Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Týdeník Respekt zveřejnil zatím nejobsáhlejší materiál týkající se případu popírače Jana Šinágla, článek Silvie Lauder nazvaný Zlehčil naše utrpení (článek je přístupný pro předplatitele, jednorázově za 15 Kč).

Text článku vyžaduje několik faktických korekcí:
  1. Článek o Heydrichovi Šinágl nenapsal, pouze – ve zkrácené podobě – převzal. Jeho autorem jsem já. Je mi hloupé žárlivě se domáhat svého stíhání a připadám si jako onen propuštěný vrah ve filmu Lidice, který jde na kladenské gestapo a (marně) se dožaduje, aby ho zastřelili, protože je z Lidic, ale takhle se musím cítit jako protekční dítě režimu a ze svého nestíhání mám velmi špatný pocit. Prosím, stíhejte mě, ne Šinágla, to já jsem problémový článek napsal!

  2. V článku se nepíše nic o tom, že by za heydrichiády zemřelo méně lidí než v 50. letech, pouze že teror za Heydrichova působení v úřadě se nedá srovnávat s komunistickým terorem ve stalinském období. A to je pravda, za heydrichiády byl teror směřován proti lidem, kteří buď proti režimu otevřeně bojovali, nebo kteří porušovali předpisy upravující válečné hospodářství. V 50. letech byl teror všeobecný, komunisté zcela rozvrátili dosavadní společnost a části svých občanů vyhlásili občanskou válku, již nazývali třídním bojem a k jejímuž vedení využívali aparát státu, který si podmanili. Násilí proti tzv. buržoasii, kulakům nebo proti katholickému kleru je intensitou s Heydrichovými represemi zcela srovnatelné, a rozsahem je několikanásobně předčí.

  3. Co mne skutečně nadzvedlo ze židle, je vyjádření Vojtěcha Šimíčka, že před úvahou nad kriminalizací podobného projevu by mělo být bráno v potaz, že tu máme ústavou chráněnou svobodu projevu. Nebyl to V. Šimíček, kdo represi odlišného názoru posvětil svým rozsudkem Dělnická strana II? Právě on má teď nejmenší právo pokrytecky se dovolávat té svobody, kterou sám aktivně pomohl pošlapat!

  4. Roman Skružný nebyl pravomocně odsouzen, za svou nahrávku Pravda o lži (dosud je ke slyšení např. zde; příležitostně si ji rozebereme podrobněji) tehdy dostal u soudu I. stupně tříletý nepodmíněný trest, avšak ještě před rozhodnutím odvolacího soudu v r. 2004 zemřel.

  5. Značně přehnané je i tvrzení, že vězení nemine Vladimíra Stworu; jeho trest je podmíněný a protože Stwora mezitím začal s českými státními orgány spolupracovat (a např. udal policii dva své diskutéry – čímž se, mimochodem, u řady svých dosavadních příznivců trvale diskreditoval), je téměř vyloučeno, že by trest někdy vykonal.
Potíž není v tom, co znamená zákaz zpochybňování (s právním výkladem tohoto pojmu není zásadních potíží, jak vyložil i Nejvyšší soud ve Stworově kause), ale jak se vyhnout problému úřední fixace dějin, určení referenčních, diskusi vylučujících a silou samotného práva pravdivých tvrzení, vůči nimž se bude popírání poměřovat.

Adrian von Arburg v článku připouští, že čistě číselně mám pravdu. To ale znamená, že represe se může vztahovat nejen na nepravdivá tvrzení typu celý holokaust je hoax, židovský oportunistický výmysl, ale i na tvrzení, která jsou pravdivá, jen se nám jaksi nehodí do krámu, protože, Arburgovými slovy, nepomáhají uklidnit debatu.

Nedivím se příliš pracovníkům ÚSTRu, že se ke Čvančarovu propagandistickému dílku nehlásí a odvolávají se na svého ředitele Hermana, který se pod ně podepsal, ani že se mimo dosah civilisace odebrali detektiv Klika a státní zástupce Šebek, naopak překvapen jsem z totalitním myšlením zavánějícího, kategorického soudu Tomáše Sobka, renomovaného ústavního právníka, že kriminalisace schvalovačů je správná.

Nesvoboda je svou podstatou rozpínavá. Kdykoli jí dáváme průchod, tak jako v případě rozsudku o rozpuštění Dělnické strany, říkáme si, že se tak děje s ohledem na zvláštní, jedinečné okolnosti, že Skružný je opravdu nebezpečný neonacistický demagog a Vandas tak protivný chlap, že mu prostě nemůžeme vyhovět a vládní návrh zamítnout. Jenomže každá taková indulgence, úlitba vlastní pohodlnosti, zúží prostor svobody a rozšíří doménu represe, a příště budeme stát před precedentem, který jsme vytvořili a který nepřátelé svobody jistojistě využijí ve svůj prospěch.

Před 10 lety se tento boj vedl o Skružného, nyní se vede o Šinágla – jste si tak jisti, milí mí čtenáři, notabilně pánové Sobku a Šimíčku, že za dalších 10 let nebudete stát pro své názory před soudem vy?

Komentáře   

0 # Tomáš Sobek 2012-07-22 17:28
Tomáši Pecino, Vy dobře víte, že jsem jsem pro zredukování §405 TrZ na schvalování, tedy pro dekriminalizaci popírání.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-22 17:44
Vím, ale v článku z toho vyšlo toto:

„Kriminalizace schvalovačů je podle mého názoru správná,“ říká Tomáš Sobek z Masarykovy univerzity. „Schvalování genocidy je společensky nebezpečné, protože v sobě zahrnuje doporučení, abychom za stejných okolností jednali stejně.“

O tom, že byste byl proti trestnosti zpochybňování, ani slovo.
0 # Guy Peters 2012-07-22 17:49
Typicky novinářský přístup. Teď na něj doplatil Tomáš Sobek.
0 # kocour 2012-07-23 00:44
Klasika. S novináři se nebavit, je to svoloč, které jde jen o náklad, popř. jiný zájem vydavatele (...). Mezi tím, co jsem řekl já v lednu Křivkovi z LN a tím, co si z toho on vybral a co vyšlo druhý den v novinách, byl taky krapet rozdíl. A vůbec nejlepší bylo jeho rozloučení: "Tak vám tedy přeji hezký den, zatím." Kde vzal můj telefon, to nevím dodnes (pouze tuším a M.W. byl tudíž vyškrtnut ze seznamu). Pochopil jsem tehdy, že nemá smysl si stěžovat ani polemizovat, a prostě jsem napsal článek, na kterém žádný novinář neupravil ani puntík.
0 # Tomáš Sobek 2012-07-22 17:48
Silvie Lauder zveřejnila jenom polovinu mé odpovědi. Nicméně na JP to píšu zcela jasně.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-22 17:50
To si ale musíte stěžovat u ní, ne u mě. Já kritisuji, jak je váš názor podán v Respektu, a jeden z důvodů mého překvapení je i to, že na JP jste tvrdil něco jiného.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-22 18:06
Ještě doplním, že ani logicky mi váš názor nepřipadá správný.

Vezměme něco jiného než plynové komory, třeba Anne Frank. Tvrzení, že bylo správné poslat ji do koncentračního tábora, kvůli původu, je sice ohavné, ale jeho společenská škodlivost je podle mě menší než u tvrzení, že její deník je falsum a Židy ovládaný establishment tento podvod celých 60 let udržuje.
0 # Tomáš Sobek 2012-07-22 18:19
Pro upřesnění. Jde mi primárně o rozdíl mezi tzv. kognitivními a nonkognitivními postoji, jak jej vymezil David Hume. Schvalování není jenom názor (kognitivní postoj), ale je to vyjádření osobní podpory určitým praktikám. V tomto smyslu je schvalování genocidy "činem" ve prospěch genocidy.

Klidně se nechám přesvědčit, že by se mělo dekriminalizovat i schvalování, nicméně měli bychom si uvědomit, že existuje významný kvalitativní rozdíl mezi popíráním a schvalováním, přičemž mnohem vážnějším problémem je schvalování.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-22 18:26
Budiž. Škodlivost schvalování tedy spočívá v tom, že svému okolí oznámím svou podporu nepřijatelnému jednání (aniž bych kohokoli vyzýval genocidium provést).

