Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Uplynuly pouhé čtyři roky od zahájení trestního stíhání v kause nálepkových teroristů a máme tu rozhodnutí soudu ve II. stupni. Nejprve Vrchní soud v Praze vyhověl našemu návrhu na delegaci věci Krajskému soudu v Praze, a tento soud poté zprošťující rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 zrušil, naznačiv celkem jasně, že v případě pravicových extremistů se nedá na nějaké důkazy nebo procesní práva obžalovaných příliš hledět, důležité je správné ideologické vyznění rozsudku.

Cituji: Ani hodnocení obsahu předmětných samolepek prvým soudem není zcela korektní, obzvlášť v době, kdy se pravicový extrémismus stále více rozmáhá (nejen v ČR), a tudíž i v důsledku medializace je povědomí široké veřejnosti a zejména mládeže již na vyšší úrovni, než tomu bylo v dřívějších dobách. Propagaci neonacistického hnutí Národní odpor lze pak stěží obhajovat odkazem na principy demokratického státu a nutnost respektovat právo na odlišný názor.

Neboli manifest bojující demokracie kombinovaný s theorií zostřujícího se třídního boje v nejryzejší podobě!

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-12-08 01:29
Pro velký úspěch se bude představení opakovat...
0 # Anonymní 2013-12-08 02:41
To mate zato, ze jste ty bolseviky nepopravili hned po revoluci ...
0 # Báša 2013-12-08 09:29
Pane Pecino, máte tu soudruhy ze SZ a chovají se jako doma. Hned má člověk jasno.
0 # Vodník 2013-12-08 12:54
Co je to SZ?
0 # Vodník 2013-12-08 12:55
Ten zostřující se třídní boj je dobrá analogie. Já bych to pojmenoval jinak, přesněji, ale zas bych dostal po čuni, že buduji oslí můstky...:-\
0 # Anonymní 2013-12-08 15:59
Doba svobody slova skončila, nastává doba tolerance svobody slova...
Slušný člověk
0 # Anonymní 2013-12-08 17:10
Takže kdy a který soud bude dále řešit nálepkové zločince, kteří tak ohrožují naši pseudodemokracii? Díky za odpověď! SK
0 # Anonymní 2013-12-08 18:31
Jako vzdálený pozorovatel vidím dvě věci. Jednou je otázka, zda lze hnutí Národní odpor považovat za pravicově extremistické. Druhou jsou důkazy proti obviněným ohledně jejich aktivit pro podporu tohoto hnutí. Co se toho druhého týče, ty důkazy mně připadají slabé, a původní osvobozující rozsudek na místě; Váš postoj má mé sympatie. Co se toho prvního týče: zajímalo jak to vidíte Vy. Považujete Národní odpor za pravicově extremistický?
0 # Filip Šudák 2013-12-09 10:31
Skutečnost, že Národní odpor je "pravicově extremistický", berou soudy jako nezpochybnitelnou konstantu, vycházeje, zejména, z odůvodnění rozsudku NSS čj. Pst 1/2009 - 348 ze dne 17. února 2010 (cap. V.5.1., §§ 391-446).
0 # Anonymní 2013-12-09 11:51
Ano, soudy se na to tak dívají. Mně by zajímalo, jak se na to dívá pan Pecina, i Vy.
0 # Anonymní 2013-12-09 14:44
No, mozna je NO extremisticky, ale rozhodne ne pravicove:

- Tam kde jsou zminovany nejake ekonomicke aspekty, tak jde o jasne socialne-levicove myslenky.

- A rasimus jde napric politickym spektrem.
S prihlednutim k tomu ze krajni levice se rasisticky projevuje tradicne (antisemtisky, popr moderne protizraelsky) a na druhe strane konzervativni pravice rasismus v podstate nezna (vsichni jsme si rovni pred tvari bozi)

Tak je mozne konstatovat, ze NO je extremisticke levicov uskupeni.
Konkretne levice nacionalni (... zname take levici internacionalni)
0 # Anonymní 2013-12-09 15:10
Souhlasím, že označení pravice a levice není jednoznačné; takto označované skupiny jsou si v některých extrémech dost blízké. Takže bych otázku zjednodušil na: je NO extrémní hnutí? Má si na podobná extremní hnutí demokratický stát dávat pozor, anebo je to zbytečné?
0 # Filip Šudák 2013-12-09 23:13
Pakliže Vás zajímá můj názor, prosím:

Z internetových stránek NO, zejmena z jejich fora, které bylo zcela otevřené do doby, než je někdo zablokoval, vyplývá, že většina sympathisantů NO má velmi blízko k nacionálnímu socialismu, to jest, k tomu, co současná politologie chápe jako extremní pravici. Tím netvrdím, že NO byl, či je, "organisací" tohoto typu, nemám pro takový závěr dostatek podkladů.

