Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Toliko osoba v pokročilém stadiu demence mohla by se domnívat, že by moje trestní oznámení na soudce poskytující za polibek své vlastní stavovské organisaci místnost v budově soudu mohlo být posouzeno jako důvodné. Ovšemže nebylo; no, aspoň že byla státní zástupkyně relativně zdvořilá a přímo se mi nevysmála. Podáváme žádost o přezkoumání, přirozeně naprosto beznadějnou: justiční mafie drží přece pospolu.

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-06-21 17:53
Činnost soudců a soudnictví je už tak nadmíru štědře dotována státem - ve veřejném zájmu. Veřejný zájem na dvoj či více násobném dotování téže činnosti z prostředků státu? To je zjevně účelová argumentace. Ubohé a trapné. Je to prkotina, ale je dobře, že o tom zde píšete.
0 # Tomáš Pecina 2016-06-21 20:13
Jako daňový poplatník nevidím nejmenší důvod, proč bych měl dotovat činnost soukromého spolku soudců, který nemá v porovnání s kterýmkoli jiným spolkem sebemenší oprávnění navíc. Pokud tvrdí, že jsou charita, měli si založit o.p.s.
0 # Anonymní 2016-06-22 09:13
Podporu Soudcovské unie z prostředků státu bychom těžko zpochybnili, kdyby o existenci takového „veřejného zájmu“ rozhodla veřejnost, nebo někdo s takovým mandátem. Zde rozhodli soudci sami (vedení soudu jako správní orgán). Nesprávné je to proto, že soudci sami sobě přiznali mandát jménem (nesoudcovské) veřejnosti říkat, co veřejný zájem je.
0 # Anonymní 2016-06-21 20:51
Nejde o to jestli jsou o.p.s., ale co dělají (nebo mají dělat) pomáhají a chrání. Takže jsou v praxi prospěšní

www.sucr.cz/o-nas/stanovy-soudcovske-unie-cr.html
0 # Tomáš Pecina 2016-06-21 21:14
O SU si myslím svoje (vy ráčíte být soudce, že?), a v každém případě by ve smlouvě muselo být vymezeno, že účelem užívání je pouze naplňování těchto cílů. Nic podobného tam není, a fakticky se místnost užívá pro administrativu spolku. Je to nehoráznost.
0 # David Schmidt 2016-06-21 22:05
Účel administrativy spolku nelze dost dobře oddělit od naplňování účelu spolku.
0 # Tomáš Pecina 2016-06-21 23:16
Jenže pak nelze zvýhodněný nájem připustit, protože není naplněna podmínka § 27 odst. 3 MajČR. Tam je jasně řečeno, že účel musí být veřejně prospěšný; nemůže být ani smíšený.
0 # David Schmidt 2016-06-22 05:31
Opakuji, viz výše.
0 # Tomáš Pecina 2016-06-22 11:08
Myslím, že jsme to probírali detailně. Představte si, že spolek má několik účelů, z nichž hlavní směřuje k uspokojování partikulárního zájmu. Takový spolek nemůže jen pro to, že má ve stanovách i veřejně prospěšné účely, dostat pro svou činnost zdarma nebo zcela zdarma kancelář od státu, protože takto lze poskytnout pouze věc využívanou k onomu privilegovanému účelu. V podání to píšu jasně.
0 # David Schmidt 2016-06-22 15:59
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # David Schmidt 2016-06-22 15:59
Zákon stanoví, že věc může být poskytnuta k určitému účelu, nikoli výhradně k tomuto účelu.
0 # Tomáš Pecina 2016-06-22 16:04
To se ovšem rozumí samo sebou. Pokud by zákonodárce mínil jinak, znělo by příslušné ustanovení "zejména" nebo "především" k onomu účelu, arci v daném případě není splněno ani to, nemám žádné informace o tom, že by SU využívala místnost k tvrzené bohulibé činnosti.
0 # David Schmidt 2016-06-22 18:19
Nikoli. Tak tomu vskutku není. Opakuji, že administrativa spolku je neoddělitelnou komponentou naplňování účelu spolku, takže je nerozhodné, zda se např. pronajímá tělocvična či kancelář (např. u dětského kroužku).
0 # Tomáš Pecina 2016-06-22 18:25
Nečetl jste § 27 odst. 3 MajČR? Tam vůbec nejde o účel spolku (nebo jiného beneficienta), ale o účel užívání. Administrativa spolu, jehož cíle jsou výlučně nebo převážnou měrou charitativní, takovou podmínku splní, administrativa spolku smíšeného nebo pouhého zájmového sdružení, jímž SU materiálně je, nikoli.
0 # David Schmidt 2016-06-22 20:31
Ale samozřejmě že jde i o účel spolku vedle samotné činnosti. Čtete v zákona něco, co v něm není. Nic o "smíšených spolcích". Ostatně samotný účel sociální je dost vágní, že i pojme - minimálně v rámci posouzení trestní odpovědnosti - i funkce stavovské či odborové.
0 # Tomáš Pecina 2016-06-22 20:41
V zákoně se hovoří o účelu užívání. O účelu beneficienta tam není ani slovo, jen o tom, že to nemůže být podnikající subjekt.