Škodlivost popírání je ale větší, protože své okolí přesvědčuji o existence konspirace obludných rozměrů, víceméně globální, na jejímž základě se udržuje mediální fikce holokaustu a tu západní státy společně kryjí. To má daleko bezprostřednější dopad, protože tím obviňuji velký počet lidí ze zavrženíhodného jednání, a dopouštím se tak fakticky "masového" křivého obvinění.
0 # Tomáš Sobek 2012-07-22 18:29
Humovci chápou morální obsah věty "Bylo správné ji poslat do koncentračního tábora kvůli jejího původu." takto: "Akceptuji normu, že bychom měli posílat lidi do koncentračních táborů kvůli jejich původu, akceptujte ji taky."

Humovská interpretace tedy zahrnuje jednak univerzalizaci, jednak tzv. "do so as well" aspekt. Při tomto čtení je schvalování na úrovni propagace.
0 # Tomáš Sobek 2012-07-22 18:35
Přijde mi, že společenská nebezpečnost konspirační teorie, jak naznačujete, nespočívá primárně v popírání holokaustu. Taková konspirační teorie se může, s podobnými důsledky, orientovat na popírání čehokoli, třeba na popírání dobytí Měsíce.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-22 18:46
Nebo že atentát na JFK zorganisoval vicepresident Johnson. Ve svobodné společnosti jsou tyto názory přípustné a konkurují oficiálním výkladům. Zákaz vyjadřovat pochybnosti by vedl k jejich legitimisaci.

O nepřípustnosti kriminalisace schvalování vás nebudu přesvědčovat, jsem si jist, že časem k tomuto závěru dospějete sám, pouze podotknu, že i zde funguje princip legitimity dodávané názoru jeho delegitimisací nepřiměřenými prostředky trestního práva. Nikdy bych si například nepřečetl základní popíračskou literaturu, kdyby ve mně předtím nevzbudil pochybnosti zákonný zákaz vyjadřovat pochybnosti (podotýkám, že po přečtení uvedené jsem je opět ztratil).
0 # Anonymní 2012-07-22 20:00
Jen tak pro info, "základní popíračská literatura" je přesně která?
0 # Tomáš Pecina 2012-07-22 20:02
To nesmím napsat.
0 # Vodník 2012-07-23 00:03
společenská škodlivost je podle mě menší než u tvrzení, že její deník je falsum
Jenže na takové tvrzení nelze reagovat zákazem. Tvrdí-li popírači, že je psán propiskou, která tehdy neexistovala, je nutno dokázat nade vší pochybnost, že buď a) existovala nebo b) tou propiskou psán není. Zákaz nevyřeší vůbec nic.

A co společenská škodlivost popírání officiální verse 9/11? Ta je v tomto ohledu srovnatelná, ba předčí i škodlivost popírání pravosti deníku!

po přečtení uvedené jsem je opět ztratil
To je rozumné rozhodnutí!
0 # Tomáš Pecina 2012-07-23 00:21
Popírání pravosti deníku je trestný čin podněcování k nenávisti, takže na tvém místě bych používal klávesnici mimořádně citlivě. Jeden chybný úder a sedíš.
0 # kocour 2012-07-23 00:53
"Jeden chybný úder a sedíš." ... ach ouvej ... já mám před sebou ruskou klávesnici a občas se úplně netrefím ... bojím bojím :-)
0 # Vodník 2012-07-23 17:06
TP: díky za upozornění, beru si ho k srdci. Pokud by mi náhodou ujel prst, předem prohlašuji, že poslušně věřím všemu, k čemu mne zákon vybízí a nevěřím ničemu, čemu mi věřit zakázal.

Jen pro mou informaci: popírání officiální verse 9/11 ještě trestné není, že? A zpochybňování účinnosti trestních opatření na ochranu předepsané historické pravdy rovněž nikoli?
0 # Guy Peters 2012-07-23 18:33
popírání officiální verse 9/11 ještě trestné není, že?
Zatím ještě ne. Tak si urychleně zapopírejte, než pachatelé takové ohavnosti půjdou zcela po právu do chládku.

A zpochybňování účinnosti trestních opatření na ochranu předepsané historické pravdy rovněž nikoli?
Taky ne. Hlavní důvod je, že by se v tom znalci typu Svobody příliš zamotali. Nicméně je zjevné, že hlasatel takového zpochybňování je závadová osoba.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-23 18:49
Pokud by mi náhodou ujel prst, předem prohlašuji, že poslušně věřím všemu, k čemu mne zákon vybízí a nevěřím ničemu, čemu mi věřit zakázal.

Takový disclaimer je právně bezvýznamný. Co jsi mínil (budeš mínit), rozpozná teprve znalec nebo znalecký ústav.

Jen pro mou informaci: popírání officiální verse 9/11 ještě trestné není, že?

Úplné popření (tj. že tam ty baráky stále stojí) trestné není, byť může být relevantní pro posouzení plné příčetnosti popírače, některé popěrné modality, např. o židozednárském spiknutí, mohou být stíhány jako antisemitismus.
0 # Daniela 2012-07-23 20:00
Popirani oficielni verse 9/11 v USA trestne neni, neb oficialni verse je mnohovrstevna a kazdy normalni clovek si z ni muze udelat svuj usudek sam. Jelikoz i Americane maji mezi sebou zijici lunatiky, pak se tito blazni projevuji svym typickym zpusobem. Planymi konspiracemi, bez jedineho duveryhodneho dukazu, povercivym vykladem dejin..
Schvalovani trestniho cinu uz maji Amici take davno vyresene, uz proto, ze pri te smesici narodu ma mnoho lidi svoje ethnicke nazory o vyhlazovani, co nespravedlne se delo nebo komu se ucinilo prikori.
Popirani zlocinu je, oproti schvalovani, skutecne trestne. Toto je ale soudne vyhmatatelne, byt vetsina zlocincu u soudu hlasi, ze se citi nevinni..Popirac holocaustu Zundel byl kanadskym soudem usvedcen, ze lhal a krive narknul Zidy z vymysleni si jejich genocidy, coz je zde slander, defamation. Advokat Derschowitz mel lepsi argumenty.

Argument s propiskou je taky zoufala prkotina. I kdyby si otec Anny Frankove neco pripisoval, No tak co ? Toto tvrzeni o falsovani je ubohy pokus odvratit pozornost od jadra veci, coz je, ze Zide, jen kvuli svemu puvodu, byli nacistickym rezimem pronasledovani, museli se schoavat-za NIC, a za NIC byli odvazeni jako dobytek do koncentracnich taboru, kde zahynuli.
Nicim se neprovinili, jen jejich existence vadila silencum...A jeste vadi...
0 # Guy Peters 2012-07-23 20:27
Danielo, že Vás to psaní ukrutných pitomostí ještě pořád baví:

„Popirani zlocinu je, oproti schvalovani, skutecne trestne.“ Není.

„Popirac holocaustu Zundel byl kanadskym soudem usvedcen, ze lhal a krive narknul Zidy z vymysleni si jejich genocidy, coz je zde slander, defamation.“ Nebyl.
0 # Daniela 2012-07-24 03:04
Pane Petersi,
jako v te odrhovacce---Ja jsem tam a ty jses tady, nejde nam to dohromady...
Popirani zlocinu ve Statech trestne JE. Jestlize se prokaze, ze svedek-zamestnanec kryje trestnou cinnost sveho sefa zapiranim sefovych podvodu tim, ze je popira krivym svedectvim, napriklad.. Stane se z nej accomplice....Z americkeho zakoniku: "At law, an accomplice is a person who actively participates in the commission of a crime, though they take no part in tactual criminal offense."
Proto take svedci, kdyz nechteji inkriminovat sebe nebo obzalovaneho, nesvedci, ale pouziji "taking the fifth"..
.
Takze, po moralni strance, ne nutne podle svetskych zakonu, jsou popiraci holocaustu de fakto komplicove lzive propagandy o nezlocinnosti nacistu, potazmo jejich sefa, Hitlera.

