vyhodnotit a posoudit) a téměř učebnicovým příkladem nedostatku nestrannosti je i to, že se znalec určitého děje sám účastní a aktivně do něj zasahuje, čímž si o něm utvoří pevný, předsudečný názor, který pak ve znaleckém posudku obhajuje.

Mýlil jsem se. Jde-li o to, dostat do vězení představitele protisystémové oposice, jdou všechny zásady fairového procesu stranou. D. Šindelářová ve svém brilantně odůvodněném opatření vysvětlila, že shora popsané drobné nedostatky ani v nejmenším nevadí a Ivo Svoboda je ten nejlepší znalec, jakého si orgány činné v trestním řízení mohly vybrat.

Návrh vyslechnout jej jako svědka ovšem zároveň zamítla, přestože už při jeho znaleckém výslechu bylo zřejmé, že z jeho výpovědi by mohly vyjít najevo mimořádně zajímavé skutečnosti svědčící ve prospěch obžalovaných: od navrhování svědků je tu přece odjakživa obžaloba, úkolem obhajoby je tiše poslouchat a pro forma se tu a tam vyslýchaných na něco nedůležitého optat!

Přiznám se, že to už se mi víc líbil proces s členkami Pussy Riot: tam se aspoň spravedlivý proces nepředstíral, nerovné postavení procesních stran bylo akcentováno umístěním obžalovaných v kleci a veškeré jejich důkazní návrhy, např. na projekci předmětného videa, zamítal soud automaticky.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-08-29 13:23
Já už se v tom moc nevyznám,jelikož kam příjde Svoboda tam je chaos a zmatek,ale neměl v tomto případě o Svobodovi podjatosti rozhodovat Nejvyšší soud? Nebo si to pletu z jiným procesem?
0 # Tomáš Pecina 2012-08-29 13:32
Nepletete, nicméně jak se vyjádřil NS, je zřejmě privilegovaná informace dostupná pouze zasvěcencům s vyšším justičním svěcením, nikoli sprostým obviněným.
0 # Anonymní 2012-08-29 15:25
Jak mám rozumět slovům soudkyně: problematika případné podjatosti ... byla konzultována u Městského a Nejvyššího soudu? Opravdu bych tomu rád rozuměl, protože takhle napsáno to snad vypadá, že už bylo rozhodnuto na nejvyšších místech. Jiří Janečka
0 # Tomáš Pecina 2012-08-29 15:33
Rozumějte tomu tak, že vedle instanční linie dané trestním řádem existuje v případě politických procesů i institut neformálního dotazu, jímž se nižší soud ptá vyššího, jak má rozhodnout. Asi jako když před r. 1989 soudcům radili straničtí tajemníci. Jsem zvědav, co z toho nalezneme ve spisu a co se dělo úplně mimo něj.

Bože, jak já se těším, až tohle Šindelářové v odvolání omlátím o hlavu!
0 # Anonymní 2012-08-29 17:39
Nemůžu se prostě ubránit dojmu, že soudy rozhodují podle své libovůle a zneužívají toho, že pro mimořádné opravné prostředky je povinné zastoupení advokátem. Navíc neúspěšné odvolatele v trestním řízení čeká ještě sankce v podobě povinnosti uhradit státu 10 tisíc.
Takto vytvořenou barierou pak projde minimum potrestaných.
A stejná žumpa panuje i v občanském soudním řízení.
0 # Anonymní 2012-08-29 18:41
Ten institut jste nazval hezky, ale ještě jsem nezažil, že by se k němu někdo takhle pitomě přiznal. Myslíte, že je to až na odvolání. Spíš je to na podjatost soudkyně, ale samozřejmě všech oněch soudců zúčastněných na učené disputaci pro případné jakékoliv další rozhodování ve věci. Protože těžko konzultovaly budovy. Hlavně je to nejméně na kárňák a odchod bez pocty, čehož se sice nedočkáme, ale dobré východisko pro případnou revizi někdy a někde jinde... Já totiž nevím jak Vás, ale mne z jistých historických paralel úplně zamrazilo a to si myslím, že pokud jde o českou justici, tak nějak přecitlivělý nejsem. JJ
0 # Tomáš Pecina 2012-08-29 18:57
To záleží na tom, co se najde ve spisu. Úspěch nepředpokládám, nezapomeňte, že jde o politický proces, ve kterém jde platné právo stranou.
0 # Anonymní 2012-08-30 16:41
Pokud tedy dojde k odvolání, jde předvolat soudkyni Šindelářovou, aby sdělila s kým konkrétně věc projednávala, abyste mohli případně vznést námitku podjatosti soudce? Ta celá situace se mi zdá poněkud tragikomická. Leclerc
0 # FORTUNA 2012-08-30 22:21
ad Leclerc 30.8.12, 16:41 a předešlé

Nezačíná být konečně zřejmé, že je třeba v česku posuzovat právo (tedy to, co v anglosaském světě se zve law and order, the rule of law, justice, atd), způsobem, který je platný obecně, spíše než jen v česku?

mv
0 # Anonymní 2012-09-10 21:49
Je evidentní, že centrální plánování se u soudů uchovalo a považuje se za jediné možné řešení výkonu spravedlnosti... Stále proto nerozumím vašim problémům... Jednoduché řešení přeci neexistuje...

Petr v

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)