Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

O akci teplického úřednictva proti Řádu ozubeného kola jsme na tomto blogu již informovali.

Nyní bylo v této věci nařízeno ústní jednání. Jeho se ovšem nezúčastníme, zaslavše namísto toho úřadu pádnou a vyčerpávající odpověď.

Aktualisováno.

Nad rámec toho, co je v podání, by bylo vhodné doplnit, že osobně názor ministerstva vnitra nesdílím a pokládám ho za výron ryzí zvůle. Není přípustné, aby úředník směl zákon vykládat podle toho, zda konané shromáždění je podle jeho názoru neškodné; to by představovalo frapantní porušení principu rovnosti občanů před zákonem.

Kam vedou podobná měkká ustanovení a výklady, se ukázalo v Jihlavě, kde tajemník magistrátu rozpustil pochod krajní pravice, což poté, při výslechu v hlavním líčení v samolepkovém případu, odůvodňoval tím, že podle informací policie byly mezi účastníky i pořadateli závadové osoby. Co rozumí pod pojmem závadová osoba, tajemník vysvětlit ani po opakovaných dotazech obhajoby nedokázal, a nakonec připustil, že závadová je prostě každá osoba, kterou za takovou označí policie. Čímž zde ovšem máme zpět, v plném lesku, prvorepublikový institut osoby státně nespolehlivé.

Z toho důvodu jsem přesvědčen, že ustanovení § 14 odst. 2 písm. d) ShromZ je neústavní a mělo by být zrušeno, protože jeho deficit ústavnosti lze překlenout pouze cestou arbitrární aplikace práva, potažmo jiným porušením ústavního pořádku.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-03-04 10:12
Ano, vskutku!
Vaše odpověď, pane Pecino, je veskrze pádná a vyčerpávající. :)
Blahopřeji!

P.S.: Kdy naposledy v Českých zemí bylo vlastně církevní shromáždění rozpuštěno zadržením členů a sympatizantů procesí?!?
0 # Anonymní 2012-03-04 12:01
V té Krupce mají policisté nějakou úchylku na rozhánění bohoslužeb?
V sobotu 9. dubna 2011 v Krupce Policie rozehnala bohoslužbu v jejím průběhu pomocí taktických rozbušek.
Rozhánění církví v Krupce
0 # Anonymní 2012-03-04 10:23
už to tady proběhlo, ale opět mě napadá analogie s inkvizičními procesy: tehdy hledali signum diabolicum na tělech tzv. čarodějnic. dutá jehla zajistila, že část těla ani po napíchnutí nekrvácela, tedy jasné znamení ďábla! a dneska velmi obdobný proces: hledá se opět znamení - symbol ("zástupný symbol"), obvykle na plakátě, ale dokonce ještě pořád i na tělech (chápu, že ohledávat tělo takové slečny dupové může leckterého policistu či znalce velmi vábit a přivést do říjného stavu). Ďábeslkou podstatu pak novodobí pomocníci inkvizitora osvědčí podobně pochybným nástrojem: knihou docenta mareše. p. švéda
0 # Guy Peters 2012-03-04 11:22
Vida. Tak snad to, že jsme k tomu MV dokopali, k něčemu bude.
0 # Tomáš Marný 2012-03-04 12:19
"Značně přecenil" ... hehe! :-)
Nezbývá mi, než zopakovat prosbu, aby Řád vystoupil někdy i v Praze. Přiznávám, že nechce se mi jen tak z legrace cestovat bůhvíkam do sociálně vyloučených lokalit, a přesto bych rád někdy viděl ten Váš cirkus na vlastní oči. Určitě by se i v Praze dalo najít dost zajímavých míst, kde by to vzbudilo zájem příslušných orgánů a dalo jim možnost ukázat svou genialitu.
0 # Anonymní 2012-03-04 15:29
"Jana M. se zúčastnila procesí Řádu ozubeného kola, majíc přitom obličej zakrytý bílou maskou znemožňující její identifikaci."

Jak tedy ví, že to byla Jana M. Co když to byl někdo z vás? Nebyla to Pecina T.?
0 # Anonymní 2012-03-04 18:50
Podání nemá logickou vadu... :)
Pokud se díváte na policistu přes zelené pravítko a smějete se, že je zelený, musíte být náležitě potrestána!
To dá přeci rozum, člověče!?!
Z jakéto Ameriky jste se tu vyloupla?
:)))
0 # Guy Peters 2012-03-04 23:40
Z toho důvodu jsem přesvědčen, že ustanovení § 14 odst. 2 písm. d) ShromZ je neústavní a mělo by být zrušeno, protože jeho deficit ústavnosti lze překlenout pouze cestou arbitrární aplikace práva, potažmo jiným porušením ústavního pořádku.
No, nevím. ÚS vždy až dosud judikoval opačně. Ve VY.PO. 2010 v. DUB Vám však většina dala za pravdu, takže máte jedinečnou chanci svůj názor prosadit.
0 # Tomáš Pecina 2012-03-04 23:44
Přesně tak. Neústavnost aplikační praxe sice theoreticky neústavnost normy nezakládá, ale sunt certi denique fines.
0 # Anonymní 2012-03-05 15:58
Četl jsem ten trestní příkaz v odkazovaném článku z 28. prosince. Oni v tom trestním příkazu sdělují i jména ostatních identifikovaných účastníků? To znamená, že policie může ztotožnit osoby a jejich údaje (jména) pak může místní úřad sdělovat na potkání komukoliv?
0 # Tomáš Pecina 2012-03-05 17:44
Ano, může.
0 # Anonymní 2012-03-05 19:54
Nemůže, ale dělá to.
0 # Jan Vaněk jr. 2012-03-09 09:19
Plurál (všech rodů) je zaslavše; -i je singulár ženského a středního.
0 # Tomáš Pecina 2012-03-09 15:39
Přirozeně; naprosto nechápu, jak jsem to mohl opět poplést… Asi nedostatek praxe, budu muset užívání přechodníků zmnožit. Děkuji!

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)