Souhlasím, že sociální účely jsou gumové vymezení, nicméně extensivní výklad by vedl k lehce absurdnímu závěru, že každý spolek fakticky plní sociální funkci a pod § 27/3 se vejde.
0 # David Schmidt 2016-06-22 20:58
V zákoně se pokoušíte vidět "...VÝHRADNĚ pro účely...", to tam ale není. Proto je postačující, že právnická osoba nemá účel v podnikání a buď z jejího účelu nebo činnosti lze soudit o naplnění např. vzdělávacího účelu.
0 # Tomáš Pecina 2016-06-22 21:26
Ano. Kdežto vy na tom samém čtete "rovněž", přičemž výklad e ratione legis dává za pravdu mně.
0 # Anonymní 2016-06-22 22:18
Sociální účel u soudcovského spolku ( soudci mají nadprůměrné platy ) je opravdu pikantní ;-)
0 # David Schmidt 2016-06-23 06:35
Výklad e ratione legis Vám za pravdu nedává.
0 # Tomáš Pecina 2016-06-23 09:59
Dává, protože § 27 odst. 3 MajČR poskytuje úřadu spravujícímu státní majetek možnost tento za relativně přísných podmínek poskytoval soukromému subjektu za výhodnějších než tržních podmínek. Aby se tato forma dotace (jež mimochodem deformuje trh) mohla subjektu přiznat, musí být splněny relativně přísné podmínky, a mezi ně patří, že se tak děje k veřejně prospěšnému účelu. Není veřejně prospěšným účelem, aby soudci měli svou zájmovou organisaci dotovanou z veřejných prostředků. Nesmějí-li se soudci odborově organisovat, je to vyváženo, inter alia, jejich vysokými platy, a nevidím nejmenší důvod, proč jejich quasi-odbory dotovat a poskytovat jim to, na co by případně měla nárok řádná odborová organisace.
0 # David Schmidt 2016-06-23 12:19
Kdyby zákon obsahoval přísná kritéria byl by formulován striktně, nikoli vágně. Takto jen vkládáte své politické názory do textu zákona, který tak stroze nezní.

Neboť ve výsledku daný prostor obývají buď soudci (jako pracovnu) nebo soudci (jako klubovnu), varianta, že by soud prostor pronajal Klubu důchodců je dle všeho nepravděpodobná.
0 # Anonymní 2016-06-21 22:06
Dobrý den,

píšu mimo téma, můžete to brát třeba jako zajímavý námět pro slepeckou hůl. Koukal jsem do té žádosti o přezkoumání a vidím, že používáte XeTeX. Měl bych pár dotazů...

1. Jak dlouho vám prosím odhadem trvá sepsat třeba tu žádost? Čistě po technické stránce, psaním, respektive zápisem v TeXu, tedy nikoliv analýzou a formováním logické struktury textu.

2. Zvážil byste prosím zveřejnění té TeXové šablony, respektive šablon? Případně se i rozepsal o tom, co kdo kde používá, případně na jaké lahůdky, v negativním slova smyslu, jste narazil?

3. Teď jsem dodatečně narazil na paragraphos.pecina.cz/search/label/TeX a ještě bych se rád doptal: Najde se něco, co vás na TeXu nebo obecně při psaní těch *.tex souborů prudí? Opět tedy po té technické stránce.

Zdravím
0 # Tomáš Pecina 2016-06-21 23:27
1. Pár minut, mám to těžce automatisované. V podstatě jen vymýšlím obsah a o nic jiného se nestarám.

2. Na zdroják se můžete podívat zde, ale moc vám to nebude platné: to důležité, mj. prakticky veškeré formátování, se děje v includovaných souborech.

3. Ano, špatná makra. Např. když chci mít na obálce adresu bez datové schránky, dělám to expandafterexpandafterexpandafterexpandafterexpand afterexpandafterexpandaftercutexpandafterexpandaft erexpandafterexpandafterexpandafterexpandafterexpa ndafter{expandafterdropdsexpandafter{addr}}cutaddr , kde cut, dropds a cutaddr je volání tří maker, na jejichž tělo se raději ani neptejte. Dokonce jsem zvažoval, že kvůli tomu přejdu na XSLT, ale protože tyto problémy stačilo vyřešit jednou a teď už na ně nenarážím, zatím jsem zůstal u čistého TeXu. Problém by vyřešil např. také LuaTeX, arci do toho se pouštět nechci.
0 # Matouš Blažek 2016-06-22 08:34
Přiznám se, že nerozumím Vašemu pojetí zásady "ultima ratio" - zde paragraphos.pecina.cz/.../... jste tvrdil, že pokud někdo založí falešný fb. profil s intimními fotografiemi poškozené a tyto rozesílá jejím nadřízeným, atp., jedná se údajně o civilní delikt. A v této věci tvrdíte, že byl spáchán trestný čin? Proč by se nemělo jednat případně jen o kázeňské provinění (pokud vůbec něco)?
0 # Tomáš Pecina 2016-06-22 11:05
Kázeňský delikt je zajímavá možnost, v případě neúspěchu trestního oznámení mohu vyzkoušet (ale až v případě dalšího dodatku, kárná odpovědnost za ty předchozí již zanikla).