S E.Zundelem probihalo v Kanade nekolik soudu, musela bych se zamerit na jeden konkretni. V kostce, Zundel uz neunosne otravoval kanadskou spolecnost a ta se mu zacla branit. Jedno rozhodnuti soudu znelo o trestni cinnosti rozsirovani lzivych zprav (napr.holokaust je vyrobena lez), z cehoz jasne vyplyva defamace, urazka, lziva pomluva zidovskych obeti.
Co je defame ? Jeden slovnik uvadi :
!.to attack the good name or reputation of, as by uttering or publishing maliciously or falsely anything injurious; slander or libel;
Archaic . to disgrace; bring dishonor upon.
----
Dalsi vyborna vec v americke justici je ta, ze zbytecne neslovickari a tim nevylucuje normalniho obcana z hodnoceni a vykonu zakona. Jednoduse se ridi projevy nenavisti - hate speech, hate crime a jejich dopadu na obcanskou verejnost. Nasledne lidovy clen soudni poroty nemusi znat presne zneni zakona a ani paragrafy, - proste soudi dle sveho nejlepsiho usudku a svedomi....
0 # Tomáš Pecina 2012-07-24 04:15
Danielo, vaše informace jsou, mírně řečeno, nepřesné. Zündel nebyl v Kanadě nikdy pravomocně odsouzen, všechny své spory vyhrál.

Měla byste psát o něčem, čemu rozumíte; právo to viditelně není.
0 # Daniela 2012-07-24 07:15
Tak to mam zrejme spatne informace, od samotneho zundela, ktery tvrdi, ze ho kanadsti Zide mucili dva roky ve vezeni a take z tohoto zdroje :

Criminal History
In 1985, Ernst Zundel was convicted in Canada of "knowingly publishing false news" in connection with his pro-Nazi propaganda. The conviction was later overturned due to procedural errors. In 1987, Zundel was retried and again convicted in Canada. He served almost two years in prison before the Supreme Court of Canada ruled that the law against publishing false news was unconstitutional.
0 # Anonymní 2012-07-24 08:05
Danielo, vy máte špatné informace prakticky o všem a názorně dokládáte pravdivost přísloví "prázdný sud nejvíc duní".

-es-
0 # Guy Peters 2012-07-24 15:53
Danielo, na Vás je nejhorší to, že si své nesmírné blábolení asi ani neuvědomujete:

Popirani zlocinu <> křivé svědectví. Umíte vůbec česky?

popiraci holocaustu de fakto komplicove lzive propagandy o nezlocinnosti nacistu
To je naprostá pitomost. Oni ta fakta nemají z první ruky; jejich výpovědi jsou zcela irrelevantní, je to pouhé hearsay.

S E.Zundelem probihalo v Kanade nekolik soudu
Ano a nakonec vyhrál, tak se laskavě chovejte podle toho.
0 # Daniela 2012-07-24 23:32
Vazeny pane Petersi
poptala jsem se, a opetne, muj nazor ma skutecny merit.
Podle nasich zakonu.

Krive svedectvi je "to bear false witness", po prisaze o mluveni pravdy a nic nez pravdy u soudu. Tento pojem zahrnuje i popirani zlocinu.
Priklad :
Jsem svedkem (pripadne accomplice, krovi), u trestniho rizeni, kde obet tvrdi, ze byla fysicky napadena a okradena pritomnym obzalovanym. Je-li i v mem zajmu osvobozeni zlodeje, pak budu lhat a krive svedcit o tom, ze jsem zadne nasili-trestni cin nevidela a vubec budu popirat cely incident.

---------
Popiraci holocaustu de fakto komplicove lzive propagandy o nezlocinnosti nacistu......
Copak nekde pisi, ze popiraci jsou zodpovedni za holocaust ?
Jsou komplicove v roztrusovani nacisticke prppagandy..

Zundel vyhral bitvu, ale konecnou valku bidne prohral.

Ja jsem pro to, umoznit nackum plne pravo na zviditelneni se. Pri jednom soudu v Kanade, Ernst- mucednik za svobodu- nosil ochrannou zlutou konstrukcni helmu a neprustrelnou vestu. Zabavny pohled, jako na stavbe cirkusu. Totalni zdiskreditovani dovrseno tvrzenim o tajnych arijskych UFO..
Cesti neonaciste zrejme jeste nepostihli, ze Ernst Zundel je polovicni Zid....:-))
0 # Tomáš Pecina 2012-07-24 23:38
Zündel nebyl očitým svědkem holokaustu, takže nelze o jeho trestní odpovědnosti za křivou výpověď vůbec uvažovat.

"Válku" prohrál proto, že kanadská vláda podlehla tlaku židovské lobby a odmítla respektovat rozhodnutí soudu o jeho nevině. Byl potrestán deportací za něco, co není trestným činem.
0 # Vodník 2012-07-25 13:02
kanadská vláda podlehla tlaku židovské lobby
Pamatuj se, clovece! Uvedomujes si, jak tim vzrusujes Mazla nebo Svobodu? Nejeden strazce demokracie slini tuzku a dela si poznamecku!
0 # Guy Peters 2012-07-25 13:33
Daniela, pořád neskutečně blábolíte. Že Vás to baví.

Jak souvisí „to bear false witness“ s člověkem, který svědkem vůbec není a vše má jen z doslechu (hearsay)? Naprosto nijak. Ergo, popírání trestného činu je v USA naprosto legální, i kdybyste se stavěla třeba na hlavu.

Jsou komplicove v roztrusovani nacisticke prppagandy..
Jistě. A to je v USA plně legální.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-25 19:16
Vodníku, na tom si stojím. Kdyby Zündela nechala ADL a podobné spolky na pokoji, nikdo by o něm dnes nevěděl, je to v zásadě neškodný blázen.
0 # Vodník 2012-07-25 19:27
je to v zásadě neškodný blázen
To si smí myslet pouze profláklý antisemita jako já. Ale Ty přicházíš a zřejmě hodláš přicházet do styku se slušnými lidmi jako soudci, soudní znalci, journalisté apod., takže bys měl vážit slova!
0 # Anonymní 2012-07-26 01:02
Danielo,

pletete si dve veci. Prvni je vypoved u soudu pod prisahou (kriva vypoved = perjury), kde se vas ale ptaji pouze na fakta a ne na to, zda nekdo spachal zlocin. Krive prisahat je doopravdy zlocin. To, zda nekdo spachal zlocin, v USA muze vyslovit pouze nestranna porota slozena z vrstevniku (jak rika Sesty dodatek, impartial jury of peers). Druha vec, i kdyz je nekdo odsouzeny, tak v USA muzete rict, ze to neudelal. To zajistuje Prvni dodatek (vyjma vylozene hate speech a pod.).
0 # Daniela 2012-07-26 01:44
Pane Petersi,
neustale opakujete stejne otazky.
!. Viditelne mne navstevy ceskych blogu bavi.
2. Uz jsem Vam odpovedela nekolikrate, ze poradne anglicky ani cesky neumim a cestinu si pisi podle sveho rozmaru.

Vratme se na zacatek.:

„Popirani zlocinu je, oproti schvalovani, skutecne trestne.“ Není.
????
Jelikoz jste neuvedl, ze trestnym cinem minite holocaust, odpovedela jsem vseobecne.
A stale je ma odpoved absolutne a nepopiratelne korektni. Viz muj priklad vyse o popirani prepadu a oloupeni. .
Popirani zlocinu pod prisahou, u americkeho soudu, je trestny cin. Jen jsem misto kriveho svedectvi (false witness) mela pouzit vhodnejsi vyraz ""perjury", coz je v podstate totez.
Perjury je zavazny trestny cin, pane Petersi !!!
.. a to plati, i kdybyste se na hlavu postavil...
0 # Guy Peters 2012-07-26 08:46
Danielo, s Vámi není rozumná řeč.

Perjury je zavazny trestny cin, pane Petersi !!!
Jistě, o tom není sebemenší spor. Neznám nikoho, kdo by si myslel opak. Vtip je v tom, že popírání holocaustu či libovolného trestného činu (včetně assault) není perjury. Ale na pochopení tohoto tvrzení Vaše intelligence nestačí. Nechcete dělat něco rozumnějšího než ustavičně psát blbosti?
0 # FORTUNA 2012-07-27 11:23
pro Danielu

Nevím nic i americkém právu, než to, že jeho kořeny jsou spíše anglosaské než jiné (pozor na Peterse.) Jako laik mám trochu znalost anglického práva. Jako ŽIŽKOVÁK jsem "okouzlen" tím, čemu se v česku říká právo. Když se dotkne mne, jsem tak okouzlen, že mne z toho brní hlava. V česku navíc je těžké, ať je člověk sebeopatrnější, se vyhnout jeho výtvorům.

