Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Rozsudek a odvolání s námitkou podjatosti. Proč neudělím Ivanu Kratochvílovi prestižního Osla, jsem vysvětlil, takže se spokojím s konstatováním, že jen časová tíseň způsobila, že jsem se tentokrát v odvolání nepustil do rozborů týkajících se odlišnou rychlostí běžícího občanského a soudního času a politovaníhodně snížené schopnosti některých soudců vnímat realitu, event. vůbec užívat rozumu, jak v podobných případech pravidelně a obsáhle činím.

Komentáře   

0 # Anonymní 2010-12-07 11:12
Námitka podjatosti je projevem dosti ubohého kverulantství. Jinak souhlasím.
0 # Tomáš Pecina 2010-12-07 14:26
Proč myslíte, že soud může rozhodovat o tom, zda jeho nadřízený soud pochybil? K tomu je tu institut delegace.
0 # Anonymní 2010-12-08 07:58
No, ale delegace a podjatost jsou dvě různé věci. Vy namítáte podjatost, ačkoli je zřejmé, že se nemůžete vejít pod žádnou část hypothesy ustanovení § 14 OSŘ. Navíc soudci odvolacích senátů Krajského soudu nepřicházejí do (úředního) styku se soudci Vrchního soudu, protože o opravných prostředcích proti jejich rozhodnutím rozhoduje Nejvyšší soud.
0 # Tomáš Pecina 2010-12-08 08:06
Bezesporu, ale principiálně je třeba trvat na tom, aby soudy dodržovaly zásadu nemo iudex. Důvodem vyloučení je vztah k věci, a protože se týká všech soudců, je třeba přistoupit k delegaci nutné, nikoli vhodné (nehledě na soudní poplatek 300 Kč, který bych jinak musel zaplatit).
0 # Tomáš Pecina 2010-12-08 08:26
Mimochodem, co píšete, platí jen u MS-P, např. u KS-PM rozhodují jedni a ti samí soudci v odvolacích i prvostupňových věcech.
0 # Anonymní 2010-12-09 09:53
Argumentum ad absurdum: Jestliže vzniknou průtahy v řízení před Nejvyšším či Ústavním soudem, budou vyloučeni všichni soudci v republice?
0 # Tomáš Pecina 2010-12-09 12:21
Ano, ale právo na projednání věci je silnější než právo na nestranný a nezávislý soud.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)