Z mého pohledu se však sympathisanti NO nejevili natolik společensky nebezpeční, aby sobě zasloužili něco jiného, než monitoring BIS v mezích platného práva. K zásahu orgánů činných v tr.řízení by pak mělo dojít, až by skutečně chtěli například napadnout nějaké cikánské ghetto, ne jen proto, že mají jiný politický názor, a že tento, více či méně, veřejně presentují.

Mně vadí zejména toto:

1. trestá se svoboda projevu. Jsem zastáncem absolutní svobody slova,

2. není postupováno sine ira et studio, padni komu padni: na tzv. extrémní pravici se orgány činné v tr.řízení zaměřují až s redundantní pečlivostí, stíhají "přečiny" a "zločiny", které zdaleka ani nenaplňují skutkovou podstatu příslušného tr.činu, o materiální stránce nemluvě, a často tato stíhání vedou k zprošťujícím rozsudkům, neboť skutek, o němž se tr.řízení vedlo, nebyl tr.činem. Na straně druhé: tzv. extrémní levici nechávají orgány činné v tr.řízení zcela na pokoji, přičemž společenské risiko je typově zcela shodné, je to prašť, jako uhoď.

3. hrubě mi vadí porušování zásady contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit, neboť orgány činné v tr.řízení soustavně zneužívají širokých oprávnění, kterými, de lege lata, disponují k potírání tr.činnosti - bez dobrých důvodů jsou stíhání "ideozločinci" vazebně, jsou u nich prováděny domovní prohlídky, ač nelze právem očekávat, že by při nich byly nalezeny důkazy tr.činnosti, jsou na ně povolovány odposlechy, sledování etc. etc. etc. Uvážíme-li typovou společenskou škodlivost např. zde probíraných "nálepkářů", rozsah spisového materiálu, použité prostředky pro dokazování (kterými navíc nebylo dokázáno nic víc, než že obv. mají názory blízké, či totožné, nacionálnímu socialismu), pak takovými tr.stíháními dochází k větší újmě na právech stíhaných, než oni způsobili společnosti. Z kontextu pak vyplývá, že smyslem takového postupu není nalézání spravedlnosti - obvinění musí býti zproštěni zjevně právně neodpostatněných obvinění, ale, že pravým smyslem je potrestat je právě oním trestním stíháním. Odškodnění za ně je totiž velmi směšné.

Když to shrnu, ani jedna ze stíhaných "organisací" neohrožuje akutně to málo demokracie, co tady máme, aby bylo lze ospravedlnit tak tvrdý postup proti nim. Fungovala-li by dobře soustava státních zastupitelství a policie, museli by notně tvrdě potlačit každý fysický útok takových "radikálů", došlo-li by k němu.

Naopak, postup orgánů činných v tr.řízení proti těmto "radikálům" nemá s demokratickým právním řádem nic společného.
0 # Anonymní 2013-12-10 11:50
Děkuji za odpověď. S mnohým co říkáte souhlasím. Extremisty je nutné monitorovat a jejich případné nebezpečí neutralizovat - v mezích platných zákonů. Přehnaná represe či šikana není na místě, ale nechat věci dojít až dojde k fyzickému napadení ghetta také ne. Kde je správná míra? Tu je třeba neustále hledat a hlídat, což je na štěstí v demokratickém systému možné. (Demokracie nikdy nebude dost; ve srovnání se světem na tom ČR ale zase tak hrozně není.)

Při hájení občanských práv přívrženců hnutí jako NO může nastat situace, kdy obhájce obhajuje nejen ta práva, ale bokem možná i myšlenky samotného hnutí. Nejasnost v postoji obhájce může zpochybnit jeho zdánlivě dobré úmysly. Konkrétně mě napadá snaha znemožnit znalce, ani ne tak věcným rozborem jeho posudku, ale pranýřováním a zesměšnováním jeho osoby a vzdělání, a schvalováním poukazování na jeho domnělý židovský původ.
0 # Filip Šudák 2013-12-10 12:13
Správný čas pro zásah orgánů činných v trestním řízení je v tom okamžiku, kdy mají dostatek důkazů, na základě kterých postaví "extremistu" před soud pro skutek, který skutečně bude zločinem, ne že tam někde deset metrů nad zemí lepil miniaturní nálepky.

Pakliže by byli na zodpovědná místa znalců jmenováni ctihodní a bezúhonní odborníci, a ne odvážné školačky, nebylo by možné, z jakékoli strany, je zesměšňovat a pranýřovat, a když, tak toto zesměšňování, či pranýřování, lehce vyvrátit. Chyba je někde jinde, než v obhajobě.