Stačí, aby někdo jezdil na vaši občanku a už vás mají. Ne toho, kdo jezdil na černo (nedávno byl popsán případ, až 41x!) toho nikdo nehledá, ale vás, protože si opsali číslo občanky, která je sice neplatná, ale kdysi patřila vám. Stačí aby nějaký úředník z neznalosti, nebo i z nedbalosti zapsal nesprávně údaje o vašem majetku do katastru (v Anglii Land Registry) a hrozí vám, že o majetek přijdete. Chyba je zřejmá, vy ale musíte platit soudu, aby tomu všemu někdo dal "úřední" punc, než aby někdo řekl úředníkovi: koukej to napravit a když to stihneš ještě dnes, bude ti sraženo jen 10% z platu.,atd.atd. Stačí, aby na vás někdo podal anonymní udání, a už po vás jdou. Ne, že se hledá pachatel poničeného plotu, nebo tak, jen, že si někdo myslí, že jste zloděj. Prostě kocourkov, ale je tu hodně lidí, které tento kocourkov živí a oni se nedokáží přenést do života normálních lidí.

To mne přivádí k nářkům, které zde tečou z per chudáků právníků na adresu novinářů. Namísto toho, aby si právníci vzali za úkol, podat věc co nejsrozumitelnější způsobem, zastávají názor (např. Peters, kocour, pan Pecina a další), že každý právu by měl rozumět, protože je to důležité. Důležité to je a právník by měl být první, kdo to pochopí.
Ono to vlastně tady v česku ani nejde, protože právníci se odmítají řídit obecným významem slov a dokonce se domnívají, že jejich, tedy právní systém, je nějak slovům, tak jak je znají laici, nadřazený a my se máme naučit význam slov, jak je oni chápou, jako zcizit a ukrást, přestupek je trestný, ale trestný čin to není, a další ptákoviny, které normální občany mohou dohnat k zoufalství. Primitivismus a anomie.

Pak je tu porovnávání s právními systémy v zahraničí. Dospívám k názoru, že to vůbec nemá cenu, protože český je tak specifický, že to vůbec nejde a protože lidí, kteří chápou jen cizí jazyk, o kultuře vůbec nemluvě, je tu jak šafránu. Zde se často rozvíjejí nesmyslné teorie o anglosaském právu, založené na nesprávném pochopení textu jako celku. Někdo z "expertů" si tu vezme jedno cizí slovo, najde si asi ve slovníku první význam, který se mu hodi a pak rozvine svoji teorii. Navíc je v česku tzv.vrchnostenské právo (česko je prakticky feudální stát),které mělo v Evropě skončit někdy v druhé polovině 19.století a nikomu ze zdejších právníků tento koncept vůbec nevadí, dokonce někteří tvrdí,že to není důležité. atd.

Mirek Vorlický
0 # Guy Peters 2012-07-27 14:57
Fortuno, Váš zásadní problém je, že o právu vůbec nic nevíte, takže Vás udivují i zcela základní věci. Zkuste si otevřít libovolnou českou učebnici práva, bude to mnohem užitečnější než jakýkoliv slovník. Ten můžete studovat, až když o právu něco víte.

Navíc je v česku tzv.vrchnostenské právo (česko je prakticky feudální stát)
To je standardní terminus technicus z němčiny. Ale to byste musel něco vědět nejen obecně o právu, ale konkrétně o právu kontinentálním, ba dokonce, ó hrůzo, neslýchané, o právu germánském.
0 # FORTUNA 2012-07-27 16:46
ad GP, 27.7.12, 14:57

Navrhuji pane, abyste se přestal odvolávat na zahraniční právní systémy a pokuste se mi raději česky vysvětlit jednu jedinou věc a to:

zda mohu prokázat v česku svoji totožnost, cizím občanským průkazem, který je neplatný a navíc nahlášený jako ukradený. Představte si třeba, že jsem blbý novinář.

Mirek Vorlický
0 # Dan Dvoracek 2012-07-27 18:52
A čo si, Kefalín, predstavujete pod takým pojmom "moci preukázať"?

Řeklo by se, že kdybychom nebyli právníci a nekomplikovali to, tak je to každému normálnímu člověku jasné. Jenže není. Normální člověci o tom zpravidla jen málo přemýšlejí.

Takže co to znamená "moci prokázat"?

• Ukázat tu občanku a prokazovat se s ní (tzn. mávat s ní říkat, že jsem to já)?
• Dosáhnout tou občankou toho, že někdo jiný uvěří, že na občance jsem já?
• Dosáhnout tou občankou, že mé jednání bude ostatními ve skutečnosti pokládáno za jednání občankové osoby?
• Dosáhnout tou občankou toho, že mé jednání bude dle objektivního práva závazné pro občankovou osobu?

Co z toho je podle vás "může prokázat"?

Soukromě tipuju, že víte o případu dle třetí tečky a mylně z toho dovozujete, že v ČR platí čtvrtá tečka.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-27 18:55
Eventuálně že o případu ví tři tečky.
0 # Anonymní 2012-07-22 19:35
Tomáš Sobek: "Pro upřesnění. Jde mi primárně o rozdíl mezi tzv. kognitivními a nonkognitivními postoji, jak jej vymezil David Hume. Schvalování není jenom názor (kognitivní postoj), ale je to vyjádření osobní podpory určitým praktikám. V tomto smyslu je schvalování genocidy "činem" ve prospěch genocidy."

Zajímavé. Vykonavatelé poprav za druhého stanného práva by s touto Humovou thesí jistě souhlasili. Schvalování atentátu na Heydricha není jen názor, ale vyjádření osobní podpory atentátu a "činem" ve prospěch atentátu. Co potom udělat s někým, kdo podporoval atentát? Popravit ho.

I.D.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-22 19:50
Jo jo, dějiny jsou svině :-)
0 # kocour 2012-07-23 00:49
Tomáš Sobek:

"Jde mi primárně o rozdíl mezi tzv. kognitivními a nonkognitivními postoji, jak jej vymezil David Hume."

A to jsi se pokoušel vysvětlit novináři? Humoristo :-)
0 # Anonymní 2012-07-23 11:07
Ad I.D.: "Schvalování atentátu na Heydricha není jen názor, ale vyjádření osobní podpory atentátu a "činem" ve prospěch atentátu. Co potom udělat s někým, kdo podporoval atentát? Popravit ho."
Sa mi zdá, že nastupuje aristotelovská logika.Takže pokračovanie: všetci popravení boli proste schvaľovačmi. Tí ďalší, čo umreli inak, boli... budúcimi schvaľovačmi.
EP
0 # Anonymní 2012-07-23 17:59
"Jde mi primárně o rozdíl mezi tzv. kognitivními a nonkognitivními postoji, jak jej vymezil David Hume".

Kdyby mně jako novináři někdo odpovídal tímto způsobem, považoval bych ho buďto za imbecila, který nepochopil význam novinového článku, nebo exhibicionistu, který si léčí mindrák (prostřednictvím slovníku vyčpělé analytické filosofie). Každopádně za někoho, kdo nemá světu příliš co říct. Je to jako návštěvníkům galerie líčit historii obrazu prostřednictvím poukazů k molekulám barev a plátna.. P. Švéda
0 # Tomáš Pecina 2012-07-23 18:55
Ale tohle TS novinářům nevysvětloval, ono úplně stačilo, že se jim pokusil sdělit svůj nesouhlas s trestností tří ze čtyř forem popírání. Jaký pojmový aparát při tom použil, mi není známo, toliko výsledek – který jsem glossoval v postu :-)
0 # Anonymní 2012-07-25 18:41
Já osobně považuji atentát na Heydricha jako typický příklad státního terorismu.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-25 19:03
O terorismu bych nehovořil, je-li cílem voják nepřítele, a termín "státní terorismus" patří až někam do 70. let. Sporné bylo IMHO pouze využití osob, které byly občany Protektorátu.
0 # Tomáš Sobek 2012-07-22 20:02
Ad I.D.

S nacisty se shodneme na pojmovém vztahu, že schvalovat něco znamená vyjádřit tomu podporu, ale asi se s nimi neshodneme v hodnotovém postoji, co všechno si zaslouží podporu.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-23 00:06
Dobře, Tomáši, jen to proboha neříkejte před S. Lauder (ani jiným novinářem), nebo se dočteme v novinách: "Tomáš Sobek z Masarykovy university prohlásil: Tresty smrti za schvalování atentátu na Heydricha jsou zcela spravedlivé."
0 # Anonymní 2012-07-22 21:48
Je mi hloupé žárlivě se domáhat svého stíhání a připadám si jako onen propuštěný vrah ve filmu Lidice, který jde na kladenské gestapo a (marně) se dožaduje, aby ho zastřelili, protože je z Lidic, ale takhle se musím cítit jako protekční dítě režimu a ze svého nestíhání mám velmi špatný pocit. Prosím, stíhejte mě, ne Šinágla, to já jsem "problémový" článek napsal!

