Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Vít Bičák, soudce Obvodního soudu pro Prahu 2, jehož jsme v listopadu loňského roku dekorovali prestižní cenou tohoto blogu Osel měsíce, obdržel za svůj neotřelý pohled na procesní právo další ocenění v podobě usnesení odvolacího Městského soudu v Praze.

Z usnesení je mimochodem patrný i desítky let zakořeněný zlozvyk českých odvolacích soudů (i správních orgánů) nesprávné procesní rozhodnutí nerušit, ale měnit na výrok ve své podstatě nelogický, např. že řízení se nezastavuje, (bez návrhu nařízené) předběžné opatření se nenařizuje atp. Jak tenhle nesmysl vznikl, nevím, ale praktikuje se snad už padesát let a bez nového OSŘ je patrně nevykořenitelný. Přitom by stačilo trochu přemýšlet – vydal-li prvoinstanční soud rozhodnutí, které vydat neměl, zcela by postačilo je bez dalšího zrušit a vrátit mu věc k dalšímu řízení: absolutně není nutné nahrazovat to, co nemělo být vydáno, něčím, co vydáno být ani nemůže.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)