Nicméně vzhledem k výši škody mám za to, že jednání soudců bylo trestným činem.
0 # Anonymní 2016-06-22 14:42
Soudce pronajímá budovu, která není jeho vlastní, ale státu, za půl darma svému zájmovému spolku. Zajímalo by mě, zda by tak učinil vůči komukoliv jinému, kdo je prý také veřejně prospěšný, ale není kamarád. Některí úředníci státu se zkrátka domnívají, že když někam dlouho docházejí, tak jim to tam začne patřit. Nebo jde o extenzi zásady, že soudce je nezávislý (tedy i na zákonech) nejen při soudním rozhodování, ale i při nakládání se svěřeným majetkem. Malá domů jak z učebnice.
0 # m. 2016-06-22 16:50
TO stihli docela hopem. Me tu nektera TO lezi i pres pul roku.
0 # Anonymní 2016-06-22 17:58
Ja vam to, kdyz jste ono oznameni psal, rikal, vcetne toho, z jakeho duvodu bude ono oznameni zamitnuto.

(Osobne sice z vecneho hlediska i souhlasim s Vasi naslednou argumentaci, ale zaroven jsem presvedcen, ze spolecenska skodlivost uvedeneho jednani neni dostatecne vysoka na to, aby tato zalezitost mela byt resena trestnepravnimi prostredky.)
0 # Tomáš Pecina 2016-06-22 18:43
Ja vam to, kdyz jste ono oznameni psal, rikal, vcetne toho, z jakeho duvodu bude ono oznameni zamitnuto.

O tom jsem arci ani já sám neměl výraznějších pochybností: že udělají ze svých odborů charitu.

ale zaroven jsem presvedcen, ze spolecenska skodlivost uvedeneho jednani neni dostatecne vysoka na to, aby tato zalezitost mela byt resena trestnepravnimi prostredky

I když necháme stranou excesy typu stíhání za mikulášskou besídku pro děti, zkuste to porovnat s krádežemi elektřiny. Jakmile je škoda pět tisíc, pokládá se to za trestný čin. Zde je nejméně pětitisícová škoda za každý jeden měsíc platnosti smlouvy. Tedy nikoli, s názorem o absenci společenské škodlivosti nemohu souhlasit.
0 # Anonymní 2016-06-22 22:20
Jenze to je podobny vypocet skody, jako kdyz se pocita skoda, zpusobena okopirovanim Windows. Pokud by soud nepronajal dotycnou mistnost onomu spolku, asi by ji neprodal nikomu a zridil tam namisto toho sklad vypelichanych talaru, pripadne plesnivych, navzdy k ledu odlozenych spisu, cili vypoctena skoda je znacne virtualni. Soudni budova jaksi neni business centrem.
0 # David Schmidt 2016-06-23 08:58
Nemusí se jednat o charitu, ale o široce vymezené nepidnikatelské činnosti. Je věcí veřejné kontroly, aby nedocházelo k stranění jedněch proti druhým a zákona, jak upraví střet zájmů.
0 # Anonymní 2016-06-23 09:17
Pak je to v pořádku ne? Veřejná kontrola je tedy to co nyní vůči spolku činí pan Pecina...
0 # Tomáš Pecina 2016-06-23 09:52
Ke stranění jedněch proti druhým zde arci došlo, a to docela frapantní měrou.
0 # Anonymní 2016-06-23 11:44
Spornou otázkou stále zůstává, zda opravdu objektivně existuje veřejný zájem na zmíněném zvýhodnění SU. Ať tedy pan Tomáš zde udělá veřejné hlasování, jestli má SU nájemné zpětně doplatit. Když to výsledek prokáže, pak vyzveme SU, ať tak učiní dobrovolně, nebo nájemce, ať svůj předpoklad opraví a doplatek si vyžádá. Neumím si představit, s jakou argumentací by to mohli odmítnout.
0 # Daniela 2016-06-23 18:20
Beru veci z principu, takze se domnivam, ze k zvyhodnovani verejneho statusu-institutu k privatnim ucelum vyvolene skupiny skutecne doslo, netroufam si vsak soudit, zda by soudni stihani takove "protekce" bylo spolecensky zahodne. I kdyz chovani Soudcovske unie ethicke neni, nevim, zda se mistnost nepouzivala i k charitativnim ucelum ? Kazdopadne aktiviste, hnidopisi v tomto maji paku proti buseraci clenu z jejich rad...Neco jako : "Sikanujete nase lidi, dobre, tak my vam dame ochutnat vasi polivcicky..."
0 # Daniela 2016-06-23 18:20
Tento komentář byl odstraněn autorem.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)