Tak někoho poproste, ať na vás podá TÓčko. Doporučoval bych Vondráčkovou, má v tom praxi.
0 # Anonymní 2012-07-22 21:57
K obhajobě Doc. JUDr.Vojtěcha Šimíčka ,který dostal za úkol zakázat a on ne zcela uposlechnul a pouze rozpustil stranu ve které jsem měl tu čest být členem. Byl to velký tlak na způsob sedmi samurajů a on se tyto síly snažil ustát. A pouhým rozpuštěním pozdější likvidaci akční opozice dodnes zkomplikoval. Navíc odmítl převzít ocenění za zrušení politické strany a vyjádřil podporu lidem před soudem kteří byli po rozpuštění DS ihned před budovou soudu obviněni.Takže byl použit ,ale svoji tvář si zachoval. Ukamínek
0 # Tomáš Pecina 2012-07-23 00:08
To vás musím zklamat, české právo nic dalšího nad rozpuštění neumožňuje (nejvýš mohl nechat konfiskovat majetek strany).
0 # kocour 2012-07-23 00:55
"Prosím, stíhejte mě, ne Šinágla, to já jsem "problémový" článek napsal!"

Nic tak!

Musíte PĚKNĚ poprosit!
0 # Tomáš Krystlík 2012-07-23 11:27
K těm popravovaným je třeba přidat další dvě kategorie: osoby nikde policejně nepřihlášené a osoby, které někoho křivě nařkly. Němci totiž za heydrichiády odsuzovali k smrti udavače, kteří někoho křivě nařkli.
0 # Anonymní 2012-07-23 13:19
to Tomas Krystlik > a tys kdo? Tys zazil tu dobu? Ja zazivam dnesni dobu a poznavam cechy z jejich skutecne povahy - zavistivi, falesni, prolhani, kradez je pro ne kavalirsky delikt a udavaci. Plne si dokazu predstavit protektorat a obdobi po roce 1945. Nejdrive udavali na GESTAPO a pak STB. Fuj to je mentalita
0 # Anonymní 2012-07-23 18:41
Ad: udavačstvo za WW2. Že by len, alebo hlavne Česi? Omyl, tieto nechutnosti sa diali aj inde. V Reichu a Taliansku k tomu režim priamo vyzýval.

Nuž a napr.Francúzi si na danú tému pred cca 3 rokmi usporiadali konferenciu - silne obsadená bola najmä kategória susedského/rodinného vybavovania účtov - pozri telegraph.co.uk/.../....
EP
0 # Anonymní 2012-07-23 13:53
heh, anonym se (p.Krystlika) pta "tys kdo?" ... toto je opravdu doba je vymknuta z kloubu! :-))
Kazdopadne je-li vam anonyme vice nez 40 let a poznavate cechy z jejich skutecne povahy az nyni ... tak je to trochu pozde.
Kazdopadne pekne odpoledne,
DS
0 # Anonymní 2012-07-23 16:07
Nebyl by možný ten zajímavý článek Respektu sem zkopírovat? Anebo ofotit sken? Dostal by se k mnohem více lidem, než jen čtenářům Respektu. Díky. Vlach
0 # Anonymní 2012-07-23 18:18
bylo by to porušení autorských práv
0 # Guy Peters 2012-07-23 18:29
a) Ano, bylo by to porušení autorských práv.

b) Ten článek nestojí za nic; nic zajímavého se tam nepíše. Snad jen to, že je naprosto nezbytné vyjasnit, co se ještě popírat smí a jaké popírání je už těžký zločin.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-23 18:50
Bohužel, k šíření nemám licenci.
0 # Jan Vaněk jr. 2012-07-24 18:36
Co § 34 c) AutZák? Popřípadě § 35 (1), ať je Řád ozubeného kola k něčemu užitečný.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-24 18:41
Užití podle § 34 písm. c) AutZ je výslovně zapovězeno.

Aplikace § 35 odst. 1 AutZ je vyloučena, můj blog je evidentně publicistika.
0 # Anonymní 2012-07-23 19:41
Dotaz:

Schvalování trestného činu je u nás samo o sobě trestné. Je trestné také schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora? Pokud vím tak Gabčík s Kubišem na sobě uniformy v době atentátu neměli, takže šlo o vraždu.

Dotaz 2: Je moje předchozí věta schvalování, propagace nebo popírání?

Adam
0 # Tomáš Pecina 2012-07-23 19:45
1. Atentát na Heydricha není trestným činem, protože tzv. amnestijním zákonem č. 115/1946 Sb. byla odbojová činnost prohlášena za souladnou s právem, i kdyby byla jinak trestná.

2. Prohlásit atentát na RH za vraždu je zřejmě trestné (učinil to např. Skružný), podle § 403/404 TrZ.
0 # Anonymní 2012-07-24 23:02
1. Vychází mi tedy že od atentátu až do 8.5. 1946 to byla vražda. Dokonce tedy i jistý čas po osvobození.

Stále mi do toho nepasují Gabčík s Kubišem jakožto vojáci v civilním oblečení. Pokud si dobře pamatuji, tak Otto Skorzeny byl souzen za to že v Ardenách vedl své záškodníky do boje v amerických uniformách, ale nebyl odsouzen na základě toho že spojenci si zase čas od času navlékali ty německé.
Na druhou stranu je na Youtube k vidění poprava Werwolfa, tedy bojujícího civilisty.

V každém případě šlo o zakázanou metodu vedení boje - předstírání statusu civilní osoby nebo nekombatanta.

2. Doufal jsem že se nechám udat a budu stíhán za schvalování atentátu... Škoda dal bych si rozsudek zarámovat.

Možná si třeba zarámuji jiný ač nechápu jak může prosté konstatování faktu být propagací. Bez ohledu na vyšší princip mravní a zákon 115/1946
těžko nelze atentát označit jako válečný čin. I

Adam
0 # Guy Peters 2012-07-25 13:56
Definice kombatanta:

„kombatanti [jsou] povinni se odlišit od civilního obyvatelstva v době útoku nebo vojenské operace sloužící přípravě útoku. Avšak s přihlédnutím k tomu, že jsou situace v ozbrojených konfliktech, kdy v důsledku povahy nepřátelských akcí se ozbrojený kombatant nemůže od civilního obyvatelstva odlišit, zachovává si status kombatanta za předpokladu, že v takových situacích nosí veřejně zbraň:
a) během každého vojenského střetnutí,

b) během doby, kdy může být spatřen protivníkem při zaujímání bojové sestavy před útokem, kterého se má účastnit.“

Kdo se účastní vojenských operací a tuto definici nesplňuje, je záškodník.
0 # Anonymní 2012-07-24 23:05
Pardon, těžko lze... samozřejmě. Jsem dost unavený.

Adam
0 # Tomáš Pecina 2012-07-24 23:34
Od 3. 9. 1939 byla Británie ve válečném stavu s Německem, takže Heydrich byl legitimní vojenský cíl. Z hlediska MPV může být sporné, že k atentátu využila cizí státní příslušníky, legionáře, ale nejsem natolik zběhlý ve válečném právu, abych mohl říct, jaké to má případně konsekvence.
0 # Anonymní 2012-07-25 12:17
Na základě čeho byl Heydrich legitimní vojenský cíl? Pokud vím, tak jednotky SS nejsou považovány rozhodnutím Mezinárodního vojenského tribunálu za vojsko. Tedy Heydrich nebyl voják.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-25 14:01
SS byla sice de iure stranickou milicí, ale účastnila se rutinně bojových operací, takže útok na jednoho z jejich nejvyšších důstojníků bych za vojenskou operaci považoval.
0 # Anonymní 2012-08-01 00:00
SS nebylo vojsko ale řád a Otto Skorzeny byl deváte vtělení rytíře Konráda z Aue, rytíře Svatého Grálu. Nebo se za něho alespoň prohlašoval.
Báša
0 # Anonymní 2012-07-25 15:06
SS byla ozbrojena slozka bojujiciho statu. Jestli a jak byla v ramci hierarchie a organizace bojujiciho statu nazyvana ci razena, neni pro protivnika podstatne a leckdy ani nema moznost to zkoumat.