Ve srovnání se světem na tom sice tento stát až tak hrozně není, ale až tak dobře taky ne.
0 # Anonymní 2013-12-10 13:04
Netvrdím, že je chyba v obhajobě. Jen bych se rád zbavil nejistoty o motivech obhajoby. Nejistoty živené těmi ad hominem argumenty.
0 # Tomáš Pecina 2013-12-10 13:31
Někteří znalci se zesměšňují sami, a pokud jsou vzdělání místo v politologii a sociologii v judu, je na to právem poukazováno. Na židovský původ bylo poukazováno v souvislosti s posudkem, který nalezl antisemitismus tam, kde nic takového nebylo.

Nevím, nakolik mohu mluvit za celou obhajobu, ale já osobně jsem konservativec a monarchista a těžko mi může být cokoli vzdálenějšího než nacionální socialismus. Hitlerovský režim byl hnusný a nikdy jej nehájím – což na druhé straně neznamená, že bych toleroval, pokud se o něm účelově lže.
0 # Anonymní 2013-12-10 15:00
Na materii prvního odstavce mám odlišný názor. Druhý odstavec mne uklidnil, děkuji za odpověď.
0 # Filip Šudák 2013-12-10 21:04
A jsme zase u jádra problému: až nebudou do zodpovědných míst jmenováni darebáci často horší, než souzený kriminálník, budeme mít možná vůbec nějak fungující soustavu st.zastupitelství, potentní policii a vážené soudnictví.

Pak nebude možné, aby takové individuum, o kterém je zde řeč, vykonávalo funkci soudního znalce déle, než do prvního "znaleckého posudku", který vypotí, a již vůbec nebude třeba se zabývat motivy námitek obhajoby proti takovému idividuu, protože takové námitky prostě vznášeny nebudou.

Chyba je, myslím, někde úplně jinde, než v obhajobě.
0 # Anonymní 2013-12-09 10:11
Lze připustit, že vlastní záznam z nočního sledování (v důsledku minimalizace rizik prozrazení natáčen při nedostatečné osvětlení) [ponechávám v původním znění] není sám o sobě zcela průkazný, nicméně se nabízelo hodnotit tento v kontextu s protokolem ... a právě z něj čerpat objektivní informace o tom, kdo byl sledován a při jaké činnosti.

Jinak řečeno: na záznamu z nočního sledování vůbec není vidět, že by někdo někam cokoliv lepil a ani nejsou rozeznat konkrétní lidé, ale mělo se vycházet z fízlovského protokolu, protože tam je jasně - a hlavně objektivně! - popsáno, co kdo dělal, ačkoliv na samotném záznamu to není vidět.

Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu.

-es-
0 # Filip Šudák 2013-12-09 10:15
Možná je chyba na mé straně, ale já se z odůvodnění usn.nedozvěděl, v čem má být prvostoliční rozsudek nepřezkoumatelný. Appellační soud na straně jedné totiž potvrdil, že bylo provedeno dokazování v potřebném rozsahu, na straně druhé donekonečna zhazuje soud prvostoliční, že důkazy nedostatečně, ba špatně, hodnotil, konkrétně však, co měl soud hodnotit jinak, neuvádí.

Velmi úsměvný je rovněž "právní" názor stran totožnosti skutku, celkově důvody odůvodňují závěr, že rozsudek zrušem býti měl, protože zrušen býti měl, tak zrušen jest. Nic víc, nic míň.

Máte před sebou další soudní ping-pong, v této causa se toho, že by byli obvinění zprostěni obžaloby dříve, než v důchodu, jen tak nedočkáte. Spíše je pravděpodobné, že "nátlak" appellačního soudu prvostoliční soud nevydrží a obvinění budou uznáni vinnými.
0 # Anonymní 2013-12-09 11:49
Nedaří se mi otevřít "Odpovědět" pod jednotlivými zprávami: čím to je?
0 # Tomáš Pecina 2013-12-10 00:56
Googlem. Mají špatně navržený javascript.
0 # Anonymní 2013-12-10 10:18
Už to zase jde. Ano, viděl jsem, že javascript odmítá nastartovat. Zvláštní bylo, že to nešlo u tohoto blogu, zatímco to ve stejnou dobu u minulého blogo šlo...
0 # Anonymní 2013-12-09 18:54
Trestní spis má i s usnesením 4363 stran, což jen dokresluje závažnost skutku, jehož se obžalovaní dopustili.Tolik stran neměl snad ani trestní spis orlických vrahů.
0 # Anonymní 2013-12-09 19:34
V usnesení Krajského soudu v Praze je spousta grmatických chyb a na straně 4 je podtržené tučné písmo. Kdo to asi psal?
0 # Anonymní 2014-02-14 13:55
a také bych byla ráda, kdyby v otázkách diskriminace mohl ombudsman podávat sám žaloby soudu

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)