Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Extremismus je nutno potlačovat všemi prostředky a už v samotném zárodku, nebo nejraději ještě předtím, než se jeho risiko projeví.

Jak je patrné z přestupkového příkazu teplického magistrátu, i takové naprosto poklidné procesí Řádu ozubeného kola vytváří důvodnou obavu z hromadného narušení veřejného pořádku a když už se nenajde jiný paragraf, budeme účastníky pokutovat za to, že se maskovali. V čem takové jednání ohrožuje nebo porušuje zájem společnosti, aby se vůbec mohlo jednat o přestupek, a čím se procesí Řádu liší např. od karnevalového průvodu s maskami, nám nyní budou muset tepličtí úředníci vysvětlit.

A když už budou v tom vysvětlování, mohli by také doložit svou místní příslušnost, jelikož k domnělému přestupku došlo v Krupce a nikoli v Teplicích.

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-12-28 18:49
To je dost blbý namáhat se s anonymizací a pak na ni ke konci zapomenout:-)
0 # Tomáš Pecina 2011-12-28 18:56
Ano, to se stává…
0 # Anonymní 2011-12-28 19:25
Ó prosím prosím prosím, udělejte nějaké procesí v matičce Praze! Nechce se mi kvůli vám jezdit nikam na venkov, a přitom tolik toužím vidět tu pr*** na vlastní oči!
0 # Guy Peters 2011-12-28 20:15
Kdybyste to potřeboval, tohle jsme z MV „vymlátili“ :-)

„V případě stanovení obecného zákazu maskování účastníků shromáždění za jakýchkoliv okolností (tedy nejen během policejního zákroku) již lze skutečně pochybovat o proporcionalitě takového omezení práva svobodu projevu a práva shromažďovacího, v porovnání se zájmem na ochraně veřejného pořádku. Při doslovném výkladu zákona by tak bylo možno z důvodu „maskování“ účastníků rozpustit i recesistická shromáždění typu „setkání Santa Clausů“, shromáždění muslimských žen v tradičním oděvu zakrývajícím obličej, shromáždění občanů parodujících veřejné činitele užitím stylizovaných masek politiků (v praxi již opakovaně realizovaných) apod.

Na druhé straně platí zásada, že tam, kde zákon umožňuje dvojí výklad, tedy výklad ústavně konformní (nejvíce šetřící základní práva a svobody, které jsou zákonem omezovány) a výklad rozporný s Ústavou a jejími principy (vedoucí k neproporcionálnímu omezení základních lidských práv a svobod či zcela vylučující jejich efektivní uplatňování), je třeba zvolit výklad ústavně konformní. V případě výše příkladmo naznačených případů „neškodných“ shromáždění, na něž by zákaz maskování nepřiměřeně dopadl, proto nelze dovozovat či předpokládat automatickou (bezmyšlenkovitou) striktní aplikaci gramatického výkladu zákona, vedoucí ve výsledku i k rozpouštění shromáždění, která s ohledem na okolnosti nepředstavují riziko ohrožení veřejného pořádku (zdraví, mravnosti, majetku, bezpečnosti státu, ochrany práv a svobod druhých), neboť zákon je třeba vykládat ústavně konformně a s ohledem na důvody, pro něž Listina omezení svobody projevu a práva shromažďovacího připouští (zde zejména ohrožení veřejného pořádku a práv svobod jiných). Při správné aplikaci zákona by proto v praxi nemělo docházet k excesům typu automatického rozpouštění jen „formálně závadných“ shromáždění (viz výše).“
0 # Tomáš Marný 2011-12-28 21:30
Ad Guy Peters: vyslovuji pochvalu! Myslel jsem si přesně totéž, ale tady už to je hotové a naformulované, tak stačí převzít.
0 # Karel V. 2012-03-05 16:40
Ono posvátné požehnání používáme též s jedním příbuzným, který již žel nemá vlastní zuby a nerad nosí náhradní v soukromí. A tak před návštěvou mu vždy telefonicky žehnáme a vyzýváme ho a on pak má zuby. Souhlasím, že toto požehnání je ve specifickém případu účinné.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)