To bychom mohli take tvrdit ze ruzne i elitni specialni gardy (revolucni, republikanske atd..) ktere nejsou zarazeny ve strukturach pravidelne armady jsou vojenskymi operacemi nedotknutelne?

Konec koncu i v CSSR nebyly nektere elitni utvary (napr pohranicni straz) formalni soucasti armady, ale jednalo se o soucast vojsk ministerstva vnitra.
0 # Daniela 2012-07-26 02:44
Anonyme z 1:02,
nic si nepletu.
Samozrejme, ze svedek nemuze rozhodovat o tom, jestli nekdo spachal trestni cin, copak neco takoveho tvrdim ? Muze ovsem trestni cin ve sve vypovedi popirat a zapirat a to je trestne, dokaze li se, ze svedek lhal. Perjury jako Brno.
Mimochodem, ne u vsech soudu rozhoduje porota o vine ci nevine.

Druha vec, i kdyz je nekdo odsouzeny, tak v USA muzete rict, ze to neudelal. To zajistuje Prvni dodatek (vyjma vylozene hate speech a pod.).
vzdyt ano. Dokonce na novych dukazech se stavi dalsi soudy. --Veznice jsou plne "nevinych" odsouzenych.
Ale o tom neni debata.
Moje reakce je na p. Peterse, ktery si vydedukoval, co si ja myslim a na tom stavel svuj prispevek. Dedukce to mylna, neb jsem zrovna holocaust na mysli nemela.
Vubec, popirani historickeho faktu, schvalovani nejake genocidy nebo masakru neni v USA trestne. Pouze, obsahuji li tyto hlasky nabadani k primemu nasili. Ale to uz se opakuji jako pan Peters...
0 # Guy Peters 2012-07-26 08:52
Danielo, Vy píšete soustavně jen pitomosti. Existuje vůbec něco, čemu byste aspoň trochu rozuměla? Nemusíte moc, ale aspoň trochu.

Pouze, obsahuji li tyto hlasky nabadani k primemu nasili.

Ne. Prostudujte si laskavě doktrínu SCOTUS imminent lawless action. "Nabadani k primemu nasili" není trestné.
0 # Anonymní 2012-07-26 13:53
Nabádání k přímému násilí může být i v USA trestné (resp. nebude spadat pod ochranu Prvního dodatku), pokud řečník zamýšlí vyvolat násilí, přičemž hrozba, že k němu dojde, je pravděpodobná a bezprostřední. Výklad "clear and present" v různých situacích není pořád úplně jasný, protože SCOTUS nejudikoval nějak často (R.A.V. v. City of St. Paul, Hess v. Indiana a pár dalších).

Ani jeden nejste úplně přesný, nicméně tzv. fighting words klidně trestně postižitelná být mohou.
0 # Guy Peters 2012-07-26 19:06
Doktrína clear and present danger, zavedená Schenck v. United States (1919), je passé od Brandenburg v. Ohio (1969).

Proto fighting words (Chaplinsky v. New Hampshire(1942)) jsou plně legální, pokud pod jejich vlivem nedojde k protiprávnímu jednání.

BTW, nešla by vypnout CAPTCHA? Myslím, že k ničemu dobrá není.
0 # Guy Peters 2012-07-26 19:10
ESLP má real and present danger pořád. Proto je oproti SCOTUS v ochraně svobody projevu sto let za opicema.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-26 19:22
BTW, nešla by vypnout CAPTCHA? Myslím, že k ničemu dobrá není.

To se mýlíte. Silně tlumí agresivitu spamového filtru. Od jejího zapnutí zahubil jediný příspěvek.
0 # Guy Peters 2012-07-26 19:45
Nicméně, je to neskutečně otravné. Musím asi tak 8x reloadovat, než najdu něco, co se aspoň trochu dá přečíst.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-26 20:02
To je mi líto, ovšem před aktivací CAPTCHA byla situace už neúnosná, např. vp. Kreutfeld nebyl vůbec schopen postovat, vše šlo automaticky do spamového koše. Je to menší ze dvou zel.
0 # Guy Peters 2012-07-26 20:25
Co se dá dělat.
0 # Leon Kreutzfeld 2012-07-26 21:55
Zase kdybyste nechal ten spamovy filter fungovat vp. Pecina, tak bych aspon mohl svobodne rikat co si skutecne o te verbegi myslim, nebo se pripadne zucastnit pravnich debat. Takhle si musim davat pozor, abych tu nebyl za vola.
0 # Anonymní 2012-07-26 03:58
... na tom si stojím. Kdyby Zündela nechala ADL a podobné spolky na pokoji, nikdo by o něm dnes nevěděl, je to v zásadě neškodný blázen....

Toto je veleobjektivni nazor z Marsu, pane Pecino. Jsme ale na Zemi.
Je naprosto normalni, ze lidi, co ztratili rodice a pribuzne nasledkem zverstev nacistu se rozliti brozurkou "Proc jsme milovali Hitlera"..
Zundel muze byt vlastne jeste rad, ze ho Kanadane deportovali, neb by ho nekdo zanedlouho picnul. Parkrat dostal na palici, vypalili mu dum vitkovskym stylem, poslali bombu v knize.
A ne jen Zide a ADL. Antifasisticti socialiste jsou take aktivni a na jihu USA cas od casu probehnou strilecky mezi extremisty a socialisty.

Nicmene souhlasim s tim, ze respekt k mrtvym obetem se neda vynutit represi a hrozbou vezeni, amoralni a hnusne osoby nelze v demokracii soudne stihat jen za jejich opovrzlivy nazor nebo za jejich blbost....
D.
0 # Anonymní 2012-07-26 14:51
Zündel je jistě velmi rád, že je na stará kolena v bezpečí u našeho staronovéhonového Velkého bratra ...
0 # Daniela 2012-07-26 22:21
P.Petersi,
mohla bych se dohadovat tak dlouho, dokud byste se, zhnusen pitomostmi, opovrzlive nestahl. Odpustim si tu radost, - toto je posledni tematovy prispevek.
Ja pisi z praktickeho hlediska a zkusenosti z meho prostredi, coz vzdy nemusi byt presne. To je ale namet na detailnejsi rozbory prava a ja mohu argumentovat jen pohleden laika. Tento pohled a znalosti mne ale uplne staci na pripadnou sluzbu v soudni porote.
Spojene staty maji mnoho justicnich forem a ackoliv je ustavni-federalni pravo nadrazene pravnim usnesenim jednotlivych statu, v mem state North Carolina je silne dodrzovano Common law a specialisovana, uz asi 3x upravovana ustava. Navic se velmi prihlizi, ba casto kopiruji zname rozsudky z jinych statu, precedence, kde se rozhodlo urcitym zpusobem. A i to se meni, jelikoz ten precedent je nekdy, pozdeji, "overturned".
Ciliz, jestli citujete federalni zakon, tento nemusi byt nutne totozny a platny v jinych statech..Neni to tak rigidne primocare..
Soudci, jmenovani kongresem do Ustavniho-Supreme court se take casto dohaduji, polemisuji o jednotlivem pripadu cele mesice. Proto jich je devet, aby v hlasovani nevznikl pat..

Snad zase nemusim zduraznovat, ze s ohledem na michanici narodu v US nelze stanovit jedno oficialni pravidlo pro popirani nebo schvalovani nejakeho masoveho zlocinu, neb kazdy narod ma sve bolistky, pocity bezpravi a sve historicke nepratele..Dat jednomu za pravdu by roznecovalo nenavist u druhych.

Ten font u prihlasovciho okenka je opravdu priserny.
Vyresila jsem to tak, ze zmacknu CTR a pak mysi pismenka zvetsim....
0 # Tomáš Pecina 2012-07-27 01:36
Ja pisi z praktickeho hlediska a zkusenosti z meho prostredi, coz vzdy nemusi byt presne.

Kdyby to tak bylo, nikdo by vám nic nevyčítal. Realita je taková, že píšete ze svého ideologického pohledu, bez ohledu na reálie, z jejichž překrucování jste usvědčována nejméně jednou do týdne.
0 # Guy Peters 2012-07-26 22:31
Tento pohled a znalosti mne ale uplne staci na pripadnou sluzbu v soudni porote.
Ano, někdy mne děsí, kdo všechno se v USA může dostat do poroty. Pak mne popadne kacířská myšlenka: Dobře, že je v ČR nemáme.

