Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

O osudu Jana Šafránka z Hlinska jsme podrobně psali vloni v květnu. Nyní jeho nárok na pětatřicetimilionové odškodnění projedná Obvodní soud pro Prahu 2 a vzhledem k tomu, že žalovaná Česká republika nemůže na svou obranu uvést téměř nic, mohli bychom se dočkat velmi zajímavého jednání i rozsudku. Soudí Markéta Jirásková.

Tisková zpráva, obsahující další podrobnosti.

Aktualisováno.
Zpráva na Novinkách, zpráva v Lidovkách.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-01-31 13:56
Server Novinky.cz publikoval informaci o tom, že soudní jednání dne 30. ledna 2012 bylo odročeno, protože je nutno upravit žalobu. Podle soudkyně prý bude nutno část žaloby o náhradu nemajetkové újmy vyloučit k samostatnému projednání, protože na takový nárok zákon č. 58/1969 Sb. nepamatuje, proto prý jde o žalobu na ochranu osobnosti a o té přísluší rozhodovat krajským soudům (v tomto případě Městskému soudu v Praze). S tímto názorem si dovoluji nesouhlasit.

Podle rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR č.j. 31 Cdo 3916/2008 ze dne 11.5.2011, uveřejněného na www.nsoud.cz, v časopise PRÁVNÍ ROZHLEDY č. 13/2011 (str. 489) a pod R 125/2011, totiž „Nárok na přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou rozhodnutím o vazbě či trestu, které bylo vydáno před účinností zákona č. 160/2006 Sb., lze přiznat v době od 18.3.1992 přímou aplikací čl. 5 odst. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Uvedený nárok však nelze posuzovat jako nárok vyplývající z ochrany osobnosti (§ 11 obč. zák.).“

Tento rozsudek velkého senátu NS ČR byl vydán už 11.5.2011, ale znalost o něm, jak se zdá, na Obvodní soud pro Prahu 2 zřejmě ještě nedorazila.

Miroslav Špadrna
0 # Tomáš Pecina 2012-01-31 14:19
Ono je to ještě o něco složitější. NS se postavil proti judikatuře ÚS a tvrdí, že zásahy před novelou OdpŠk je nutno řešit žalobou na ochranu osobnosti (s výjimkou odškodnění za vazbu a výkon trestu, které plynou přímo z čl. 5 odst. 5 Úmluvy). Pro žalobce je to celkem solidní právní nejistota, protože ať to žaluje jakkoli, může být neúspěšný.

Zde řešíme, že se navíc nárok bude muset rozdělit do dvou částí, před a po novele. Čili "jak u blbejch na dvorečku".

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)