Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Prague Pride

Pokud si ještě někdo vzpomíná na náš spor v kause pražské Pre-Crime Division (preventivní detence závadových osob během pochodu za práva sexuálních menšin v r. 2014), jistě ho potěší zpráva, že Obvodní soud pro Prahu 7 nařídil jednání – na 3. dubna 2017. Když to dobře půjde, cca do pěti let od zásahu bychom mohli mít rozsudek v prvním stupni, a rozsudek pravomocný lze očekávat někdy v příštím desetiletí. Děkujeme ti, česká justice!
K vyjádření ministerstva vnitra v kause pražské Pri-Crime divise jsme slíbili ráznou repliku pro soud – tady je (v textu zmiňované stanovisko; ostatní přílohy jsou nezajímavé).
Ministerstvo vnitra se vyjádřilo k naší žalobě týkající se předloňského pochodu sexuálních menšin (ano, letí to: jak víme, pro českého soudce je rok asi tolik co pro nás ostatní týden). Dokument doporučuji k bedlivému studiu netoliko pravicovým, nýbrž i levicovým extremistům, neboť je z něj patrné, jak policie respektuje ústavní právo občanů vyjadřovat ve veřejném prostoru svůj názor: pojme-li podezření, že byste mohli narušovat demonstraci, klidně vás preventivně strčí na tři hodiny za katr a ještě se tváří, že jedná v souladu se zákonem.

Samozřejmě bude následovat rázná replika, nicméně nejprve se musíme seznámit se všemi přílohami, které vnitro soudu poslalo.
Po provedení všech zákonem vyžadovaných předběžných úkonů byla dnes podána žaloba na pre-crime divisi pražské policie, podle jejíž představy nejlépe zabráníme výtržnostem na demonstracích tak, že potenciální protidemonstranty na místo vůbec nepustíme. Postoj policie hájí ministerstvo do roztrhání těla, a nyní je otázkou, co na to soud. Právně se situace jeví být jasnou, avšak minimálně u prvních dvou stolic musíme počítat se soudci vbíhajícími na hřiště v dressu soupeře.

Konečně jsme obdrželi odpověď na opakovanou stížnost ve věci loňského pochodu sexuálních menšin, minimálně ke dvěma ze tří poškozených ([1], [2]). Především se nedomníváme, že nadřízeným orgánem příslušným k projednání našeho podání může být policejní president, nýbrž je jím podle § 178 SprŘ ministerstvo vnitra, a k obsahu obou dokumentů budiž poznamenáno pouze tolik, že rozhodnutí ESLP ve věci Ärtzte für das Leben v. Rakousko bylo právě rozhodnutím Öllinger překonáno a učiněno obsoletním.