Ciliz, jestli citujete federalni zakon, tento nemusi byt nutne totozny a platny v jinych statech..Neni to tak rigidne primocare..
Citoval jsem federální precedent. Nicméně, ústava USA platí pro každý stát. Kdyby v Severní Karolíně nějak chtěli omezovat svobodu projevu, tak je SCOTUS velice rychle vyvede z omylu. Ale důvodně se domnívám, že nechtějí.

Snad zase nemusim zduraznovat, ze s ohledem na michanici narodu v US nelze stanovit jedno oficialni pravidlo pro popirani nebo schvalovani nejakeho masoveho zlocinu
No, je docela překvapivé, že AIPAC neprosadil zákaz popírání holocaustu. Ale to je tím, že některé principy jsou posvátné. Zatímco v UK k tomu dříve nebo později dojde, v USA nikdy. Na to bych si i vsadil.
0 # FORTUNA 2012-07-27 17:23
ad Guy Peters, 27.7.2012, 14:57 a slovník jazyka českého

Skutečně se tu nenajde nikdo, kdo by panu GP oponoval, že slovník může být dobrý jen až po ukončení studia, když se o něm tedy již zmiňuji?

Skutečně si tu všichni myslí, že PhDr. Josef Filipec, CSc a jeho kolektiv jsou nějací blbečci (žádný z nich se sice nepyšní titulem právníka), když tráví svůj čas Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost? Academia Praha 2001?
Josef Jungmann, Jiři Lebeda, bohemista, Váša, Trávníček - všechno blbci?

Mirek Vorlický
0 # Dan Dvoracek 2012-07-27 18:45
Nenajde se zde zejména nikdo, kdo by GP oponoval v něčem, co GP netvrdí.

Pokud by GP tvrdil, že slovník je VŠEOBECNĚ k jakémukoli účelu vhodný teprve po ukončení (nota bene právnického) studia (jak to citujete ve svém příspěvku), pak by se jistě ztrapnil měrou převelikou. To ale netvrdí.

Tvrdí, smím-li si osobovat výklad, že k poznání obsahu právních termínů jest lépe studovati spisky právně-naučné, nežli spisky jazykozpytné, především proto, že v právu mají slova zčasta jiný či posunutý nebo zpřesněný význam oprati mluvě všeobecné. To ale není ani blbost ani komplot právníků, ale všeobecná vlastnost jakéhokoli odvětví, že vytváří svou vlastní terminologii.

Ale to vy víte, jen jste nakvašený, tak prskáte.
0 # FORTUNA 2012-07-28 15:49
ad Dan Dvořáček, 27.7.2012, 18:45

Děkuji ze reakci. Nejsem jen nakvašený. Přímo to ve mně vře. Přepokládám, že jste nepřispěl proto, mě-li bych s Vámi nesouhlasit, že zapnu SKIP. Nesouhlasím, tedy:

GP tvrdí, 27.7.12, 14:57, že o právu nic nevím a pak píše, cituji:
"Zkuste si otevřít libovolnou českou učebnici práva, bude to mnohem užitečnější než jakýkoliv slovník. Ten můžete studovat, až když o právu něco víte."

Slovní kombinace "jakýkoliv slovník" je velmi nevhodná a nesprávně zlehčuje podstatu věci a odvádí od ní pozornost. Myslím, že to GP dělá záměrně. Tedy GP skutečně tvrdí to, co píšete.
Kdyby tvrdil: Slovník jazyka českého vám neumožní chápat právo, než jen velmi obecně, souhlasil bych. Kdyby dodal: jako další prostředek k pochopení práva doporučuji aspoň tuto knihu, souhlasil bych ještě více a kdyby doporučil slovník pro právníky, byli bychom zajedno. Nejsem žádný mudrc, toto funguje úplně běžně v Anglii a jsem si jist, že v Německu, ve Francii, atd je to úplně stejné. Jen v česku studium jakékoliv učebnice práva je nad jakýmkoliv slovníkem. Kdyby to takto bylo i v česku velmi brzo by se přišlo na to, jak ten sud duní. Proto se proti slovníku bojuje, proto tu nikdo nechce dokončit ani ten pro právníky, který tu údajně je. Anomie. Primitivismus.)

GP tvrdí, zase trochu jinými slovy toto:

1
CHCETE-LI, NEBO MYSLÍTE-LI SI, ŽE STUDIUM JAKÉHOKOLIV SLOVNÍKU K NĚČEMU JE, STUDUJTE HO KLIDNĚ PROSÍM, ALE AŽ BUDETE ASPOŇ NĚCO (libovolná česká učebnice) VĚDĚT O ČESKÉM PRÁVU.

2
STUDIM JAKÉHOKOLIV SLOVNÍKU JE VÁM NAPRD, NEŽ ZNÁTE ASPOŇ TROCHU ČESKÉHO PRÁVA.

3
JAKÝKOLIV SLOVNÍK A TEDY I JEHO STUDIM JE NAPROSTÁ ZTRÁTA ČASU, POKUD NEZNÁTE ASPOŇ ZÁKLADY ČESKÉHO PRÁVA.

4
VŠECHNY SLOVNÍKY JSOU NAPRD PRO TY, KDO NEZNAJÍ ASPOŇ ZÁKLADY ČESKÉHO PRÁVA.

5
SLOVNÍK MŮŽE MÍT VÝZNAM JEN PRO PRÁVNÍKY. atd. atd.Celá věc je česku vzhůru nohama. Kocour se mi jednou svěřil, že tu dokonce sice slovník pro české právo je, někdy z konce 2.světové války. Bohužel se nepodařilo ho prý autorům dokončit. Od T tam myslím už nic není. Ústava tam tedy nebude - což lecos napoví. Kocour poradí.

Víte, já SLOVNÍK JAZYKA vnímám jako KMEN stromu, z něhož rostou různé větve, přírodní vědy, právní vědy, lékařské vědy, strojírenská, další pro sochaře, námořníky, nebo třeba knihaře, sportovce. Pokud spolu komunikují všichni z jedné větve, neznalost KMENE je možná zvládnutelná. I když z diskusí, které zde vedou mezi sebou právníci, je zřejmé, že zrovna pro větev právní to neplatí. Jo, a KMEN musejí všechny větve chápat stejně.
Větev bez stromu uschne, atd.

Co byste dodal pane?

Mirek Vorlický
0 # Guy Peters 2012-07-29 09:10
Tentokrát si dovolím odpovědět zase já za Dana Dvořáčka.

Tím zákazem studia slovníku jsem nemysl libovolného člověka, ale Vás. Normální člověk totiž tuší, že

a) Slovník mu nedá odpovědi na všechny otázky.

b) Jazykovědci jsou jen lidé. Jejich kompetence v jiných oblastech, např. v právu, je silně omezená.

c) Slovník popisuje usus, včetně nesprávného. Pokud novináři neumějí rozlišit mezi žalobou a obžalobou, žádný slovník s tím nic neudělá a musí věrně popsat stav. Naproti tomu učebnice je normativní.

Ukažte mi libovolnou právnickou školu, kde se vyučuje ze slovníku a nikoliv z učebnice.

Kocour se mi jednou svěřil, že tu dokonce sice slovník pro české právo je, někdy z konce 2.světové války.
Ten záhadný slovník je Slovník veřejného práva československého. Je kompletní; nedokončeny jsou Dodatky k Ottovi.

Než se však začnete radovat, tak byste měl vědět, že je to slovník naučný, tedy encyklopedie. Tedy v podstatě učebnice. Ale přečtěte si ho, budete pak slušně orientován ve veřejném právu. Zatím Váš všeobecný přehled není ani na úrovni maturanta a to je Váš největší problém

Závěr: Myslel jsem, že mezi Fortunou a "Danielou" je zásadní rozdíl. Fortuna píše nesmysly z neznalosti, "Daniela" úmyslně jako troll. Nicméně, ačkoliv pohnutka je jiná, výsledek je stejný. A k čemu se zabývat motivací?
0 # FORTUNA 2012-07-29 11:33
ad GP, 29.7.12, 9:10

Problém v česku spočívá v tom, že justice řeší kolik létá slonů, jak vysoko a jakou mají barvu a nikoho nenapadne řící: "Viděl někdo z nás slona někdy lítat?"

Reaguji pouze v té šíři, v jaké jsou slabosti pana GP zde uvedeny:

a)Slovník nedává odpovědi na otázky. GP si plete slovník s encyklopedií. Každý člověk, který je zvyklý pracovat se slovníkem, ví, že slovník vysvětluje pouze význam slov a že skoro každé slovo má více významů. (I proto slovník používá, ale to nemá cenu panu GP vysvětlovat.) Možná ale, že zde je vysvětlení pro pana Jiřího Lebedu, který ve svém článku NEDOSTIŽITELNÝ JOSEF JUNGMANN, klade tuto otázku:
"Dodnes si jazykovědci nevědí rady s tím, proč se u nás nikdy nerozvinul zvyk samozřejmého nahlížení do slovníků (tak jako např. ve Francii) a proč si největší oblibu získala strohá PAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU."
Domnívám se, že to je tím, že v českých školách se učí především, jak poslouchat své nadřízené. Žáci a studenti se učí i jiné věci, ale přemýšlení to není. Tedy zákonitě potřebují vědět jak poslouchat, a vědět, kde se píše tvrdé nebo měkké i, ale již nepotřebují vědět, co slovo znamená. To jim vysvětlí někdo jiný. Pak ze sebe právník dokáže vytlačit nesmysl jako "občanková osoba". No a protože právníci nemají jiné nářadí než slova, je právní zmatek v česku snadno vysvětlen.

b)Jako jsou jejich kompetence omezeny v oboru truhlářství,
nukleární medicíny, sportu. To všichni víme, jen pan GP ne.

c)pokud jsou ve slovníku některá slova nesprávně vysvětlena je třeba to napravit, ne slovník zatratit. Proto jsou slovníky pravidelně editovány (to zase pan GP asi neví). Pak už je jen na každém, jak dobře slovník použije.

Ukažte mi prosím truhlářskou dílnu bez ponku, bez dláta, bez hoblíku. Ukažte mi studium medicíny bez skalpelů, atd.
Právní fakulty jsou asi bez slovníků, tam si dávají slovům význam dle libosti (v Plzni někteří právníci by ani neměli čas ten slovník otevřít, konečně na co, hmmm?), proto svým výtvorům často nerozumějí ani sami.

Tady jsem kocoura tedy špatně pochopil. Nicméně GP si snaživě plete slovník jazyka s encyklopedií, takže chytřejší zase nejsem. GP klame tělem. Nějaký mudrc to nazval slovníkem naučným, protože to slovník není. To Váša-Trávníček tuto potřebu neměli. Jejich slovník je prostě SLOVNÍK JAZYKA ČESKÉHO. Asi jako pravý včelí med. Buď je to včelí med a pak je pravý, anebo to včelí med není a slovo pravý to jen kryje. Možná podvod, možná jen hloupost. Zřejmě, aby GP se mohl stát právníkem, musel se vzdát těchto vcelku jednoduchých myšlenkových obratů.

Závěrem: Netvrdím, že mám pravdu zde ve všem, jsem si ale vcelku jist, že ano. Kdo chce kam, pomozme mu tam.dost.

Mirek Vorlický
0 # FORTUNA 2012-07-28 10:27
ad Dan Dvořáček, 27.7.2012, 18:52

Ano pane, přesně tak. Člověk si najme právníka, on si vymyslí problémy a začne je řešit. Ostatní občany podceňujete, oni přemýšlejí, většinou jim jde o výsledek, ne o nějaké "učené hádání", které mezi sebou provozují příslušníci české právnické profese. Tedy:

Ukázat občanku a prokazovat se s ní.
Mluvím o tom, pane, že se prokazuji cizí občankou, nebo o tom, že cizí občankou prokazuji svoji totožnost? Tento "problém" jste si vymyslel.

Mávat občankou a říkat, že jsem to já. Popisujete další aspekt stejného problému, který není. O tom také ale nepíši. Prokázat = dát důkaz, dokázat (pakliže zase právníci na to nemají jiný slovník). To, že mávám cizí občankou a říkám, že jsem to já, tím prokazuji, že jsem Franta Tůma (jméno na občance), když jsem Mirek Vorlický? To si myslíte, že jsem myslel? Každý normální člověk to pochopí jako blbost. Zkuste se zeptat někoho na ulici.

Dosáhnout tou občankou, že mé jednání.... atd.
To jsem také neměl na mysli. Opakuji: prokázat cizí občankou SVOJI TOTOŽNOST.

Dosáhnout tou občankou toho, že mé jednání bude dle objektivního práva závazné pro občankovou osobu.
Máte zřejmě na mysli české objektivní právo. A jsme u toho, teď jste mne dostal. Už mi začíná brnět hlava. Co je občanková osoba (máme v česku i osoby bezobčankové? Je bezdomovec český i skutečný v česku, který nemá občanku dle objektivního práva vůbec osobou, nebo je jen osobou bezobčankovou, s kterou dle objektivního práva je nakládáno jinak? Mimochodem ta občanka NENÍ PLATNÁ. Aby to neznamenalo dle objektivního práva, že mé jednání bude závazné pro neplatnou občankovou osobu!!! pane.) Dle českého objektivního práva může Mirek Vorlický dokázat cizí, neplatnou a ukradenou občankou, že jeho jednání bude závazné pro člověka, který na té neplatná, ukradené a cizí občance je popsán? To chcete říci?

Chápete už, jak nedostatečný, jak nevyhovující, jak nebezpečný doklad k prokázání totožnosti občanský průkaz je v souladu s tím, jak se ve skutečnosti "právo" v česku provozuje?

Kdybych byl jen blbý novinář, už by mi šla hlava kolem. Kdybych nebyl zcela blbý a snažil bych se z toho něco vydedukovat, asi bych dospěl k názoru, že takto blbé to vše nemůže být a možná, že bych se snažil to čtenářům nějak vysvětlit. Blbost však rozumně vysvětlit nelze - to by ten článek byl hrozně krátký a tak bych zřejmě napsal další blbost, v naději, že bude menší. A hned by právníci psali jak jsou novináři a občané tupí.

Panu Pecinovi prosím vyřiďte,ať zase zapne SKIP.

Mirek Vorlický
0 # FORTUNA 2012-07-31 08:04
ad Dan Dvořáček, 27.7.12,18:52 a FORTUNA 28.7.12, 10:237

Vysvětlil jsem "může prokázat" což se stručně rovná: "je schopen dokázat nade všechny pochybnosti", ne tedy že nějakého hlupáka nebo lenocha pomocí neplatného občanského průkazu ukecám, že jsem Franta Tůma.
Mám věc tedy chápat tak, že souhlasíte, že kromě soudního závěru: "...tento doklad je naprd, dejte ho pryč...a přiveďte toho člověka, kterého obviňujete..." jsou veškeré případné soudní závěry blbosti?

Mirek Vorlický
0 # Dan Dvoracek 2012-08-01 00:14
Upřímně - po posledních dvou příspěvcích vůbec nechápu, k čemu bych se měl vyjádřit. Možná je to moje chyba, ale čím víc to vysvětlujete, tím míň tomu rozumím. Takže se omlouvám, ale nemám názor.
0 # FORTUNA 2012-08-04 13:16
ad Dan Dvořáček, 1.8.2012, 0:14.

Chápu. S Vámi právníky je problém, ovšem zcela klasický. Já, jako FORTUNA, 27.7.2012, 16:46 jsem GP jako reakci na jeho příspěvek, 27.7.12, 18:52 položil jednoduchou, byť "záludnou" otázku:

"Mohu (lze, obecně) prokázat v česku svoji totožnost cizím občanským průkazem, který je neplatný a navíc nahlášený jako ukradený?"

GP je příliš chytrý, aby se nechal takto nachytat (odpověď je přece jednoduchá, tedy: NELZE), ale úkolu jste se ujal Vy.
Namísto toho, abyste odpověděl, jste ale rozvinul zase klasickou úvahu, co je a co není PROKÁZAT, čímž jste jednoduchost narušil. Stačí se přece podívat do slovníku. Ovšem právníci slovník neuznávají a jako pan GP, jeho příspěvek 29.7.12, 9:10, ani zřejmě nevědí co slovník vlastně je a pletou si ho s encyklopédií, to zase, když se odpovědi na otázku, která byla směrovaná na Vás, ujal on.

Je nehoráznost, řekl bych až trestná, aby soud odsoudil člověka třeba k pokutě jen proto, že někdo před ním mává zde popsaným občanským průkazem a tvrdí, že osoba jmenovaná na průkazu je osoba, která nezaplatila správné jízdné, nota bene pouhých 30,-Kč! To, že se to zřejmě děje, je jen důkaz, jak daleko česko má k právnímu státu.

Mirek Vorlický

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)